Postavme se fašizaci české společnosti

Zveřejňujeme text výzvy programové iniciativy Lepší ČSSD je možná!, kterou adresuje Ústřednímu výkonnému výboru ČSSD.

V těchto dnech si jako sociální demokraté připomínáme sté čtyřicáté výročí založení České strany sociálně demokratické. Sociální demokracie od svých počátků po celou dobu své existence navzdory všem obtížím pevně stála rozkročena na dvou tradicích: tradici budování sociálně spravedlivé společnosti, založené na hodnotách mezilidské solidarity, a tradici budování demokracie, založené na hodnotách základních lidských práv a svobod.

První den 40. sjezdu ČSSD v únoru přijal usnesení, kterým byla vyloučena jakákoli účast sociálních demokratů ve vládě, jež by se opírala o podporu strany Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury (SPD). Důvody, proč bylo toto usnesení přijato, jsou zřejmé.

Strana s názvem Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) popírá hodnoty mezilidské solidarity a zpochybňuje základní lidská práva a svobody. Nedejme se mýlit, politický fašismus nestojí na žádném programu. Fašismus, jak říká Ferdinand Peroutka, je „cynismus k svobodě, dobru a životu druhého... Kdo surově zachází s člověkem, je fašista. Kdo nedbá lidských práv, je fašista. Překonávati fašismus znamená toto překonávati.“ (Tak nebo tak, 1947, s. 135 a 136.)

Jako představitelé iniciativy sociálních demokratů a přátel sociální demokracie Lepší ČSSD je možná! proto podporujeme návrh usnesení, které bylo podáno na závěr druhého dne 40. sjezdu ČSSD, v den 140. výročí vzniku české sociální demokracie 7. dubna tohoto roku. Navrhované usnesení vylučuje koaliční spolupráci s politickým hnutím SPD Tomia Okamury na celostátní úrovni a na úrovni krajských a obecních samospráv.

Z organizačních důvodu bylo navržené usnesení odloženo k rozhodnutí Ústřednímu výkonnému výboru ČSSD. Jako sociální demokraté, kterým není lhostejná fašizace české společnosti, proto vyzýváme ÚVV ČSSD, aby navrhované usnesení přijal.

Jménem iniciativy Lepší ČSSD je možná!
Jan Adamec, Jiří Hladík, Petra Mazanová, David Metelec, Filip Outrata, David Pavlorek, Bronislav Poul

Prohlášení je také možné podepsat jako petici.

A co si myslíte vy? Diskuse (24 příspěvků)

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Možná to myslíte dobře, Středa, 11.Dubna 2018, 19:58:56

ale jestliže manželský a rodinný poradce dokáže spojit "tradiční" (tu zlou) rodinu a kritický postoj k ekonomicky motivovaným interrupcím s příchylností k nacistickému Německu, pak já raději zůstanu tím "fašistou".

(http://denikreferendum.cz/clanek/27409-pochodovali-pro-zivot#comment_89473)

Jinak samozřejmě souhlasím s Ferdinandem Peroutkou, že fašismus (ten bez uvozovek) je cynismus ke svobodě, dobru a životu druhého...

Myslím, že by bylo dobré, přestat konečně šermovat "fašismem", je to v dnešní situaci kontraproduktivní.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Pokud by každý lidský plod byl uprchlík, Středa, 11.Dubna 2018, 20:17:52

pak by levicoví liberálové byli samý Okamura:-)

(Pokud by každý lidský plod byl Rom, pak by skíni byli pro právo žen rozhodovat o svém státě.)

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Jeden z autorů této výzvy, kterého si vážím, byl před lety nespravedlivě osočen Čtvrtek, 12.Dubna 2018, 12:26:10

jen za to, že vyjádřil svůj legitimní názor. Podobným nenávistným útokům, ve kterých se často objevovalo slovo "fašismus", tehdy musela čelit třeba spisovatelka Petra Hůlová nebo fotograf Jan Šibík.

