Výzva levici: přestaňte fňukat a začněte konat

Obraz levice je zapříčiněn zejména jejím vlastním postojem. Pokud by namísto rozjímání nad tím, kdo jim ubližuje, přijali levicoví intelektuálové aktivní úlohu a začali se více soustředit na vytváření pozitivního programu, byli by na tom jistě o mnoho lépe.

Proč je v České republice levice slabá? Není to dáno pouze společenským vývojem nebo tím, že tzv. pravicová média manipulují veřejným míněním. Hlavním důvodem je, že u nás máme namísto levice jen pár ufňukaných kverulantů.

Sledovat levicové psavce a aktivisty je někdy dost tristní. Většina žije ve světě, v němž za jejich nemohoucnost mohou druzí. Zatímco levice je podle nich andělsky čistá, pravice v podobě ďábla brání lidem se svobodně nadýchnout. Problémem levice ovšem není její domnělý protivník, ale vlastní počínání.

Článků na téma, kterak „pravicoví svazáci“ ubližují běloskvoucí levici nalezneme v levicových médiích povícero. Naposledy tento týden v Deníku Referendum nad rozlitým levicovým mlékem rozjímala Hana Holcnerová v článku Volit? Nevoli? A když, koho volit?

„Stádnost je cítit i v postojích k menšinám a slabším a zranitelnějším. Nechceme bezdomovce, nechceme povaleče, nechceme cikány. Pravicový volič považuje za správné podpořit jen ty, co přispívají do státního rozpočtu, a ukázat prstem na takové, co na něm podle jejich mínění jen parazitují. Levicový volič se za svůj postoj většinou stydí, stal se totiž vysmívaným otloukáním mediálního prostoru. Pravicové mládí nás upozornilo, že levice je dobrá leda k utírání zadku.“

Nezlobte se, prosím, ale tohle neustálé levicové fňukání je jednak nepravdivé, jednak kontraproduktivní. Nejhorší předvolební populismus proti těm nejslabším, bezdomovcům a Romům žijícím v ghettech zatím předvedla ČSSD, a to na více místech republiky. Vedení ČSSD k tomu vždy přistupovalo laxně a alibisticky. V tomto případě nejde tedy pouze o pravici, ale o to, že populismus je před volbami dobrý každému, přestože v sobě skrývá nebezpečí, že po volbách přeroste v oficiálně sdílenou xenofobii.

Levice není žádná čisťounká, nevinná panna, ale patří do smečky rozprostřené zprava doleva, která může beztrestně hlásat rasistické a xenofobní bludy hlavně proto, že ti nejslabší se nemohou bránit a zároveň se jich nikdo nezastane. Ani levice ne, protože ta na ně nemá kdy - musí se vehementně stavět za státní zaměstnance, kterým se má ze třiceti až šedesátitisícových platů uzmout pár stovek. ČSSD už dávno není levicovou stranou, ale odborářskou buňkou, které jsou přednější zájmy zaměstnanců před potřebami nezaměstnaných.

Důvod je zřejmý: i ČSSD „považuje za správné podpořit jen ty, co přispívají do státního rozpočtu, a ukázat prstem na takové, co na něm podle jejich mínění jen parazitují,“ abych použil slova Hany Holcnerové. A je to i „levice“, která je součástí soukolí českého mafiánského kapitalismu, také ona jej spoluutváří a podporuje, stejně jako protistrana, ve svůj vlastní prospěch - stranický i osobní. Sociální demokracie, právě tak jako pseudolevicová, ve skutečnosti však populistická KSČM. Ta se po listopadu 89 k vládním korytům nedostala, tak se alespoň tuží v obcích. Například v Praze mají své pašalíky v představenstvech a dozorčích radách městských firem i komunisti, i oni měli od města výhodně pronajaté prostory. A právě proto se v zastupitelstvu mnohdy chovají jako tichý společník momentálně vládnoucích. Není třeba vůbec pochybovat o tom, že až proniknou do vlády, budou se v tomto smyslu chovat stejně jako předlistopadová KSČ i jako drancovníci polistopadoví.

Jestli se levicový volič za svůj postoj většinou stydí, protože se prý stal vysmívaným otloukánkem mediálního prostoru, opravdu nevím. Neznám nikoho takového, přestože mezi mými kamarády a známými je mnoho levicových lidí. „Pravicové mládí nás upozornilo, že levice je dobrá leda k utírání zadku,“ píše Hana Holcnerová. Ano, tohle „mládí“ je opravdu tupé, staří lidé jsou mu k smíchu, o sociální soudržnosti neví nic, kdo si nevydělá za rok přes půl milionu, jako by pro ně neexistoval. Ale vedle toho je tu levicové mládí, které paušálně směrem napravo pokřikuje na každého, kdo si dovolí mít odlišný názor, že je „pravicový svazák“, jako by mělo patent na pravdu. A které lhostejně přihlíží nespravedlnostem páchaným na chudině, protože je páše jejich oblíbená strana. Za identické chování ovšem toto levicové mládí (oprávněně) kritizuje pravici. Pokrytectví je pro takové jednání slabý výraz.

Dovolil bych si poradit levicovým psavcům a aktivistům, jak by se z bludného kruhu vlastní frustrace mohli dostat: Přestaňte fňukat, sebevědomě zvedněte hlavu a začněte se vymezovat vůči okolnímu světu pozitivně. Projevy vaší frustrace lezou lidem na nervy, což je pochopitelně od levice odrazuje. Zameťte si napřed před vlastním prahem, v prvé řadě začněte s kritikou ČSSD. Jinak se z té české náhražky sociální demokracie nikdy levicová strana nestane. Tato kritika musí být pravdivá a tvrdá, ba nesmlouvavá, aby přinutila k odchodu korytáře a přivedla do jejího čela politiky, kteří mají o bídě těch nejpotřebnějších ponětí.

Opusťte své dosavadní „guru“, přestaňte těmto falešným prorokům naslouchat. Všichni ti „proslavení“ a „uznávaní“ filosofové, sociologové či politologové příliš lpí na současném systému, a proto vás manipulují, abyste volili tzv. menší zlo (nebo větší dobro, což je jinými slovy totéž), kterým má být údajně ČSSD. To samo o sobě vyvolává pochyby, zda tito „guru“ neztrácejí soudnost.

Dokud budou lidé volit ČSSD ve větším množství, nikdy neprojde vnitřní katarzí. Je to dobře znát na jejím současném chování. Poté, co si za stovky milionů korun koupila ve volbách do Poslanecké sněmovny Pyrrhovo vítězství, se chová mnohem hůře než ODS. Jediný, kdo projevil jakous takous sebereflexi, byl Jiří Paroubek, nikdo jiný za současný stav ČSSD necítí odpovědnost jinak než verbálně. Pokud po slovech typu „ano, cítím se za úpadek ČSSD odpovědný“ nenásleduje odstoupení ze stranických funkcí (třeba i s možností znovu kandidovat a tím získat nový mandát), jde jenom o prázdné řeči. Tito lidé (širší vedení ČSSD) by podle mého názoru měli být pro levicového voliče, který to s naší zemí myslí opravdu dobře, nevolitelní.

A s tím souvisí poslední bod: Česká republika nutně potřebuje novou, důvěryhodnou levicovou stranu. Možná, že Klíčové hnutí Táni Fischerové a ProAlt by mohly být dobrou základnou pro ni, možná by jejímu vzniku mohl napomoci Manifest radikálního liberalismu Jana Šterna a Jiřího Pehe. V každém případě tu taková strana chybí. Na pravici si to uvědomil Kalousek a byl to od něj chytrý tah. Bylo jisté, že ODS už má hodně lidí plné zuby, takže bylo třeba podchytit voliče, kteří od ní odpadnou.

