2009_09_19_5372

Bohumír Molnár

Email: molnar@grbox.cz
Obec: Československo

Název příspěvku

V diskusi k článku

Michael Hauser: Víra ve změnu

Bez víry ve změnu, třeba zdánlivě nemožnou, se život mění v neradostné a beznadějné vegetování, v pouhé opakování bezútěšnosti, která je kolem nás.

Jakub Patočka: Alternativa 2014: Jiří Paroubek versus Lukáš Jelínek

Jiří Paroubek doporučuje spolupracovat s reformovanými komunisty a kritizuje Lukáše Jelínka, který vybízí k strategické spolupráci se zelenými a s lidovci. Bude-li sociální demokracie vědět, kým je, ukáže se takové dilema jako falešné.

Vít Klíma: Vzpoura otroků

Chudí a nemajetní lidé, kteří neprofitují ze současného systému, by měli pomýšlet na to, jak přesvědčit mocenské elity, aby začaly hájit jejich zájmy.

Dušan Radovanovič: Stockelová: Zadlužení lidé jsou dobře ochočení občané

Rozhovor se socioložkou Terezou Stöckelovou o školném a zkušenostech s ním v zahraničí, jeho důsledcích pro studenty i celou společnost a o rizicích hlubokého provázání akademické sféry s průmyslem.

Jiří Pehe: Jak se v Česku zašlapávají expremiéři do země

Být českým premiérem se jeví jako jistá cesta do politického důchodu. Přes nesporné zásluhy všech předsedů vlád se vděčnosti nedočkal žádný z nich.

ČTK: Kalousek chce seškrtat sociální dávky o 11 miliard

Teprve po seškrtání současného sociálního systému mají přijít skutečné reformy.

Michael Hauser: Hnutí zdola jako past

Hovoří-li se o iniciativách, které svým působením ovlivní společenské dění, vytváří to mylný dojem, že budou-li se lidé občansky organizovat, mohou snadno něco změnit.

Jiří Pehe: Českem už zase obchází strašidlo lisabonské výjimky

Lisabonská smlouva vstoupila v platnost bez jakýchkoliv výjimek. Čeští občané tak nabyli všech práv podle Listiny základních práv Evropské unie. Je jen těžko představitelné, že by je měli ztratit kvůli „Klausově“ výjimce.

Michael Hauser: Strašidlo teorie

Odpor levice k teorii a idejím má hluboké historické kořeny. Obraz světa se tak ovšem redukuje na prázdná hesla, a neúspěch je zaručen.

Michael Hauser: Strašidlo teorie

Odpor levice k teorii a idejím má hluboké historické kořeny. Obraz světa se tak ovšem redukuje na prázdná hesla, a neúspěch je zaručen.

Michael Hauser: Rudá pravice – šedá levice

Konzervativní pravice se stává revolučnější než etatistická levice. Autor se domnívá, že východiskem je komunismus ve smyslu obecně sdílených statků.

Michael Hauser: Rudá pravice – šedá levice

Konzervativní pravice se stává revolučnější než etatistická levice. Autor se domnívá, že východiskem je komunismus ve smyslu obecně sdílených statků.

Jakub Patočka: Strategická defenzíva

Už nestačí jenom mluvit o příčinách volebního výsledku, ani o jeho následcích: je třeba začít diskutovat o tom, jak budeme čelit tomu, co se na nás valí.

Lukáš Jelínek: Byznys dobývá politiku

Propojení politických stran s podnikatelskou sférou a nejrůznějšími zájmovými skupinami je nebezpečnější není-li čitelné. Stávající rozložení sil vzbuzuje naději, že bude jasnější, kdo za koho kope.

Zobrazeno 14 / 254