Bezdomovci

Ripka

Komentář

Štěpán Ripka: Jak jsme daleko v přípravě zákona o sociálním bydlení?

Podle politiků se už pracuje na Koncepci sociálního bydlení a zákonu, za tím účelem ustavená meziresortní komise se ale za čtvrt roku sešla pouze jednou a nic podstatného zatím neřešila. Její koordinátor ještě nebyl jmenován.

Bican

Sloupek

Jaroslav Bican: Máme moc změnit tento svět

Aktivita části občanského sektoru se od protestů a demonstrací přesunula k vyjednávání a lobbyingu. Ve skutečnosti je však potřeba oboje. Hlavním problémem českého prostředí je ale nedostatek víry, že můžeme něco změnit.

Bican

Sloupek

Jaroslav Bican: Bezdomovkyně nebo žena bez domova?

Slova mají schopnost přetvářet realitu, případně bránit její změně. Proto i při zabývání se lidmi bez domova je velmi důležité, jakou terminologii volíme. Některé pojmy mohou podporovat ztrátu důstojnosti a udržovat člověka v bezvýchodném postavení.

Image

Tip

Tvar vyhlašuje veřejnou literární soutěž

Literární obtýdeník Tvar vyhlašuje veřejnou literární soutěž o nejlepší povídku roku 2014 na téma Chudoba. Termín pro poslání textů je 30. června 2014.

Image

Recenze

Svatava Antošová: Kam vede vzpoura konzumentů

Ve spolupráci s literárním obtýdeníkem Tvar zveřejňujeme recenzi Svatavy Antošové na dlouho očekávanou knihu sociologa Jana Kellera Posvícení bezdomovců s podtitulem Úvod do sociologie domova.

A4

Zpráva

V zemích EU žije 4,1 milionu bezdomovců a stojí 11 milionů prázdných domů

Reportér britského Guardianu dospěl analýzou národních statistik o výstavbě a využívání nemovitostí a celoevropských odhadů počtu bezdomovců k zajímavým zjištěním.

Jd_l_to_2009_3

Sloupek

Jiří Dolejš: Český squatting, legální projekt nebo vzpoura?

Jiří Dolejš se ve svém sloupku vyjadřuje k problematice squatterství v Praze. Nejde jen o to, že municipalita projeví zájem, ale i squateři by se měli snažit ubrat na té divokosti a snažit se vejít do nějakých pravidel.

Arnost_novak

Komentář

Arnošt Novák: Pražské squaty a pochybná role policie

Policie minulý týden v pátek vyklidila squat v Neklanově ulici v Praze. Arnošt Novák dává tento policejní zásah do kontextu toho, jak vypadal postup policie v podobných situacích v posledních letech.

Dobrovoln_

Komentář

Martina Dobrovolná: Všichni dobří cizinci v tramvajích

Brněnský dopravní podnik se rozhodl zavést tzv. preventisty. Ti by se měli snažit předcházet problémům s opilými a hlučnými osobami a také dohlížet na dodržování morálních zásad.

Profil

Komentář

Libor Prudký: Zkusme více spolupracovat

Libor Prudký reaguje na kritiku Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Problém bezdomovectví podle něj nevyřešíme bez spolupráce.

He_m_nkova

Komentář

Rad Hetmánková: Svět, v němž žijí jen bezdomovci

Koncepce věnovaná prevenci bezdomovectví se od podobných iniciativ liší svou kvalitou, dokument ale provází terminologie, která stigmatizaci osob bez domova prohlubuje, upírá existenci ženám bez domova, a do značné míry ignoruje téma feminizace chudoby.

Jiri_vyletal_29-7-2012

Komentář

Jiří Vyleťal: Chvála teplé zimy

Letošní zima je zatím mírná, o víkendu bylo krásné slunečné počasí a člověk si rád vyšel na procházku. Pro lidi bez domova je otázka venkovních teplot závažnější.

A1

Zpráva

Ministerstvo práce zveřejnilo koncepci boje proti bezdomovectví

Kniha Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 je vůbec první národní koncepce, která má bojovat s bezdomovectvím v České republice.

