Babiš vypověděl smlouvy externím advokátům

Ministerstvo financí vypovědělo přes dvacet smluv se třinácti advokátními kancelářemi na externí právní služby. Celková výše odměn vyúčtovaných advokáty na základě vypovězených smluv dosáhla 4 306 400 korun.

(vd)

24.03.2014 10:09

Babi_

Ministerstvo financí chystá mimo jiné změny v organizační struktuře, Babiš tak chce zefektivnit chod úřadu. Foto web vlády ČR

Na základě probíhající prověrky hospodaření úřadu ministerstvo financí vypovědělo dvaadvacet mandátních smluv, které mělo uzavřeno se třinácti advokátními kancelářemi. Vypovězení smluv na externí právní služby je součástí nápravy dosavadní praxe nadměrného outsourcingu služeb. Celková výše odměn vyúčtovaných advokáty na základě vypovězených smluv dosáhla 4 306 400,- Kč.

„Jde o první fázi, další smlouvy se analyzují. Chceme dát přednost vlastním odborníkům a příležitost absolventům práv“ uvedl ministr financí Andrej Babiš. „Praxi, kdy ministerstvo vyplácí právním kancelářím desítky až stovky milionů korun ročně, nehodlám tolerovat,“ dodal.

Cílem resortu je podle jeho slov další snižování výdajů na poradenské a právní služby, které si bude úřad primárně zajišťovat vlastními personálními kapacitami. „Přijali jsme taková opatření, aby byly lépe využity naše vlastní kapacity a prostředky daňových poplatníků tak nebyly zbytečně vydávány na služby externistů,“ vysvětlil náměstek ministra financí Ondřej Závodský, který má na starosti problematiku nakládání s majetkem státu.

Ministerstvo financí také učinilo první kroky k přesoutěžení právních kanceláří ve sporech kvůli fotovoltaickým elektrárnám, a to formou otevřeného řízení. Dosavadní právní zástupci byli totiž vybráni bez výběrového řízení, tiskový mluvčí úřadu Marek Zeman navíc tvrdí, že ministerstvo není spokojeno s finančními podmínkami smluv.

V souvislosti s těmito smlouvami se jedná za loňský rok o náklady v hodnotě třinácti milionů korun.