Slovo "fašismus" bohužel vlivem názorového extremismu ztratilo svůj původní význam a dnes vlastně už jen nechtěně vyjadřuje aroganci mluvčího. Označování (byť implicitní) české společnosti za fašistickou dnes není možno vnímat jako uzdravující kritiku; je to degradující odsouzení společnosti a morální vyzdvižení sebe sama.

Pokud se "stavíme proti fašizaci české společnosti", jen ji tak pomáháme fašizovat tím, že ji rozdělujeme a vyvoláváme stále extrémnější názory na obou stranách polarizovaného spektra.

Nemám samozřejmě nic proti tomu, aby se ČSSD striktně vymezila proti účasti v takové vládě, která by byla podporována stranou Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury (SPD) i proti jakékoliv formě koaliční spolupráce s touto stranou.

Filip Outrata - Praha

Panu Nushartovi Pátek, 13.Dubna 2018, 09:35:35

Myslím, že je rozdíl mezi tím označovat za fašistickou celou společnost, a určitou konkrétní politickou stranu, která se tak nesporně projevuje, třeba ve vztahu k táboru v Letech, návrhem na zákaz islámu (protiústavní, nesmyslný), celkově snahou o vyvolávání zášti k celým skupinám lidí. To naopak dává opět určitý smysl a obsah mluvení o "fašizaci"...

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Panu Outratovi Sobota, 14.Dubna 2018, 11:16:35

Jestliže podobná slova byla použita proti Vám, proti Luďkovi Rychetníkovi i proti mně, pokládám si za velkou čest být "fašistou a xenofobem" :-)

Samozřejmě máte pravdu, že použití toho slova v jeho původním významu je v případě, který uvádíte, na místě.

Pokládám ale za nešťastné mluvit v současné české společenské situaci o fašizaci nikoliv určité politické strany, ale "české společnosti", neboť to bude značnou částí české společnosti automaticky interpretováno jako její odsouzení elitami za to, že názory elit nesdílí.

Domnívám se, že to slovo se už dnes, daleko spíše než k popisu určité situace, hodí k jejímu vyvolání.

Filip Outrata - Praha

Fašizace společnosti Sobota, 14.Dubna 2018, 21:33:1

je samozřejmě víceznačné slovní spojení. Význam, který je míněn v tomto prohlášení, je ten, že společnost je někým fašizována - právě tou stranou (stranami), které používají tyto metody. To není žádné odsouzení společnosti.

Nicméně lze to chápat i ve smyslu "společnost se fašizuje" (tj. sama sebe fašizuje), a to vypadá jako odsouzení elitami.

Podstatnější otázka je, jak tedy slovo fašizace nahradit. Extrémismus je ještě horší, protože gumovější varianta, xenofobie taky moc nezabírá.

Je možné, že lidé jsou alergičtí na tyto pojmy, ale pokud se nedají najít žádné jiné podobné, na které by lidé alergičtí nebyli, znamená to velmi pravděpodobně to, že lidem méně vadí skutečnost, kterou tyto pojmy vyjadřují.... obávám se.

Pavel Kolařík - informatik

Pan Nushart zcela vážně argumentuje Sobota, 14.Dubna 2018, 21:46:55

proti trefnému pojmenování toho, co se v české společnosti děje, tím, že těm, kterých se to týká, se to nebude líbit.

Inu, ještě aby se jim to líbilo. To by ještě tak scházelo.

Aleš Morbicer - invalidní důchodce a audiofil, Ostrava

Neděle, 15.Dubna 2018, 10:00:45

Prezident republiky Miloš Zeman, jehož srdce jak známo bije pro ČSSD, sice říká, že to jsou jen lidé s krajními názory a na tom není nic špatného. Ale přeci jen bych si dovolil souhlasit s autory prohlášení z iniciativy Lepší ČSSD je možná! a s usnesením sjezdu.

