Kritická ekonomie

Další témata

Chmelar

Sloupek

Aleš Chmelař: Nic se neděje. Máme se dobře. Bylo hůř. Nestěžujme si

Psychedelický optimismus Tomáše Sedláčka ohledně důsledků ekonomické krize zavírá oči před tím, jakých nových forem dnes nabírá ekonomické vydírání a xenofobní politika.

Romanhavlicek_cb

Komentář

Roman Havlíček: Preteky o najtvrdší dopad na dno

Podpis memoranda o zotrvaní firmy US Steel v košických železiarňach bol medializovaný ako záchrana tisícok pracovných miest. Aké dôsledky bude mať táto dohoda medzi vládou a zahraničnou korporáciou pre budúcnosť slovenskej ekonomiky?

Peltram2

Komentář

Antonín Peltrám: Podpora růstu ekonomiky jako jediná cesta rozvoje

Existuje celá řada opatření k nastartování růstu české ekonomiky. Znamená to ale vrátit se od neoliberální ideologie zpět ke keynesiánským ekonomickým pobídkám.

Peltram2

Komentář

Antonín Peltrám: Pravicová koalice mění svou politiku jen před volbami

Zaslepená monetaristická ekonomická politika pravice přivádí naše hospodářství opakovaně do útlumu. Levice musí umět poukázat na opakované chyby pravice a nabídnout racionálnější ekonomickou politiku.

P

Komentář

Petr Gočev: Co vytěžit z Putnovy aféry?

V souvislosti s aférou Martina Putny bychom si měli položit otázku, jak v ČR fungují hodnotící komise a vědecké rady a jaké jsou záruky, že kvalifikace profesorů je v pořádku. Zejména pak profesorů ekonomie a příbuzných oborů.

Daniel_skobla-15

Komentář

Daniel Škobla: Valtr a „Che“

Valtr Komárek byl v 60. letech ekonomickým poradcem a přítelem Ernesta Guevary, jejich názory na řízení ekonomiky se ovšem ve skutečnosti zásadně rozcházely.

Novak

Komentář

Pavel Novák: Dvojí metr

Když jde o zájmy (vyšších) středních tříd, nebojí se ani soudy a pravicoví politici požadovat regulaci volného trhu, jak ukázaly první rozsudky ve věci vrácení poplatků za správu hypotéčního úvěru. Kdo se ale zastane chudších lidí?

Daniel_skobla-15

Komentář

Daniel Škobla: Ako chudobné sú chudobné domácnosti?

Na Slovensku se připravuje nová podoba zákona o pomoci v hmotné nouzi, která chce posílit princip zásluhovosti při vyplácení dávek – jenomže chudé, především romské domácnosti si už žádné další snížení dávek nemohou dovolit.

Peltram2

Komentář

Antonín Peltrám: Jarní prognóza rozvoje ekonomiky EU a ČR

Přestože kondice evropské ekonomiky by se měla od druhé poloviny tohoto roku zlepšovat, v České republice ještě dlouho poběží důsledky potlačeného růstu a snížené inovační výkonnosti.

Peltram2

Komentář

Antonín Peltrám: Co trápí Evropskou unii?

EU se pokouší najít lék na daňové úniky. Vydala doporučení, jak zabránit zneužívání systému daňových úlev při zabraňování dvojímu zdanění. Otázkou ovšem zůstává, co si z něj vezme Česká republika.

Peltram2

Komentář

Antonín Peltrám: Bude mít vládní koalice další jablko sváru?

Evropská komise posiluje opatření proti daňovým rájům a vyhýbání daňovým povinnostem. Česká republika je ovšem, zdá se, nechce brát příliš vážně.

Chmelar

Sloupek

Aleš Chmelař: Politika škrtů a ekonomické chyby v Excelu

Odhalení chyby ve výpočtu korelace zadlužení země a ekonomického růstu nepovede k revizi politiky škrtů: ta totiž vychází z ideologických předpokladů, stejně jako většina ekonomických doktrín.