A totéž se týká i „levice“. Od ČSSD se odvrátilo mnoho voličů, někteří se možná vrátí zpět, ale výraznější šanci na vítězství ČSSD nemá. A pokud vyhraje, má za současné situace v Parlamentu velmi nízký koaliční potenciál. Jednak se etablovaly TOP 09 a Věci veřejné, jednak hrozba, že ČSSD přivede do vlády komunisty, odrazuje hodně lidí z levicového i faktického středu. Nová levicová strana se tedy musí zřetelně distancovat od těch částí ideologií (komunistické i některých levicových), které v praxi vedou k násilí. (Ostatně - dokud toto neudělají komunisté sami, jejich strana se věrohodnou také nestane.) Kdyby měla odborářská ČSSD po boku demokratickou, skutečně levicovou stranu, měla by levice výrazně vyšší šance na vládnutí než nyní. A mělo by to i vedlejší pozitivní dopad: komunisté by se vrátili, kam patří, totiž na smetiště dějin. A o tom byste měli vést diskusi, polemiku, společně to promýšlet. Beze strachu, bez zábran, bez ohledu na ČSSD a KSČM.

Dokud nepřestanete fňukat a nadávat svým odpůrcům, dokud nezvednete zadek a nezačnete dělat pro zdar věci něco skutečně podstatného, budete i nadále mediálním otloukánkem mainstreamových médií. A to po právu, prázdné řeči prostě jsou k smíchu. Je čas konat.

A co si myslíte vy? Diskuse (47 příspěvků)

Fotka_kh_2

Květoslava Hyldebrantová - Praha

Středa, 13.Října 2010, 07:33:5

Skvělý, výstižný, s odvahou napsaný článek.

Nemám co dodat - článek přesně a pravdivě (t.j. i sebekriticky) vystihuje situaci současné levice ČR.

Img_4546

martin škabraha - autor erót-ické literatury

Středa, 13.Října 2010, 07:44:46

Tak tohle autor přehnal. Téměř všechny teze, které tu má, mohl povytahovat z textů různých levicových autorů, včetně autorů tohoto deníku. Dalo by se říct, že se vlamuje do otevřených dveří. To by nevadilo, zlé je, že to, co hájí a v čem se shodne s mnoha levicovými intelektuály či aktivisty, odmítne levici přiznat, a současně to, co kritizuje, jí připíše. Skvělá taktika, vždycky funguje...

Mimochodem, sleduju mnoho internetových diskusí, i zcela nepolitických, je to taková perverzní zvědavost. A teze o ufňukancích je rozšířena napříč tématy v různých souvislostech. Dala by se podle mě obecně charakterizovat takto: za ufňukance je označen každý, kdo se odváží poukázat na to, že příčinou jeho (ale ne nutně jeho) neúspěchu či špatné situace (nebo obecně některých negativních jevů), může být i existující prostředí; jedna ze základních tezí nynější pravicové ideologie je totiž ta, že prostředí je v pořádku, resp. je nezměnitelné, a chyba je pak jedině v tom, kdo se nedokáže přizpůsobit. Je to vlastně teze sociálního darwinismu. Pan Kostlán to tak asi nemyslel, ale to je mi celkem jedno. Mně jenom přijde zajímavé sledovat, jak často se tou tezí operuje a v jakých souvislostech.

Img_4546

martin škabraha - autor erót-ické literatury

Středa, 13.Října 2010, 08:05:22

A ještě drobnost. Ti zatracovaní odboráři jsou zrovna příkladem někoho, kdo koná. A přijdou mi celkem levicoví, v daném kontextu. Ale to by se asi autorovi nehodilo do krámu.

Adam Borzič - brno

Středa, 13.Října 2010, 08:10:18

Nu, pane Kostláne, gratuluji! I paní Hyldebrantová Vás pochválila a to je v DR věru velká ponoukatelka levicové sebereflexe! To je pochvala!

Jinak zcela souhlasím s Martinem Škabrahou. A dodávám: jsou ufňukané texty Michala Hausera, Ivana Štampacha, Jiřího Peheho? Fňuká snad Bělohradský? Fňuká Tereza Stöcklová?A když jsme u ČSSD, je uplakánkem Špidla nebo Zaorálek? - A nakonec pro Lubora Kasala, K.Boušku,p. Kopeckého -.)) Fňuká snad Lipo?

Tak nevím...

Jan Samek - Praha

Potrefené husy Středa, 13.Října 2010, 08:42:36

Myslím, že ironie pana Borziče je zcela mimo mísu . Přesto , že v některých částech s autorem článku nemohu souhlasit , celkově je to poctivá snaha postrčit potřebné. Ukažte mi prosím jiný článek , kde autor takto důrazně píše : ČSSD v současné podobě je bezzubá a potřebuje levicovou konkurenci a zároveň partnera . Oba ( i pan Škabraha ) přesně potvrzujete téma článku , neřešíte obsah , řešíte formu , ironizujete autora .

Adam Borzič - brno

Středa, 13.Října 2010, 08:56:40

Pane Samku, já nutně nemusím být na míse, ale mě ten článek pana Kostlána věcný nepřijde. Novou levicovou stranu bych si také přál, už kvůli tomu, že ve stávající situaci nemá ČSSD žádného reálného koaličního partnera. Ale víte, myslím, že nelze izolovat obsah a formu, to je takový trochu platonizující předsudek. Pan Kostlán píše mnohdy skvělé texty a já jeho zápasu s nejrůznějšími rasistickými a antisemtiskými čerty, strašně držím palce. Ale když přijde řeč na levici a pravici dostává se do takové podivné křeče - já mám recept - já nejsem ideolog - já vím, jak to má být - protože já jsem nestranný. Teď zas to obvinění s ufňukanosti. Vždyť to prostě není pravda, naopak mám dojem, že česká levice se zmáhá, alespoň její liberální křídlo. Ohledně ČSSD - jistě je třeba jí hlídat, podporovat jen podmíněně a sledovat bedlivě jestli nesklouzává k populismu, ke kterému má její část opravdu nebezpečné sklony!

Co se týče poznámky Martina Škabrahy ohledně odborářů, to vám taky přijde jako forma? A tvrzení pana Kostlána, že ČSSD bojuje, aby statní zaměstanci nepřišli o pár stovek z astronomických platů - to je úplně košer?
Tak dnes nevím už podruhé...

Samu_v_montmartre

Ivan Štampach - religionista, Praha 4

Středa, 13.Října 2010, 11:20:0

Pane Kostláne, možná si přejete levici slabou, bezmocnou a uplakanou, aby více vynikla Vaše utopie. Míním toto slovo v jeho původním významu, jako "nemísto". Chcete v politických diskusích zaujímat nějakou pozici, která je proti všemu a všem a pro nikoho a pro nic. Je to povznesená pozice člověka, který si nechcde špinit ruce normální politikou či politickou publicistikou.

Levice, pane Kostláne, nemá zrovna důvod si hovět v blažené spokojenosti. Je sebereflexivní a po letošním květnovém neúspěchu analyzuje nejen důvody úspěchu politických protivníků, ale i důvody svého neúspěchu. To, co Vám Vaše optika velí vidět jako "fňukání", je kritika namířená do vlastních řad.