Otázka je, jestli by v tom případě iniciativa neměla také jednoznačně podpořit účast ČSSD v nové vládě -- jinak, jak se zdá (DB ani Piráti nejsou ničeho schopni), bude vliv SPD obrovský, pokud dokonce nebudou přímo ve vládě...

Neboli pořád platí, že je inciativa Lepší ČSSD je možná! pro opoziční roli ČSSD???

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Panu Kolaříkovi: "Postavme se růstu kriminality romské společnosti." Neděle, 15.Dubna 2018, 17:10:28

Možná, že se to těm, kterých se to týká, nebude líbit.

Inu, ještě aby se jim to líbilo. To by ještě tak scházelo.

Pavel Kolařík - informatik

Neděle, 15.Dubna 2018, 17:59:10

Ale jděte, vy kecko (rasistická, xenofobní).

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Neděle, 15.Dubna 2018, 23:03:19

Pan Kolařík se právě postavil fašizaci české společnosti :-))

Filip Outrata - Praha

Panu Morbicerovi Pondělí, 16.Dubna 2018, 00:17:24

Ano, naše iniciativa Lepší ČSSD je možná! je stále pro odchod ČSSD do opozice, respektive pro odmítnutí účasti v Babišově vládě.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Panu Outratovi Pondělí, 16.Dubna 2018, 07:54:15

Odchod do opozice je podle mě v současné situaci jediné správné rozhodnutí, aby si ČSSD zachovala důvěryhodnost.

Pavel Kolařík - informatik

Nebojte se, pane Nusharte Pondělí, 16.Dubna 2018, 08:12:20

Nebudu vás uvádět do nepříjemné situace, a nebudu vás tady veřejně žádat, abyste doložil nárůst romské kriminality v poslední době (za poslední rok, dva, pět let ...)

Ne, nebojte se, nebudu to po vás žádat. Mám s vámi slitování.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Pane Kolaříku, všimněte si, prosím, těch uvozovek. Znamenají, že jde o parafrázi. Pondělí, 16.Dubna 2018, 08:46:50

"Postavme se fašizaci české společnosti."

"Postavme se růstu kriminality romské společnosti."

V čem se ty dva výroky liší? Oba dva vyvolávají orgie nenávisti.

Pavel Kolařík - informatik

Ale to přece dávno víme, Pondělí, 16.Dubna 2018, 09:31:44

že jenom tak plácáte, co vás zrovna napadne, pane Nusharte, to nemusíte nijak rozvádět, a o vašich morálně volních vlastnostech si taky nikdo nedělá žádné iluze. To všechno není nic nového.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Pondělí, 16.Dubna 2018, 16:28:17

Už jsem Vám vysvětlil, že jde o parafrázi, poukázání na nevhodnost vyjádření na základě srovnání s vyjádřením podobným. O romské kriminalitě netvrdím vůbec nic, nevím tedy, proč bych měl něco takového dokládat.

Proč se tváříte, že to nechápete?

Pavel Kolařík - informatik

O vašem přístupu k diskusím, pane Nusharte Pondělí, 16.Dubna 2018, 17:05:29

svědčí už ten jednoduchý fakt, že neustále mažete svoje vlastní příspěvky, takže pak odpovědi na ně jsou jakoby bez kontextu, a po smazání těchto odpovědí, je vkládáte znovu.

Takto se určitě nechová normální diskutér. Takto se chová ten, kdo tady má nějaký ÚKOL.

Já nyní smažu svoje odpovědi na vaše zmizelé příspěvky. A radím vám dobře, nevkládejte je znovu, jako minule.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Pondělí, 16.Dubna 2018, 18:38:25

Jen ty Vaše odpovědi pak zůstávají bez kontextu. Nikdo jiný zde nevhodné dehonestující vyjadřování nepoužívá. Taková "rasistická xenofobní kecka" ale žádný kontext přece nepotřebuje. Když je takových skvostů několik pohromadě, lépe pak vyniknou v celé své kráse.

Ano, mým úkolem je pokusit se Vás odradit od napodobování etikety našeho pana prezidenta, abyste nám tento náš národní klenot neprznil.


