Uznat protikomunistický odboj?

Jste pro zákon o protikomunistickém odboji, kterým se myslí aktivní účast na akcích směřovaných proti komunistickému režimu projevená organizovaně nebo individuálně s cílem odstranit či narušit komunistickou totalitní moc v Československu a obnovit svobodu a demokracii?

Redakce

27.01.2010

  • Velikost textu + -

Ano, hlasoval bych pro tento zákon. Jsem jedním z iniciátorů zákona o třetím odboji, který není Poslanecká sněmovna schopná prosadit. Hrdinové protikomunistického odboje by si zasloužili uznání. A myslím, že by si uznání zasloužili i bratři Mašínové, které Senát navrhoval prezidentu republiky již několikrát.

Ne, pro tento zákon bych nehlasoval. Každá legitimizace násilí v míru ohrožuje právní základ občanského soužití. Proto zákon pečlivě omezuje i násilí v sebeobraně slovem "přiměřené". O odboji bychom mohli hovořit, kdyby tehdy vypukla válka a takové akce představovaly pokus o posílení úsilí druhé strany, ne však v míru. Samozřejmě při posuzování jednotlivých činů má soud morální povinnost vzít v potaz všechny okolnosti a především založit svůj rozsudek na tehdy platných zákonech jen potud, pokud tyto zákony nebyly v rozporu s Listinou práv a svobod. Avšak legitimizovat násilí zpětně s odvoláním na politické přesvědčení nepovažuji za slučitelné s demokratickým soužitím.

Otázka: Jste pro zákon o protikomunistickém odboji, kterým se myslí aktivní účast na akcích směřovaných proti komunistickému režimu projevená organizovaně nebo individuálně s cílem odstranit či narušit komunistickou totalitní moc v Československu a obnovit svobodu a demokracii?

Ano
Ne

Celkem 59 hlasů. Ano: 14 hlasů/23.73%, Ne: 45 hlasů/76.27%.

Otevřená referenda

Archiv výsledků

Zobrazeno 30 / 265