Ombudsman

335201_mediafax_jakub_polacek

Zpráva

Šabatová: stát není schopen garantovat právo na rozhodnutí soudu bez průtahů

Ombudsmanka Anna Šabatová upozorňuje, že zvlášť závažné dopady mají průtahy v řízeních, v nichž se rozhoduje o osudech nezletilých dětí. Čas v nich hraje zásadní roli a pozdní rozhodnutí může mít závažné a nevratné důsledky.

75957_mediafax_jiri_rubes

Zpráva

Většina mateřských škol vychází vstříc potřebám dětí se speciálním stravováním

Více než padesát procent mateřských škol se setkalo s požadavkem rodičů na speciální stravu pro děti. Z šetření úřadu veřejného ochránce práv vyplývá, že pět procent školek požadavek na speciální stravování zamítlo nebo vyhovělo pouze částečně.

462263_mediafax_jiri_novacek

Zpráva

Petiční výbor doporučil schválit novelu rozšiřující pravomoci ombudsmanky

Sněmovní výbory projednávají novelu zákona rozšiřující pravomoci Veřejného ochránce práv. Petiční výbor novelu doporučil ke schválení, přesto ne všichni poslanci vládní koalice s novými pravomocemi ombudsmanky souhlasí.

Dienstbier

Zpráva

Petiční výbor Sněmovny jednal o rozšíření pravomocí ombudsmana

Petiční výbor Poslanecké sněmovny v úterý projednával novelu zákona rozšiřující pravomoci Veřejného ochránce práv. K bodu se vrátí také za dva týdny, ve hře jsou pozměňovací návrhy na vyjmutí ústavní a antidiskriminační žaloby z novely.

Anna_sabatova_2

Zpráva

Rozšíření pravomocí Veřejného ochránce práv jde do výborů

Poslanecká sněmovna za účasti ombudsmanky Anny Šabatové hlasovala o tom, kterým výborům přidělí k projednání novelu, která rozšiřuje pravomoci Veřejného ochránce práv. Opozičním poslancům se nelíbilo, že nebyla znovu otevřena rozprava.

Bican

Komentář

Jaroslav Bican: Když ješitnost a pifka na Šabatovou brání plnit programové prohlášení

Příští schůze Sněmovny bude projednávat rozšíření pravomocí Veřejného ochránce práv. Poslanci a poslankyně mají problém hlavně s tím, že by ombudsmanka mohla napadat protiústavní zákony. Tato změna je i v programovém prohlášení vlády.

Foto2

Sloupek

Petr Bittner: Simulant ve vápně

Petr Bittner se pokouší rozklíčovat demagogii Stanislava Křečka. Jak se „vyslýchá hlas veřejnosti“, a jakou roli by v tom měl hrát ombudsman?

Cernochov_

Zpráva

Pravice více pravomocí pro ombudsmana odmítá, norma prošla prvním čtením

Poslanci projednali návrh zákona, který by veřejnému ochránci práv umožnil navrhnout u Ústavního soudu zrušení zákona nebo podat takzvanou antidiskriminační žalobu. Po bouřlivé sněmovní diskusi zákon prošel do druhého čtení.

65969_mediafax_mikulas_krepelka

Zpráva

Poslanci na doporučení Šabatové slyší. Její předchůdce měl bilanci opačnou

Poslanci změnili přístup k doporučením ombudsmana. Zatímco Pavel Varvařovský předložil v roce 2012 jedenáct doporučení a po roce jich deset nebylo realizováno, Anna Šabatová má poměr vyřešených doporučení za rok 2013 téměř přesně opačný.

361313_mediafax_michal_kalasek

Zpráva

Zdravotní centrum Letiny by mělo být ihned uzavřeno, upozorňuje ombudsmanka

Centrum Letiny je výsměchem kvalitě v sociálních službách. Zaměstnanci Kanceláře veřejného ochránce práv tu zjistili špatné zacházení s klienty, ohrožení jejich zdraví i života a porušování zákonných povinností poskytovatele služeb.

126597_mediafax_jakub_polacek

Zpráva

Ve věznicích se zlepší hygienické podmínky

Od března bude do českého právního řádu znovu zavedeno pravidlo, podle kterého mají odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody právo na teplou sprchu minimálně dvakrát týdně. Podle ombudsmanky by vězni měli mít možnost sprchovat se každý den.

Sabatova

Zpráva

Ombudsmanka odhalila další čtyři krajně problematická zařízení pro seniory

Anna Šabatová zjistila další čtyři případy špatného zacházení se seniory v neregistrovaných zařízeních. Ve dvou byla zjištění natolik závažná, že se obrátila na státní zastupitelství s podnětem k prověření, zda nedochází k trestné činnosti.

