Znečištění ovzduší

137845_mediafax_ales_kartal

Zpráva

Tábor vyčerpal celoroční kvótu zamoření prachem

Tábor se stal prvním jihočeským městem s vyčerpanou celoroční kvótou počtu dní s překročeným denním limitem pro polétavý prach. I další jihočeská města trápí znečištění prachem a benzo-a-pyrenem.

Ostrava__pohled_z_nov__radnice_2

Zpráva

Ostrava trojnásobně překročila roční kvótu zamoření prachem

Zamoření vzduchu prachem v Ostravě–Radvanicích už trojnásobně přesáhlo počet dní za rok, po které smí být legálně překročen limit. Radvanice tak patří mezi místa s vůbec nejznečištěnějším ovzduším v celé Evropě.

Prunerov_by_petr_tefek

Zpráva

Už jen tři týdny lze vznášet námitky k návrhu státní energetické koncepce

Ekologické organizace požadují, aby státní energetická koncepce byla vrácena k přepracování. Ministerstvo průmyslu totiž opakovaně nerespektuje zákonný požadavek na důkladné posouzení více variant.

Dejchej_brno

Zpráva

Množství prachu v brněnském ovzduší lze od listopadu zjistit na webu i v rozhlase

Od listopadu mohou obyvatelé Brna zjistit, kolik je polétavého prachu v ovzduší. Téměř aktuální informace najdou na webu iniciativy Dejchej Brno a několikrát denně ve zpravodajství Českého rozhlasu Brno.

A3

Zpráva

Znečištění ovzduší prachem vyčerpalo celoroční kvótu už i v Olomouci

Obyvatelé Olomouce dýchají vzduch, jehož znečištění překračuje doporučení Světové zdravotnické organizace i platné limity. Po Prostějovu a Přerovu je tak Olomouc dalším městem regionu, jež vyčerpalo celoroční kvótu.

A3

Zpráva

Znečištění ovzduší prachem již vyčerpalo celoroční kvótu i v Uherském Hradišti

Po Zlínu je Uherské Hradiště druhým městem regionu, ve kterém letos míra znečištění ovzduší prachem přesáhla legální limity, když byl překročen počet dní, po které smí být porušen denní limit pro polétavý prach.

A3

Zpráva

Přerov vyčerpal celoroční kvótu znečištění ovzduší prachem

Obyvatelé Přerova dýchají „na dluh“, znečištění ovzduší prachem již vyčerpalo celoroční kvótu. Přerov má problémy také s vysokou mírou znečištění rakovinotvorným benzo-a-pyrenem.

A2

Zpráva

Tlak veřejnosti nutí firmy snižovat emise. Přesto by mohla být situace lepší

Dlouhodobý tlak místních obyvatel a fungující Integrovaný registr znečišťování začínají nést podle sdružení Arnika výsledky. V řadě ukazatelů totiž podniky v loňském roce vypustily do životního prostředí méně škodlivin než v roce předcházejícím.

2409645659_51b1876c19_b

Zpráva

Kvůli znečištěnému ovzduší zemřelo v loňském roce několik tisíc lidí

Největší nebezpečí představovalo vdechování vzduchu znečištěného prachem, které mělo na svědomí asi 5500 předčasně zemřelých a zhruba 1800 pacientů, kteří byli hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže.

V1

Glosa

Ještě než vyjede Nakoleon

Přestože letošní Evropský týden mobility měl mít společné téma „Čistý vzduch – je to na nás“, žádné z velkých českých měst nenechalo své občany jezdit v průběhu příslušného týdne MHD zdarmo.

2797_mediafax_michal_kalasek

Zpráva

Analýza: o životním prostředí hlasovali poslanci hůře, než kdykoli v minulosti

Asociace Zelený kruh zveřejnila analýzu hlasování Poslanecké sněmovny v posledním roce. Zaměřila se na sedmnáct zásadních hlasování o životním prostředí. Z rozboru vyplývá, že zákonodárci hlasovali o životním prostředí hůře, než kdykoliv předtím.

Prunerov_by_petr_tefek

Zpráva

Každý Čech dává tisíc korun ročně Pavlu Tykačovi a dalším fosilním miliardářům

Přestože vláda chtěla uzavřít vysloužilé elektrárny Počerady a Chvaletice, ČEZ se domluvil s fosilními barony Pavlem Tykačem a Janem Dienstlem, majiteli velkodolů na severu Čech, že jim je prodá. Eelektrárnu Chvaletice již předal do rukou těžařů.

A3

Zpráva

Mostečané opět dýchají na dluh. O tři měsíce dříve, než v roce loňském

Znečištění prachem vyčerpalo v Mostě celoroční legální kvótu. Zařadil se tak opět mezi města s nejšpinavějším ovzduším v České republice. Prach přitom vážně ohrožuje zdraví i životy lidí.