Davidgraeber_140x140cb

Komentář

David Graeber: Podstupovat všechen ten ekonomický sadomasochismus není proč

Ukázalo se, že základní teoretická práce, o kterou se opírá ekonomická doktrína škrtů, stojí na výpočetní chybě. Dočkáme se omluv politiků a odpovídajících změn v řízení ekonomiky?

Peta_mares

Komentář

Petr Mareš: Odpovědná móda, greenwashing a firma H&M

Nadnárodní oděvní korporace H&M se snaží prezentovat jako odpovědná ke svým zaměstnancům. Bohužel důkladnější pohled prozradí, že zůstává jen u slov.

Autorka

Komentář

Kateřina Svíčková: Konec jednoho ráje

Kyperský daňový ráj končí – nikoliv ovšem cestou jednání a dohod, nýbrž v situaci, kdy je Kypr na kolenou a Evropská unie si může klást podmínky.

Peltram2

Komentář

Antonín Peltrám: Za nečerpání evropských peněz odpovídá Ministerstvo financí

Za problémy s nečerpáním peněz z evropských dotací stojí totální selhání Ministerstva financí v kontrolní funkci, kterou vůči tokům peněz z EU má.

P

Komentář

Petr Gočev: Zlodějská cesta transformace nebyla jedinou alternativou

Transformaci české ekonomiky ovládla Klausova „česká“, zlodějská cesta; byly tu ovšem i jiné možnosti – přímé prodeje podniků zahraničním vlastníkům nebo zaměstnanecké akcie. Zvítězila ale Klausova skupina, která prodala budoucnost země.

Z_svoboda_jiri_02

Komentář

Jiří Svoboda: Jakou společnost vlastně máme?

Autor se stručnou poznámkou vrací k brněnské přednášce Petra Druláka. Klade otázku, zda lze českou společnost pokládat za společnost tržní, není-li spíše společností řízenou komplotem podnikatelů a politiků.

Joachim_becker-19

Komentář

Joachim Becker: Cyprus: Šok bez terapie

Evropská unie v Kypru pokračuje v přenášení důsledků krize na svou periferii. V podstatě zrušila jedno ze dvou klíčových odvětví kyperské ekonomiky a nenabídla žádnou náhradu.

A1

Komentář

Radovan Geist: Prípad Cyprus

Případ kyperských bank není černobílý – Kypr doplatil také na nastavení globálního finančního systému a špatné rozhodování Evropské unie. A problém transparentnosti bank není v Evropě nadále vyřešen.

Peltram2

Komentář

Antonín Peltrám: Co by potřebovalo dolních více než deset miliónů obyvatel?

Program příští vlády by se měl soustředit především na ekonomický rozvoj, která zajistí dostatek prostředků pro financování sociálního státu. Na prvním místě je třeba se naučit využívat evropské peníze.

A3

Komentář

Štefan Domonkos: Osobný bankrot po slovensky

Způsob, jakým je na Slovensku legislativně ošetřen osobní bankrot, je dobrou ukázkou nevyváženosti reforem v postkomunistických zemích: reformy záměrně nahrávají bohatým hráčům a znevýhodňují ty slabší.

Peltram2

Komentář

Antonín Peltrám: Zaměstnavatelé upozorňují parlament, že podnikatelé, zaměstnanci i příjmy rozpočtu vyžadují růst

Daňová a fiskální politika Nečasovy vlády podvazuje ekonomický růst ČR; vláda navíc nedokáže čerpat dotace z EU. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů vyzývá k auditu a přehodnocení vládních politik v těchto oblastech.

Richard_filcak-26

Komentář

Richard Filčák: Netušené dno

Aktuální ekonomická krize je spíše než cyklickou krizí zásadním zlomem; tíha naší situace ale spočívá v tom, že stále nevíme, jak současný systém nahradit nějakým životaschopnějším.

Joachim_becker-19

Komentář

Joachim Becker: Lotyšský antimodel

Lotyšsko je vzorovým příkladem aplikace neoliberálních politik, které zemi učinily mimořádně zranitelnou důsledky ekonomické krize. Díky hlubokému propadu ekonomiky ze země emigrovalo 10% obyvatel a 30% trpí výrazným materiálním nedostatkem.

