Evropa a my

Další témata

Ondrejcisarcb

Komentář

Ondřej Císař: Kapitalismus proti pravidlům, chytrost proti inteligenci?

Dnešní krize je hlubší než krize Peroutkova, protože to není jen krize hospodářského systému a jeho distribučního subsystému, ale krize hluboce intelektuální.

Pithart_mediafax_jakub_polacek

Komentář

Petr Pithart: Kapitalismus: slovo a realita

Politický myslitel, nejdéle sloužící český senátor, a velký znalec díla Ferdinanda Peroutky Petr Pithart je autorem prvního z ohlasů, jimiž zahajujeme debatu o Peroutkově textu Kapitalismus a inteligence.

Peroutka03

Esej

Ferdinand Peroutka: Inteligence a kapitalismus III.

„Není pochyby o tom, jaká je hierarchie kapitalistického světa: je to uctívání zlatého telete; rozum, humanita, kultura mají jen druhořadé postavení. Přirozeným cílem inteligence musí býti obrátiti tuto hierarchii."

Image

Esej

Ferdinand Peroutka: Inteligence a kapitalismus II.

„Demokracie měla zacházeti s kapitalismem jako se svým sluhou; místo toho dopustila, aby v mnohém ohledu se stal jejím pánem. Není to rozumné a není to ani důstojné."

Peroutka01

Esej

Ferdinand Peroutka: Inteligence a kapitalismus I.

„Jakožto liberálové, pragmatisté, hlasatelé zdravého rozumu a zastánci střední cesty se musíme rozcházet s dnešním kapitalismem."

Image

Esej

Alena Wagnerová: Svoboda, rovnost, základní příjem aneb O důstojnosti člověka

Evropská debata o zavedení základního příjmu se slibně vyvíjí a představuje jeden z klíčových motivů v debatě o tom jak vymanit demokracii z její současné podřízenosti trhu.

A1

Dopis ze Slovenska

Michal Havran: Vojna a mier

Cenou za mier na kontinente, trvajúci najdlhšie za posledných 2000 rokov, nemôže byť stratégia, že podporíme konflikty inde. Takýto deštruktívny transfer našich vlastných tráum si nemôžeme dovoliť.

Image

Esej

Thorben Albrecht: Evropa a dobrá společnost. Po krachu

Společný text německého a britského sociálního demokrata rozvíjí stěžejní debatu současné evropské parlamentní demokratické levice. Obsahuje řadu konkrétních návrhů. Jeho inspirační potenciál pro českou levici pokládáme za mimořádný.

Komentář

Adam Ostolski: Kdo je doopravdy „v centru Evropy“?

Na argumentu, že ratifikace fiskální smlouvy Polsku usnadní být tam, kde se bude rozhodovat o osudu Evropy, něco je. Ale postoj vlády k evropským standardům lidských práv, ekologii nebo dani z finančních transakcí nutí pochybovat o upřímnosti takového argumentu.

Lukas_kraus

Komentář

Lukáš Kraus: Evropská unie: kompromis nebo diktát?

Slova o tom, že Evropská unie je postavena na zásadě kompromisu, se v poslední době dostávají do rozporu s realitou, kterou je spíše diktát politické třídy tlačené finanční oligarchií.

Azemancikova1

Sloupek

Alena Zemančíková: Můj život v česko-německých vztazích

Za více jak dvacet let po listopadové revoluci se podařilo odstranit většinu překážek a stereotypů bránících dobrým vztahům mezi Čechy a Němci – nejlepším dokladem toho je život v bývalých Sudetech.

Lezsek_miller

Komentář

Leszek Miller: Polsko do EU rádi přivedeme ještě jednou

Příkladem polské debaty o evropské politice je vystoupení předsedy Svazu demokratické levice Leszka Millera během parlamentní debaty před posledním summitem Evropské rady. Miller zdůrazňuje, že kdo stojí mimo eurozónu, bude muset do Unie vstupovat znovu.

