Kritická ekonomie

Další témata

Vdm_ivanlesay

Glosa

Inside Job: Prečo nikto nesedel?

Ve filmu Inside Job se přístupným způsobem představuje finanční krize z roku 2008 i laickým divákům. Dalo by se to vyjádřit i tak, že ekonomové pokazili svět.

Vdm_ivanlesay

Komentář

Ivan Lesay: Suckso Bank

Když si investiční banky půjčovaly velký objem financí, které pak používaly například na levné hypotéky, stalo se, že v jistém okamžiku lidé přestali úvěry splácet. Přesto se i dnes najdou tací, kteří tzv. pákové obchodování doporučují.

Romanhavlicek_cb

Glosa

Veď sme vám vraveli, že štát je zlý hospodár

Na Slovensku dochází k tomu, že politiky špatně nastavený systém financování zdravotnictví vede k transformaci zdravotnických zařízení na akciové společnosti. Je to jen příprava k privatizaci.

Ilona

Komentář

Ilona Švihlíková: Pakt Euro plus je minusem pro občany

Nový pakt Euro plus by měl kriticky zkoumat a zavádět sankce v případě rozpočtových deficitů a deficitů běžného účtu. Nebylo by ale moudřejší kriticky zhodnotit současnou povahu eurozóny jako takové?

Ilona

Komentář

Ilona Švihlíková: Reakce na krizi - oslabování postavení žen nejen v ekonomice

Jedním z politických nástrojů, které současná vláda aplikuje, je politika „rozděl a panuj“, kterou se snaží stavět jednotlivé skupiny proti sobě. Takto jsou proti sobě postaveni například muži a ženy či ženy s dětmi a ženy bezdětné.

Madarova_zuzana

Komentář

Zuzana Maďarová: Od sociálneho k sociálnemu

Analýza vládních a opozičních diskurzů během hospodářské krize naznačuje, že narativní strategie nejsilnější opoziční a koaliční strany na Slovensku si je v mnohých aspektech blízká.

Joachim_becker-19

Komentář

Joachim Becker: Učebnicový neoliberalizmus v EÚ

Evropská komise hlásá, že ji jde o obnovu růstu. Přesto je povaha její politiky restriktivní. Vnucuje se pocit déjà-vu z 30. let minulého století, kdy se jednalo o naprosto stejný typ receptu. Před osmdesáti lety tento přístup provázely ještě tendence k autoritářství a fašismu.

Milan_vanko-21

Glosa

Zvyšujú odmeny pracovné úsilie?

V Centru pro výzkum rozhodování a experimentální ekonomii na katedře ekonomie Nottinghamské univerzity vyzkoumali, že odměny nezlepšují pracovní výkony.

Ilona

Glosa

My vás taky škrtneme

V sobotu se konala demonstrace a nyní je třeba v započaté práci pokračovat. Odbory spustily svou kampaň Otevřete oči! Je sice vysoce pravděpodobné, že lidé si plně uvědomí dopady vlády „rozpočtové odpovědnosti“, až na ně plně dolehne, ale to už může být pozdě.

Vdm_ivanlesay

Komentář

Ivan Lesay: Hazardné hry a hlad

Nedostatek jídla je pro mnoho lidí na této planetě krutou realitou. V chudších státech lidé umírají hlady, v bohatších státech chudí lidé konzumují nekvalitní potraviny. Když se potraviny stávají předmětem spekulací a sázek, zvyšuje to nadále jejich cenu.

Ilona

Komentář

Ilona Švihlíková: ČR na cestě do chudoby a polarizace

Nástroje, kterých využívá česká vláda k tomu, aby čelila krizi, nemohou mít kýžené výsledky. Navíc nikdo nevěnuje pozornost faktu, že právě aplikace takové politiky přivedla ČR k nejhorším schodkům. Zvlášť některé skupiny obyvatel pocítí následky, proč by tedy měly být loajální?

Joachim_becker-19

Komentář

Joachim Becker: Rodové dôsledky krízy

Genderovým dopadům současné krize se veřejné a akademické diskuze příliš nevěnují. Feministické sdružení Aspekt vydalo nedávno knihu, která se zabývá právě tímto tématem.

P

Komentář

Petr Gočev: Bída důchodové debaty v ČR

Vytvoření fondového pilíře nepřispívá k řešení demografického vývoje vůbec nijak a ani ekonomové z Bezděkovy komise se to neodvažují tvrdit. Musí si tak vystačit s velice chabým a evidentně účelovým argumentem o potřebě diverzifikace rizik.

Joachim_becker-19

Komentář

Joachim Becker: Egyptská armáda, nový klíčový hráč

Poté, co Husní Mubarak z pozice egyptského prezidenta odstoupil, se vlády dočasně ujala armáda, u které se dá očekávat, že se bude snažit připustit co nejméně změn.

Vdm_ivanlesay

Komentář

Ivan Lesay: Ako schladiť horúce peniaze

Situace v globální ekonomice, ale i její intelektuální reflexe, se krizí dramaticky mění. Dokladem je i to, jak změnil Mezinárodní měnový fond svůj postoj k omezování pohybu kapitálu.