Mohu Vás ale ujistit, že odpor proti vládní politice, zejména proti jejím pseudoreformám roste. Roste hněv řadových občanů. Důvěra k politické třídě se propadá k nule. Ti, kdo mají předpoklady a ochotu tento hněv artikulovat do kritiky systému a do návrhu alternativ, se dávají dohromady přes hranice politických konfesí. V několika viditelnýchb a slyšitelných iniciativách se setkává a spolupracuje široké spektrum levice. Je to práce analytická, kritická i tvůrčí.

I sociální demokracii podle všeho čas trhl oponou a proti upocenému regionálnímu pragmatismu se prosazuje komplexní programová vize. Strana si začíná vzpomínat na své ideové kořeny. Nebojí se spolupracovat s nezávislými intelektuály. Snad vnitřním personálním haštěřením nezmaří šanci, kterou teď má. Snad dobře využije pomalu rostoucí důvěry obyvatelstva.

Odboráři řekli mohutné ne vládním reformám. Kdo trochu poslouchal, co říkali, ví, že to nebyl jen boj za zachování nebo zvýšení platů, i když i to by bylo legitimní. Stávka nebyla jen odborářská, byla i politická. A odboroví vůdcové hrozí protesty, "jaké ještě tato země nezažila".

Není-li Vám, pane Kostláne, tento vzestup sociální kritiky po chuti, můžete ho znevažovat a zesměšňovat. To, co i já na Vás jako diskusní partner cením, vyjádřil v posledním příspěvku Adam Borzič. Mohu-li si dovolit Vám něco doporučit: zaujměte konkrétní politický postoj. Je doba, kdy už je nekorktní povzneseně shlížet na politické hemžení těch druhých.

Ondřej Wolf - farář v.v.

Středa, 13.Října 2010, 12:08:24

Pan Kostlán reflektuje pohled a situaci lidí, se kterými se setkává, v životě, v práci. Jeho východiskem není teoretický princip ve stylu "má být (někým) zařízeno", ale "je- a jak dál".
Pak pochopitelně leccos z toho, co vypadá levicově při pohledu z okna pracovny intelektuála, může působit ufňukaně z pohledu člověka, který je ochoten vzít vážně toho a ty, kteří jsou na dně.
Malý příklad. Zavedení poplatků ve zdravotnictví jsem vážně nijak nevítal a znám dost lidí, pro které jsou reálnou zátěží v životě.
Avšak v momentě, kdy Paroubkovsko-Ráthovská ČSSD udělala z boje o poplatky alfu i omegu své PR, demonstrativně proplácela poplatky z krajských rozpočtů, nastupuje to, o čem p. Kostlán mluví.
ČSSD v té době neměla ani tiskárnu na peníze, ani tu poplatkovou bitvu nefinancovali p. Paroubek a p.Rath ze svého.
Ne, v té době se najednou do finančních potíží začly dostávat na dotacích závislé neziskovky poskytující služby charitativní, sociální, a další. Někde se ty peníze zkrátka vzít musely.
Jenže, tohle se krutě projeví v životě lidí, jejichž situace je řádově horší než "běžných důchodců, běžných zaměstnanců (bez jakékoliv bagatelizace kterékoliv tíhy života těchto lidí)"- sociální vyloučení, zdravotní či duševní postižení. Tihle lidé ale ve průzkumech a volbách nejsou tak vidět, proto je snadné je odepsat.
Jinými slovy: Šlo o populistický pokus o sebeprezentaci v roli zachránců jedné skupiny - ovšem za cenu odpisu jiných, ještě zranitelnějších.
Rasisticko- fašounské excesy, které některé organizace ČSSD odkoukaly a u jiných politických stran a použily ve volební kampani pak tento trend (a současně slova p. Kostlána) jen potvrzují.
Je snad levicové chování určit, kdo je "ten správný chudý" jehož přesvědčujeme o vlastním mesianismu a kdo "špatný chudý", kterého předhodíme jako hromosvod pro (třeba i oprávněné) frustrace?
Ne. Podle mne je to prachsprostý utilitarismus, stejný jako u současné vlády. Liší se jen zacílením na jinou voličskou skupinu a chabým nátěrem jiné politické barvy.
Dokud si tohle neuvědomíme, můžeme filosofovat o sociálním státě, jak chceme. Ale sociální stát to prostě nebude. Bude to zas jenom další potěmkinova vesnice a lechtání vlastního ega.
Toto píši ve veškeré sympatii k aktivitám odborářů i levicových politiků k zastavení či aspoň zmírnění snah současné vládní koalice. Bez úsměšku.
To poslední, co bych chtěl, by bylo jejich snižování. Pokud ale budeme ignorovat lidi, o kterých píše p. Kostlán, zůstaneme v polovině (jestli vůbec) a bude to vše naprosto neupřimné a nevěrohodné.
Ondřej
P.S. Téma poplatků jsem uvedl JEN jako příklad. Na takový mechanismus můžeme narazit kdekoliv v oblastech sociální problematiky.

František Kostlán - Praha

Středa, 13.Října 2010, 15:23:14

Nečekal jsem samozřejmě, že vyvolá větší diskusi vyvolá jediný článek. Mrzí mě však, že namísto smyslu a podstaty věci se tu opět diskutuje o mé osobě jako o nějakém škůdci, přestože se neustále snažím pouze používat kritický rozum. To už není pouhé fňukání, to je naprostý nedostatek sebereflexe a neschopnost kritického vhledu do věcí. V diskusních přípspěvcí pane Štamapacha a pana Škabrady se odráží bída české levice, jak jsem ji v článku popsal. Pokud je tento vir rozšířenější, dalo by se to označit za klinickou smrt levice.
Naprosto souhlasím s pány Samkem a Wolfem.

František Kostlán - Praha

Středa, 13.Října 2010, 15:27:13

Paní Hyldebrantová, ze srdce děkuji. Od vás mě uznání těší dvojnásob.
Jenom bych upřesnil, že se necítím být levicový či pravicový, ale snažím se stát mimo jakékoli ideologie, což mi naštěstí umožňuje způsob mého uvažování.
Vidím zřetelně (a diskuse pod tímto článekm mi to potvrdila), že levice je prakticky v troskách, což pokládám za průšvih, protože demokracie je natolik silná, nakolik je silná opozice.
Mějte se hezky,
František Kostlán

Miroslav Procházka - Třebechovice pod Orebem

Středa, 13.Října 2010, 17:55:24

Pokud ČSSD opět zažije volební vítězství, jakákoli snaha o nutnou sebereflexi pomine (pokud nějaká vůbec je) a současný problém, který strana má, bude nadále bublat pod povrchem. Čím déle, tím budou samozřejmě následky horší.
Pokud naopak nevyhraje, bude mít (další, otázkou je jestli ne poslední) šanci se vyrovnat sama se sebou, odprostit se od lidí, kteří ji ubližují a od nechutné populistické politiky.
V hájení státních zaměstnanců bych s panem Kostlánem až tak nesouhlasil. Má pravdu, že ČSSD hájí hlavně jejich zájmy, řekl bych ale, že pomíjí důsledky, kdyby tak nekonala. Obávám se, že by to vedlo ještě k většímu nárůstu nesnášenlivosti ve společnosti a v útoky na nejníže postavenou sociální skupinu obyvatel.

