Rozvod na Maltě bude konečně legální, místní jej schválili v referendu

Pro nahrazení absolutního zákazu rozvodů omezujícími podmínkami se o víkendu vyslovilo třiapadesát procent Malťanů. Referendum nebylo právně závazné, vzhledem k vysoké účasti však poslanci nemohou jeho výsledek nerespektovat.

(pjed)

30.05.2011 13:20

A2

Státní a tradiční maltská vlajka nad kdysi nedobytnou pevností. Foto neznámého autora, flickr.com

Rozvod manželského svazku se stane legálním i v poslední členské zemi EU, kde tomu tak doposud nebylo – ve středomořské ostrovní republice Malta. Třiapadesát procent z místních občanů, hlasujících ve víkendovém referendu, se vyslovilo pro zrušení absolutního zákazu. Nahrazen by měl být omezením, které povolí rozvod těm párům, co spolu již nejméně čtyři roky nežijí a i opakované snahy o nápravu vzájemných neshod selhaly.

Referendum sice bylo jen konzultační a jeho výsledek nemá právní váhu; vzhledem k vysoké účasti (dvaasedmdesát procent) je ale krajně nepravděpodobné, že by se poslanci výsledkem neřídili.

Úmysl připravit příslušný legislativní návrh již vyjádřilo několik zákonodárců.

Referendum bylo vypsáno jak z iniciativy opozičních labouristů, tak několika poslanců vládnoucí Nacionální strany. Její část – včetně premiéra Lawrence Gonziho – se přitom domnívala, že Malťané návrh odmítnou.

Iniciátoři referenda si byli však podle vlastních slov dobře vědomi faktu, že většina z téměř půlmilionové populace ostrova je silně katolicky založená. Základní otázku „povolit – nepovolit“ proto zmírnili uvedenými podmínkami. Ty nakonec zapůsobily i na určující podíl nerozhodnutých.

Vedle Malty je rozvod de iure zakázaný už jen na Filipínách, de facto je ale nemožný i v řadě dalších zemí, zejména afrických. Naopak přípustný je třeba u konzervativních muslimů, kde probíhá pod dohledem duchovního.

Další informace:
BBC News Malta votes 'Yes' in divorce referendum
AP Malta says 'Yes' to divorce
Reuters Referendum in Catholic Malta backs introduction of divorce