Kultura

_olc

Komentář

Roman Šolc: O diskusi akademické a politické

Roman Šolc se zamýšlí nad rozdíly akademické a politické diskuse. Oba typy diskuse se řídí dosti odlišnými pravidly a sledují i velmi rozdílné cíle.

Vaculik2

Sloupek

Ondřej Vaculík: Česká lidově-buržoasní republika

Ondřej Vaculík navazuje na text o historikovi současnosti Pierrovi Rosanvallonovi v Lidových novinách a jeho tezi, že, kde politika selhává, může do tohoto prostoru vstoupit umění.

_ulda_2

Komentář

Ludvík Šulda: Člověk v tísni se bojí jiného názoru

Ludvík Šulda upozorňuje na to, že pořadatelé filmového festivalu Jeden svět odmítli udělit akreditaci na festival redaktorovi společensko-politického čtvrtletníku o Kubě dneška „Venceremos“.

Semotamov_

Komentář

Tereza Semotamová: Hekání v kině

Tereza Semotamová na příkladu filmu Život Adele popisuje, jak se proměnil vztah společnosti k sexu a k pornografii.

Azemancikova1

Sloupek

Alena Zemančíková: Údržbáři

Namísto optimalizace, která znamená redukci, a stavění nového, kdy se to původní zbourá, na čemž je založeno novodobé developerství, by neškodilo se věnovat údržbě, začít spravovat zemi s větším smyslem pro detail a víc dovnitř společnosti.

Image

Recenze

Jindřich Veselý: Zlaté vejce

Jindřich Veselý upozorňuje na knihu Františka Nováka Výstup na horu Ťululum aneb o biologické podstatě pozemského času. Jedná se o podivuhodný, ale nikterak snadný text.

Image

Recenze

Barbora Ortová: Smíchovský Hamlet mimo šílenství a normalitu

Švandovo divadlo na Smíchově v režii Daniela Špinara připravilo inscenaci Shakespearova Hamleta. Přestože se v textu hry radikálně škrtá, výsledkem je v mnohém pozoruhodné provedení.

Semotamov_

Komentář

Tereza Semotamová: Nový hit: Restaurace se stoly pro jednu osobu

Obchodníci se snaží využít móresů každé subkultury. Jak nedávno informoval Guarduian začínají vznikat restaurace, v nichž jsou výhradně stoly určené pro jednu osobu.

Azemancikova1

Sloupek

Alena Zemančíková: Činohra v Ústí

Činoherní divadlo v Ústí by mohlo obdělávat nekonečně různorodé pole, mohlo by také působit sociálně i pedagogicky. Jen kdyby k tomu dostalo podporu, prostředky a prostory.

Ax1

Sloupek

Daniel Soukup: Jak napsat dobrou angažovanou báseň

Současná diskuse o „angažované literatuře“ se s povahou literatury ledaskdy míjí. Zda je politická báseň dobrá, totiž nijak nesouvisí s událostmi, které líčí, ani s názory, které hlásá.

Jd_l_to_2009_3

Sloupek

Jiří Dolejš: Skončí už natahování o status státní služby?

Poslanecká sněmovna se příští týden chystá projednávat zákon o státní službě. Tento zákon byl schválen už v roce 2002, jeho platnost se ale stále odkládá. Nyní kvůli otázce lustrací přichází opět na pořad jednání.

Vaculik2

Sloupek

Ondřej Vaculík: Poučení ODS z krizového vývoje

Ondřej Vaculík popisuje cestu, která ODS od strany vyzývající k občanskému aktivismu a lidí sdílející odpovědnost za nové poměry jako dlouhodobý obrodný proces dovedla až do současného stavu. Může Petr Fiala v čele ODS zvrátit tento vývoj?

Azemancikova1

Sloupek

Alena Zemančíková: Praha s prsty deště

Básníci umí probouzet smysly, odívat všední chvíli do světla. Jaroslav Seifert tak viděl Prahu, která je dnes se svými kauzami a tunelem Blanka spíše zdrojem zlosti, jako „světlem oděnou“.

Vaculik2

Sloupek

Ondřej Vaculík: Podivuhodný pomník v Kakejcově

Při správě veřejných záležitostí se člověk často ocitá mezi mnoha různými mlýnskými kameny. K účinnému řešení totiž často nestačí mít jen moc.

Zobrazeno 14 / 714