Missing

Jan Randák

Email: randak.jan@seznam.cz
Obec: Litoměřice

Název příspěvku

V diskusi k článku

Ivana Recmanová: Co vlastně mohou studovat zrakově postižení?

U řady oborů Filozofické fakultury Univerzity Karlovy se objevují požadavky na zrak. Ne u všech je to však odůvodnitelné.

Milena Bartlová: Naši Němci a naše sebevědomí

Vědecká a kulturně-vzdělávací společnost Collegium Bohemicum a její Muzeum německy mluvících obyvatel českých zemí reprezentují sebevědomí Čechů jako zralého evropského národa.

Daniel Soukup: Co se soukromými vysokými školami

V debatách o českém vysokém školství se soukromým školám obvykle nevěnuje příliš pozornosti. Některé zažité představy o nich přitom nemusejí vždy odpovídat realitě.

Lukáš Jelínek: Bouře nad žižkovským ostrovem trvá

V Senátu se tento týden vedla debata o Ústavu pro studium totalitních režimů. Jen minimum diskutujících se ale věnovalo tomu, jak zlepšit fungování této instituce a v čem upravit zákon, který ji zakládá.

Petr Sedlák: Školní dějepis, komunistická diktatura a spor o ÚSTR

Petr Sedlák navazuje na debatu o smyslu a směřování Ústavu pro studium totalitních režimů. Klade důraz na multiperspektivitu, která je podle něho vším, jenom ne legitimizací určitého výkladu dějin.

Jiří Dolejš: Vybledne stín minulosti na KSČM?

Jiří Dolejš popisuje, jakým způsobem se KSČM staví ke své minulosti. Tato strana podle něho jako celek základní politický krok učinila. Co se týče překročení rámce programu a usnesení strany jednotlivcem, tak KSČM dává přednost politické diskusi.

Jana Časnochová-Vrzalová: Pláčete na špatném hrobě, pane Stránský!

Jana Časnochová-Vrzalová reaguje na vyjádření spisovatele Jiřího Stránského, který v návrhu na obnovení státní svátku 17. listopadu - Mezinárodního dne studentstva vidí pokus o odstranění toho, co se stalo v listopadu 1989.

Zobrazeno 7 / 7