Nacismus a fašismus

Baloun

Komentář

Pavel Baloun: Společnost ve vleku fašismu?

Nezbývá, než začít bojovat o význam jiného a v kontextu současného dění v ČR nelogicky chybějícího slova antifašismus. Fašismus nemusí znamenat pouze genocidu Židů, ale může nabývat nejrůznějších moderních forem.

A1

Zpráva

V Řecku graduje situace kolem Zlatého úsvitu

Nedávné ubodání levicového rappera stoupencem známé fašizující strany bude mít nejspíše závažnější důsledky, než se původně očekávalo.

Andrea2-foto

Komentář

Andrea Cerqueirová: Květiny za oběti Pinocheta a mosty mezi lidmi

Tento týden bylo čtyřicetileté výročí událostí v Chile, které zemi nadlouho poznamenaly. Pinochetova vojska tehdy zaútočila, došlo puči a začala tvrdá diktatura, která si vyžádala tisíce mrtvých či zmizelých a desetitisíce vězněných a mučených.

P1010065_1

Komentář

František Kalenda: Chile 40 let po převratu: Na cestě k národnímu konsenzu?

Právě před čtyřiceti lety svrhla skupina generálů levicový režim prezidenta Allendeho a započala období šestnáctileté diktatury. Postoj k převratu i Pinochetově vládě společnost dlouho rozděloval. V poslední letech se ale situace značně mění.

A1

Dopis ze Slovenska

Michal Havran: Vážený pán premiér

Robert Fico vyzdvihl na oslavách 150. jubilea Matice slovenské klady jejího působení. Šéfredaktor JeToTak Michal Havran mu otevřeným dopisem připomíná, že Matice má už dlouho také – resp. především – druhou tvář.

Baloun

Komentář

Pavel Baloun: Pokus o pogrom

V Českých Budějovicích se část obyvatel pokusila o pogrom na Romy. V analýze příčin a možných důsledků podobných událostí nepomůže mechanické chápání minulosti. Nelze tvrdit, že jsou v dohledu nové plynové komory.

Komentář

Jakub Dymek: Lekce pro město. Další

Opravdu potřebujeme agresivní národovce na přednášce profesora Baumana, abychom si všimli, že něco není v pořádku?

Kostl_n

Sloupek

František Kostlán: V Duchcově demonstrovali proti Romům antiradikálové a kamarádi Romů

Ti, co v sobotu v Duchcově demonstrovali proti Romům, nebyli radikálové, nýbrž extremisté; a dále se mezi demonstranty nacházelo mnoho místních, kteří mají s Romy dobré sousedské vztahy.

Peichler_2010

Sloupek

Patrik Eichler: Plno podobných scén

Jen přítomnost ochranky zabránila útoku neonacistů na přednášku Adama Michnika na vysoké škole v Radomi. Když nemohli s kuklami na hlavách na přednášku, provolávali neonacisté tradiční hesla a k nim ještě „Svobodu slova, chceme svobodu slova“.

Kostl_n

Sloupek

František Kostlán: Jak se vyrábí nenávist

Server E-mostecko a bloger Marek Vokšay vydali dva texty, v nichž si vymýšlejí proto, aby vyvolali nenávist vůči Romům evakuovaným během povodní v Ústí nad Labem. Facebooková diskuse ukazuje, že jejich záměr se jim bohužel vydařil.

P1010065_1

Komentář

František Kalenda: Boží soud pro Videlu

V pátek zemřel ve vězení bývalý argentinský diktátor Jorge Videla. Jeho osud je dokladem toho, jak se latinskoamerický kontinent učí vypořádávat s tíživým dědictvím vojenských diktatur.

Adam_votruba

Komentář

Adam Votruba: Mariánský sloup na Staroměstském náměstí je na spadnutí

Čistě kunsthistorická argumentace, se kterou přicházejí zastánci znovuvztyčení Mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí, je klamavá: sloup od počátku měl a dodnes má také politický význam.

Ivan-stampach-profil-foto

Sloupek

Ivan Štampach: Má být sloup obnoven?