Zakladni_skola_prakticka_ustek1

Zpráva

Školský zákon obsahuje rozporuplné ustanovení, tvrdí ombudsmanka

Pokud by novela školského zákona byla schválena, poradenským zařízením by uložil nesplnitelnou povinnost v podobě vágně formulovaného dohledu nad postupy lékařů při posuzování zdravotního stavu dětí. Podle Šabatové by poslanci pasáž měli vypustit.

A1

Zpráva

Začínají zápisy do prvních tříd. Šabatová: ředitelé musí zajistit rovnost dětí

Začínají zápisy prvňáků. Ombudsmanka upozorňuje, že ředitelé škol rozhodují jako správní orgán a musí tedy striktně dodržovat zásady zákonnosti a ctít princip rovnosti účastníků řízení. Nemohou tedy činit víc, než jim zákon ukládá a umožňuje.

Image

Štěstí z šesti

České osobnosti roku 2014

Osobností roku 2014 je pro Deník Referendum kolínský starosta Vít Rakušan. Společnost mu tvoří Arnošt Novák, Matěj Hollan, Ivana Königsmarková, Jaromír Bláha a Anna Šabatová.

Foto2

Sloupek

Petr Bittner: Islamofobie kontra Sluníčko

Liberálně-multikulturní přístup se nedotýká jádra islamofobního postoje. Ve skutečnosti ho legitimizuje a uznává jako svého rovnocenného partnera v diskusi.

395971_mediafax_jan_bendl

Zpráva

Ministerstvo práce nevzalo v potaz poruchu paměti uchazeče o zaměstnání

Ministerstvo práce odmítlo zrušit rozhodnutí Úřadu práce ČR, kterým byl z evidence vyřazen uchazeč o zaměstnání za to, že se nedostavil na informační schůzku. Ministerstvo přitom nezohlednilo fakt, že uchazeč dlouhodobě trpí poruchou paměti.

Marksov_2

Zpráva

Ministerstvo práce chce razantněji stíhat neregistrované sociální služby

Na problém neregistrovaných sociálních služeb před časem upozornila ombudsmanka Anna Šabatová. Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní avizuje, že chce problém razantně řešit. Neregistrované sociální služby totiž stojí mimo zákon.

Foto2

Sloupek

Petr Bittner: Anna Šabatová proti všem

Veřejná debata o šátcích pokračuje. Spolu s tím roste vlna nechutných útoků proti ombudsmance Šabatové. Velký díl viny na tom nese i Česká televize. Anna Šabatová se přitom v této kauze chová jako skutečný veřejný ochránce práv a svobod člověka.

Honza_0002

Komentář

Jan Potměšil: Šátky našich babiček, zahalování v Teplicích a co říká zákon o maskování

Jan Potměšil se ve svém textu v návaznosti na nedávno probíranou kauzu muslimských šátků věnuje obecně závazným vyhláškám obce zakazujícím zahalování. Takové vyhlášky jsou podle autora protiústavní. Plošný zákaz na úrovni zákona je pak velmi sporný.

160047

Zpráva

Občané Evropské unie mají právo volit v komunálních volbách, rozhodl soud

Do diskuse o volebním právu cizinců vstoupil soud svým rozhodnutím v případě slovenského občana dlouhodobě žijícího u nás. Soud ve shodě s ombudsmankou potvrdil aktivní volební právo občanů EU s přechodným pobytem v ČR v obecních volbách.

A2

Zpráva

Ombudsmanka zveřejnila volební manuál pro lidi ze zemí Evropské unie

Občané ze zemí Evropské unie, kteří dlouhodobě žijí v České republice a mají potvrzení o přechodném pobytu, mohou podle veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové volit v říjnových komunálních volbách v obci, kde bydlí.

Jd_l_to_2009_3

Sloupek

Jiří Dolejš: Kdo v kauze muslimský šátek rozeštvává

V debatě o nošení šátků ve škole nešlo o věcnou diskusi, ale o útoky na antidiskriminační legislativu a islám jako takový. Koexistence islámské a evropské kultury je složitá věc. Intolerance jí ale nepomáhá.

Fischerova_11_p1

Komentář

Táňa Fischerová: Anna Šabatová je člověk na svém místě

Stanovisko Anny Šabatové k nošení hidžábu je dokladem toho, že její volba ombudsmankou byla dobrým rozhodnutím. Jestliže je s vírou druhého spojen předpis nosit určitý oděv, a není-li tím ohrožena bezpečnost ostatních, není důvod to nerespektovat.

Tomas-j

Komentář

Tomáš Jungwirth: Kdo u nás hájí lidská práva?