Leitner

Komentář

Sebastian Leitner: Privedie prijatie eura Estónsko k stabilnému rastu?

Letos v lednu dosáhla estonská vláda jednoho ze svých vytoužených cílů: Jako sedmnáctý členský stát EU vstoupilo Estonsko do eurozóny. Povede však přijetí eura ke stabilnímu růstu?

Joachim_becker-19

Komentář

Joachim Becker: Sociálne revolty v Tunisku a Egypte

Nepokoje v Tunisku a Egyptě vyjevily sociální polarizaci a politickou slabost starých režimů. Západní vlády jsou evidentně na rozpacích, neboť sociální štěpení arabského světa ignorovaly a věnovaly pozornost výlučně politickému islámu.

Vdm_ivanlesay

Komentář

Ivan Lesay: Euroval alebo európska rozpočtová únia?

Evropa stojí v těchto dnech a měsících na zásadní křižovatce. Celé roky se může ještě zmítat ve spirále dluhů, stagnace, nezaměstnanosti a sociálních nepokojů a témata jako lidská práva a životní prostředí se odsunou na vedlejší kolej. Existuje však i jiná cesta.

P

Glosa

Stravenky, stavební spoření a jiné formy legalizované korupce

Jsou-li korupcí předražené zakázky k zajištění více či méně legitimního veřejného zájmu, pak jí je i státní podpora stavebního spoření a stravenek a další podobné programy, jejichž celkový roční zářez do rozpočtu se pohybuje v řádu desítek miliard Kč.

Vdm_ivanlesay

Glosa

Hranice poznania slovenského liberála

Autor glosuje článek slovenského liberála, který od myšlenky, že lidské poznání má své limity dochází k překvapujícímu závěru, že rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými je daný především náhodou.

Joachim_becker-19

Komentář

Joachim Becker: Portugalsko: kde je problém?

Půjčka MMF a EU Portugalsku by znamenala radikalizaci neoliberálních úsporných politik. Stejně tak jako v sedmdesátých a osmdesátých letech by však taková politika nevyléčila strukturální problémy portugalského hospodářství.

Daniel_skobla-15

Komentář

Daniel Škobla: Sociálne štruktúry ekonomiky

V reakci na zjednodušující ekonomizující přístupy k sociálním procesům nabízí Pierre Bourdieu svůj vlastní systém konceptů. Ty mohou být základem pro alternativní ekonomickou teorii a pro alternativní chápání socio-ekonomických procesů.

Ilona

Komentář

Ilona Švihlíková: Nevyrovnaný a neudržitelný

Ke konci starého a počátku nového roku patří zamyšlení se nad dosavadním vývojem, nad jeho negativy a možnostmi do budoucna. V případě ekonomického vývoje je logické, že hlavní zamyšlení se týká současné krize.

Milan_vanko-21

Komentář

Milan Vaňko: Je vládny dlh skutočne jediným problémom eurozóny?

Eurozóna se prý dokáže dostat ze svých problémů za předpokladu, že přistoupí ke konsolidaci veřejných rozpočtů. Může to být ale právě přílišné soustředění se na fiskální konsolidaci, které může euro ohrozit.

Vdm_ivanlesay

Komentář

Ivan Lesay: Kto sa nabaľuje na protikrízových balíčkoch?

Evropská investiční banka ohlásila září 2008 spuštění úvěrového programu pro malé a střední podniky v EU. Nejen na příkladu zemí vyšehrádské čtyřky se však dnes ukazuje, že z tohoto protikrizového balíčku profitují nejvíc banky.

Image

Rozhovor

Švihlíková: Řešení krize je v rámci daného systému nemožné

S ekonomkou Ilonou Švihlíkovou o tématech její nové knihy Globalizace a krize. „V systémové teorii se systém v určité fázi zastabilizovat nedá – zvyšuje se chaos, a já se domnívám, že právě v současné době jsme v této fázi," říká.

Marian_vitkovic-20

Komentář

Marián Vitkovič: Koniec eura ako ho poznáme

Eurozóna nikdy nebyla optimální pro jednotnou měnu a projekt eura nemohl obstát v globalizované ekonomice. Jeho konec v současné podobě bude dalším otřesem světové ekonomiky.

Joachim_becker-19

Komentář

Joachim Becker: Orbánova riskantná stratégia

Maďarská vláda zavádí rovnou daň z příjmu ve výši 16 procent a nízké zdanění malých a středních podniků. Vládní představitelé tvrdí, že se tím podaří nastartovat hospodářský růst. Za normálních okolností by takové řešení potěšilo především neoliberální analytiky.

Ilona

Komentář

Ilona Švihlíková: Národní stát v pasti globalizace II

Přinášíme druhou část úvahy o současné ekonomické krizi a možnostech vyspělých zemí se jí postavit. Ač se zájmy států se zájmy nadnárodního kapitálu nekryjí, mají vlády jen velmi omezené možnosti, jak se diktátu finančních trhů nepodřídit.

