Plánované spalovny nebude ČR v roce 2030 potřebovat, tvrdí studie

Pokud dosáhne Česká republika plánované pětašedesáti procentní míry recyklace a platného zákazu skládkování, nebude v roce 2030 potřebovat plánované spalovny. Informuje o tom aktuální studie Hnutí DUHA.

(vd)

06.12.2016 14:03

Sroty

Autoři studie porovnali ve třech variantách, jak naložit se zbytkovým odpadem po dosažení plánované pětašedesáti procentní recyklace. Foto sroty.cz

Česká republika nebude potřebovat plánované spalovny Most, Mělník, Přerov, Jihlava, Cheb a další. A to za předpokladu, že dosáhne avizované pětašedesáti procentní míry recyklace a platného zákazu skládkování. Tvrdí to nová studie Hnutí DUHA s tím, že se kromě potřebnosti nových regionálních kapacit pro dotřídění směsných odpadů ukazuje jako rozumná pouze debata o rozšíření spaloven v Praze a Brně

Ekologové zároveň varují před zákazem skládkování podle parametru výhřevnosti. „Ve všech zemích, kde byl zaveden, vedl k výstavbě nadbytečných spalovacích zařízení. Tento parametr by nutně zablokoval růst recyklace. Výrazně lepší je vázat zákaz skládkování na biologickou rozložitelnost odpadů. Jejich přítomnost na skládkách je totiž hlavním problém z hlediska životního prostředí i produkce skleníkových plynů,“ vysvětlují.

Autoři studie porovnali ve třech variantách, jak naložit se zbytkovým odpadem po dosažení plánované pětašedesáti procentní recyklace. První řešení navržené studií pracuje s tím, že by se z padesát kilometrů vzdáleného okolí vozil odpad bez úpravy do spaloven. Z větších vzdáleností by se pak předtřídil a pouze hořlavá část by se vozila do stávajících spaloven s energetickým využitím.

Druhá varianta vychází z Plánu odpadového hospodářství ministerstva životního prostředí. Ten počítá s výstavbou nových spaloven s energetickým využitím, zároveň by byla tak jako nyní část odpadů skládkována. Třetí varianta obsahuje zákaz skládkování nespalitelných odpadů: všechen odpad by se tak spálil v nových spalovnách s energetickým využitím.

Studie Hnutí DUHA na základě výpočtů a vyhodnocení možných variant doporučuje zpracovat závazný plán, který určí, která a jak velká zařízení na energetické využití odpadů bude Česká republika potřebovat do roku 2030. Zároveň doporučuje nepodporovat budování nových kapacit na úpravu a spalování odpadů s energetickým využitím nad rámec závazného plánu.

Ve vzdálenějších regionech od stávajících spaloven s energetickým využitím odpadů navrhuje vybudovat centra překladišť a linek na dotřídění směsných odpadů a v neposlední řadě doporučuje nastavit zákonný zákaz skládkování odpadů dle parametru biologické rozložitelnosti a recyklovatelnosti a nikoliv podle parametru výhřevnosti.