Missing

Petr Nový

Email: petr.novy3@seznam.cz
Obec: Kaplice 1

Název příspěvku

V diskusi k článku

Ondřej Císař: Kapitalismus proti pravidlům, chytrost proti inteligenci?

Dnešní krize je hlubší než krize Peroutkova, protože to není jen krize hospodářského systému a jeho distribučního subsystému, ale krize hluboce intelektuální.

Tomáš Schejbal: Revoluce podle Davida Graebera

Je otázkou, zda by bylo dobré přistoupit na teorii Davida Graebera, že aktuální revoluce má být revolucí diskursu, změnou společnosti skrze nastolení nových témat rozpravy, a nikoliv uchopením moci. Skutečná změna možná předpokládá obojí.

Mikuláš Ferjenčík: Poslanecká imunita po Česku

Poslanecká imunita tak, jak u nás byla dosud nastavena, je na jedné straně příliš rozsáhlá, na druhé straně neplní některé své základní funkce.

Richard Filčák: Netušené dno

Aktuální ekonomická krize je spíše než cyklickou krizí zásadním zlomem; tíha naší situace ale spočívá v tom, že stále nevíme, jak současný systém nahradit nějakým životaschopnějším.

Jiří Silný: Už to máme spočítané

Finanční a ekonomický systém, v němž žijeme, směřuje ke kolapsu; na této své cestě ale ještě stačí přerozdělovat zisky ve prospěch bohatších. Přinutí nás k jeho změně opravdu až onen kolaps?

Jakub Patočka: Sociální demokracie a občanské iniciativy: nesamozřejmá, ale nutná aliance

Esej snáší argumenty pro základní tezi: demokratická levice nezíská ve společnosti kulturně-politickou iniciativu, pokud nevznikne mezi parlamentními sociálními demokraty a občanskými iniciativami funkční aliance.

Jiří Silný: Sociální politika tam, kde ji provozují

Příklady pozitivních trendů neznamenají, že globální chudoba není stále obrovským problémem. Ale odhodlání změnit svůj úděl a naděje, že se to společně podaří, charakterizuje dnes životní pocit v mnoha chudých zemích.

Karel Lippmann: Politika a škola

Politická manipulovatelnost nastupující generace koření v instrumentálním typu výuky na školách všech stupňů. Nepěstuje se kritický vhled do skutečnosti, nýbrž pouze technika nutná ke zvládnutí centrálně určovaných standardů.

Vratislav Dostál: Fiala představil deset kroků, které mají zlepšit české školství

Ministr školství Petr Fiala představil deset kroků, které by podle něj měly Českou republiku dovést ke kvalitním školám. Pro zajištění rovných šancí na vzdělání dětí je podle něj potřeba nastavit systém rovnoměrného rozdělování peněz do školství.

Zobrazeno 9 / 9