Pavel Kolařík - informatik

Pondělí, 16.Dubna 2018, 19:06:7

Jsem rád, že se aspoň přiznáváte. Ono se to dá také těžko zapírat, správce webu bude mít jistě k dispozici logy vašich aktivit.

Váš "úkol" tady je ale úplně jiný, a dobře to víte. Vy to víte, já to vím, všichni to víme.

A že jste nanejvýš podlý člověk, o tom asi nikdo nepochybuje.

Na závěr konstatujme, že svoje tvrzení o vzrůstající romské kriminalitě jste nijak nedoložil. Řeči o "parafrázi" si nechte od cesty. Lež nemůže "parafrázovat" pravdu.

A při jasné, evidentní lži jste byl přistižen už mnohokrát.

Nehodlám s vámi vážně diskutovat, nepovažuji vás za vážného seriozního diskutéra. Proto vám odpovídám, jak vám odpovídám, a jak si zasloužíte. Takže pokud to někdy bude zase bez kontextu, bude to znamenat, že jste se oprávněně zastyděl a svůj hloupoučký příspěvek vymazal.

Ale ono je to vlastně jedno. Mám úplně jiné starosti, než se dohadovat s jedním malým "haj..íkem" na internetu.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Pane Kolaříku, toto není diskuse o mně. Pondělí, 16.Dubna 2018, 22:17:47

Vaše myšlenkové konstrukce jsou nejen mimo téma, ale i mimo realitu. Jste také (opakovaně) v hrubém rozporu s etickým kodexem diskusí.

Martin Profant - Praha 7

Jiřímu Nushartovi Úterý, 17.Dubna 2018, 09:34:42

Mimo téma je váš blábol. Únavný a otravný.

K fašizaci společnosti lze využít řadu tradičních hodnot -- věrnost a čistotu žen, boj proti uvolněné sexuální morálce a ideál arijské (slovanské) ženy, sousedskou soudržnost a hrdou ochotu padnou pro vlast.

Žádná z těchto hodnot není sama o sobě fašistická a vyjma obrazu arijské (slovanské) ženy není ani zcela falešná. Stačí se podívat na zpracování poslední jmenované v Čapkově Matce. Lze je však absolutizovat a politizovat ad usum hnutí potlačujícímu zákládní lidská práva. Případné hodnoty se pak vyprazdňují a demoralizují.
Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Dobře pane Profante, uvedu Vám příklad něčeho, co zaručeně blábolem není, je to k tématu a není to vůbec otravné. Úterý, 17.Dubna 2018, 11:30:6

Váš "úkol" tady je jasný a vy dobře to víte. Vy to víte, já to vím, všichni to víme.

A že jste nanejvýš podlý člověk, o tom asi nikdo nepochybuje.

Při jasné, evidentní lži jste byl přistižen už mnohokrát.

Nehodlám s vámi vážně diskutovat, nepovažuji vás za vážného seriozního diskutéra. Proto vám odpovídám, jak vám odpovídám, a jak si zasloužíte.

Ale ono je to vlastně jedno. Mám úplně jiné starosti, než se dohadovat s jedním malým "haj..íkem" na internetu.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Mohl jste tedy, pane Profante, zakusit vyjádření pana Kolaříka na vlastní kůži. Úterý, 17.Dubna 2018, 23:11:41

Pokud jste nadále přesvědčen, že je to vyjádření k tématu a není to únavný a otravný blábol, pak je vše v pořádku.

Byl bych rád, kdybyste uvedl, čeho konkrétně se Vaše kritika týká. Váš diskusní příspěvek je totiž s těmi mým obsahově totožný. Oba tvrdíme, že k vyvolávání extremismu lze účelově využít řadu tradičních hodnot, které se tím vyprazdňují a demoralizující společnost.

Tvrdíte-li to samé, co já, potom nechápu, proč by mé tvrzení mělo být z Vašeho hlediska blábolem.