Nezaměstnanost

17647

Rozhovor

Jan Keller pro DR: Navrhuji poslat na Bakalu exekutora

Navzdory protestům horníků mluvčí OKD v úterý oznámil, že se vlastník rozhodl uzavřít důl Paskov. O práci tak může přijít až tři tisíce lidí. O sociálních a ekonomických dopadech na region jsme hovořili s Janem Kellerem.

Kostl_n

Sloupek

František Kostlán: ROMEA vydala zprávu za rok 2012: anticiganismus, politika, média, chudí Romové

Vzhledem k sílícímu extremismu a anticiganismu se Romea rozhodla poprvé zveřejnit zprávu, která se zaměřuje na oblasti, jimiž se zabývá: zhoršování společenské atmosféry, rasismus, postoj politiků a médií k němu a životní podmínky chudých Romů.

A1

Komentář

Štěpán Mairovský: Občanský příjem jako alternativa ke zvyšování minimální mzdy

Alternativou k minimální mzdě může být občanský příjem. Přestaňme se ptát, zda na něj má společnost dostatek prostředků, ale položme se spíše otázku: na jak vysoký občanský příjem finance máme?

Fgergretgh567u567u654u

Komentář

Vladimír Špidla: Sto tisíc nových pracovních míst

Zelená pracovní místa najdeme ve všech oblastech lidské činnosti - od nejnáročnějších technologií po rozsáhlé jednodušší práce přístupné naprosté většině lidí. Drtivou většinu z nich lze financovat z prostředků Evropské unie.

Novotn_

Komentář

Tomáš Novotný: Fondy EU jako promarněná šance

Výsledky dosavadního čerpání fondů EU jsou tristní. Odhaduje se, že celkem se nestihne vyčerpat od 100 do 250 miliard Kč. V současné době je již pouze možné minimalizovat rozsáhlé ztráty finančních prostředků.

Social_watch

Komentář

Social Watch: Co změnily sociální reformy

Česká koalice Social Watch představila zprávu monitorující uplynulý rok. Autorkou části o rodinné a sociální politice, kterou zveřejňujeme, je Linda Sokačová.

Social_watch

Komentář

Social Watch: Ekonomika bez programu a vize

Česká koalice Social Watch představila zprávu monitorující uplynulý rok. Autorkou ekonomické části, kterou zveřejňujeme, je Ilona Švihlíková.

Bican

Komentář

Jaroslav Bican: Kdo maká a kdo ne?

Andrej Babiš podobně jako Tomio Okamura či Miloš Zeman staví svoji politiku na tom, že rozlišuje mezi těmi, kdo pracují a těmi, co žijí na něčí úkor. Pokud je pro ně práce hodnotou, jsou ochotni dělat něco pro ty, kteří pracují za minimální mzdu?

75969

Zpráva

Aktivní politika zaměstnanosti bude naší prioritou, slibuje ministr práce

Ministr práce a sociálních věcí František Koníček jednal s řediteli Krajských úřadů práce. Zavázal se, že prosadí personální posílení úřadů, maximální využití možnosti financování z Evropských fondů a účelnější nastavení výplat sociálních dávek.

Vaculik2

Sloupek

Ondřej Vaculík: Čerstvě odhalený Tykač proti Ottawayovi

Pokud kapitalistická společnost není schopna v rámci přirozené filantropie dbát také o zdánlivě slabší výhonky, výsledkem může být autoritativnější, sociálně orientovaný režim, jinak ale podobně, ba možná ještě více korupční.

Sabata_jan

Komentář

Jan Šabata: Nedostatek práce? Práce hrou a základní příjem

Evropskou unii trápí vysoká nezaměstnanost a to především mladých lidí. Řešením je pootočit funkci peněz. Je třeba demokratizovat jejich tvorbu. Musíme se naučit nezpochybnitelně vydanou lidskou energii měřit a vyjadřovat také v penězích.

Peichler_2010

Sloupek

Patrik Eichler: O fotbale

Čím hůře, respektive čím nepravidelněji je fotbalista placen, tím větší je pravděpodobnost, že se nechá přesvědčit ke zmanipulování zápasu. V České republice nedostává mzdu včas 39,8 % hráčů.

Pawlowski

Komentář

Roman Pawłowski: Requiem za dělníka

Představení Teatru Ósmego Dnia o Cegielského závodech v Poznani je hlasem na obranu dělnického společenství, které zničil volný trh a reformy 90. let minulého století.