Img_4546

martin škabraha - autor erót-ické literatury

Středa, 13.Října 2010, 18:49:59

Víte pane Kostláne, kdybyste to formuloval tak, že na levici existují některé tendence, které jsou Vám nesympatické, a byl zároveň schopen uvést příklady i těch, které takové nejsou a které vůči ČSSD např. zaujímají - aspoň v některých věcech - podobný postoj jako vy (já bych s Vámi v mnoha konkrétních věcech i souhlasil), a postavil proti sobě to, co na levici považujete za progresivní, a co naopak za brzdu, tak Vám asi nikdo nic neřekne. Takhle prostě ten článek působí - aspoň na mne (přiznávám ale, že mám dneska blbou náladu už od rána) - jako facka těm levičákům, co se už delší dobu snaží něco dělat.
Na základě několika reakcí na jeden text být schopen odvodit závěr, že "levice je v troskách", to je tedy brilantní ukázka kritického myšlení.
Nicméně, nevidím moc smyslu v debatování s člověkem, který umí "stát mimo jakékoliv ideologie", to by byl věru nerovný souboj.

Img_4546

martin škabraha - autor erót-ické literatury

PS Středa, 13.Října 2010, 18:51:7

Ale jedna věc se autorovi musí nechat: název článku je takový krásně leninský :-)

Fotka_kh_2

Květoslava Hyldebrantová - Praha

Středa, 13.Října 2010, 19:28:50

K poznámce pana Samka: Ano, v článku Františka Kostlána jde o poctivou a pravdivou snahu vystihnout potřebné (nikoliv pro bezdůvodnou kritiku levice, ale pro její obrodu - pro jasnou, zřetelnou a potřebnou opozici v demokracii).

Následná ironizace panem Borzičem (pro jiný názor či jinou formu - t. j. pro svobodné myšlenkové vyjádření) mi přijde téměř mimo mísu etických a demokratických diskusí. Vždyť přece "ufňukaní levičáci" je mezi lidmi klasická známá přezdívka ČSSD (jen to konstatuji, nechci se tím samozřejmě nikoho osobněji dotknout). Proč to jako názor mnohých ostatních v klidu nepřijmout a nezamyslet se nad tím (místo kritiky autora)?

Pane Kostláne, též Vám velice děkuji a vážím si Vašich slov a názorů.
Fandím Vaší upřímné odvaze pojmenovávat věci svobodně a pravdivě (i "proti proudu")...
Naprosto souhlasím, že demokracie je natolik silná, nakolik je silná opozice. (Přijetí i sebereflexe vždy jen posiluje a nalézá nové.)
S pozdravem a s díky,
Květa Hyldebrantová

Lukáš Jelínek - Brno

Středa, 13.Října 2010, 19:51:15

Nechci autorovi křivdit - už jen proto, že řada jeho postřehů má reálný základ - ale volání po demokratické, skutečně levicové soc.dem. je neoriginální póza, mimochodem zaznívající nejčastěji z úst "levičáků" Kalouska či Johna.
"Měl jsem schůzku s izraelským velvyslancem a bavili jsme se o tom, že v České republice jsou teď dvě sociální demokracie - jedna západního a jedna východního typu. Je teď na voličích, aby posoudili, která je která," říká na iDNES expremiér Zeman. Tak vida, levicová (demokratická, západní) alternativa je na světě: SPOZ :-)
A autorova věta "Dokud budou lidé volit ČSSD ve větším množství, nikdy neprojde vnitřní katarzí" mi nutí připomenout situaci ČSSD v letech 2003 a 2004. To skutečně ztrácela voliče a sunula se k 10%. "Katarzí" byl nástup Paroubka a jeho stylu. To bych si už věru zopakovat nechtěl...

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

v někdejším brněnském Hostu do domu mívali rubriku Kouzlo nechtěného Středa, 13.Října 2010, 19:56:49

jen-to-konstatuji-nechci-se-tím-samozřejmě-nikoho-doknout-
-Upřímná-odvaha-svobodně-proti-proudu-pojmenovávat-
-ironizace-téměř-mimo-mísu-
-Proč-to-jako-názor-mnohých-ostatních-v-klidu-nepřijmout-a-nezamyslet-se-nad-tím-

František Kostlán - Praha

Středa, 13.Října 2010, 20:15:18

Pane Škabraho,
máte asi opravdu špatný den. V mém článku není nic nekonkrétního a nepochopitelného. Naopak píšu jasně, dalo by se říci průzračně. Mám svůj názor a ten zde prezentuji svým způsobem. Nečekejte odě mě, že budu ve svých článcích prezentovat váš názor, způsobem, který vyhovuje vám.
Vy ovšem nechcete debatovat k věci, ale k mé osobě a způsobu mého vyjadřování. To v debatách obvykle činí lidé, kterým došly argumenty.
Až budete chtít diskutovat k obsahu článku, rád se s vámi pustím do křížku. Vaše dosavadní projevy pod tímto článkem za to doopravdy nestojí.

František Kostlán - Praha

Středa, 13.Října 2010, 20:17:13

Pane Škabraho,
máte asi opravdu špatný den. V mém článku není nic nekonkrétního a nepochopitelného. Naopak píšu jasně, dalo by se říci průzračně. Mám svůj názor a ten zde prezentuji svým způsobem. Nečekejte odě mě, že budu ve svých článcích prezentovat váš názor, způsobem, který vyhovuje vám.
Vy ovšem nechcete debatovat k věci, ale k mé osobě a způsobu mého vyjadřování. To v debatách obvykle činí lidé, kterým došly argumenty.
Až budete chtít diskutovat k obsahu článku, rád se s vámi pustím do křížku. Vaše dosavadní projevy pod tímto článkem za to doopravdy nestojí.

František Kostlán - Praha

Středa, 13.Října 2010, 20:17:14

Pane Škabraho,
máte asi opravdu špatný den. V mém článku není nic nekonkrétního a nepochopitelného. Naopak píšu jasně, dalo by se říci průzračně. Mám svůj názor a ten zde prezentuji svým způsobem. Nečekejte odě mě, že budu ve svých článcích prezentovat váš názor, způsobem, který vyhovuje vám.
Vy ovšem nechcete debatovat k věci, ale k mé osobě a způsobu mého vyjadřování. To v debatách obvykle činí lidé, kterým došly argumenty.
Až budete chtít diskutovat k obsahu článku, rád se s vámi pustím do křížku. Vaše dosavadní projevy pod tímto článkem za to doopravdy nestojí.

František Kostlán - Praha

Středa, 13.Října 2010, 20:21:24

Pane Jelínku, díky za názor.
Myslím, že není třeba přirovnávat má slova k podobným výrazům, kterých užívají politici. Ti tak činí z jiného důvodu, motivu. Já to netvrdím v rámci předvolebního boje, ale protože si to opravdu myslím a protože mám obavu, že tímto způsobem bude ( nyní levicová) opozice natolik slabá, že tím utrpí kvalita naší "demokracie", která je už tak jako tak velmi nízká.
Ani já bych takovou katarzi nechtěl. Teď je ale zcela jiná situace - je po volbách do Sněmovny, v nichž voliči vyslali k ODS a k ČSSD jasný vzkaz. A vyslyšela jej zatím bohužel pouze ODS.

František Kostlán - Praha

Středa, 13.Října 2010, 20:24:33

Pane Kopecký, dovolím si také jednu citaci, ze svého článku:
"Ale vedle toho je tu levicové mládí, které paušálně směrem napravo pokřikuje na každého, kdo si dovolí mít odlišný názor, že je „pravicový svazák“, jako by mělo patent na pravdu."
Diskutujte k věci prosím, zesměšňování druhých nemá od toho fňukání a nadávání názorovým oponentům příliš daleko. Myslím, že je to pod vaši úroveň.