614zamzv

Zpráva

Znečištění ovzduší prachem vyčerpalo celoroční kvótu také v Prostějově

Míra znečištění ovzduší prachem v Prostějově už v tomto roce přesáhla legální limity. Prostějov se tak zařadil k městům, která jsou známa svým notoricky znečištěným ovzduším jako Ostrava, Karviná, Kladno, Praha nebo Brno.

Prunerov

Zpráva

Nová evropská studie: české uhelné elektrárny zabijí téměř 1 700 lidí ročně

Provoz českých uhelných elektráren a tepláren zkrátí podle výsledků nové studie životy Evropanů o 18 088 roků života, což odpovídá 1 686 předčasným úmrtím. To je více než dvojnásobek počtu lidí, kteří v loňském roce zemřeli na českých silnicích.

Dejchej_brno

Zpráva

V Brně proběhla blokáda dopravního provozu jedné z nejrušnějších ulic

V rámci oslav Mezinárodního dne čistého ovzduší uspořádala iniciativa Dejchej Brno blokádu dopravního provozu na jedné z dopravně nejrušnějších ulic ve městě - Úvoze. Cílem akce bylo upozornit na to, že Brno překračuje limity polétavého prachu.

2409645659_51b1876c19_b

Zpráva

Ostravské Radvanice překročily celoroční smogovou kvótu již dvakrát

Zamoření vzduchu v Ostravě Radvanicích na konci dubna dosáhlo dvojnásobku počtu dní, po které smí být během roku legálně překročen limit pro polétavý prach. Děti tam mají také vyšší výskyt astmatu, alergické rýmy a ekzému než jinde v Ostravě.

Ka_ny

Zpráva

Meteorologové vyhlásili smogovou situaci pro Plzeňský kraj

Přízemní ozón ohrožuje hlavně zdraví dětí a chronicky nemocných. Fotochemický smog tvoří směs ozónu, oxidů dusíku a dalších reaktivních složek a patří spolu s prachem k nejzávažnějším problémům znečištění ovzduší v Evropě.

115717_mediafax_jan_maly

Zpráva

Praha již také vyčerpala roční smogovou kvótu pro znečištění prachem

Praha pro letošek už vyčerpala zákonem povolený počet dní, po které smí množství prachu v ovzduší překročit denní limit. Jako první přečerpala povolenou smogovou kvótu měřící stanice v Praze 2 v blízkosti severojižní magistrály.

103091_mediafax_iva_ondrackova

Zpráva

Brno již také vyčerpalo celoroční kvótu smogu

První měřící stanice v Brně už přesáhla počet dní, po které smí být legálně překročen denní limit pro polétavý prach. Brno se tak letos opět zařadilo mezi první města, jejichž obyvatelé už jsou nuceni dýchat prachem nelegálně zamořený vzduch.

2490813893_f5d9412eda_b

Zpráva

V Ostravě překročilo zamoření prachem celoroční kvótu již na konci února

Zamoření vzduchu v Ostravě, Bohumíně, Orlové, Havířově, Karviné a Českém Těšíně již na konci února přesáhlo počet dní za rok, po které smí být legálně překročen limit pro polétavý prach. Nejhorší situace je v Radvanícich.

Image

Zpráva

Smog nad Prahou politiky nezajímá

Koncentrace zdraví škodlivých látek v pražském ovzduší je nejhorší hned po průmyslové Ostravě. Obyvatele trápí každou zimu smog. V roce 2010 byl přitom schválen Krajský program snižování emisí, ale město jej neplní.

2409645659_51b1876c19_b

Zpráva

Plzeňské ovzduší je nyní srovnatelné se situací na Ostravsku či Ústecku

Znečištění ovzduší prachem je v Plzni aktuálně srovnatelně špatné nebo dokonce horší než Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji, ve kterých už byla vyhlášena oficiální smogová výstraha.

348287_mediafax_jiri_schott

Zpráva

Zastavte výstavbu spalovny, vyzvali občané Chotíkova zastupitele

Občané Chotíkova vyzvali zastupitele, aby zastavili výstavbu spalovny v jejich obci. Zdůraznili přitom, že využijí všech právních prostředků, které výstabě zabrání. Nic jiného nám ani nezbývá, chceme-li žít a přežít v Chotíkově, tvrdí.

428635_mediafax_mikulas_krepelka

Zpráva

Rezoluce žádá Chalupu o ambicióznější politiku ochrany ovzduší

Centrum pro životní prostředí a zdraví odeslalo u příležitosti Roku ovzduší ministru životního prostředí Tomáši Chalupovi rezoluci ve formě novoročního přání s opatřeními, která by měl podpořit pro čistější ovzduší.

