Agentura pro sociální začleňování začne pracovat v devíti nových místech

Agentura pro sociální začleňování začne od července pracovat v devíti nových místech na řešení problémů sociálně vyloučených lokalit. Mezi vybrané regiony patří například Frýdlantsko, Chodov, Ostrava, Příbram či Vrbno pod Pradědem.

(vd)

31.01.2014 15:46

Dsc_0084

V mnoha lokalitách se fenomén sociálního vyloučení vztahuje například k problematice ubytoven pro sociálně slabé. Foto Saša Uhlová, DR

Vládní Agentura pro sociální začleňování začne od července pracovat v devíti nových místech na řešení problémů sociálně vyloučených lokalit. Na čtvrtečním jednání o tom rozhodli členové Monitorovacího výboru Agentury. Vybranými městy, obcemi a regiony jsou České Velenice, Frýdlantsko, Chodov, Kralupy nad Vltavou, Ostrava, Příbram, Slaný, Veselí nad Moravou, Vrbno pod Pradědem.

„Agentura v posledních letech v mnoha městech dokázala, že během tříleté spolupráce se situace v obci může v oblasti sociálního vyloučení výrazně změnit k lepšímu. Ke spolupráci se znovu hlásí především města, která nechtějí problémy chudoby, sociálního vyloučení, společenského napětí a soužití přehlížet, ale aktivně řešit,“ vysvětlil ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier.

„Jsem rád, že si řekla o podporu od Agentury. Jsem přesvědčený, že pouze spoluprací mezi samosprávami a státní správou se dá takto složitý problém řešit,“ dodal Dienstbier. Prý ho těší, že přibývá měst a obcí, které chtějí sociální problémy řešit a ne je vystrkovat za své hranice na úkor jiných.

Sociální vyloučení se v Ostravě vztahuje například k problematice ubytoven pro sociálně slabé. Podle loňské kontroly úřadu práce jich v Ostravě funguje minimálně pětačtyřicet. Řada z nich není řádně zkolaudovaná k bydlení, přesto jejich majitelé vybírají za ubytování s nízkou kvalitou velmi vysoké částky.

„Jsem rád, že budeme pracovat v Ostravě. Je to nejtěžší úkol a výzva nejen pro Agenturu, ale také pro Ostravu a její městské části. Jsme připraveni,“ tvrdí ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

„Jsem rád, že Agentura může začít spolupracovat také s Příbramí, kde si část obyvatel v poslední době stěžuje na zhoršenou bezpečností situaci ve městě. Můžeme přispět ke zklidnění situace dříve, než přeroste v protesty v ulicích,“ doplnil k výběru lokalit Šimáček.

Za podstatné považuje to, že podporu Agentury lze poskytnout v případě Frýdlantska i celému mikroregionu. Podmínkou úspěchu je podle něj dobrá spolupráce mezi obcemi v regionu. „A takový předpoklad na Frýdlantsku je. Pak by měla být podpora celému území, včetně malých obcí, které samy nemají dostatek kapacit řešit tak závažné problémy, nejúčinnější,“ vysvětlil Šimáček.

Ke spolupráci s Agenturou se přihlásilo dvanáct obcí a měst z celé republiky. Zástupci každého z nich představili před členy Monitorovacího výboru Agentury aktuální situaci ve svých obcích i to, jaká opatření jsou města ve spolupráci s Agenturou ochotna přijmout.

Agentura bude v každém městě a obci působit po standardní dobu tří let. Během ní sestaví v obci takzvané Lokální partnerství složené ze zástupců obcí, neziskových organizací, škol, úřadů, zaměstnavatelů, policie a dalších, kteří se podílejí na sociálním začleňování.

Pomůže městům a obcím sestavit strategický plán sociálního začleňování a zajistit finance pro jeho naplnění. Ty budou získávány převážně z dotačních titulů Evropské unie.

Součástí plánu bývá nejčastěji zajištění sociálních pracovníků a prostorů pro jejich činnost, podpora vzdělávání prostřednictvím školních psychologů a asistentů pedagoga nebo podpora zaměstnanosti prostřednictvím rekvalifikací, podpory veřejně prospěšných prací, sociálních podniků nebo pomoc se zajištěním asistentů prevence kriminality.

Agentura pro sociální začleňování funguje od roku 2008 jako jeden z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády. V současné době působí ve šestadvaceti obcích a městech České republiky.