V naší zemi mají sochy na veřejných prostranstvích často velký symbolický význam – odstranění mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze bylo lidovým výrazem porážky habsburské monarchie. Co bude znamenat jeho obnovení?

154402025393787280

Komentář

Matěj Stropnický: Poražen je fašismus, ne příčiny, které jej umožnily

Německý fašismus uspěl díky následkům hospodářské krize a díky rétorice odhalující údajné viníky potíží společnosti – v podobné situaci se ovšem nacházíme i dnes. Zveřejňujeme projev přednesený na vzpomínkové akci k výročí konce druhé světové války.

A1_romea

Zpráva

Slovenský národovec Slota byl vyloučen z vlastní strany, prý kvůli hospodaření

Autor nesčetných rasistických, homofobních a protimaďarských výroků přišel nejen o funkci čestného předsedy, ale i stranické členství. Slovenská média to dávají do souvislosti zejména s velkou předvolební půjčkou, jíž si SNS vzala za jeho vedení.

Ivan-stampach-profil-foto

Sloupek

Ivan Štampach: Český antiislamismus

Ve všech náboženstvích je jistý krutý a nelidský potenciál – a islám se v tom nijak neliší např. od křesťanství či judaismu. To nás ovšem neopravňuje k projevům antiislamismu: náboženství mají i svou humanistickou stránku.

Profilovka_2

Komentář

Tomáš Schejbal: Ústav pro studium moci a poststrukturalismus

Pojem totalitarismu se objevil v určité historické situaci a v určité mocenské konstelaci. Možná by dnes, kdy se do tohoto pojmu vejde už téměř cokoliv, bylo rozumnější zkoumat obecné mechanismy moci jako takové.

Hudec1

Glosa

Musí odmítači vlajky EU urážet oběti nacismu?

Přirovnávání integračního projektu Evropské unie k nacistickému režimu je vrcholem nevkusu a urážkou obětí nacistické zvůle.

Knapova

Sloupek

Kateřina Kňapová: Šátková aféra paní učitelky

Jinakost, která v kontextu xenofobie v Česku připravila mladé učitelce z mateřské školky velmi nepříjemné chvíle, je v této „kauze“ jediným problémem.

Zpráva

Slovenští neofašisté chtějí v sobotu projít Bratislavou, primátor vyzval k blokádě

Stoupenci fašizující pravice si chtějí připomenout vznik Slovenského štátu a „jeho odkaz pre súčasnosť“. Chystanou blokádu pochodu veřejně podpořila řada osobností, mimojiné i bratislavský primátor Milan Ftáčník.

A1

Dopis ze Slovenska

Michal Havran: Nová menšina

Nastal čas, aby si Smer jasne vybral medzi ľudácko-komunistickými prízrakmi a progresívnou víziou spoločnosti. Takej, kde sociálna demokracia nebojuje proti menšinám, ale za ich emancipáciu v politickom a nie etnickom spoločenstve.

Ujfalusi

Komentář

Robin Ujfaluši: Lekce z demokracie

Navzdory vzedmutým emocím byla první přímá volba prezidenta užitečnou lekcí z demokratické diskuse. V ní bychom se ovšem neměli uchylovat k šovinistickým argumentům.

Kostl_n

Sloupek

František Kostlán: Předvolební boj: Zeman, Klausovci a jejich český šovinismus

Předvolební kampaň se zvrhla v debatu o Benešových dekretech. Nacionalizace, kterou do ní vnesl Zeman a potvrdil Klaus, doluje voličskou podporu z těch nejnižších vrstev české maloměšťácké xenofobie a šovinismu.

Mikolas_chadima

Komentář

Mikoláš Chadima: Ať žije druhá republika?

Politika, kterou zastává Karel Schwarzenberg, se odklání od masarykovského dědictví první republiky a je otázkou, zda by nás konzervativní pravice se svým mužem v čele státu nechtěla vést spíše k poměrům druhorepublikovým.

Peichler_2010

Sloupek

Patrik Eichler: Nekopat do lidí

Zaútočit na sudetské Němce, Romy nebo komunisty je zřejmě nejjistější cesta, jak odvést pozornost od původního tématu. Jakýkoli demokrat, a ten sociální zvláště, ale musí vědět, že nesmí do lidí kopat.

