Dagmar_da_kov_

Dagmar Daňková

Email: dasa_d@seznam.cz
Povolání: učitelka

Název příspěvku

V diskusi k článku

Dagmar Daňková: Střet civilizací v žaláři nejtemnějším

Celkem běžný spor o hodnocení maturitní zkoušky z českého jazyka v některých očích přerostl skoro až ve střet civilizací. Stačilo, aby se v této souvislosti začala skloňovat slovo „muslim“.

Dagmar Daňková: O jednom „loserovském“ páru

Jiří Peňás rozhodně neudělal ve způsobu, jakým psal o dokumentu Davida Vondráčka Rozhořčené 2012 a především o jedné z jeho protagonistek Aleně Jiřičné, čest kulturní tradici Lidových novin.

Tomáš Schejbal: Palte na štáby!

Mezi mládežnickými a studentskými Rudými gardami, které fanaticky následovaly Mao Ce-tunga, a jihočeskými studenty, kteří oddaně následují antikomunismus svých učitelů, je jistá strukturální podoba.

Dagmar Daňková: Čeho se bojíme

Regionálnímu školství pod vedením komunistů nehrozí, že se radikálně promění. Mnohem horší je, že pravděpodobně vše zůstane při starém.

Tomáš Schejbal: Imperativ stávky

Třeboňští studenti chtějí rozhodovat o tom, co je demokracie a co ne, kdo je demokrat a kdo ne. Dokonce požadují, aby členka krajské rady byla odvolána shora představitelem výkonné moci, přestože byla zvolena zdola.

Jiří Guth: Hygienik a antikomunistka

Ministři ODS a hejtmani z ČSSD opanovali výroční dvacátý ropácký žebříček, vyznamenali se i selhavší státní úředníci. Jako mimořádně výnosná „farma“ zelených perel se ukázal dvaadvacátý kongres Občanské demokratické strany.

Saša Uhlová: Potíže se zpracováním informací v době webové

Dilemata, která s sebou přináší odmítnutí vnímat historii i současnost černobíle, se ukazují jako tíživá. Přesto se zdá, že jiná cesta neexistuje.

Saša Uhlová: Potíže se zpracováním informací v době webové

Dilemata, která s sebou přináší odmítnutí vnímat historii i současnost černobíle, se ukazují jako tíživá. Přesto se zdá, že jiná cesta neexistuje.

Jiří Guth: Jejich normalizace

Zhruba rok po Mýtech o socialistických časech vydala společnost ČvT sborník Naše normalizace. Nová publikace má mimo jiné za účel polemizovat s vnitřní periodizací totalitního režimu.

Mikoláš Chadima: Normalizace. Čas hnusu, kolaborace a zbabělosti

Publikaci ČvT Naše normalizace mají tvořit příspěvky lidí, kteří se vůči tehdejšímu režimu snažili vymezit a něco smysluplného v něm navzdory komplikacím vykonávat. Text Mikoláše Chadimy byl editory tohoto sborníku objednán, ale nebyl zařazen. Patrně nezapadl do koncepce.

Jiří Guth: Jejich normalizace

Zhruba rok po Mýtech o socialistických časech vydala společnost ČvT sborník Naše normalizace. Nová publikace má mimo jiné za účel polemizovat s vnitřní periodizací totalitního režimu.

Markéta Hrbková: Škrtání, kontrola a strach

Několik let se ozývají ze strany psychologů hlasy, že mezi vlivnými jedinci naší společnosti se množí počet psychopatických osobností, jimž stav jejich psychiky dovoluje se adaptovat ve společnosti a prostřednictvím své choroby v ní i vyniknout.

Jiří Guth: Dezorientace devětadvacátá

Výpisky ze sobotních (26. března 2011) Lidových novin, zejména z jejich přílohy Orientace, a glosy k nim. Tentokrát o českém školství, červené knihovně, filmovém Odcházení, bytovém domě, nákladovém nádraží a tiché dohodě.

Erik Tabery: Rána, která míří mimo

Autor reaguje na esej Jakuba Patočky „Po svém sjezdu se ČSSD může stát velkou nadějí české politiky“ a odmítá myšlenku, že by týdeník Respekt a priori chtěl levicové politiky diskreditovat. Na konkrétních příkladech ukazuje, že se naopak snaží referovat o nich co nejvíce objektivně.

Patrik Eichler: Než odejdeme do emigrace

Od doby, kdy bude třeba z republiky odejít, nás dělí ještě jedny nebo dvoje sněmovní volby. Zatím je třeba organizovat a spojovat demokraty všech politických názorů a české problémy i v zahraničí představovat jako součást mezinárodního pohybu.

Patrik Eichler: Než odejdeme do emigrace

Od doby, kdy bude třeba z republiky odejít, nás dělí ještě jedny nebo dvoje sněmovní volby. Zatím je třeba organizovat a spojovat demokraty všech politických názorů a české problémy i v zahraničí představovat jako součást mezinárodního pohybu.

Jan Kubíček: Černobílá historie aneb Teror hnědé omáčky

Publikace Mýty o socialistických časech je zasazena do rámce, který je tvořen opozicí tyranský režim – bezbranný občan a předpokládá, že jedinou ambicí socialistického režimu je tyranizovat své občany. Pak i hnědá omáčka ze školní jídelny je „další druh teroru, který dopadal na socialistické děti“.

Jan Kubíček: Černobílá historie aneb Teror hnědé omáčky

Publikace Mýty o socialistických časech je zasazena do rámce, který je tvořen opozicí tyranský režim – bezbranný občan a předpokládá, že jedinou ambicí socialistického režimu je tyranizovat své občany. Pak i hnědá omáčka ze školní jídelny je „další druh teroru, který dopadal na socialistické děti“.

Jan Kubíček: Černobílá historie aneb Teror hnědé omáčky

Publikace Mýty o socialistických časech je zasazena do rámce, který je tvořen opozicí tyranský režim – bezbranný občan a předpokládá, že jedinou ambicí socialistického režimu je tyranizovat své občany. Pak i hnědá omáčka ze školní jídelny je „další druh teroru, který dopadal na socialistické děti“.

Dagmar Daňková: Několik zastavení (neo)normalizačních

Několik měsíců nové vlády evokuje pár deprimujících momentů, z nichž každý sám o sobě zavdává důvod k depresi, a vzbuzuje chmurné vyhlídky. Toť výsledek bilancování na přelomu roku.

Zobrazeno 20 / 30