Chmelar

Sloupek

Aleš Chmelař: Jak spravit evropský rozpočet

Rozpočet Evropské unie představuje pouhé jedno procento evropského HDP a nemůže proto stačit nárokům sjednocujícího se kontinentu. Je třeba jej navýšit a přispět jeho pomocí mj. ke zmenšení rozdílu mezi bohatými a chudými.

Joachim_becker-19

Komentář

Joachim Becker: Prehlbujúce sa konflikty v rámci EU

Všechno nasvědčuje tomu, že Evropská unie směřuje k hlubokému institucionálnímu štěpení mezi členy eurozóny a zeměmi mimo ní, stejně jako k částečné dezintegraci.

Komentář

Jana Krausse: Evropská unie se zásadně mění

Česká republika se dění v Evropské unii stále více vzdaluje; zajímá ji pouze to, co může dostat, na procesu evropského sjednocování se ovšem nehodlá nijak podílet. Může se také stát, že se ocitneme mimo samotnou Unii.

Chmelar

Sloupek

Aleš Chmelař: Nechme Brity odejít z EU

Velká Británie se v EU chová v intencích své staleté zahraniční politiky, která evropský kontinent především cíleně rozděluje. Neměli bychom se proto bát asertivnějšího přístupu k Britům, sabotujícím proces evropského sjednocování.

Jelinek-4

Sloupek

Lukáš Jelínek: Eurosabotér už na Hradě neusedne

Debata, která proběhla 8.listopadu v Institutu ekonomických studií UK, byla velmi zajímavá. Připravilo ji sdružení Evropské hodnoty a evropských hodnot se skutečně týkala. Přítomní kandidáti přitom na sebe řekli mnohem víc, než jen jak vnímají dnešní EU.

Image

Esej

Radosław Sikorski: Milí Britové, Polsko udělá vše, aby evropský projekt uspěl

Řeč v blenheimském paláci o Velké Británii a Evropě rozpoutala diskusi v mnoha evropských zemích. Pozoruhodná je jednak srovnáním postoje polského konzervativce s převládajícím tónem pravice české, jednak smělostí, s níž k Britům hovoří.

Jiri_vyletal_29-7-2012

Komentář

Jiří Vyleťal: Nobelova cena pro Evropskou unii

Evropská unie je navzdory tomu, že se stala také nástrojem globalizace a prosazování neoliberálních politik, jedinečným mírovým podnikem postaveným na ideji společného dobra a sociálního smíru.

A1

Dopis ze Slovenska

Radovan Geist: Cynici a kazatelia

Vody politiky sú kalné, plné zradných prúdov. Na každého, kto sa v nich snaží orientovať, striehne nebezpečenstvo – v snahe uľahčiť si situáciu, nájsť oporný bod, sa stane cynikom, alebo kazateľom. V európskej politike to platí dvojnásobne.

Azemancikova1

Sloupek

Alena Zemančíková: Pomazánkové máslo a marmeláda

Potravinářské výrobky, které chceme nazývat pomázankové máslo a marmeláda, by neměly být předmětem ohnivého sporu s Evropskoun unií, nýbrž spíše podnětem k zamyšlení nad naším potravinářstvím.

Fgergretgh567u567u654u

Komentář

Vladimír Špidla: Nobelova cena míru pro Evropskou unii

Evropská unie vytvořila svým jedinečným konceptem sdílené suverenity politické uspořádání, které zajišťuje kontinentu mír a nejen to: měl by se stát modelem pro budoucí uspořádání globální.

Jpehe

Sloupek

Jiří Pehe: Tragický omyl

České reakce na udělení Nobelovy ceny míru EU prozrazují mizivou míru „evropanství“ u nás, jakož i ochoty podílet se na společném evropském díle.

Josefpinior

Komentář

Józef Pinior: Za nové podoby přímé demokracie

Polský politik a filosof uvažuje nad perspektivami demokracie v situaci, kterou ohrožuje globalizující se kapitalismus. Demokracii by podle jeho soudu mohla zachránit federalizace Evropy a rozvoj forem demokracie přímé.

Jiri_vyletal_29-7-2012

Komentář

Jiří Vyleťal: Nadějné vyhlídky

Naše naděje spočívá v tom, že většina Evropanů dnes již odmítá neoliberalismus. Problémem, který zbývá vyřešit, je vysoké zadlužení – řešením je odpuštění dluhů.