Img_20160724_142129

Komentář

Eva Hájková: Letní melancholické přemítání o práci

V dřívější době jistý typ lidí mohl nalézt uplatnění v archivech, knihovnách či muzeích. Dnes už jsou ale tyto instituce přeplněné a i sem proniká manažerský způsob řízení. Objevuje se tak skupina lidí, která je zdánlivě zbytečná.

Igor_demo20

Sloupek

Saša Uhlová: Až dav prorazí dveře mého bytu

Stále častější pokusy o pogrom vypovídají o závažných problémech současnosti. Co by se stalo, kdyby se dav přes policejní kordony dostal až k bytům Romů?

Hru_ka

Komentář

Matouš Hruška: Mladá levicová politika – německy a cool

Německá SPD a mladí socialisté na akci věnované nezaměstnanosti mladých předvedli, jak se má dělat mladá levicová politika. Moderní a konzervativní levice ale nejsou ve střetu, je třeba umět obojí.

Peichler_2010

Sloupek

Patrik Eichler: Jak vypnout novináře

Do českých zpráv by od našich severních sousedů mohlo proniknout alespoň oznámení, že Polská televize ruší večerníček. Na rozdíl od zpráv o propuštění více než dvou třetin novinářů už ji ale vedení televize stihlo dementovat.

Igor_demo20

Sloupek

Saša Uhlová: Slova to nevyřeší

Napětí a rasistické vraždy na severu Čech jsou důsledkem prudce se zhoršující sociální situace tamějších obyvatel. Pouhé rady zde nemohou pomoci. Lze se jen obávat toho, že protiromské nálady zneužije nějaký obratný populista.

Foto11

Sloupek

Tomáš Tožička: Situace se nelepší, na řadě je občan

V pondělí představila česká část mezinárodní koalice Social Watch zprávu, která nesa název Politici selhali, na řadě je veřejnost. Předmluvu k ní zveřejňujeme.

Wales-mwnt_cb

Komentář

Pavel Holubec: Krize politiky, anebo politika krize?

Politika, která přestala usilovat o rovnost, je politikou v krizi. Proto nastupuje politika krize, která upírá pozornost lidí na existenční problémy a dále rozevírá sociální nůžky. Jak se ale vrátit ke skutečné politice?

Autorka

Komentář

Kateřina Svíčková: Oč jsme v důsledku krize nerovnější a chudší?

Ekonomická krize a opatření, která ji provázejí, zvyšují příjmové nerovnosti. Ačkoliv je u nás a na Slovensku příjmová nerovnost stále ještě nižší než ve většině ostatních zemí, blížíme se k hranici, kdy nerovnosti škodí demokracii.

Holy_-_orez

Komentář

Dalibor Holý: Pohltí nás nezaměstnanost?

Rostoucí nezaměstnanosti se v dlouhodobém výhledu nemusíme obávat, pokud budeme následovat logické vývojové trendy – tím současným je přechod většiny pracujících z tržního sektoru do sektoru služeb, vyžadujících zvyšování vzdělanosti.

154402025393787280

Komentář

Matěj Stropnický: Poražen je fašismus, ne příčiny, které jej umožnily

Německý fašismus uspěl díky následkům hospodářské krize a díky rétorice odhalující údajné viníky potíží společnosti – v podobné situaci se ovšem nacházíme i dnes. Zveřejňujeme projev přednesený na vzpomínkové akci k výročí konce druhé světové války.

Bican

Komentář

Jaroslav Bican: Analýza čerpání fondů EU a konkurenceschopnost

Nemalé peníze, které do ČR proudí z fondů EU, mají sloužit k vyrovnávání rozdílu rozvinutosti jednotlivých regionů – s tím je ovšem v rozporu struktura konkrétních dotačních programů. Nečasova vláda navíc v čerpání prostředků zaspala.

Bican

Sloupek

Jaroslav Bican: Kdo dnes ohrožuje demokracii? Komunisté? A co když my sami?

Demokracii u nás neohrožují komunisté a jejich případná vláda se sociální demokracií, nýbrž spíše hrozba přechodu k prezidentskému systému, polarizace společnosti, nebo růst nezaměstnanosti a sociální nejistoty.

