Komunismus a minulý režim

Vaculik2

Sloupek

Ondřej Vaculík: Vržou bez hudebního sluchu

V moderní době trávíme většinu pracovního i soukromého času v tzv. veřejném prostoru. Životní styl zaměřený nikoli na vlastní materiální zajištění, ale na zkvalitňování tohoto prostoru je tak praktickou potřebou při hledání smyslu vlastního života.

Adam_votruba

Komentář

Adam Votruba: Fenomén pan Janíček z Brna

V lidové kultuře staré prvky mizí jen velmi pozvolna. V prostředí elit se objevuje mnohem radikálnější řez. Lid na rozdíl od elit neuplatňuje absolutní negaci dosavadních názorů. Zdánlivě nesourodé představy jako bolševismus a katolicismus mu nevadí.

Photo_filipoutrata

Sloupek

Filip Outrata: Nejen o Miladě Horákové

Případ protikomunistické skupiny Mstitelé Milady Horákové ukazuje problematičnost posuzování „odboje a odporu“ proti komunistickému režimu dnes a pasti paměti i nepaměti.

Download

Komentář

Roman Kanda: Zoufalství s úsměvem na tváři

Za minulého režimu se říkalo, že žijeme ve vyspělé socialistické zemi. Pod povrchem ale existovala nepřiznaná frustrace z chudoby ve srovnání se Západem. Dnes se také opakuje, jak se máme dobře, každodenní realita většiny tomu ale neodpovídá.

N1445543223_261191_2666924

Sloupek

Petr Minařík: Jedeme do Prahy

Do památného roku ´89 jsme stáli připraveni, že všechno budoucí nebude stát za nic. Byli jsme na stráži docela jistě promarněného života s možnými třemi vyhlídkami: kriminál, emigrace nebo rezignace.

Vaculik2

Sloupek

Ondřej Vaculík: Tento stav si sami žádáme

Podobně jako se Jan Hus stal obecným symbolem statečnosti a pevných postojů vůči každé moci, nesouvisejícím s konkrétním obsahem jeho víry, symbolizují dnes - bohužel - komunisté stále více alternativu vůči zbahnělým poměrům.

Daniel_skobla-15

Komentář

Daniel Škobla: Valtr a „Che“

Valtr Komárek byl v 60. letech ekonomickým poradcem a přítelem Ernesta Guevary, jejich názory na řízení ekonomiky se ovšem ve skutečnosti zásadně rozcházely.

Bican

Sloupek

Jaroslav Bican: Bezradnost mladé generace

Současná mladá generace se cítí být na hony vzdálena generacím, které vyrostly za minulého režimu. Je otázkou, co všechno bude výsledkem takové radikální diskontinuity, i to, do jaké míry ji lze opravdu provést.

Image

Analýza

Muriel Blaive: Návrh koncepce dalšího rozvoje ÚSTRu

Koncepci řízení a rozvoje ÚSTR, se kterou se ucházela o post ředitelky ve výběrovém řízení, z nějž vzešel Daniel Herman, francouzská historička Muriel Blaive, zveřejňujeme jako příspěvek do diskuse o další orientaci této instituce.

N1445543223_261191_2666924

Sloupek

Petr Minařík: Ecce Pavel Kohout

Pavel Kohout je významným příslušníkem spisovatelské generace, která prožívala a spoluutvářela osudové politické zvraty českých dějin 20. století. Brzy se dožije 85. narozenin.

Photo_filipoutrata

Sloupek

Filip Outrata: Umět svou minulost

Ve sporu o ÚSTR na sebe často naráží individuální paměť lidí postižených minulým režimem a složitě strukturovaná paměť národního společenství. K poznání vlastní minulosti musíme umět pracovat s obojí rovinou.

Image

Analýza

Petr Uhl: ÚSTR by měl být opravdu zrušen

V roce 1991 přijal parlament zákon o době nesvobody. Podle něj „porušoval komunistický režim let 1948 až 1989 lidská práva i vlastní zákony“. Dnes se diskutuje o jeho potomkovi – zákonu o Ústavu pro studium totalitních režimů z roku 2007.