Dienst

Komentář

Jiří Dienstbier: Kverulantstvím a jalovou ideologií naše zájmy v EU neprosadíme

Stávající přístup vlády i prezidenta k Evropské unii nereprezentuje skutečné zájmy občanů ČR. Naše evropská politika musí být aktivní a srozumitelná.

Johncavanaghcb

Komentář

John Cavanagh: Sedm cest k překonání rozpočtového deficitu

Studie Institutu politických studií rozebírá situaci ve Spojených státech, ale přináší mnoho analogií využitelných pro nás. Deficit státního rozpočtu lze snadno zvládnout, je ale zapotřebí změnit přístup.

Ivan-stampach-profil-foto

Sloupek

Ivan Štampach: Vpřed k tradičním hodnotám

Zlatá bula sicilská posílila autonomii českého království a zároveň i jeho vazbu na velký evropský útvar, jehož tehdejší císař vedl osvícenou politiku náboženské tolerance a podpory vzdělanosti. Právě takové impulsy jsou inspirativní i dnes.

Image

Esej

Thomas Meyer: Kapitalismus a jeho kritika. Potřebujeme renesanci Marxe?

Esej předního německého politického myslitele směřuje k základní otázce: dokáží sociální demokraté ještě jednou vynutit historický kompromis práce a kapitálu?

Peichler_2010

Komentář

Patrik Eichler: Já jsem Evropa

Historik Jan Rychlík v uplynulých dnech v médiích dvakrát hovořil o Evropě a rozpadu Československa. Klausovská pravice podle něj používá vůči EU stejné argumenty, jaké Mečiarovo HZDS používalo vůči československé federaci.

Ivan-stampach-profil-foto

Sloupek

Ivan Štampach: Socialistická Evropa?

Evropa bojující proti převaze finančního kapitálu nad prací a lidskými právy není socialistická, jak se obává Václav Klaus. Ke skutečnému socialismu ale může dospět politickým rozhodnutím svých obyvatel.

Jpehe

Sloupek

Jiří Pehe: Přímá volba prezidenta nebude katastrofa

Komparace s ostatními státy Evropské unie i s naší vlastní zkušeností s volbou parlamentní ukazuje, že přímá prezidentská volba nepřináší horší výsledky než volba nepřímá.

N1445543223_261191_2666924

Sloupek

Petr Minařík: Ráno jedu dál, aneb volný pohyb Romů v EU

Obrázky tancujících Romů, občas nějaký Rom u popelářského auta, a taky pár záběrů Romů u starých počítačů. A Francouzům se prý nelíbí, že Romové příliš cestují z jedné země Evropské unie do druhé.

Parn_stroj

Esej

David Korten: Rozpočtový deficit a kolektivní porucha soustředění

O peníze jde až v poslední řadě. Je třeba začít věnovat pozornost skutečným deficitům, které nás reálně ohrožují na životě.

Ivan-stampach-profil-foto

Sloupek

Ivan Štampach: Jaký vliv trhu?

Pokud tržní systém u nás nedokázal vyladit ceny a kvalitu zboží a služeb, zatímco v sousedním Německu ano, nebude to zřejmě jen trh, ale také odlišná kultura.

Jelinek-4

Sloupek

Lukáš Jelínek: Letní cesta do Evropy

Střet s realitou nastal až při odjezdu z Paříže, když se sprostý český pasažér hádal o banalitu s nervózním řidičem autobusu. Vedle nepublikovatelných výrazů též zaznělo: „To se může přihodit jen s Čechem!“ Takto pobýváme v Evropské unii.

Irvin1-149x166cb

Komentář

George Irvin: Přišel čas znárodnit velké banky

Deník Referendum zahajuje komentářem britského ekonoma projekt Evropa a my. Doufáme, že pravidelně publikované články z evropských i světových médií povedou k prohloubení debaty o směřování českých zemí.

Jelinek-4

Sloupek

Lukáš Jelínek: Mazej do kouta, levice jedna!