Linda_sokacova

Komentář

Linda Sokačová: Koncepce sociálního bydlení v ČR

Linda Sokačová a Jan Snopek komentují „Koncepci sociálního bydlení v ČR“. Realizace tohoto materiálu může vést k zakonzervování stavu, kdy se sociální bydlení zaměňuje za segregované ubytovny, v nichž je nucena živořit stále větší část obyvatel.

Kostl_n

Sloupek

František Kostlán: Řezník aneb svoboda svobodné lišky ve svobodném kurníku

Svoboda není nejvyšší hodnotou jen sama o sobě, ale zároveň i vymezení odpovědnosti v jejím rámci. Odpovědnosti za své chování ve vztahu k druhým, i odpovědnosti za demokracii jako takovou, jelikož ta svobodu umožňuje.

Semelova

Komentář

Marta Semelová: Nezapomínejme na lidi bez domova...

V zimní čas, kdy s nocí přicházejí dlouhé mrazivé hodiny, myslíme mnohem víc i na lidi, kteří nemají domov. Denně je potkáváme nejen v pražských ulicích. Aktuální průzkum napočítal v padesáti velkých městech ČR 27,5 tisíce bezdomovců.

Recmanov__profil

Komentář

Ivana Recmanová: Bezdomovci a předpověď počasí na ČT24

Projekt Days of Hope, v rámci kterého Česká televize přináší počasí hlášené bezdomovci, vyvolává řadu otázek. Především v čem má tento pořad lidem bez domova pomoci?

He_m_nkova

Komentář

Rad Hetmánková: Počasí pro muže

Česká televize tento týden v rámci kampaně za zviditelnění problematiky bezdomovectví dala čtyřem mužům bez domova přečíst zpravodajskou svodku. Je ale bezdomovectví tak bezbranné, mužské, bílé a „středověké“, jak jej ČT prezentuje?

Profil

Komentář

Libor Prudký: Chudoba je velké téma naší současnosti

Chudoba je problém nejen obživy a přežití, ale také sociální nejistoty, vykořenění, beznaděje a tudíž i hledání kompenzací: od alkoholu či jiných drog, přes další deviace nejrůznějšího druhu, až k zoufalým protestům a násilnostem.

Glosa

Bezdomovec s kalendářem

Občas se člověku přihodí něco hodně zvláštního. Historka s bezdomovcem, který umí zpaměti snad celý kalendář, patří do této kategorie.

Profil

Komentář

Libor Prudký: Vývoj práce s bezdomovectvím v ČR

Zveřejňujeme text, ve kterém Libor Prudký shrnuje, čeho se za vlády pravice podařilo dosáhnout v řešení problematiky bezdomovectví. Velkým úspěchem byl vznik Koncepce práce s bezdomovci. Nejedná se však zásluhu minulé vlády.

Heckovacb

Komentář

Eduarda Heczková: Dnes jsou to bezdomovci a Romové. Zítra ti s odlišnými politickými názory

Zveřejňujeme projev, který zazněl na demonstraci před maďarskou amabasádou, kterou její organizátoři z neformální iniciativy Nechte nás vyspat pořádali jako projev solidarity s kriminalizovanými maďarskými bezdomovci.

Hl

Zpráva

V Praze proběhne happening na podporu lidí bez domova

Lidé bez domova, sympatizanti a zástupci neziskových organizací vyjádří podporu maďarským lidem bez domova v rámci happeningu Nechte nás vyspat! Reagují tak na vzrůstající kriminalizaci osob bez domova.

Dobrovoln_

Komentář

Martina Dobrovolná: Trochu nebanálna do toho zatím přežívání

S blížící se zimou budou zase vzrůstat problémy, které trápí lidi bez domova. V ČR se zatím společnost snaží problém zaklidit, než aby s ním něco dělala. K jiným přístupům se můžeme inspirovat v zahraničí.

Profil

Komentář

Libor Prudký: Na okraj „Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020“

Minulý týden vláda přijala „Koncepci prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR“. V mnoha ohledech se jedná o přelomovou záležitost. Nejdůležitější pro realizaci koncepce však bude kooperace a koordinace všech zúčastněných aktérů.

