V lidskoprávní radě OSN budeme měřit všem stejně, slibuje Schwarzenberg

Ministr zahraničí pochválil podřízené za zisk českého zastoupení v Radě OSN pro lidská práva. Příslušní pověřenci teď budou prý na problém pohlížet celistvěji.

(čtk)

23.05.2011 19:20


Spoluautor: Petr Jedlička

A1

Dle Schwarzenberga se zasazujeme o lidská práva způsobem ‚padni komu padni'. Leckdo by mohl namítnout, že ne vždy tak docela. Foto Jessica Hoffmannová / OSN, flckr.com

Česká republika by měla využít svého tříletého členství v Radě Organizace spojených národů pro lidská práva k přesměrování debat od „plamenných proslovů, které ničemu neslouží, ke konkrétní práci na vylepšení stavu lidských práv v různých krajích světa“. O víkendu to řekl českým novinářům ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Zvolení do Rady přičítá zejména české důslednosti při obhajobě lidských práv.

„Česká republika je uznávána po celém světě, že se zasazuje za lidská práva, a sice podle pravidla ‚padni komu padni'. My se vyjadřujeme nejenom vůči středně velkým státům, jako je Barma nebo Kuba, nýbrž také k velmocím, když je to nutno. A to se uznává, že zde neuhýbáme, nýbrž snažíme se opravdu říci pravdu,“ zdůraznil.

Česká republika se sice při obhajobě lidských práv tradičně zaměřuje na určité oblasti světa, zvláště pak země, které nepatří k blízkým spojencům USA. Podle Schwarzenberga ale nastal čas, kdy je nutné se snažit i o celkový pohled. „Samozřejmě, budeme se snažit tam, kde lze něco dosáhnout,“ řekl. Konkrétněji se bude moci vyjádřit po návštěvě ženevského sídla Rady.

Připustil však, že kupříkladu přimět severokorejský režim k respektování lidských práv je problém. „Nemáme na ně páky a severokorejský režim se o blaho svých občanů, anebo lépe řečeno poddaných, nestará,“ konstatoval.

ČR byla zvolena do Rady v pátek již v prvním kole 148 hlasy. Schwarzenberg to však nepovažuje za jistou rehabilitaci za někdejší neúspěch české kandidatury na místo nestálého člena Rady bezpečnosti OSN; ČR zde v roce 2007 prohrála s Chorvatskem. „Jsou to dvě rozdílné věci. Jednou člověk vyhraje, jindy prohraje, to patří k životu,“ poznamenal.

Nynější úspěch ministr přičítá důsledné politice při obhajobě lidských práv ve světě a úsilí diplomatických týmů v Ženevě a New Yorku, kterým pomáhalo i pražské ústředí.

Úkolem Rady je prosazovat a chránit lidská práva ve světě, je však často kritizována kvůli tomu, že v ní zasedají státy, které je samy porušují. Podle českých diplomatů se ale pohled na Radu mění a tato instituce je stále více vnímána jako orgán přímo ovlivňující zahraniční politiku. Její postoj k Libyi například otevřel cestu k rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která umožnila doposud trvající intervenci.