Klasik Foltýn

Vyšlo další dílo známého autora Jana Křesadla. Tentokrát se však nedistribuuje klasickou cestou, a čtenáři si je musí zavčasu objednat.

(-jv-)

04.04.2010 08:00

Foltyn_prebal

Tartaros vydává další svazek z díla Jana Křesadla.

Nakladatelství Tartaros vydalo v omezeném nákladu dosud nepublikovaný text Jana Křesadla nazvaný Jak to bylo s Foltýnem. Jedná se o vlastní Křesadlovu interpretaci příběhu skladatele Foltýna z nedokončené knihy Karla Čapka.

Autor knihy Jak to bylo s Foltýnem doporučil, aby čtenář měl během četby po ruce Čapkův text – z toho důvodu se nakladatel rozhodl vydat obě knihy v jediném svazku. Ten je nutné objednat přímo u nakladatele. Z důvodu nízkého nákladu totiž nebude k dostání u knihkupců.

Jan Křesadlo, vlastním jménem Václav Jaroslav Karel Pinkava (1926–1995), je znám především jako autor úspěšného románu Mrchopěvci (1984), za nějž obdržel Cenu Egona Hostovského. Poslednímu vydanému románu Skrytý život Cypriána Belvy (2007) se dostalo široké odezvy, mimo jiné i kvůli pornografickým pasážím zapsaným v hlaholici.

Křesadlovy texty jsou typickými multižánrovými variacemi využívajícími poetiku pokleslé literatury, triviálního děje, ale i stylových a básnických forem. Často bývají nasyceny pasážemi psanými v nejrůznějších jazycích, kódech atd. Křesadlo proto bývá řazen mezi naše nejznámější postmodernisty.

Internetové stránky nakladatelství: www.tartaros.cz