Profilovka_2

Komentář

Tomáš Schejbal: Ústav pro studium moci a poststrukturalismus

Pojem totalitarismu se objevil v určité historické situaci a v určité mocenské konstelaci. Možná by dnes, kdy se do tohoto pojmu vejde už téměř cokoliv, bylo rozumnější zkoumat obecné mechanismy moci jako takové.

Igor_demo20

Sloupek

Saša Uhlová: Trockisti a bolševici aneb Co se stalo s Petruškou Šustrovou?

V antilevicovém rauši, který nese diskuse kolem odvolání Daniela Hermana z postu ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, jsme svědky hysterie a kádrování nikoliv nepodobným praktikám minulého režimu.

Azemancikova1

Sloupek

Alena Zemančíková: Biebl, Bondy a Jean Sol Partre

Máme detailní přehled o tom, jak minulý režim ubližoval různým skupinám lidí, jen málo se ovšem zajímáme o to, jak ubližoval umělcům.

Baloun

Esej

Pavel Baloun: Několik květnových povstání

Každý z režimů, který se u nás po květnu 1945 vystřídal, rozuměl květnovému protinacistickému povstání trochu jinak; společným rámcem všech těchto porozumění je ovšem nacionalismus. Není načase, aby levice přišla s pojetím inkluzivnějším?

Sustrova-radka

Komentář

Radka Šustrová: Ústav pro studium totalitních režimů a věda?

Příspěvek bývalé pracovnice Ústavu pro studium totalitních režimů dokládá, že ke koncepční vědecké práci v oboru historiografie dosud v ústavu nebyly dobré podmínky. Situaci je ale patrně možné změnit k lepšímu.

Jelinek-4

Sloupek

Lukáš Jelínek: Dejme ústavu pro studium totality ještě jednu šanci

I když se to z mediálních přestřelek nezdá, po několika letech existuje shoda stran (s výjimkou komunistů) na zachování Ústavu pro studium totalitních režimů. Je ovšem třeba zvýšit odbornost výstupů ústavu i profesionalitu jeho řízení.

Spurny_matej_07

Komentář

Matěj Spurný: První pětiletka ÚSTRu: Co se (ne)povedlo?

V pondělí proběhla v poslanecké sněmovně konference věnovaná činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů. Přinášíme příspěvek, který na konferenci přednesl historik Matěj Spurný.

Photo_filipoutrata

Sloupek

Filip Outrata: Vláda nad pamětí, nebo péče o paměť?

ČSSD si asi netroufne kontroverzní Ústav pro studium totalitních režimů zrušit; nezbývá než se pokusit posílit jeho odbornou způsobilost a kontrolovat adekvátnost jeho výstupů vzhledem k jeho vysokému rozpočtu.

Igor_demo20

Sloupek

Saša Uhlová: Jak snadné je se neshodnout a nesnadné se shodnout

Pokud se tak snadno necháme rozdělit debatou o komunistické minulosti nebo názorem na Margaret Thatcherovou, jak se pak máme sjednotit v pohledu na aktuální palčivé problémy?

Milos_barta

Glosa

Odešel Čestmír Císař

Jeden z představitelů reformního směru KSČ z 60. let minulého století Čestmír Císař zemřel v neděli ve věku třiadevadesáti let. Zveřejňujeme krátkou vzpomínku Miloše Bárty.

Rl2

Komentář

Radovan Lovčí: Demokratická levice, ÚSTR a co dál?

V regionech, na rozdíl od velkých měst, mnohde ovládají muzea a historická pracoviště lidé spjatí s minulým režimem. Činnost Ústavu pro studium totalitních režimů lze proto přivítat jako korekci k jejich výkladu našich nedávných dějin.

Vaculik2

Sloupek

Ondřej Vaculík: Úkol nikoli pro…

Musíme se smířit se snižováním životní úrovně, které je ovšem třeba rozprostřít ve společnosti jinak, než se tomu dělo doposud – lidem na hranici bídy je naopak třeba pomoci a pro nezaměstnané najít práci.