Rzda95md

Zpráva

Zamoření ústeckého ovzduší prachem překročilo limit

Ústí nad Labem přesáhlo počet dní, po které smí být legálně překročen limit pro polétavý prach. Je tak letos spolu s Mostem a Děčínem třetím městem v kraji, jehož občané jsou nuceni dýchat ovzduší znečištěné škodlivinami více než připouští zákon.

137845_mediafax_ales_kartal

Zpráva

Zdraví Pražanů letos opět podlomí smog

Obyvatelům hlavního města hrozí opět týdny života pod smogovým příkrovem. Přestože se každou zimu opakují inverze, kdy se vzduch mění v jedovatý chemický koktejl, vedení Prahy nečiní potřebná opatření.

Vaculik2

Sloupek

Ondřej Vaculík: Tobě budou skládat účty

Novináři z hlavních médií si dnes nemůžou stěžovat na to, že nemáme dostatek ekologických opatření, zabraňujících kupříkladu smogovým kalamitám. Dlouhodobě čistě technokraticky spravovaná společnost je vůči enviromentální logice odolná.

137845_mediafax_ales_kartal

Zpráva

Praha překračuje roční kvóty znečištění. Kvůli výfukům aut

Obyvatelé Prahy jsou nuceni v důsledku automobilové dopravy dýchat vzduch zamořený prachem více než je legální. Počet dní, po které smí množství prachu v ovzduší překročit denní limit, byl letos překročen v Praze 2, Praze 6, Praze 8, Praze 10.

47811_mediafax_karel_rouc

Zpráva

Další severočeské město překračuje limit znečištění prachem

Po Mostě je Děčín dalším městem, kde přesáhlo znečištění vzduchu v letošním roce počet dní, po které smí být překročen denní limit pro polétavý prach. Prach přitom vážně ohrožuje zdraví i životy lidí.

614zamzv

Zpráva

Obyvatele jižních Čech trápí vzduch nelegálně zamořený prachem

Míra znečištění ovzduší v Táboře letos přesáhla legální hranice, když byl překročen počet dní, po které smí být porušen denní limit pro polétavý prach. Problémy se znečištěním prachem nebo benzo-a-pyrenem mají i další místa v jižních Čechách.

2409645659_51b1876c19_b

Zpráva

Znečištěné ovzduší ohrožuje životy tisíců lidí

Vdechování vzduchu znečištěného prachem má na svědomí přes šest tisíc předčasně zemřelých a dva tisíce pacientů, kteří museli být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže. Konstatuje to odborná zpráva Státního zdravotního ústavu.

005430

Zpráva

Spolana chce při výrobě chloru dalších šest let používat toxickou rtuť

Spolana Neratovice podala žádost o souhlas s prodloužením životnosti zastaralé technologie, která používá značné množství rtuti. A to přesto, že měla do konce srpna požádat o vydání stavebního povolení na novou technologii výroby chloru, což neudělala.

2898424-letecky-pohled-na-temelin-po-dostavbe

Zpráva

Mezi znečišťovateli roste podíl spaloven odpadů a chemiček

Podle dat Integrovaného registru znečišťování, které zpracovali experti z Arniky, sídlí tradiční největší znečišťovatelé vedle Moravskoslezského kraje také v Ústeckém a Středočeském.

115715_mediafax_jan_maly

Zpráva

Na pěší zónu Václavského náměstí se vrátila auta

Přestože magistrát české metropole zřídil v dolní části Václavského náměstí novou pěší zónu, nyní se tam znovu vrátila auta. Paradoxně se tak stalo v rámci oslav Evropského týdne mobility, který propaguje chůzi, jízdu na kole a veřejnou dopravu.

554693_mediafax_michal_kalasek

Zpráva

Nedotujte spalovnářskou lobby, vyzvala politiky Arnika

K zastavení toku veřejných financí do hrozící výstavby kontroverzních spaloven vyzvalo dopisem ministra Tomáše Chalupu sdružení Arnika. Podle ekologů by peníze měl naopak nasměrovat k podpoře třídění, recyklace a předcházení vzniku odpadu.

428635_mediafax_mikulas_krepelka

Zpráva

Chalupa chce vybraným autům omezit vjezd do měst

Ministerstvo životního prostředí posílá do vlády návrh nařízení, kterým se stanoví pravidla pro nízkoemisní zóny. V praxi to podle Tomáše Chalupy bude znamenat, že si obec určí, jaké typy motorových vozidel a kam v rámci svého území vpustí.

Vojtech_kotecky

Komentář

Vojtěch Kotecký: Drahé teplo, chytré domy, tupé škrty a dilema ČSSD

Sociální demokraté mají šanci při nadcházejícím rozhodování Poslanecké sněmovny o způsobu naložení s penězi z emisních povolenek začít diskusi o nahrazení tupých škrtů chytrými investicemi.