Peichler_2010

Sloupek

Patrik Eichler: Města lidem

Pozoruhodné akce proběhly o víkendu v Praze a v Brně. Pokud autoři a autorky vytrvají, nemine je i pozornost jejich politické reprezentace. A vytrvat by měli.

Mariana_otterov_grey

Komentář

Mariana Otterová: Pan Nesmělý: Můj život s MHD

Pohádka o jednom dopravním podniku, o velkém městě s pozoruhodnými zastupiteli, o těžké době a taky o lásce a štěstí.

257785_mediafax_jiri_rubes

Zpráva

Rusnokova vláda schválila strategii pro řešení bezdomovectví

Vláda Jiřího Rusnoka schválila koncepci prevence a řešení problematiky bezdomovectví. Navrhuje čtyři skupiny opatření: v oblasti dostupnosti bydlení, přístupu ke zdravotní péči, poskytování sociálních služeb a v koordinaci zúčastněných institucí.

Wales-mwnt_cb

Komentář

Pavel Holubec: Struktura nenávisti

Společnost, v níž dominují konkurenční vztahy a kde platí „účel světí prostředky“, si vytváří hromosvod pro jevy, se kterými si neumí či nechce poradit. Tím jsou bezdomovci a zvláště Romové. Pokud si do nich kopnete, lze si to snadno morálně odůvodnit.

Ivan-stampach-profil-foto

Sloupek

Ivan Štampach: Už zase vykazují špinavé

Pražský magistrát chce z městské hromadné dopravy vyloučit bezdomovce. Zřídí na to speciální tým. Neotvírá se tím Pandořina skřínka, kdy se nakonec vykazování z tramvají a autobusů nemusí zastavit pouze u lidí bez domova?

Komentář

Miroslav Huptych: Otevřený dopis Miroslava Huptycha na podporu bezdomovců

Dalším textem převzatým z literárního čtrnáctideníku Tvar je tentokrát otevřený dopis Miroslava Huptycha, který vyzývá ke stavbě nového typu nocleháren pro bezdomovce.

Poliak2

Komentář

Martina Poliaková: Bezdomovci jako my

Dokument Davida Vondráčka Láska v hrobě byl oceněn při udílení Českých lvů. Přesto si můžeme položit otázku nad autorským postojem vůči jeho protagonistům – neznamená vzdávání se spoluodpovědnosti za protagonisty i společnost?

Mullerova

Zpráva

Veřejnost odmítá vystěhování rodin z ubytovny v Ústí nad Labem

V pondělí odpoledne se uskuteční protestní akce před ministerstvem práce a sociálních věcí proti vystěhování romských i majoritních rodin z ubytovny v Ústí nad Labem v Krásném Březně.

Hudec1

Glosa

Prázdné domy a pro lidi kotce?

Jsou situace, kdy není moc na vybranou a kdy se musíme rozhodnout mezi ochranou prázdných chátrajících domů a chátrajících ideologických klišé a mezi ochranou lidských životů.

Igor_demo20

Sloupek

Saša Uhlová: Miluju Nový Prostor

Projekt časopisu Nový Prostor není jen způsobem, jak pomoci bezdomovcům – jeho výsledkem je vynikající časopis, jediný, který autorka čte celý od začátku až do konce.

Vaculik2

Sloupek

Ondřej Vaculík: Jiříček a Jiříčková

S bradou mírně vytrčenou se tyčívá uprostřed haly jednoho nejmenovaného nádraží, prodává Nový Prostor a uniká exekuční spravedlnosti, protože dostává peníze na ruku a ne na účet. Ve finanční poloilegalitě ovšem není sám.

Petrpavek

Glosa

Alternativa zdola uspořádá pietní akt za umrzlé bezdomovce

Letošní zima si v Evropě vyžádala stovky umrznutých obětí bez domova. Aktivisté z Alternativy zdola se rozhodli uctít jejich památku symbolicky v parku před hlavním nádražím v Praze, který je symbolem sociálního vyloučení.

Fabiano_golgo

Sloupek

Fabiano Golgo: Stát se to může skutečně každému

Pro řadu lidí jsou bezdomovci lidé, kteří se dostatečně nesnaží. Tvrzení, že se to může stát každému, vnímají jako bezobsažné klišé. Příběhy bezdomovců však dokládají, jak snadná je cesta na dno.