Karel_cada

Komentář

Karel Čada: Věda o chudých, aneb Kdo ztrácí pevnou půdu pod nohama

Pokud sociolog Petr Hampl tvrdí, že k tezi amerického sociologa Charlese Murrayho o tom, že štědré sociální programy přispěly k růstu chudoby ve Spojených státech, nebyla vznesena žádná závažná námitka, tak o dané věci buď mnoho neví, nebo záměrně lže.

76189_mediafax_ivana_slapalova

Zpráva

Bez práce je téměř šest set tisíc lidí

V březnu bylo v České republice bez práce 587 768 lidí. Oproti loňskému březnu přibylo 62 588 nezaměstnaných. Vyplývá to z údajů Úřadu práce České republiky.

Peltram2

Komentář

Antonín Peltrám: Jak pomáhá živnostem a malým a středním podnikům vládní koalice?

Budoucí vláda bude muset přijít s programem podpory zaměstnanosti a bude to muset učinit lépe než vláda současná; součástí této problematiky je i dobré nastavení zdanění a odvodů u živnostníků.

Vladim_ra_lesensk_

Komentář

Vladimíra Lesenská: Pracovní agentury - jak dál?

S rostoucím počtem nezaměstnaných se objevují i pokusy vlády s nezaměstnaností bojovat. Jejich součástí je i snaha regulovat činnost pracovních agentur – ale jde zde vláda dobrou cestou?

Azemancikova1

Sloupek

Alena Zemančíková: Západomoravský Manchester a čínské hadříky

Úpadek českého a moravského maloměsta je zjevný i ve Svitavách. Vnější vzhled domů se zlepšil, ale vnitřní život města hrozně trpí automobilismem, existencí nákupních center na okrajích a zoufalým nedostatkem pracovních příležitostí.

_ad_pr_ce_mediafax_jan_bendl

Zpráva

Ministerstvo práce podpoří zaměstnanost matek s dětmi

Ministerstvo chce řešit nezaměstnanost s důrazem na matky s dětmi. Ženy tvoří víc než polovinu všech uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadech práce déle než rok. Na zkrácené pracovní úvazky resort firmám nabízí až dvanáctitisícový příspěvek.

Bican

Sloupek

Jaroslav Bican: Budoucnost práce

Nedostatek práce mohou částečně řešit některé inovace, zejména ekologické; skutečným řešením zvyšující se nezaměstnanosti bude ale až to, že se společnost naučí odměňovat jiné druhy práce než jen ty stávající.

Wales-mwnt_cb

Glosa

Proč si připomínat mezinárodní den spokojenosti

Mezinárodní den spokojenosti by nám měl připomenout, že existují i jiná měřítka úspěšného rozvoje jednotlivých zemí, než je hrubý domácí produkt.

Vaculik2

Sloupek

Ondřej Vaculík: Úkol nikoli pro…

Musíme se smířit se snižováním životní úrovně, které je ovšem třeba rozprostřít ve společnosti jinak, než se tomu dělo doposud – lidem na hranici bídy je naopak třeba pomoci a pro nezaměstnané najít práci.

395971_mediafax_jan_bendl

Zpráva

Ministryně práce představila plán podpory zaměstnanosti

Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová z TOP 09 zveřejnila plán, který by měl pomoci vytvořit nová pracovní místa a dát lidem bez práce šanci. Má sedm bodů.

Auxt_orez

Komentář

Robert Auxt: Ako si Amerika pomáha, kým Európa si škodí

Evropská unie se na rozdíl od USA rozhodla, že správná ekonomická politika musí bolet: výsledkem jsou zástupy nezaměstnaných mladých lidí a mnoho promarněných let jejich života.

Kalousek

Zpráva

Dolejš: nezaměstnanost bez podpory ekonomického růstu snížit nelze

Kořeny růstu nezaměstnanosti spočívají podle Jiřího Dolejše v ekonomické recesi a nikoli – jak tvrdí Miroslav Kalousek – v rozhodnutí Ústavního soudu, jenž zakázal úřadům práce, aby vyřadily ze své evidence lidi, kteří odmítnou veřejnou službu.

Portret_dr5

Komentář

Dagmar Daňková: O jednom „loserovském“ páru

Jiří Peňás rozhodně neudělal ve způsobu, jakým psal o dokumentu Davida Vondráčka Rozhořčené 2012 a především o jedné z jeho protagonistek Aleně Jiřičné, čest kulturní tradici Lidových novin.