Vaculik2

Sloupek

Ondřej Vaculík: Lata a její sestry

Je nebezpečné tvrdit, že minulý režim byl lepší než ten současný. Krutost komunistického režimu ukazují například osudy šlechtičen, které byly bezdůvodně šikanovány chudobou ještě v sedmdesátých letech.

Azemancikova1

Sloupek

Alena Zemančíková: Těžko říct, jak to vlastně bylo

Srovnávat režimy je ošemetné, protože řada našich zkušeností je dána spíše naší povahou než povahou režimu. V každém případě ale platí, že s řadou věcí, s nimiž jsme byli nespokojeni za minulého režimu, jsme nespokojeni i dnes.

P1000437

Komentář

Filip Šimeček: Listopad 1989 jako přelom dvou diktatur

Stále častější porovnávání minulého a současného režimu nikam nevede: problémy konkrétních lidí i formy útlaku jsou u obou režimů natolik disparátní, že nemůžeme dojít k žádnému uspokojivému závěru.

Wales-mwnt_cb

Esej

Pavel Holubec: Normalizační režim v Československu jako sociální systém

Bývalý normalizační režim stál na zvnitřnění představy o jeho nevyhnutelnosti a převádění veškeré sociální reality na protiklad režimní-protirežimní. Nezůstává ovšem něco z toho v transformované podobě v platnosti i v režimu současném?

Baloun

Komentář

Pavel Baloun: Zápas o paměť na půdě parlamentu?

Levice na půdě parlamentu nevede dostatečně důrazně zápas proti vulgárně ideologickému výkladu minulého režimu, který se pravice úspěšně snaží postupnými kroky legalizovat a učinit oficiálním.

P1000437

Komentář

Filip Šimeček: O spolupráci anarchistů a komsomolců

Historické zkušenosti ukazují, že komunisté a anarchisté sledují ve skutečnosti odlišné cíle a jejich spolupráce je podmíněna existencí společného nepřítele.

Vaculik2

Sloupek

Ondřej Vaculík: Tajemství velorexu

Výrobní družstvo Velorex, vyrábějící za minulého režimu tříkolové vozidlo pro invalidy, bylo šťastným způsobem, jak překonat nedobré poměry. Byli by dnes např. spisovatelé a umělci schopni společně konat něco k překonání poměrů dnešních?

N1445543223_261191_2666924

Sloupek

Petr Minařík: Grebeníček by se měl spíše omlouvat

Miroslav Grebeníček jako řádně zvolený poslanec jistě může na půdě Sněmovny pronášet jakékoliv projevy o Janu Palachovi, slušní lidé by je ale neměli brát vážně.

Peichler_2010

Sloupek

Patrik Eichler: Pavlovův pes

Kdosi v pátek uviděl od sněmovního pultíku hovořit Miroslava Grebeníčka a řekl si: Bude skandál! A je. Bezdůvodná štvanice pravicové politické a mediální fronty na komunistického poslance je skandál.

Schwarzenberg

Zpráva

Grebeníček ruku pro Den památky Jana Palacha zvedl. Schwarzenberg se zdržel

Poslanecká sněmovna v pátek v prvním čtení schválila zákon, kterým se rozšíří seznam významných českých dnů. Po bouřlivé debatě se většina zákonodárců shodla na novele, která připomíná 16. leden jak Den památky Jana Palacha.

Grebenicek_cb

Komentář

Miroslav Grebeníček: Palach ano, překrucování minulosti ne

Zveřejňujeme dnešní, českými médii skandálně dezinterpretované vystoupení poslance KSČM Miroslava Grebeníčka jako komentář.

Vovsik

Komentář

Tomáš Vovsík: Svoboda slova, komunismus a nacismus

Obhajovat svobodu slova znamená umožnit zveřejňovat i takové názory, které pokládáme za nebezpečné.

Kobovaluba_2010_12_02s

Komentář

Ľuba Kobová: V mene našich detí

Výzva matek nevolit prezidentské kandidáty s komunistickou minulostí je pozoruhodným příkladem morálního kýče a zmatení identit.