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

to máte tak, pane Kostláne Středa, 13.Října 2010, 20:57:51

Vy píšete profesoru Kohákovi, že je Vám ho líto. Tak Vám předem sděluji, že mne litovat nemusíte; já už se s těmi úrovněmi nějak vyrovnám. Věřte, že Vaše sebevědomí Vám nezávidím.
S pozdravem JK

Jiří Šíma - Brno

Levice je v ČR slabá proto, že Středa, 13.Října 2010, 22:23:27

1. ji oslabuje KSČM tím, že jí bere voliče a sama je ostrakizovaná ze strany nejen "pravicových" stran, ale i ČSSD, a
2. že ji ovládli podobní "vychcánci" jako ODS, i když ti trochu pomalejší.
"Vychcánci" je v tomto případě výraz pro ty lidi v politice, kteří ji dělají hlavně pro svou vlastní kapsu.

Jiří Šíma - Brno

re: Levice je v ČR slabá proto, že Středa, 13.Října 2010, 22:27:5

Zapomněl jsem dodat, že ostatně jako celou českou politiku.
Je třeba si uvědomit, že volání po tom, aby se politice věnovali slušní lidé, je trochu mimo. Slušní politici v české politice už byli, a to v letech 1990-1992. Otázka zní: Proč tam nezůstali?

František Kostlán - Praha

Středa, 13.Října 2010, 23:07:42

Pane Šímo,
samozřejmě bych byl radši, kdyby politiku dělali především slušní lidé, ale jsem realista - iluzí, že by k tomu někdy mohlo dojít, jsem nikdy netrpěl.
Jsem však zastánce toho, že na politiky se musí neustále tlačit, aby se chovali alespoň částečně slušně, aby byli užiteční alespoň v něčem. Pokud to dělat nebudeme, ocitneme se v džungli - tedy, pokud už v ní nejsme.

František Kostlán - Praha

Středa, 13.Října 2010, 23:12:18

Pane Kopecký, napsal jsem panu kOhákovi, že mi ho je "upřímně líto", což, jak jistě shledáte, je podstatný rozdíl.
Vás mi ovšem líto není, jenom shledávám, že nejste schopen diskuse, namísto toho se snažíte své názorové oponenty zesměšnit.
Skutečně věříte, že vás takto někdo bude brát vážně, jako partnera do diskuse? Nebo bude mít takové chování spíše ten dopad, že se vám zase na oplátku bude protistrana vysmívat a že vaši kolegové budou následně fňukat, jak média levici ostrakizují?

2009_09_19_5372

Bohumír Molnár - Československo

Čtvrtek, 14.Října 2010, 01:22:54

Vážený pane Kostláne,

pod nedávno zde zveřejněným textem o vztahu odborů a KSČM jsem se vás dotázal, co považujete za kriterium rozumnosti. V té diskuzi jste zřejmě můj dotaz přehlédl.

Však zde se odpovědi dočkávám. Konečně světlo. Konečně tolik potřebné poznání. To vy jste ten, kdo neustále používá kritický rozum, to vám způsob vašeho uvažování umožňuje stát mimo jakékoli ideologie, to vy jste nejen nositelem, ale i kriteriem rozumnosti.

Jednotkou (kritické) rozumnosti je jeden Kostlán. Já to již chápu. Snad to pochopí i ti další a tupější levičáci …

Ondřej Wolf - farář v.v.

Čtvrtek, 14.Října 2010, 04:59:45

Prosím Vás pěkně, záleží víc na vítězství ideového principu nebo na životě a životní cestě lidské bytosti?
Ondřej

Adam Borzič - brno

Čtvrtek, 14.Října 2010, 07:46:36

Milý pane Wolfe, záleží samozřejmě více na lidské bytosti. Jenže bouře, kterou pan Kostlán sklízí, s tím také souvisí. Nelze se stavět nad všechny na jakýsi piedestál a odtud jen kibicovat. Během studií teologie jsem mnohokrát zapochyboval o smyslu takových nauk jako je prvotní či dědičný hřích, ale ironické je, že si teď, i díky této diskusi, uvědomuji jejich platnost. Já nejsem vyvázán ze světa tohoto marasmu a hříchu, nejsem čistý...Pan Kostlán se zlobí, že lidé tu diskutují s formou a ne s obsahem jeho textu, ale zároveň jaksi automaticky předpokládá, že jeho pozice -kritický rozum - jsou neomylné. A jak se projevuje v konkrétních diskusích? Ivan Štampach podle něj představuje bídu české levice (Proč? Jaké má argumenty?). Martin Škabraha položil několik věcných výtek a čeho se dočkal - ha - je něvěcný. A tak můžeme pokračovat. A proč jsou v textu ti anonymní filosofové, sociologové, politologové? Koho se to týká? Kdo jsou ti intelektuální "škůdci"? Bělohradský? Pehe? Kdo vlastně? A proč, když ani nevíme o kom píše, a co tyto kreatury přesně tvrdí, jsou automaticky za hranicí? Kdo je pan Kostlán, aby tohle všechno posoudil? Odpusťe důstojný bratře, rozumím Vaší intenci, a snad bych i pochopil to dobré, co chce p. Kostlán říci (a snad i souhlasil ), ale nejde všem říci: "Jste ufňukaní blbci a já mám pravdu, protože nejsem ideolog a vy se jí držte." a divit se, že to vyvolá nevoli. Ach, jo!

Samu_v_montmartre

Ivan Štampach - religionista, Praha 4

Čtvrtek, 14.Října 2010, 10:41:44

Pane Kostláne, někteří jsme si troufli s Vámi nesouhlasit ve všem. Položili jsme své informace vedle Vašich, své domněnky vedle Vašich, svá hodnocení vedle Vašich. Zdá se, že i toto stačilo. Že jsme zranili Vaše křehké nitro. Bude nutné k tomu v dalších diskusích přihlížet. Pokud jde o mne, už Vás (pokud na to nezapomenu) nebudu obtěžovat diskusními příspěvky. Doufám, že Vám to stačí. Dogma o Vaší neomylnosti nejsem ochoten podepsat, i kdyby to prospělo klidu Vaší duše.

Samu_v_montmartre

Ivan Štampach - religionista, Praha 4

Čtvrtek, 14.Října 2010, 10:57:43

Paní Hyldebrantová, v diskusním příspěvku ze středy 13. října 2010 (19:28:50 h.) znovu potvrzujete svůj obdiv k panu Kostlánovi. To je pochopitelné. Rozhodla jste vložit svůj život do rukou pravice a teď tuto svou víru vyznáváte. Je zjevné, že se s tím pomoicí argumentů nedá nic dělat.

To, že korektní, věcnou rozpravu s panem Kostlánem vylučujete z demokratické diskuse, to jen potvrzuje vnitřní logiku pravice, která pro demokracii plane jen do okamžiku, kdy je ohrožena její absolutní moc. Jenže Vy jdete ještě dál. Příspěvek Adama Borziče označujete za neetický. Soudíte a odsuzujete. Zkuste si jako absolventka teologického studia o tom něco přečíst např. v Mt 7,1-3. Možná pochopíte, kam Vás antikristovská politická ideologie dovedla.