337071_mediafax_michal_vanac

Zpráva

Lidé v Brně dýchají prachem nadlimitně zamořený vzduch déle než je legální

Již druhá monitorovací stanice v Brně letos přesáhla počet dní, po které smí být legálně překročen denní limit pro polétavý prach. Brno tak předstihlo i mnohá severočeská nebo severomoravská města proslulá notoricky špatným stavem ovzduší.

307729_mediafax_mikulas_krepelka

Zpráva

Recyklaci obalů jsme spočítali špatně, přiznalo Chalupovo ministerstvo

Výsledky ministerstva životního prostředí, podle kterých patří Česká republika mezi přeborníky v recyklaci použitých obalů ze zboží, jsou pouhou chybou ve výpočtu. Skutečná recyklace je mnohem nižší, přiznalo ministerstvo životního prostředí.

115717_mediafax_jan_maly

Zpráva

Praha vyčerpala celoroční kvótu pro znečištění ovzduší prachem

Obyvatelé Prahy jsou nucení dýchat vzduch zamořený prachem více než je legální. Na měřící stanici v Praze 6 byl již totiž pro letošek překročen zákonem povolený počet dní, po které smí množství prachu v ovzduší překročit denní limit.

Image

Zpráva

Nechceme být uhelný skanzen Evropy, upozorňují aktivisté z Greenpeace

Dvanáct dobrovolníků Greenpeace ze tří zemí obsadilo v pondělí ráno těžební věže dolu Frenštát v Beskydech. Cílem akce je upozornit na chování České republiky v problematice globálního oteplování a těžby fosilních paliv.

Ka_ny

Zpráva

V západočeské metropoli se uskuteční první seminář projektu Plzeň bez sazí

Na konec května připravují ekologové seminář Co můžeme v Plzni udělat pro čistější ovzduší a bezpečnější dopravu? Jeho cílem bude představit zkušenosti se zaváděním nízkoemisních zón či s možnostmi uplatnění čistějších paliv v dopravě.

2797_mediafax_michal_kalasek

Zpráva

Sněmovna přijala senátní verzi zákona o ochraně ovzduší

Poslanci přijali senátní návrh zákona, dle kterého by měly firmy za znečišťování ovzduší platit vyšší poplatky než dosud. Ekologové normu přesto kritizují. Například uhelná elektrárna Prunéřov bude totiž od poplatků během několika let osvobozena.

263849_mediafax_jan_bendl

Zpráva

Arnika: Olomoucký kraj spalovnu nepotřebuje, přesto ji politici prosazují

Vedení Olomouckého kraje se rozhodlo prosazovat výstavbu spalovny odpadů i přesto, že produkce komunálních odpadů v kraji klesá. Proti projektu se postavili místní občané: na pondělní odpoledne naplánovali protestní pochod Přerovem.

Image

Zpráva

Chalupa chce méně recyklovat a více odpadky pálit, upozorňují ekologové

Ministr životního prostředí varuje před narůstajícím množstvím komunálních odpadů a jejich nízkou recyklací. Současně ale podle ekologů ve vládním materiálu jako řešení navrhuje, aby země méně recyklovala a více odpadky pálila.

Image

Zpráva

Plzeňský kraj zastavil územní řízení na stavbu spalovny

Plzeňská teplárenská vzala zpět žádost o vydání územního rozhodnutí ke stavbě spalovny v Chotíkově. Krajský úřad pak celé řízení zastavil. Nic jiného úřadníkům zákon ani neumožňuje.

Kostl_n

Sloupek

František Kostlán: Z hlediska serióznosti se dívejme do křišťálové koule

Pokud platí, že s rostoucí životní úrovní roste spotřeba elektrické energie, pak u nás je tomu hlavně proto, že stranické pokladny jsou bezedné. Politikům nevadí ani znečišťování ovzduší.

Konecna

Komentář

Kateřina Konečná: Lákavé minuty mediální slávy

Autorka, která hlasovala pro odpuštění poplatků za vypouštění škodlivin do ovzduší, svůj krok obhajuje. Tvrdí, že motivací Hnutí Duha, která proti zákonu protestovala, je touha po slávě a penězích. A že smyslu poplatků ekologové nerozumí.

Image

Zpráva

V Praze se konal již pátý smogový dýchánek

Aktivisté z občanské iniciativy Auto*Mat uspořádali v úterý ráno happening, jehož prostřednictvím chtěli upozornit na dlouhodobé poškozování zdraví lidí vlivem silně znečištěného ovzduší, za což mohou převážně zplodiny z automobilů.

Zobrazeno 50 / 181