Vaclavwalach

Komentář

Václav Walach: Paradox antikomunismu

Kde má komunismus, o němž mluví čeští antikomunisté, svůj původ? Je svrchovanou záležitostí antikomunistické fantazie.

Sapakaktual

Komentář

Jan Sapák: Jedinečné vlohy Jana Fischera a Víta Olmera

Hanákova výzva, aby Fischer odstoupil z prezidentské kandidatury, postrádá vkus a náležitou formu, nepostrádá ovšem smysl. Člověk nepevného charakteru by se neměl stát prezidentem.

100_3944

Komentář

Zdeněk Vyšohlíd: Socialistické a sociální

Životní bilance dnešních důchodců je často smutná: za celoživotní práci povětšinou v minulém režimu, a tedy mizerně placenou, se jim dnes dostává trvalého snižování kupní síly a nálepky mandatorní zátěže státního rozpočtu.

Jelinek-4

Sloupek

Lukáš Jelínek: Falešné vzkazy ze záhrobí

Novináři, kteří Dienstbierovi mladšímu vytýkají ochotu ke spolupráci s komunisty a předhazují mu jeho otce, by se měli seznámit s názory Dienstbiera staršího na spolupráci s komunisty.

Photo_filipoutrata

Komentář

Filip Outrata: Proč potřebujeme antikomunismus

Komunismus i antikomunismus jsou autentickými součástmi našeho historického dědictví a demokratická levice by se neměla vyhýbat pečlivému studiu nedávné historie.

Sapakaktual

Sloupek

Jan Sapák: Prezident Gottwald – volba první a poslední

Seriál o prezidentských volbách pokračuje popisem první volby Klementa Gottwalda v červnu 1948. První komunistický prezident paradoxně posílil monarchické rysy prezidentské volby.

Profilovka_2

Komentář

Tomáš Schejbal: Palte na štáby!

Mezi mládežnickými a studentskými Rudými gardami, které fanaticky následovaly Mao Ce-tunga, a jihočeskými studenty, kteří oddaně následují antikomunismus svých učitelů, je jistá strukturální podoba.

Kostl_n

Sloupek

František Kostlán: Kavalírová je v Radě ÚSTR. Senátorům ČSSD za to patří dík

Je přirozené, že Naděžda Kavalírová, vězněná komunistickým režimem, je antikomunistkou. Její přítomnost v radě ÚSTR pomůže tomu, aby naše stalinistická minulost nebyla zpětně legitimizována.

Jg_dr_profil

Komentář

Jan Gruber: Zvedání rukou

ČSSD propásla možnost nezvolit do rady Ústavu pro studium totalitních režimů Naděždu Kavalírovou, jednu z nejzuřivějších antikomunistek v republice.

Fabiano_golgo

Komentář

Fabiano Golgo: Nepřítel pravých úhlů

Nekrolog světoznámého brazilského architekta Oscara Niemeyera, který zemřel 5. prosince v Rio de Janeiru.

Peichler_2010

Sloupek

Patrik Eichler: ÚSTR, ostuda, ale

Nové členy Rady ÚSTR známe a můžeme vyhlížet březen. To se uvolní místo čtvrtého člena za občanská sdružení. A třeba svého nominanta pošle i Sněmovna. Práce pokračuje.

Jakub_cb

Sloupek

Jakub Patočka: Komunisté před osudovým rozhodnutím

KSČM se rozhoduje, koho podpoří do funkce prezidenta. Je to rozhodování, které bude mít patrně jen malý význam pro výsledek přímé volby prezidenta, pro určení budoucího charakteru komunistů má ale význam zásadní.

Kostl_n

Sloupek

František Kostlán: Proč jsem anti-anti-antikomunisticky skeptický

Nelibost nad návratem komunistů k moci vyrůstá z osobních vzpomínek na minulý režim; a ti, kteří s komunisty dnes spolupracují, na sebe berou obrovskou zodpovědnost.

Zobrazeno 50 / 455