Fotka_kh_2

Květoslava Hyldebrantová - Praha

Omlouvám se, že jsem se nechala vyprovokovat reakcí na ironii, Čtvrtek, 14.Října 2010, 11:31:14

byla to vyjímka vzhledem k opakování posměchu zde v DR (i od jiných diskutujících, zejména trvale od pana Kopeckého). Jsem jen hříšný člověk, omlouvám se, nebude se to opakovat, nebudu už na ironizující příspěvky nijak reagovat. U pana Kopeckého se mi toto už celkem dařilo, panu Borziči se omlouvám, selhala jsem v reakci.

( http://cs.wikipedia.org/wiki/Potupa )

Ondřej Wolf - farář v.v.

Čtvrtek, 14.Října 2010, 11:36:6

Pro p. Adama Borziče (i ostatní):
Ovšem to věcné, co p. Kostlán říká, má v této diskusi několik málo procent. Zbytek je někde mezi diskusí a hádkou o formu.
Ondřej

Oto Novotný - politický analytik

Ano, ale........ Čtvrtek, 14.Října 2010, 11:45:9

Text pana Kostlána vyzývá správně: V této zemi (a nejen tady) by měla levice něco začít se sebou dělat a přestat fňukat, že ji někdo ubližuje. Ale místy mám dojem, že se autor dopouští přílišných zjednodušení. Je např. pravda, že místní socdem v Praze 5 a v Mostě sklouzla nedávno k nepřijatelnému populismu a xenofobii ohledně menšin. Nemyslím si ale, že by „vedení strany k tomu přistupovalo laxně a alibisticky“. Čelní představitelé jako např. Hašek nebo Sobotka to hned veřejně odsoudili. Dne 17. 9. se vedení strany shodlo na následujícím tiskovém prohlášení, z něhož cituji: „V posledních letech jsme v souvislosti s neoliberálními útoky pravicových vlád na tradiční sociální práva občanů svědky pokusů vytvořit stát, ve kterém je tzv. většinová společnost utvrzována, že nejrůznější menšiny jsou pro ni přítěží, na kterou doplácí. Za takové menšiny jsou jednou vydáváni důchodci, podruhé Romové, potřetí chudí, kteří jsou odkázáni na pomoc státu a solidaritu bohatších a úspěšnějších. Následkem toho se v naší společnosti nebezpečně rozmáhá generační, národnostní a rasová nesnášenlivost, v lepším případě všeobecná lhostejnost k jejím různorodým projevům. Toho bohužel zneužívají někteří politikové, kteří si myslí, že když budou nabízet laciná populistická řešení problémů spojených s menšinami, lidé je budou volit. My, sociální demokraté, jsme zásadně proti takovému jednání politiků, nechť pochází z jakékoli politické strany, včetně naší.“ Pasáž v podobném duchu se později ocitla v prohlášení přijatém na nedávné programové konferenci v Olomouci. Mimochodem vedení ČSSD donutilo „mostecké populisty“, aby své nepřijatelné volební slogany změnili. V dané chvíli tak vedení strany podniklo maximum, co mohlo. Aby se tyto nehoráznosti v socdem neopakovaly, je věcí dalšího jejího vývoje, vnitřní a veřejné diskuse, „politické výchovy“ členů strany a jednoznačných závazků legitimizovaných příštím sjezdem. V ČSSD nejsou opravdu všichni andělé, ale je zde dostatečné povědomí hodnot, které dokáže to, co je v jejich rozporu identifikovat a správným způsobem zareagovat.
Myslím, že obě výše zmíněná prohlášení vyvrací další zjednodušení autora: že ČSSD se odborářsky staví jen za státní zaměstnance. ČSSD již před sněmovními volbami tvrdě kritizovala pravici za ta opatření, která chystala na zaměstnance: vyhazovy bez udání důvodů, rušení řady zaměstnaneckých benefitů, prodlužování smluv na dobu určitou, oslabování práv na kolektivní obranu zaměstnanců atd. A pokračuje v tom dále. Tady nacházíme jistě spojení s odbory, ale to je snad dobře, nebo snad ne? Pan Kostlán by si měl vůbec dát pozor, jak mluví o oněch státních zaměstnancích, aby snad pravici nepomáhal vytvářet bludy. Ta mluví o státních zaměstnancích tak vůbec a cílevědomě pěstuje dojem, že jde o jakési líné byrokraty, kteří si žijí nad poměry, a je třeba jim po právu ubrat. Není pak divu, že většina občanů souhlasí s useknutím 10% objemu mezd na „státní správu“ (poslední STEM). Jenže mezi ty státní zaměstnance patří zdravotní sestry, učitelé, policisté, hasiči a další veřejní zaměstnanci, bez kterých si nedokážeme náš každodenní život představit. Tito si skutečně žijí nad poměry?
Je pravda, že na řadě míst jsou v socdem jedinci, jejichž nenažranost nezná mezí a dokonce se spolupodílí na udržování nespravedlivého až korupčního systému. To se nyní provalilo v Praze. Ale ani tohle nepokládá ČSSD za samozřejmost. Již před volbami navrhla radikální program protikorupčních opatření a dále na něm pracuje. 13. září předložila novelu zákona o střetu zájmů, který vylučuje pobírání odměn i u tzv. nepřímých delegací volených zástupců na komunální úrovni do smíšených společností. Ví tohle pan Kostlán a další levicoví kritici?
Patřím v ČSSD k těm, kteří trvale usilují více otevřít tuto stranu veřejnosti, občanským aktivistům a kteří iniciují kontakty s levicově liberálními a radikálně levicovými intelektuály. (viz nedávná programová konference v Olomouci) Vůbec mi nevadí kritika socdem zleva, jakkoli jsem opatrný v návrzích ji změnit na radikálně (či „skutečně“ ???) levicovou stranu, jak by si snad někteří z nich přáli. Prakticky politicky měnit svět a intelektuálně diskutovat o této změně, to je velký rozdíl. Jde o dva typy diskursů, z nichž každá má svá pravidla a nelze je převést na diskurs jeden. Praktický politik nemůže měnit reálný svět rychlostí, jak se mění v hlavě intelektuála, jakkoli by si to přál. Znám intelektuály, kteří během krátké doby dokážou změnit světový názor jen proto, že v Oxfordu právě vyšel z módy. Nic proti tomu, ale nemůžeme chtít taková rychlá prozření po praktické politice. A stejně se nemohou chovat političtí aktivisté, z nichž jedni chtějí svět měnit (jakkoli postupně, pomalu) skrze daný politický systém a druzí jej chce měnit zvenku mimo tento systém. To mě také napadlo, když si tady čtu intelektuálně bystré názory. Ale asi nejsem skutečně levicový.

Adam Borzič - brno

Pro paní Hyldebrantovou Čtvrtek, 14.Října 2010, 12:20:6

Vážená paní Hyldebrantová,

rozhodl jsem se Vám za tu ironii omluvit. Pro příště se jí zdržím. To, že s Vámi principiálně nesouhlasím, neznamená, že Vás mám právo častovat sarkasmem. Prostě mi to "ujelo", protože mě naštval článek p. Kostlána. Tak mi promiňte (bez jakékoli ironie). Jak víte z mých diskusních příspěvků i textů publikovaných v DR ve většině případů jsem schopen se nepřátelsky laděných reakcí vyvarovat. Díky za pochopení a přeji vše dobré.
V úctě Adam Borzič

Fotka_kh_2

Květoslava Hyldebrantová - Praha

Čtvrtek, 14.Října 2010, 13:23:5

Vážený pane Boržiči,

děkuji i Vám za následné oboustranné vyjasnění.

