Často kladené otázky

Proč potřebujeme peníze od čtenářů? Nač je využíváme? Lze přispívat anonymně?

Bez příspěvků čtenářů bychom už dávno zůstali v depu.

1. Jak důležité jsou pro noviny příspěvky čtenářů?

Deník Referendum získává od čtenářů několik desítek tisíc korun měsíčně. Jedná se o nejdůležitější zdroj našich příjmů, bez nějž bychom už nevycházeli.

Média jsou v krizi kvůli tomu, že inzerce se přesouvá na komerční internetové stránky a do audiovizuálních programů. Dobrovolné příspěvky čtenářů jsou tak pro nás jednou z nejperspektivněšjích cest jak přinášet nekonformní a na práci náročný obsah.

Příspěvky čtenářů jsou jediná záruka i naděje, že se udržíme a třeba se budeme mít i šanci zvolna rozvíjet a mezi českými médii zvyšovat svůj vliv. Dobrovolné příspěvky rovněž chápeme jako manifestací síly naší čtenářské komunity: prokazuje tím schopnost postarat se o médium, které hájí její zájmy.

Nadační fond Nezávislosti Deníku Referendum ale nevznikl s tím, že bude jediným zdrojem našich prostředků. Ty tvoří také inzerce, granty či příspěvky sponzorů a strategických partnerů. Další jednání o zdrojích soustavně vedeme.

2. Nač se příspěvky čtenářů využívají?
Velká většina nákladů na vydávání Deníku Referendum padá na platy členů redakce. Zbylé výdaje pokrývají běžné provozní náklady jako telefony, nájmy, správa serveru, údržba webové stránky a podobně. Deník Referendum dříve využíval služby čtk i jiných agentur, v současné době si to nemůžeme dovolit.

3. Lze přispívat jednorázově?
Přispět jednorázově samozřejmě lze. Standardně však tuto možnost nenabízíme proto, že pro koncepci Nadačního fondu Nezávislosti Deníku Referendum je zásadní pracovat raději s nižším, ale pravidelným příjmem, který nám umožňuje plánovat.

ČÚ NF NDR: 2000737714/2010

4. Lze přispět ze zahraničí?
Samozřejmě to možné je, potřebné údaje jsou tyto:

IBAN: CZ7520100000002000737714
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

5. Lze přispívat anonymně?
Anonymně přispívat lze, a to hned několika způsoby: Ve formuláři stačí zatrhnout, že si nepřejete zveřejňovat své jméno. Pokud chcete, aby vaše identita zůstala skryta i nám, lze prostředky prostě poslat složenkou, ať už přímo na účet Deníku Referendum nebo Nadačního fondu.

Další dotazy vám rádi zodpovíme na nfndr@denikreferendum.cz