Novak

Komentář

Pavel Novák: Rozpočtoví kouzelníci a sedmilháři

Fakt, že mnohem větší část veřejného dluhu vznikla za pravicových vlád, nebrání novinářům a analytikům v tom, aby rozpočtové politiky pravicových vlád označovali za odpovědné, kdežto rozpočtové politiky levicových vlád za rozhazovačné.

Richard_filcak-26

Komentář

Richard Filčák: Paprika a rovné dane

Za ubýváním počtu obyvatel maďarské národnosti na Slovensku nemusí být politicky motivovaná slovakizace, ale ekonomické a sociální důsledky neoliberálních reforem, které vyhánějí lidi z venkova pracovat v zahraničí.

Auxt_orez

Komentář

Robert Auxt: Nezamestnanosť ako globálny problém politickej ekonómie

Zvyšování konkurenceschopnosti skrze snižování reálných mezd vede ke snižování spotřeby domácností a koreluje s dramatickým zvyšováním nezaměstnanosti. Nezaměstnanost je tak důsledkem současného globálně prosazovaného ekonomického modelu.

Richard_filcak-26

Komentář

Richard Filčák: Kvadratúra výroby a spotreby

Evropské země se dnes pokoušejí o kvadraturu kruhu – jak dospět snižováním sociálních nákladů k zvyšování výroby a zaměstnanosti. Všichni chtějí exportovat. Kdo ale bude nakupovat a za co?

248-4880_img

Komentář

Jiří Šteg: Rozdělení Československa a co přineslo

K 20. výročí rozpadu Československa uveřejňuje Deník Referendum malou sérii dvojčlánků, v nichž se pokaždé český a slovenský autor zamýšlí nad tím, jak oblast, jíž se věnuje, rozdělení státu ovlivnilo. Dnes začínáme ekonomikou.

Vdm_ivanlesay

Komentář

Ivan Lesay: Československá ekonomika sa nerozpadla

Nástupnické státy rozděleného Československa se od sebe z ekonomického hlediska za dvacet let příliš nevzdálili a jsou si podobnější, než by se mohlo vzhledem k některým rozdílům zdát. To by mohla být dobrá zpráva. Ale není.

Pogatsa_orez

Komentář

Zoltán Pogátsa: Odpověď Janu Beránkovi: Slovensko tygrem není a nebylo

Maďarský ekonom Zoltán Pogátsa odpovídá Janu Beránkovi: „Opravdu bych si přál, abychom mohli ve střední Evropě debatovat o důležitých věcech jedním společným jazykem. Strašně moc se ztrácí v překladu. Nejenom dobré úmysly.“

Jberanek

Polemika

Možná Slovensko není tygr, ale Pogátsovy argumenty nesedí

Článek Zoltána Pogátsa ve mě vyvolal hluboké pochybnosti o správnosti analýzy a dokonce i poctivosti autora.

Pogatsa_orez

Komentář

Zoltán Pogátsa: Tatranský tiger

Navzdory všeobecnému přesvědčení, že příčinou slovenského hospodářského růstu jsou Dzurindovy neoliberální reformy, je blíže pravdy tvrzení, že růst vyplývá z obecných předpokladů transformující se postkomunistické ekonomiky.

Naomi_klein_cb

Komentář

Naomi Kleinová: Hladovka náčelnice Spenceové

Nad hladovkou náčelnice Spenceové se Kanaďané probírají z nečinnosti a rozvzpomínají se na své kořeny.

Image

Esej

Alena Wagnerová: Svoboda, rovnost, základní příjem aneb O důstojnosti člověka

Evropská debata o zavedení základního příjmu se slibně vyvíjí a představuje jeden z klíčových motivů v debatě o tom jak vymanit demokracii z její současné podřízenosti trhu.

Daniel_skobla-15

Komentář

Daniel Škobla: Pomohol Európsky sociálny fond Rómom na Slovensku?

Článek shrnuje výsledky výzkumu způsobu, jakým se rozdělují peníze z Evropského sociálního fondu na pomoc Romům na Slovensku.

Bican

Sloupek

Jaroslav Bican: Zaměstnanost mladých - židličkovaná?