Projekty sociálního státu či evropské integrace nepochází z čistě sociálně demokratické kuchyně. Jsou společným dílem křesťanských, sociálních a liberálních demokratů a představují reakci na nejbytostnější zájmy obyvatel starého kontinentu.

Image

Esej

Eduard Chmelár: Deň štátnosti

Eduard Chmelár nabízí jiný pohled na cyrilometodějský svátek, který je na Slovensku předmětem neutuchající mýtotvorby a výkladových sporů.

A1

Komentář

Michal Havran: Odluka slovenských katolíkov od Vatikánu

Odvolání trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka může mít na tradičně loajálním Slovensku pro Vatikán důsledky, které lidé zodpovědní za toto gesto výrazně podcenili.

Roithova

Komentář

Zuzana Roithová: Nejsem jako Klaus

Europoslankyně a kandidátka na prezidenta odpovídá na glosu Petra Pávka Bude Roithová pokračovatelkou hradní homofobie?

Peichler_2010

Sloupek

Patrik Eichler: Ronaldova houska

Reklamní slogan DR svého času říkal: "O všem kromě sportu, protože o něm se vše podstatné dovíte jinde." Jak se zdá, už ani o něm.

0312_vavrousek1_foto_petr_vozak

Esej

Jakub Patočka: Dvacet let československého návrhu na reformu OSN

Na Konferenci o životním prostředí a rozvoji, pořádané v roce 1992 OSN v Riu de Janieru, předložil první a poslední československý ministr životního prostředí Josef Vavroušek své životní dílo: návrh na principiální reformu OSN.

Gajduskova

Komentář

Alena Gajdůšková: Veřejnoprávní a soukromé zdravotní pojištění

V Německu se soukromé zdravotní pojištění neosvědčilo. Ovšem nejedná se o problémy soukromých zdravotních pojišťoven, ale o problémy jejich klientů. Sledovat příklady z jiných zemí je velmi poučné.

Jpehe

Sloupek

Jiří Pehe: Evropské nečekání na váhající a premiér Nečas

Angela Merkelová prohlásila, že pokud má Německo přistoupit na myšlenku společných evropských dluhopisů, tak země, které se pro větší integraci rozhodnou, nebudou čekat na „váhající“. Její poznámce se věnuje málo pozornosti, přitom svědčí o novém trendu.

Jelinek-4

Sloupek

Lukáš Jelínek: Odklánění po dvaceti letech

Listopad 1989 přinesl naději: nenásilný převrat a první transformační kroky, které se obešly bez většího štěpení společnosti. Poslední volby ve společném státě fakticky rozpojily česko-slovenský vlak a odklonily politiku obou zemí na slepou kolej.

Jpehe

Sloupek

Jiří Pehe: Kam kráčí Evropa?

Současné problémy Evropské unie, zejména eurozóny, by neměly zastínit vizi, kterou nastínila nedávno pro Evropu německá kancléřka Angela Merkelová. Ta prohlásila, že EU potřebuje vedle měnové unie také politickou a fiskální unii. Mluví se také o vytvoření bankovní unie.

Jpehe

Sloupek

Jiří Pehe: Evropská unie nás prý korumpuje

Problém s evropskými fondy v ČR nespočívá v tom, že nás, jinak počestné Čechy, Unie vlastně korumpuje. Spočívá v tom, že v české společnosti si nejrůznější „podnikavci“ hledají za každých okolností způsoby, jak krást.

Peltram2

Komentář

Antonín Peltrám: Marněné předpoklady růstu

Operační programy představují v EU významné rozvojové zdroje, v etapě současné krize často i hlavní. Jsou určeny k navýšení vlastních zdrojů na rozvoj. Mnohdy se ale používají chybně, nebo dokonce ke krácení těchto položek.

Image

Zpráva

V Bruselu se konala konference evropských "proaltů"

O víkendu se v Bruselu sešly tři stovky lidí z velké většiny zemí Evropské unie. Odmítli současnou neoliberální politiku EU a diskutovali o demokratických alternativách k ní. Jedním z řečníků na konferenci byl šéfredaktor DR Jakub Patočka.

Zobrazeno 50 / 1071