Lidskoprávní nevládní organizace se podle Tomáše Jungwirtha vezou na vlně strachu z islámu a zapomínají při tom na své skutečné poslání.

Chiva

Komentář

Josef Šmída: Ombudsmanka rozhodla v souladu s právem

Naše současná společenská diskuze poukazuje na hluboce zakořeněnou intoleranci a snahu o legitimizaci diskriminace a reinterpretaci základních lidských práv. Ta jsou univerzální a platí pro každou lidskou bytost bez rozdílu.

361311_mediafax_michal_kalasek

Zpráva

Šabatová: Škola nemůže zcela zakázat nošení šátku nezahalujícího tvář

Veřejná ochránkyně práv v reakci na probíhající veřejnou diskusi zveřejnila své stanovisko týkající se nošení muslimských šátků ve škole. Původně tak měla v plánu učinit až po uzavření případu ve druhé polovině září.

Sabatova

Zpráva

Šabatová přišla na další případ špatného zacházení se seniory

Ombudsmanka upozorňuje na další případ špatného zacházení se seniory. Klienti v Domově Petruška podle jejího zjištění pobývali v nedůstojných podmínkách nerespektujících jejich soukromí a lidskou důstojnost, a to ani při vykonávání hygieny.

83359_mediafax_richard_radim

Zpráva

Šabatová chce zvýšit ochranu pojištěnců

Pojišťovny by vždy, když vydávají správní rozhodnutí, měly podle ombudsmanky postupovat stejně jako jiné orgány státní správy, tedy činit více kroků k tomu, aby správní řízení proběhlo pokud možno za účasti pojištěnce.

361311_mediafax_michal_kalasek

Zpráva

Šabatová: Přeplatek mateřské zaviněný úřadem není dluhem

Pokud v rámci provádění nemocenského pojištění vznikl přeplatek, který příjemce nezavinil, nemůže Česká správa sociálního zabezpečení podle ombudsmanky Anny Šabatové po příjemci požadovat uzavření občanskoprávní dohody o uznání dluhu.

Image

Zpráva

Křeček: Potřebujeme fungující systém památkové péče

Co nejrychlejší přijetí nového památkového zákona, který by nahradil nevyhovující právní úpravu z roku 1987, je nezbytným krokem k zajištění správně fungujícího systému státní památkové péče. Tvrdí to zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček.

Volby

Zpráva

Šabatová: občané Evropské unie mají právo volit a být voleni do zastupitelstev

Ombudsmanka Anna Šabatová upozorňuje, že občanům Evropské unie, kteří dlouhodobě žijí v České republice, je upíráno volební právo. Obrátila se proto na ministra vnitra Milana Chovance, aby vládě předložil novelu zákona.

5068966946_b414744e2b_o

Zpráva

Šabatová: V případě domácích porodů musí matrika postupovat přiměřeně

Veřejná ochránkyně práv připomíná, že se matriční úřady nemohou spoléhat na pouhé prohlášení rodičů o domácím porodu. Současně ale musí v požadavcích na rodiče respektovat princip přiměřenosti.

361313_mediafax_michal_kalasek

Zpráva

Šabatová o neregistrovaných domech pro seniory: neodbornost a špatné zacházení

Návštěvy Anny Šabatové v sedmi neregistrovaných zařízeních pro seniory potvrdily, že namísto specifické péče a ochrany z důvodu zdravotního stavu a ztráty soběstačnosti jsou vůči klientům používána nepřijatelná omezovací a režimová opatření.

Hradistko

Zpráva

Obec Hradištko se obává zániku. Kvůli restitucím

Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček se obrátil na Královskou kanonii premonstrátů s přímluvou za obec Hradištko. Ta požádala o pomoc při řešení své situace v souvislosti s církevními restitucemi.

Maminka

Komentář

Anna Šabatová: Místo veřejného ochránce práv v demokratické společnosti

Přinášíme příspěvěk Anny Šabatové z konference s názvem Společnost, právo a politika, která proběhla 6. května na Filozofické fakultě UK. Autorka v něm popsala vývoj institutu veřejného ochránce práv od správního k lidskoprávnímu pojetí.

361309_mediafax_michal_kalasek

Zpráva

Ombudsmanka doporučuje změnu deseti zákonů

Anna Šabatová představila Souhrnnou zprávu veřejného ochránce práv za rok 2013. Za její nejdůležitější část označila doporučení, u nichž předpokládá, že se jimi budou zákonodárci zabývat a uloží vládě přípravu příslušných právních předpisů.

Maminka

Komentář

Anna Šabatová: Co dnes ohrožuje menšiny a proč se většina cítí ohrožena menšinami?