Seminář věnovaný problému nezaměstnanosti mladých lidí ukázal, že individualizace a privatizace tohoto problému nic neřeší: dokud budou lidé vnímat nezaměstnanost jako individuální selhání, nezmění se systém, který nezaměstnanost produkuje.

Komentář

Adam Novák: Takhle vypadá ekonomická recese

Aktuální výsledky Českého statistického úřadu můžeme považovat za svého druhu vysvědčení vládní ekonomické politice a je jisté, že si je vláda za rámeček nedá. Obdoba s výsledky Klausových úsporných balíčků není náhodná.

Ilona

Komentář

Ilona Švihlíková: Začlenit do ekonomického systému dosud neoceňované druhy práce

Redakce Deníku Referendum zveřejňuje rozhovor, který s ekonomkou Ilonou Švihlíkovou připravil redaktor Hospodářských novin, jehož jméno není redakci známo. Hospodářské noviny rozhovor nevydaly, Ilona Švihlíková souhlasila s jeho zveřejněním zde.

Richard_filcak-26

Komentář

Richard Filčák: Dohoda o budúcej klimatickej dohode

Jednání o Rámcové dohodě OSN o klimatické změně spíše stagnují, umístění současného kola jednání mimo rozvinuté země Západu je ovšem krokem správným směrem; a snad se aspoň nějaké pokračování Kjótského protokolu vyjednat podaří.

Richard_filcak-26

Komentář

Richard Filčák: Čína: Aký komunizmus a aká hrozba?

V Číně se hraje o to, zda vykořisťovaní lidé půjdou cestou obhajoby sociálních a enviromentálních práv, jak ji známe z Evropy poválečné, nebo se propadnou nacionálním a konfrontačním řešením cyklických krizí kapitalismu, jak je známe z Evropy předválečné.

Chmelar

Sloupek

Aleš Chmelař: Opravdová příčina evropské krize? Daňové úniky

Stačilo by necelých devět let řádně vybírat daně v celé Evropské unii a celý evropský dluh by byl tentam. Bez výdajových škrtů a bez zvyšování daní.

Ilona

Komentář

Ilona Švihlíková: Temný mrak pesimismu iracionálně sedl na občany

Lid, který v posledních volbách vládu totálně zklamal, bude nyní nabádán k většímu ekonomickému optimismu a utrácení.

Daniel_skobla-15

Komentář

Daniel Škobla: Kto by chcel byť na mieste Rómov?

Situace Romů na Slovensku je v ekonomické oblasti ještě horší než u nás; podobná je ovšem v mýtu o romském zneužívání sociálního systému a v potřebě najít reálné socioekonomické prostředky pro zlepšení jejich postavení.

Richard_filcak-26

Komentář

Richard Filčák: Autá a emisie. Práca a viera v budúcnosť

Snižování počtu vyrobených aut v Evropě je indikátorem nízké důvěry spotřebitelů v budoucnost. Ve střední Evropě je ovšem výroba aut motorem hospodářství.

Branislav_del_orez

Komentář

Branislav Žúdel: Posadnutosť znižovaním dlhu zabíja ekonomiku

Opakujeme chyby, které jsme dělali za velké ekonomické krize v 30. letech. Evropská centrální banka musí potlačit strach z inflace a uvolnit svou monetární politiku, jinak nic neušetříme.

A3

Komentář

Štefan Domonkos: Penzijné evanjelium - od chudobných bohatým

Slovenská novela Zákona o sociálním pojištění sice zavádí dobrý a dlouhodobě udržitelný princip navázání věku odchodu do důchodu na průměrnou střední délku života, v některých svých dalších opatřeních ovšem zvýhodňuje bohaté na úkor chudých.

Daniel_skobla-15

Komentář

Daniel Škobla: Pocta Hobsbawmovi

Nekrolog britského marxistického historika Erica Hobsbawma.

Tizik

Komentář

Miroslav Tížik: Ekonomické náklady reforiem vedy

Při pokusech o transformaci Slovenské akademie věd, činěných podle českého vzoru, se jen zdánlivě hledá nejoptimálnější model.

Zobrazeno 50 / 294