Správní rada Nadačního fondu nezávislosti Deníku Referendum

Na činnost Nadačního fondu dohlíží správní rada, která dnes pracuje v následujícím složení.

Dva z členů správní rady, Petr Pospíchal (s chotí) a Matěj Stropnický na fotografii třetí členky spravní rady Saši Uhlové.

Patrik Eichler, novinář, tajemník Masarykovy demokratické akademie
Deník Referendum je pro mě prostorem, v němž dnes pokračuje nejlepší tradice českého novinářství, a také místem, které zprostředkovává to nejpodnětnější ze světa. Proto jsem rád, že ho mohu takto podpořit.

Hana Holcnerová, novinářka, aktivistka
Členkou správní rady DR jsem se stala mimo jiné proto, že jeho redaktory znám mnoho let, a vím, že jejich práce má velký význam. Navíc jsem sama měla čest coby redaktorka v DR působit, a o to víc jsem si jistá, že je dobré tento internetový deník podporovat.

Petr Minařík, vydavatel, dramaturg
Členem správní rady DR jsem proto, že si vážím Jakuba Patočky, i když o něm mnozí říkají nepěkné věci. Mám takřka nekontrolovatelnou slabost pro lidi, kteří myslí, byť v tom dělají i chyby. DR je důležité médium, bez ohledu na ideovou profilaci. Jistě je inspirativním čtením pro lidi z levé, i každé pravé fronty. A taky mi Patočka slíbil, že v této své funkci nemůžu nic zkazit. Doufám, že tomuto jeho slibu dostojím.

Petr Pospíchal, novinář a diplomat
Deník Referendum je schopen přispívat ke změně společenského prostředí v naší zemi a tím i zlepšovat charakter demokracie. K ideálnímu stavu nám chybí velmi mnoho a bez idealistů se mu budeme jistě spíše vzdalovat než přibližovat. Deník Referendum vnímám jako idealistický projekt, a proto je mi velmi blízký.

Matěj Stropnický, novinář a politik
Podporuji Deník Referendum proto, že hrozivě píše o tom, o čem jiní jen ustrašeně mluví.

Jan Šícha, novinář
Podporuji Deník Referendum jako prostor pro svobodnou výměnu názorů. A jsem velice rád, že v něm mohu pracovat.