Výstava MY zahajuje opět provoz Nové síně

Pražská Galerie Nová síň uvádí po rekonstrukci výstavu obrazů malířky Elišky Jakubíčkové.

Věra Jirousová

05.09.2010 08:00

Jirousova

Eliška Jakubíčková, Tíha, 2010. Foto Galerie Nová síň

Názvy obrazů Elišky Jakubíčkové (absolventky AVU v Praze z 90. let) – My, Tíha nebo Blízkost aj., prozrazují, že tématem výstavy je člověk; jeho nejisté, věčně proměnlivé a nesnadno uchopitelné vztahy ke všem ostatním, které v jemném i hrubém tkanivu sociální sítě tvoří místa setkání, prostor k rozhovoru i horizont slova MY.

Malířka buduje svá velká plátna z objemů, překračujících tělesné proporce figurální malby, abstraktní formou s expresivním malířským rukopisem. Osobitá gesta její impulsivní malby přesahují autorčino já ve směru empatie ke společným představám shrnutým pod pojem MY.

Vizuální myšlenky obrazů vyjadřují vzájemnost všech lidí, bytostí a tvorů jako sounáležitost osobních příběhů s dějinami společnosti. Neklidný puls autorčiných obrazů můžeme vnímat v rozpětí tvořivých sil mezi archetypem postavy a přítomností malby, otevřené bez úzkosti k nejasnému obzoru budoucnosti.

Eliška Jakubíčková – My; Galerie Nová síň; Voršilská 3, Praha 1;
otevřeno denně mimo pondělí 11-18 h; výstava potrvá do 12. 9. 2010