Sociální dávky vázat na školní docházku?

Jste pro, aby byly sociální dávky vázány na školní docházku dětí?

Redakce

07.09.2010

  • Velikost textu + -

Považuji to za dobrý nápad. Může to být mechanismus, jak motivovat děti i rodiče k důslednější školní docházce. Pravidelná školní docházka a obecně vzdělání může tyto děti nasměrovat k úspěšnějšímu fungování ve společnosti.

Všechno je otázkou míry. S tímto návrhem nesouhlasím, neboť si myslím, že jeho efekt bude nulový. Jednak už za naši vlády bylo možné odebrat část dávek, pokud děti nedocházely pravidelně do školy. Za další je třeba říct, že v praxi to bylo tak, že rodiče, aby o dávky nepřišli, absenci dětí vždy omluvili. Tudíž to nemá efekt a problém to nevyřeší. Současně chci říct, že určitý tlak na zlepšení školní docházky dětí sociálně slabých rodin je třeba, neboť bez vzdělání se reprodukuje sociální situace jejich rodičů.

Otázka: Jste pro, aby byly sociální dávky vázány na školní docházku dětí?

Ano
Ne

Celkem 60 hlasů. Ano: 34 hlasů/56.67%, Ne: 26 hlasů/43.33%.

Otevřená referenda

Archiv výsledků

22.11.2010
08.11.2010

Zobrazeno 30 / 265