Vdm_ivanlesay

Komentář

Ivan Lesay: Osud verejných dochodkov

Diskuze o důchodových reformách mají na celém světě společný jmenovatel. Provází je množství emocí a demagogie. Obyčejné sobectví se vydává za spravedlnost a na solidaritu prý nejsou peníze. Takto se klame v USA, na Slovensku i v ČR.

Joachim_becker-19

Komentář

Joachim Becker: Procyklické reakcie na krízu vo východnej Európe

Text vznikl jako shrnutí příspěvku na konferenci, kterou organizuje skupina Euromemo, jež sdružuje evropské ekonomy a ekonomky, kteří se zasazují za alternativní hospodářskou politiku v Evropě.

Ilona

Komentář

Ilona Švihlíková: Národní stát v pasti globalizace I

Krize na plno vyjevila problém vyspělých zemí: Na čem postavit ekonomický růst, když pracovně úsporné technologie vedou ke klesajícím reálným mzdám většiny populace a nadvýrobě? Přestože by nyní řada zemí ráda něco podnikla, zjišťují, že jim chybí nástroje, jak to učinit.

Joachim_becker-19

Komentář

Joachim Becker: Írsky recept krízu iba prehĺbi

Politika zaměřená na vývoz a šetření může vést nanejvýš k další fázi recese. Takový scénář by byl reprízou politiky z časných třicátých let minulého století. Ta však skončila pohromou.

Daniel_skobla-15

Komentář

Daniel Škobla: Vyplatia sa našej ekonomike Rómovia?

Ekonomické úvahy na téma integrace Romů na trhu práce se vyznačují jednak na vodě postavenými premisami a jednak jsou motivovány přesvědčením, že vše se musí ekonomicky vyplatit.

Milan_vanko-21

Komentář

Milan Vaňko: Kto mlčí o makroekonómii

Otázka funkce peněz je spojena s jistou formou mytické víry. Na jedné straně stojí názor, že je třeba především kontrolovat efektivní množství financí v oběhu, proti tomu je přístup, který říká, že základní úlohou peněz je udržení sociálního smíru.

Vdm_ivanlesay

Komentář

Ivan Lesay: Menej takýchto inžinierov ekonómie

Aktuální problémy některých zemí eurozóny neváhají pravicoví ekonomové a politici zneužít na obhajobu stejných politik, jaké prosazují už léta. Neštítí se přitom ničeho – straší dluhy, Čínou, propadem produktivity atd. Jejich rady mají ale často jen mizivý kontakt s ekonomickou teorií i realitou.

P

Komentář

Petr Gočev: Socialistické školství v USA

„Nic není bezplatné, za všechno musí někdo zaplatit“, slýcháme v debatách o financování vysokého školství. V USA to trh vyřešil. Za vzdělání všech dostatečně talentovaných platí studenti z nejbohatších rodin. A co vyjít trhu naproti a podobný systém zavést rozhodnutím shora?

Joachim_becker-19

Komentář

Joachim Becker: Koniec írského zázraku

Irsko bylo prezentováno jako ekonomický zázrak založený na neoliberální politice. Dnes je hospodářská krize v Irsku horší než v Řecku. Zázrak se rozplynul.

Drahokoupil_

Komentář

Jan Drahokoupil: Dopad krize: Dualizace pracovního trhu a spekulace o jejích důsledcích

Ekonomická krize potvrdila závislost České republiky i Slovenska na vývozní poptávce evropských trhů, zejména Německa. Její propad a následné oživení na začátku tohoto roku vysvětlují velkou část vývoje HDP v obou zemích. Ekonomické oživení ale může být doprovázeno de facto liberalizací trhu práce.

Vdm_ivanlesay

Komentář

Ivan Lesay: Radikálni ekonómovia bránia FED

Aktuální ekonomickou situaci charakterizuje velké množství paradoxů. Nejvíce zarážející však je, že standardní, rozsahem mírnou politiku v podstatě konzervativního FEDu musí obhajovat progresivní ekonomové a ekonomky.

Milan_vanko-21

Komentář

Milan Vaňko: Kríza a hrozba deflácie

Existuje mýtus, že expanzivní měnová politika je z principu špatná. V době hospodářské recese však může „tisknutí peněz" efektivně přispět k zapojení nevyužitých zdrojů v ekonomice. Navíc deflace může být nebezpečnější než inflace.

Ilona

Komentář

Ilona Švihlíková: Dluh jako cesta do otroctví

Zadlužený občan se tak může jevit politicky svobodný, ale ekonomicky se stává otrokem. Cesta z otroctví zůstává vrcholně důležitým tématem dneška.

Vdm_ivanlesay

Komentář

Ivan Lesay: Spúšťame blog Kritická ekonómia

Hovoří-li se o ekonomii, většinou se tím myslí pouze jedna ekonomická škola. Autor zakládá blog Kritická ekonomie, který by měl tento omyl uvádět na pravou míru.

348071_mediafax_michal_kalasek

Zpráva

Vznikl blog Kritická ekonomie

Vzhledem k nedostatku alternativních ekonomických pohledů, kritických k převažujícímu přístupu v této oblasti, vzniká na Slovensku blog Kritická ekonomie. Mediálním partnerem v České republice bude Deník Referendum.

Zobrazeno 44 / 294