Knapova

Sloupek

Kateřina Kňapová: Kouzla s čísly a aktivní politika nezaměstnanosti

Politika zaměstnanosti nebo spíše nezaměstnanosti v posledních dvou letech by se s trochou ironie dala charakterizovat nikoliv jako snižování počtu nebo podílu lidí bez práce, ale jako snižování statistických dat, která tyto počty zachycují.

Kostl_n

Sloupek

František Kostlán: Situace chudých lidí je vážná a ponižující. Ukazují to i příklady z Ostravy

Konkrétní příklady z vyloučených lokalit v Ostravě ukazují, jak dramaticky se zhoršuje situace nejchudších a jejich možnost tuto situaci změnit. Teprve v poslední době se ostravská radnice pokouší s neutěšenou situací chudých něco dělat.

76229_mediafax_jiri_rubes

Zpráva

Opozice: za vysokou nezaměstnaností je vládou opomíjená politika zaměstnanosti

Aktuální míra nezaměstnanosti - nejvyšší od časů krize ve 30. letech minulého století - je podle opozičních politických stran způsobena mimo jiné absencí aktivní vládní politiky zaměstnanosti.

Vladimira

Komentář

Vladimíra Lesenská: Jednat a myslet v parametrech třetího tisíciletí

Počet nezaměstnaných překročil půl miliónu a je nejvyšší za posledních osm let. Nezaměstnanost by mohla snížit především užší spolupráce firem a škol.

Azemancikova1

Sloupek

Alena Zemančíková: Modernistická vila a polštář

Laciné výrobky ničí průmyslovou výrobu a zvyšují nezaměstnanost; nezaměstnaní lidé nemohou nakupovat služby, na jejichž poskytování se ekonomiky odlehlých koutů země nově orientují.

75969

Zpráva

Počet nezaměstnaných překročil půl milionu

V listopadu se v České republice zvýšila nezaměstnanost na 8,7 z říjnových 8,5 procenta. Úřady práce evidovaly 508 498 nezaměstnaných, což je o 11 736 více než ke konci října. Meziročně nezaměstnaných přibylo 32 094.

Bican

Sloupek

Jaroslav Bican: Zaměstnanost mladých - židličkovaná?

Seminář věnovaný problému nezaměstnanosti mladých lidí ukázal, že individualizace a privatizace tohoto problému nic neřeší: dokud budou lidé vnímat nezaměstnanost jako individuální selhání, nezmění se systém, který nezaměstnanost produkuje.

Komentář

Adam Novák: Takhle vypadá ekonomická recese

Aktuální výsledky Českého statistického úřadu můžeme považovat za svého druhu vysvědčení vládní ekonomické politice a je jisté, že si je vláda za rámeček nedá. Obdoba s výsledky Klausových úsporných balíčků není náhodná.

Foto11

Sloupek

Tomáš Tožička: Lži či hloupost soudce Balíka

Ústavní soudce s výstižným jménem Balík nedokáže zpracovat historická fakta. Přesto ho Václav Klaus pověřil výkladem ústavy.

Linda_sokacova

Komentář

Linda Sokačová: Sociální reforma, cenzura a demagogie

sKarta, DONEZ a veřejná služba by měly být zrušeny: přispívají pouze k vytváření a reprodukci chudoby a namísto politiky zaměstnanosti jsou politikou nezaměstnanosti – přesně jak to nově definuje ministerstvo práce a sociálních věcí.

Dr_logo

Komentář

Redakce DR: Transformace sociálních služeb a zaměstnávání lidí s postižením ve Finsku

Dva právníci z Ligy lidských práv, Petr Hanslian a Denisa Slašťanová, se seznámili s finským systémem zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a se způsobem transformace sociálních služeb. Deník Referendum zveřejňuje zprávu z jejich studijního pobytu.

Zpráva

Iniciativa ProAlt zahajuje kampaň Stop sociální reformě

V pondělí odstartuje nová kampaň iniciativy ProAlt, jejímž cílem je poukázat na reálné dopady jednotlivých opatření sociální reformy ministerstva práce a sociálních věcí. Po Nečasově vládě současně iniciativa požaduje zastavení sociální reformy.

Zobrazeno 50 / 233