Profilovka_2

Komentář

Tomáš Schejbal: PF 2013: Škála technokratismu

Skutečným nebezpečím blízké budoucnosti není fašismus, nýbrž technokratismus – ten je dnešní kontrarevoluční silou, která nastupuje po revolučním vzepětí arabského jara a ekonomické krizi, znamenající konec neoliberálního panství.

Kostl_n

Sloupek

František Kostlán: Proč jsem anti-anti-antikomunisticky skeptický

Nelibost nad návratem komunistů k moci vyrůstá z osobních vzpomínek na minulý režim; a ti, kteří s komunisty dnes spolupracují, na sebe berou obrovskou zodpovědnost.

Kostl_n

Sloupek

František Kostlán: Král králů a jeho dvorní šašci

Nový král Karel Janeček si našel dva dvorní šašky: Vladimír Dlouhý mu radí v boji proti korupci a Daniel Landa v boji za slušnost a spravedlnost v politice i společnosti.

Profilovka_2

Komentář

Tomáš Schejbal: Daniel Landa a kulturní fašismus

Daniel Landa je představitelem českého kulturního fašismu; v Karlu Janečkovi a jeho Pozitivní evoluci našel klíčící prostředí fašismu politického.

Profilovka_2

Komentář

Tomáš Schejbal: Nacionálně sociální zápach Vladimíra Franze

Vladimír Franz je historicky vzato strasseristou, resp. tím, co z dědictví tohoto směru nacionálního socialismu zůstalo v tavícím kotlíku ideologií globálního kapitalismu.

A1

Zpráva

Rakousko: strana magnáta Stronacha přetáhla další poslance, už má i klub

Známý miliardář získal pro svoji „revoluční“ stranu již šest poslaneckých přeběhlíků. Nové uskupení se může dle znalců stát podobnou pravicovou alternativou, jako jsou na levici zelení.

Kostl_n

Sloupek

František Kostlán: „Křišťálová noc“ by nás měla varovat. Nenávist však roste

Nedávné výročí počátku vyvražďování Židů, o němž nacisté posléze hovořili jako o „Křišťálové noci,“ má i dnes smutnou konotaci. Projevů rasismu v poslední době stále přibývá.

P1000437

Komentář

Filip Šimeček: Už jste slyšeli o těch extremistech?

Zdá se, že podle zprávy Ministerstva vnitra o extremismu je pro společnost nebezpečné především kritické myšlení.

Kostl_n

Sloupek

František Kostlán: Konkrétní kauzy násilí z nenávisti v České republice

Rasismus neznamená jen diskriminaci v přístupu ke vzdělání a na trhu práce, ale často také otřesné násilí.

Bergamo_cb

Komentář

Petr Bergmann: Anti-Franz

Franz není žádný alternativec nebo filosofující umělec. Je z podstaty konzervativní, přesvědčený xenofob a možná latentní, dnes už životními zkušenostmi otupený rasista, s despotickými sklony a bláhovými recepty na řízení společnosti.

Jelinek-4

Sloupek

Lukáš Jelínek: Nedotknutelní

Václav Klaus nemá být fyzicky napadán; místo toho mají být analyzovány a pojmenovávány jeho jednotlivé činy a slova. Příležitostí k tomu je i jeho sobotní rozhovor v Lidových novinách.

Petrak

Komentář

Milan Petrák: Míra demagogie politických stran souvisí s jejich postoji

Další statistická analýza stranických textů se pokouší stanovit míru demagogie jednotlivých politických stran; výsledky vztahuje ke vztahu stran k evropské integraci a k vůdcovskému principu.

Hudec1

Glosa

Václav Klaus se právě probudil

Václacv Klaus měl jako hlava státu vystoupit proti hrubnutí společnosti a štvaní jednotlivých sociálních skupin proti sobě dříve, než pocítil stoupající společenské napětí na rukávu svého kabátu.