Portret

Komentář

Markéta Hrbková: Emoce nejsou demagogií

Článek Tomáše Tožičky o bezdomovectví vyvolal bouřlivé reakce. Častá obvinění z demagogie souvisí s vnímáním emotivních apelů jako čehosi nepatřičného. Může však jít o vyšší stádium mravního vývoje a uvědomění.

Alenawagnrova

Komentář

Alena Wagnerová: Normalita lhostejnosti?

Co začíná míjením muže ležícího v mraze na chodníku, může končit stejnou netečností k transportům. A z čeho se vlastně to, co dnes pokládáme za normální, rodí?

Foto11

Sloupek

Tomáš Tožička: Umrznutí jako politická poprava

Současný společenský model nazýváme kapitalismem. Tváří v tvář čtyřem stům evropských mrtvých chudých, kteří naprosto zbytečně umrzli, je třeba s definitivní platností říci: „Kapitalismus je zločinný režim.“

Image

Zpráva

Mrazům v Evropě podlehlo už 400 lidí

Chladné počasí sužuje většinu kontinentu již 12 dní. Polsko a Ukrajinu zasáhl holomráz, Balkán a Itálii zase sněhové vánice. Nejvíce mrtvých je mezi bezdomovci.

100_3944

Komentář

Zdeněk Vyšohlíd: Ohrožení bezdomovci

Je zdravá naše společnost, když produkuje a trpí bezdomovectví? Nebo je v ní cosi patologického, co sice není vidět ani nepáchne, co ale přesto sílí a rozmáhá se a zamořuje naše životy růstem cynismu, zášti a zloby, ztrátou míry a soudnosti?

Hudec1

Komentář

Miroslav Hudec: Povolené oběti brutality

Společenské napětí roste, agresivita stoupá. Oběťmi se stávají často lidé, kteří se nalézají na společenském dně. Jsou to svým způsobem povolené oběti.

Igor_demo20

Sloupek

Saša Uhlová: Ukňouraná levice, bezdomovci a socanský kmotr

Město Praha má koncepci jak řešit problémy bezdomovectví. Vznikla bez zájmu veřejnosti, novináře nadále nezajímá a tak hrozí, že její podstatné části se neuskuteční.

Jirka

Sloupek

Jiří Silný: Periferie a chleba

Ježíšův odkaz symbolizuje osud bezdomovců, pronásledovaných migrantů, politických a náboženských disidentů a obětí zvůle mocných všech dob. Nedejme se zmýlit tím, že se k jeho jménu hlásí i ti, kdo z jiných lidí dělají bezdomovce a oběti nespravedlnosti.

Image

Zpráva

Letošní sčítání obyvatel poprvé zjistí i osoby bez domova

Během březnového Sčítání lidí, domů a bytů budou mezi sčítacími komisaři také zaměstnanci azylových domů. Získané údaje o svých klientech použijí jako vodítko pro přípravu sociálních programů.

Vaculik2

Sloupek

Ondřej Vaculík: O tom jsme s televizí nenatočili nic

O pohnuté historii hradu Hartenberg a jeho záchraně natočila Česká televize jeden z pořadů cyklu Mizející místa domova 2. Současná situace lidí z okolí hradu a spása, kterou jim rekonstrukce poskytuje, součástí dokumentu však nejsou.

Jberanek

Sloupek

Jan Beránek: Bezdomovec Petr

Tuhá zima může kromě zimních radovánek a poetiky představovat existenční problém pro ty, kteří žijí na ulici. Konkrétní příběh ukazuje, jak strašně snadno se v takové situaci mohou lidé ocitnout.

Slerkanew

Sloupek

Josef Šlerka: S ledem nebo na grilu? Hlavně pro náš klid!

Číst články o lidech bez domova je smutné, neboť to ukazuje, jaký aspekt nás na bezdomovectví zajímá. Proč rádi čteme o zlých bezdomovcích, kteří smrdí, pijí a hlavně nakonec uhoří? Proč pár desítek bezdomovců stálo politickým stranám za silácké řeči o tom, jak s nimi zatočí?

Zobrazeno 50 / 115