Božejovická výzva

Určeno:
Premiéru vlády ČR
Ministru životního prostředí
Ministru průmyslu a obchodu
Ministerstvu pro místní rozvoj
Správě úložišť radioaktivních odpadů
Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny
Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu
Hejtmanu kraje Vysočina
Hejtmanu Jihočeského kraje
Hejtmance Plzeňského kraje
Hejtmance Ústeckého kraje


Výzva
starostů a zástupců občanských iniciativ k problematice vyhledávání hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů

přijatá 20. dubna 2009 na setkání v Božejovicích


My, níže podepsaní starostové a zástupci občanských iniciativ z lokalit, ve kterých jsou zkoumány možnosti umístění trvalého hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů, jsme vážně znepokojeni aktivitami Správy úložišť radioaktivních odpadů a zodpovědných ministerstev, které se dotýkají života v našich obcích a regionech.

Je nám líto, že moratorium vyhlášené vládou na provádění geologických prací pro vyhledávání úložiště v roce 2004, a které letos končí, bylo zcela promarněno. Nedošlo k zásadní změně koncepčního přístupu k obcím - ty nadále nejsou pro stát respektovanými partnery. Nebyly upraveny zákony, jež by jejich postavení napravily. Naopak pokračuje snaha zablokovat rozvoj obcí zařazením jejich území s ochranou pro úložiště do vládní Politiky územního rozvoje. Navíc se připravuje stavba dalších jaderných reaktorů, což zvýší množství vysoceradioaktivního odpadu, aniž si s ním víme rady. To vše nás opětovně dostává do slepé uličky.

Naše stanovisko se opírá nebo je přímo vázáno jednoznačným výsledkem pětadvaceti místních referend, anket, petic a dalších akcí vyjadřujících názor obyvatel dotčených obcí. S touto podporou Vás opakovaně žádáme:

Respektujte náš názor, buďte nám partnery! Stát nerespektuje výsledky místních referend, v kterých se občané vyjádřili proti myšlence úložiště. Za pětileté období byly obce stále pouze znova a znova nuceny k revokaci svých odmítavých postojů. Neproběhl však žádný pokus o nápravu praktik Správy úložišť radioaktivních odpadů. Ta letos opět vyrazila mezi obce s pokusem o prolomení odmítavých stanovisek. Naše pozice je však trvalá: chceme nejprve nastavení otevřeného transparentního procesu s nepřekročitelným právem obcí a kraje odmítnout úložiště v daném regionu. Takto navrženou úpravu bereme jako základní podmínku dalších jednání.

Změňte zákony a přístup! Je třeba upravit podobu jednání státu s obcemi. Nutná náprava může jít cestou novely tzv. atomového zákona (zákon č. 18/1997 Sb.), stavebního zákona nebo přepracováním vládní Koncepce nakládání s vyhořelým jaderným palivem. Obce i veřejnost, v jejichž katastrálním území má být umístěno jaderné zařízení (např. úložiště vyhořelého jaderného odpadu), nemají možnost o takových záměrech účinně spolurozhodovat. Případná realizace úložiště bude mít vliv na celý region a dotkne se všech jeho obyvatel. Na rozdíl od některých zemí EU se oficiální souhlas obce nepovažuje za nezbytný zákonný předpoklad pro umístění jaderného zařízení.

Neblokujte rozvoj obcí! Pokračuje snaha o územní ochranu všech šesti vybraných lokalit v chystané Politice územního rozvoje České republiky. To vnímáme jako předčasné, i podle vládní koncepce se územní ochrana měla týkat až posledních dvou nejvhodnějších lokalit nejdříve od roku 2015. Tato v důsledku stavební uzávěra bude blokovat rozvoj dotčených obci, aniž by to bylo nezbytné a zcela zbytečně bude poškozovat i obce, které nakonec nebudou vybrány pro nevhodné geologické prostředí či svůj nesouhlas.

Nezvyšujte množství vysoceradioaktivních odpadů! Především jde o vyhořelé palivo z jaderných reaktorů. Dokud nebude nalezeno definitivní a reálné řešení, je jeho další produkce hazardem a znamená další zásadní zhoršování již tak velmi obtížně řešitelné situace s existujícími radioaktivními odpady. Plány na výstavbu nových jaderných bloků jsou za této situace vysoce nezodpovědné. Vyviňte také větší politické úsilí při hledání možností společného evropského řešení tohoto palčivého problému.

Uvědomujeme si, že problém vyhořelého jaderného paliva nemůžeme přesouvat na naše potomky. Nelíbí se nám ale, jakým způsobem a za jakých podmínek je u nás hledáno hlubinné úložiště. Trváme na zastavení současného procesu a nastavení nových demokratických pravidel postupu pro výběr finální lokality budoucího úložiště vysoceradioaktivních odpadů. Z důvodů výše popsaných dnes nevidíme možnosti rovného dialogu a odmítáme diktát ze strany státních orgánů.

Obec, organizace                                                                 Jméno

Město Deštná                                                             Vilma Szutová, starostka
Batelov                                                                        Bc. Petr Janoušek, starosta
Blatno                                                                          Václav Beneš, starosta
Božetice                                                                      Jaroslav Kofroň, starosta
Jistebnice                                                                  Mgr. Vladimír Mašek, starosta
Hojkov                                                                        Milada Duchanová, starostka
Horní Radouň                                                          Jiří Krejčů, starosta
Lodhéřov                                                                  Jiří Dvořák, starosta
Lubenec                                                                  Bohumil Peterka, starosta
Milíčov                                                                       Lenka Vondrušková, zastupitelka
Nadějkov                                                                  Ing. Zdeněk Černý, starosta
Pačejov                                                                     Ing. Vladimír Smolík, starosta
Sepekov                                                                   Stanislav Sedláček, starosta
Mikroregion Dušejovsko                                    Zdeňka Tajovská, starostka obce Dušejov
o.s. Bezjaderná vysočina                                      Ing. Čestmír Vitner
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí           Ing. Edvard Sequens
Ekologický právní servis                                       Mgr. Pavel Doucha
Hnutí DUHA                                                            Ing. Martin Sedlák
Jaderný odpad – Děkujeme, nechceme! o. s.    František Kába
Jistebnická vrchovina o. s.                                      Jana Maděrová
Občanská iniciativa pro ochranu živ. prostředí     Mgr. Pavel Vlček
o.s. Zachovalý kraj                                                 Ing. Jiří Popelka
Za Radouň krásnější, o. s.                                  Mgr. Michal Šimůnek
o.s. Zdravý domov Vysočina                                Ing. Oldřich Svoboda