Igor_demo20

Sloupek

Saša Uhlová: Raději ufňukanou kremlofilní bábu než pravého konzervativce

Princip „nepřítel mého nepřítele je můj přítel“ je nesmyslný - naposledy dovedl facebookový národ k tomu, aby se postavil za machistický a sadistický text Romana Jocha.

A2

Zpráva

Krize mění i postoj Řeků k migrantům; útoků přibývá, Zlatý úsvit sílí

Zprávy o konfliktech Řeků s přistěhovalci se množí každým týdnem. Současně vzrůstá podpora fašizujících národovců. Vláda se snaží situaci čelit zostřenou policejní kampaní.

Martin_rezanka

Komentář

Marek Řezanka: Tvrdá ruka něžného pohlaví

Jana Bobošíková reprezentuje stoupající sílu nacionalistických a xenofobních politických proudů. Její případné zvolení prezidentkou by znamenalo vládu tvrdé ruky.

P_arad_n

Sloupek

Pavel Šaradín: Studentské volby

Výsledky studentských voleb nejsou skutečně reprezentativní a není radno je přeceňovat. Důležitá je především samotná popularizace politiky mezi mladými.

Fabiano_golgo

Sloupek

Fabiano Golgo: Vox Populi: Rentgen českých předsudků

Názory pod články s homosexuální tematikou naznačují, že je zapotřebí nejen Prague Pride, ale také osvěta v médiích a ve školách. Být méně početní přece neznamená být nenormální. Nebo ano?

209329_214488518568878_100000231950532_780183_597700_o

Sloupek

Ondřej Lánský: Dilema Romana Jocha: nadnárodní kapitál nebo polis

Členové iniciativ loajálních k "jakési mýtické, internacionální polis" by podle Romana Jocha neměli pracovat ve státní správě. Neradí vlastně rafinovaným způsobem Nečasovi, aby podal demisi?

Martin_rezanka

Komentář

Marek Řezanka: Jde o práva dětí

V celé republice přibývají rodiny s neutěšenou sociální situací a v mnoha z nich dětem není dobře. Myšlenka na adopci dětí homosexuálnímy páry však navzdory tomu vyvolává diskuzi plnou homofobních názorů.

Ivan-stampach-profil-foto

Sloupek

Ivan Štampach: Gayové hrdě a navzdory

Heterosexuální většina si už je natolik jista sama sebou, že se gayů a leseb neobává. Pořád se však najdou politici, a to i v ČSSD, kteří jsou ve vztahu k sexuálním menšinám myšlenkově v minulosti.

Adam_votruba

Komentář

Adam Votruba: Nacismus jako extrémní levice?

Snaha ztotožnit nacismus a fašismus s extrémní levicí přichází ze strany těch, kteří jsou přesvědčeni, že ze strany pravice přichází vše dobré, zatímco ze strany levice vše špatné, a tudíž není možné, aby něco tak zvrhlého jako nacismus bylo pravicové.

Kostl_n

Komentář

František Kostlán: Příznivci DSSS: Atentát na Heydricha je zavrženíhodný a spáchali jej zbabělí nájemní vrazi

Postupné srůstání otevřených českých neonacistů (Národní odpor, Autonomní nacionalisté) s politickými strukturami krajní pravice, které momentálně představuje Dělnická strana sociální spravedlnosti, by nemělo ujít pozornosti veřejnosti.

Zpráva

Poslanec Zlatého jitra ztloukl kolegyni v živém přenosu

Záznam útoku mluvčího řecké krajně pravicové strany na komunistickou poslankyni působí kuriózně, má ale i své přesahy. Z jednadvaceti poslanců Zlatého jitra mají problémy s policií jen v tomto týdnu tři.

Peichler_2010

Sloupek

Patrik Eichler: Nejdůležitější zpráva minulého týdne

David Rath. David Rath. David Rath. Bronz z Helsinek. Dienstbier prezidentským kandidátem ČSSD. A přesto je třeba hledat nejdůležitější zprávu minulého týdne někde jinde. Otiskl ji deník Právo minulé úterý na straně devět vlevo uprostřed.

Zobrazeno 50 / 612