Vážím si možnosti demokratické diskuse v tolerované názorové pluralitě i v souběžné vzájemné lásce diskutujících.

(Kde je tříska a kde trám - ad poukázání na Biblický text Ivana Štampacha - ví myslím jen jediný... který nade vše miluje a "soudí" též především dle lásky... a pokud láska prolíná diskusemi, diskutuje se dobře i při jiných názorech.)

Mějte se hezky a děkuji, přeji mnoho úspěchů a dalších krásných básní.
Květa Hyldebrantová

Anna Šabatová - Praha 2

ad ODS a vyslyšený vzkaz voličů Čtvrtek, 14.Října 2010, 21:18:44

Františku, v polemice nějak zapadla tvoje věta "je po volbách do Sněmovny, v nichž voliči vyslali k ODS a k ČSSD jasný vzkaz. A vyslyšela jej zatím bohužel pouze ODS." Můžeš mi prosím tě vysvětlit, v čem vidíš u ODS to vyslyšení vzkazu? Čtyři měsíce po volbách sedí Vesecká na svém místě. To, co po právu kritizuješ u sociálních demokratů na Praze 5 a v Mostě (ale od čeho se vedení ČSSD zřetelně distancovalo), není u ODS úlet, ale politika mnoha starostů. Poslední hit, dnes oznámený "slušným" Nečasem, je kriminalizace "zneužívání dávek". Protiprávní postupy vůči příjemcům sociálních dávek (potvrzené soudem) a populistickou kampaň Ivany Řápkové žádný politik ODS nikdy nekritizoval, její místo na kandidátce, ani přes aféru s diplomem nikdy nebylo ani zpochybněno. To, že Nečas nekrade, nevystrkuje prostředníček a neříká sprostá slova, z něj ještě slušného politika nedělá.

František Kostlán - Praha

Pátek, 15.Října 2010, 11:59:8

Hanko,
ta věta se vztahuje k obměně vedení strany a změně stylu. ODS obměnila prakticky celé vedení a styl nepochybně změnila k lepšímu - už nepůsobí (stylem) jako parta arogantních sebejistých a nepotrestatelných gangsterů.
V ČSSD odešel jako jediný Paroubek. S ním samozřejmě odešel i jeho styl, Sobotka má jiný. Byl to ovšem právě Sobotka, který napřed řekl, že mu billboardy mostecké ČSSD nepřijdou nijak vybočující - v podstatě je posvětil. Teprve na druhý den mu někdo z jeho reakce zděšený poradil, že to je špatně a až potom vydal prohlášení, které bylo s tím původním v zásadním rozporu.
To, jakým způsobem se chová místní ČSSD v Mostě a v Praze 5 (ale výraz "nepřizpůsobivý používaji další buňky ČSSD, například Karvinská) je naprosto totožné s argumentací neonacistické Dělnické strany.
V ODS je zakořeněná komunální xenofobie na více místech než v ČSSD, ale zdaleka nedosahuje ultrapravicovosti ČSSD.
Upozorňoval jsem několikrát a marně například na to, že ČSSD v Praze 5 sice sundala billboard (až asi po čtrnácti dnech!), ale její program je v podstatě totožný z Dělnickou stranou.
Stažení toho programu nikdo z vedení ČSSD (ani nikdo jiný) nepovažoval, visí na stránkách ČSSD v Praze 5 dodnes.
http://www.cssdpraha5.cz/programy/za-bezpeci-a-cistotu-verejnych-prostranstvi/
A navíc: od ČSSD by se dalo očekávat, že ví co všechno se vejde pod pojem "sociální soudržnost", od ODS to lze očekávat sotva. A přesto je na tom ve srovnání v tomto ohledu ČSSD hůře než ODS.

František Kostlán - Praha

Pátek, 15.Října 2010, 11:59:51

Pane Novotný, děkuji za diskusní příspěvek. Budu na něj reagovat hned, jak budu mít dostatek času.
Mějte se dobře.

Petrasek Milan - penzista

Běžná moc v běžné české politické krajině a demokracie. Pátek, 15.Října 2010, 16:29:47

Je toto příklad hlavolamu potřebného intelektuální reflexe?:
Pan Tůma je jedním ze zaštiťujících seskupení pravicových stran, která vzniklo po volebně úspěšném rozpadu ODS. Krátce před touto událostí vystoupil ve Veřejnoprávné televezi a sdělil občanům, že opuští místo nejvyššího administrátora českého peněžnictví, aby se věnoval rodině a později možná i jinému povolání. Tento seriózní a velmi pohledný muž, který ze své pracovní náplně a povinnosti je tím nejdetailnějším znalcem českých finančních toků - i těch nejprotizákoněkších - se obratem stává jedním z nositelů důvěryhodnosti všech voličů, kteří z jakýchkoliv důvodů nevolí levici. Podporují politické seskupení zaštítěné osobou, před kterou i ten nejbezvýznamnější korupčník partají veškerých barev a veškeré administrativy bledne hrůzou.

Milan Valach - Brno

Co je levice? Sobota, 16.Října 2010, 07:17:16

Bouřlivá diskuse pominula jednu Marxovu zásadu. Volně: Neposuzujme strany podle toho, co samy o sobě říkají.
Je levicovou ta strana, která se za takovou prohlašuje?
Pokud si neujasníme, co slovem levice myslíme, bude každá diskuse zmatečná.
Souhlasím s onou diagnostikou fňukání, kterou provedl František Kostlán. Ale to je podle mne dáno především tím, že strany a intelektuálové, vydávající se za reprezentanty levice, nepřicházejí s žádnou alternativou vůči kapitalismu. Nemají vizi budoucí spravedlivé společnosti. A tak si jen stěžují, nebo škemrají o uznání v hranicích kapitalistického systému. Proto jim také nevadí naprostá ideová vyprázdněnost ČSSD. Usilují jen o podíl na moci, ziscích a slávě.
Alternativu ovšem v žádném případě nepředstavuje Peheho teze o hodném kapitalismu 19. století.
A u tzv. levicových intelektuálů to může být ještě horší. Dovolte malý citát z mého textu „Iluze voleb“ zde: http://www.blisty.cz/2010/10/15/art54966.html: „...evropští intelektuálové se ve své většině stále cítí být elitou, nadřazenou zbytku společnosti. Již od středověku, resp. již od dob filosofa Platona sní o světě, v němž na základě svého vzdělání budou vládnout oni sami – znalci toho, co je pro ostatní nejlepší. Takto je vychovali během jejich dlouholetých studií, takto se cítí i vlivem svého častého původu ve středních vrstvách. A z této směsi jsou schopni uvařit jen různé verze totalitní společnosti s osvíceným vůdcem na vrcholu.“
Dosavadní politické strany nejsou ničím jiným než ochotnými služkami kapitálu, které za jeho peníze vodí voliče za nos. A dodám, že i za naše peníze. A za tuto službu chtějí být odměněni. Nejsou-li, pak fňukají.