Přinášíme projev Anny Šabatové, který zazněl 11. dubna v Brně na úvod XXIII. ročníku brněnského sympozia „Dialog uprostřed Evropy“ tentokrát na téma „Lidé na okraji“. Sympozium pořádaly Společnost Bernarda Bolzana a mnichovská Ackermann-Gemeinde.

Ombudsman_ka-1

Zpráva

Křeček chce prošetřit devastaci bývalého obchodního domu Textilia v Ostravě

Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček se chce zabývat devastací památkově chráněných objektů bývalého obchodního domu Textilia – Ostravica a Moravsko-ostravské obchodní a průmyslové banky v Ostravě.

361313_mediafax_michal_kalasek

Zpráva

Šabatová: nebudu komentovat to, co nesouvisí s působností ombudsmana

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová ve čtvrtek uvedla, že se rozhodla neposkytovat vyjádření k záležitostem, které nesouvisí s působností ochránce. Týká se to především domácí a mezinárodní politiky.

_abatov_

Zpráva

Volba veřejného ochránce: Nástupkyní Varvařovského je Anna Šabatová

Anna Šabatová byla v pátek zvolena ombudsmankou. Ve druhém kole tajné volby dostala nejnižší nutný počet hlasů, svůj hlas jí dalo pětaosmdesát poslanců ze 168 přítomných. Šabatová do úřadu nastoupí příští týden.

Jakub_cb

Komentář

Jakub Patočka: První volba ombudsmana: smutný obrázek politické kompetence levice

Aniž by si toho byla dosti vědoma, při volbě ombudsmana levice podává obrázek o své politické kompetenci. Ve Sněmovně má menšinu, ale zvolení své kandidátky má na dosah. Čili nejlepší chvíle začít vyvádět psí kusy...

Valachova

Komentář

Kateřina Valachová: Ochránce

Poslanci volí nového ombudsmana. Kateřina Valachová píše, že vždy, když Senát, Prezident a Poslanecká sněmovna hledá veřejného ochránce práv, stojí před nelehkým úkolem najít ne člověka, který se má ochráncem stát, ale který jím vlastně už je.

361311_mediafax_michal_kalasek

Zpráva

Pro Šabatovou bude jen pětina sociálních demokratů, hlasy dodají lidovci

Podobně jako občanští demokraté a KSČM také poslanecký klub KDU-ČSL nevyzval své členy k volbě konkrétního kandidáta na ombudsmana. Podle informací Deníku Referendum bude ale většina jeho členů hlasovat pro Annu Šabatovou.

Kostl_n

Sloupek

František Kostlán: Platforma pro lidská práva podporuje Annu Šabatovou do funkce ombudsmanky

Známá platforma sdružující občanské organizace i osobnosti se rozhodla vyslovit k aktuální volbě veřejného ochránce práv. Důvody rozhodnutí shrnuje sloupkař DR, který je zároveň jedním z mluvčích platformy.

Sabatova

Zpráva

Volba ombudsmana: blíže k většině má Šabatová

Sněmovní kluby TOP 09 a hnutí ANO se v úterý shodly, že budou při volbě ombudsmana hlasovat pro Annu Šabatovou. Sociálním demokratům to již dříve doporučilo grémium strany. ODS a KSČM nepreferují žádného kandidáta. Volba ombudsmana bude tajná.

Fischerova_11_p1

Komentář

Táňa Fischerová: K důležité volbě ombudsmana

Táňa Fischerová pro Deník Referendum popisuje, jaký profil by měl mít budoucí ombudsman/ka. Zároveň vysvětluje, proč se nakonec kandidatury sama vzdala.

319527_mediafax_tompol

Zpráva

Křeček: povodně se budou opakovat, prevenci přesto zanedbáváme

Podle zástupce ombudsmana je s podivem, že i po rozsáhlých záplavách posledních let přetrvávají nedostatky v protipovodňové ochraně. Zdůraznil přitom, že soukromé zájmy mnohdy převládají nad veřejnými.

Durajova

Komentář

Zuzana Durajová: Veřejný ochránce práv

Odchod ombudsmana Pavla Varvařovského dokazuje, že i člověk, jenž má všechny potřebné kvality, nemusí vždy ustát politické tlaky. Bude třeba místo něho najít někoho, kdo bude důstojně, ale i nekompromisně bojovat za lidská práva.

361309_mediafax_michal_kalasek

Zpráva

Ombudsman Pavel Varvařovský potvrdil rezignaci

Tiskové oddělení veřejného ochránce práv ve středu odpoledne potvrdilo, že Pavel Varvařovský opustí k 20. prosinci úřad. Důvody svého rozhodnutí nechce Varvařovský zveřejnit.

Zobrazeno 50 / 157