Michal Kokeš - úředník

Přestaňte fňukat a spáchejte sebevraždu Sobota, 16.Října 2010, 17:36:9

S panem Kostlánem lze souhlasit ve velké části jeho výtek vůči ČSSD, avšak to, co doporučuje konat, silně působí dojmem moralizátorství odtrženého od reality a založeného převážně na černobílých kategorických soudech.
Pokud jsem to dobře pochopil, tak doporučuje, aby socdem za své chyby dostala za vyučenou pokud možno ještě větším volebním debaklem, přičemž předpokládá, že v důsledku toho se jednak do vedení sociálních demokratů dostanou samé nové, čestné a silné osobnosti a dále pak to, že se na levici jaksi automaticky etabluje nová důvěryhodná strana s relevantním politickým vlivem. Tímto obrodným procesem posílena, pak levice samozřejmě bude schopna vydobýt ztracené pozice a konat dobro, resp. to, co od ní je očekáváno jako správné. Jakýkoli popis pro levici nepříznivého stavu pak není nic jiného než výmluvy či rovnou fňukání, které jen odrazuje od potřebných rozhodných kroků.
Je to moc hezká představa, avšak je založena na příliš mnoha samozřejmých předpokladech a opomíjí příliš mnoho reálných okolností, o nichž bohužel nemám čas se rozepisovat.
Konání, k němuž vyzývá pan Kostlán, totiž v důsledku může vyústit v obdobnou situaci, jako je např. v Maďarsku (či v Polsku), kde vliv levice na reálnou politiku je prakticky marginální a nic nenasvědčuje tomu, že by přestal klesat. Je snad takováto konstelace příznivá pro zájmy skutečně chudých a slabých, s nimiž je v článku mj. také argumentováno?
Ano, nemáme zde žádnou důslednou a mravopočestnou levicovou stranu, a ze stran , které mají reálný politický vliv je zde nalevo bohužel jen levostředová ČSSD, která i nadále trpí mnoha neřestmi. Avšak chtít poslat tuto jedinou parlamentní levicovou (o definici levicovosti bych se nerad přel) stranu „do kolen“ jako výchovný trest za její nedokonalost, není v české realitě roku 2010 nic jiného než, s prominutím, zbrklá a kontraproduktivní pitomost, která z hlediska zamýšlených cílů může přinést podstatně víc škody než užitku.
Zkrátka, jde o to, že pokud se morální kritika zvrhne v morální hysterii, může být v realitě výsledkem doporučených „ozdravných kroků“ praktická sebevražda. Česká levice by tedy touto cestou klidně mohla dospět k bezchybnosti a zároveň k bezvýznamnosti.

Petrasek Milan - penzista

Souhlasím pane Kokeši Sobota, 16.Října 2010, 18:54:37

Neschopnost rozlišení mezi destrukcí a dekonstrukcí partají je zřejmým akutním problémem levicové politické scény. Viz případ SZ.

Fotka_kh_2

Květoslava Hyldebrantová - Praha

Příčiny "fňukání"? Pondělí, 18.Října 2010, 11:27:39

K příspěvku pana Vlalacha (cituji):

"Usilují jen o podíl na moci, ziscích a slávě. "
"A za tuto službu chtějí být odměněni. Nejsou-li, pak fňukají. "

Věřím, že příčiny "fňukání" jsou i jiné, že mnohým politikům (včetně i některých politiků ČSSD) jde opravdu i o dobro lidu.
Výše citované příčiny bohužel ale považuji za velmi výstižné pro poměrně velkou část politiků (napříč všemi politickými stranami).

Myslím si, že jen Bůh zcela vidí do srdcí lidí a příčin nářku.
Pláčeme-li z lásky k druhým, t.j. z touhy po pravdě, sociální spravedlnosti apod., pak jde jistě o plodný a potřebný pláč (blahoslaveni plačící).
Pláčeme-li ale převážně z důvodů osobních ztrát (t.j. z důvodu ztráty pozic, moci, majetku, vlivu atd.), pak si troufám vyjádřit názor, že jde opravdu o pláč nepotřebný, neplodný, zbytečný.

Nechci odvádět diskusi jinam, jen jsem si dovolila ještě navázat na zajímavá slova pana Valacha.

Stanislav Hošek - Český těšín

No nazdar. Pátek, 29.Října 2010, 17:07:34

Dalo mi to fušku, prokousat se celou diskusí. Při tom nejde o nijak výjimečný výkon od pana Kostlána, trochu podle mne zatíženého – asi z osobního zklamání – negativním hodnocením současné ČSSD. Pozoruji je od chvíle xenofobních výstřelků v této straně, které jsou spíše daní za všeobecnou hysterizací až zlúzování davů způsobené krizí, což je všedějiný jev. S ním stačí otevřeně a nebojácně bojovat již v jeho počátcích a dá se překonat. Kritiku se ČSSD plně zasluhuje, ovšem už ne odsuzování do věčného zatracení. A už vůbec ne nabízením léčby jinou levicovou stranou. Novou stranu si mohou dovolit pouze bohatí, kteří na to mají a dlouho mít budou. Levice naopak na to nikdy mít nebude. Bude mít sotva na „živobytí“.

František Jonáš - Třebíč

levice, pravice.... Neděle, 31.Října 2010, 17:25:3

No dá-li levicová strana na Pyrrhovo vítězství tolik prostředků , šušká se o 750 mil. Kč, nebo přiznává 350 mil. Kč, tak to není chudá levice.
Pak odstoupí J.Paroubek a pohovoří se o sebereflexi a pak se projeví typický protest voličů a po nečekaném vítězství v součtech (pravice), tj. nebývalých 118 mandátů po tom, co předvádí vláda se dosáhne úspěch v komunálních a senátních volbách, kdy občané volí volby, jako vyjádření protestu....a je po sebereflexi. Ods si přiznala kmotry a jakoby je řeší a ČSSD už ani to ne, pohovoří se o sebereflexi, voliči po tom, co se děje ve vládě, místo aby šli do ulic , jak Francouzi, tak při tajných volbách volí ČSSD a ta je vlastně úspěšná a bude mít senát. Co se týče i zmiňovaných odborů, tak ty jsou zatím naprosto paralyzovány a ne příliš důvěryhodné.
Ono už se taky je třeba zamyslet , co to je levice a co to je pravice a jak se strany podepsaly na 21 letech demokratizace země, kdy se vytvořila demokratura dnešního typu s Justičními mafiemi a , kdy se opatrně našlapuje i při odvolávání Vesecké a je tristní i třeba funkčnost NKU. To jsou opravdu obrovské personální chyby, ale ČSSD a vláda J.Paroubka, to takto nastavila, ale třeba i odvolaná M.Benešová není ani stínovou ministryní spravedlnosti, by se ,alespoň trochu sebereflexilo...
Nynější sestavování radnic ve statutárních městech taky ukazuje , že strana je dobrým výtahem na radnici , ale pak už se jede systémem hochů, co spolu mluví a často jsou již domluveni před volbami a jen výsledek voleb prohazuje, kdo je , či bude primátor , čí jeho náměstek...a to už není o levicovosti, či pravicovosti, i když někdy jsou slova starých harcovníků plná frází a těžkých vyjednáváních a hledání styčných programových bodů....

Fotka_kh_2

Květoslava Hyldebrantová - Praha

Ad sebereflexe: Pondělí, 1.Listopadu 2010, 05:24:11

Sebereflrexe bohužel přichází zpravidla u politických stran na řadu až teprve následně po volebním propadu (KDU, ČSSD , VV, ODS apod.). Průběžná preventivní a pravidelná sebereflexe bohužel téměř neexistuje. Pokud jsou strany na domnělé "špičce", nejsou sebereflexe zpravidla nijak schopny - ke své škodě. Po prohraných volbách je totiž pak nutné v sebereflexi sáhnout až hodně hluboko na dno - nestačí jen povrchní kosmetické úpravy.