Drátování krajiny kvůli Temelínu popudilo občanská sdružení

V souvislosti s projektem nových temelínských reaktorů se připravuje stavba nového dvojitého vedení elektrického napětí. Podle občanských sdružení se jedná o mrhání penězi, které měly být využity jinak.

(red)

10.01.2010 18:08

Temelin

Svými dráty dosáhne Temelín skoro všude. Foto Dobrin Stojčev, Mediafax.

Občanská sdružení Calla a Jihočeské matky protestují proti připravované stavbě nového dvojitého vedení elektrického napětí 400 kV mezi rozvodnami Kočín u Temelína a Mírovka nedaleko Havlíčkova Brodu. Podle projektu má jižní Čechy a Vysočinu protnout sto dvacet kilometrů dlouhé přenosové vedení. To má vést katastry třiadevadesáti měst a obcí.

Začátek stavby je naplánován na rok 2015 a jejím investorem je ČEPS – provozovatel přenosové soustavy. Pokud se ČEZ, provozovateli Temelína, podaří prosadit dva nové reaktory o výkonu 1700 megawattů, projekt přenosového vedení by byl navíc rozšířen o zdvojení přenosového vedení mezi Havlíčkovým Brodem a Tišnovem a vybudování více než čtyřicet metrů vysokých stožárů směrem na západočeské Přeštice.

Záměr projektu nového vedení Kočín – Mírovka nyní prochází hodnocením vlivů na životní prostředí (EIA). Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo závěry zjišťovacího řízení procesu EIA, v němž zohlednilo i výhrady sdružení Calla a Jihočeské matky. Ty se týkaly zejména míst, kterými má elektrické vedení vést, a možného vlivu na obyvatele žijící v blízkosti plánované trasy.

Pro ČEPS to znamená, že bude muset vyhodnotit i alternativní trasu vedoucí mimo zastavěná území, mimo chráněná území soustavy Natura 2000 a možnosti podzemního vedení. Bude také muset předložit posouzení vlivů na zdraví dotčených obyvatel. Součástí hodnocení bude také posouzení vlivů na krajinný ráz, ochranu ptáků i dalších částí přírody.

Edvard Sequens ze sdružení Calla k připomínkovacímu procesu poznamenal: „Přestože plánovaná stavba představuje cca 720 nových vysokých stožárů v krajině, Krajský úřad Vysočina, který důsledně odmítá stavby větrných a fotovoltaických elektráren na svém území, nemá k záměru žádné připomínky a nepožaduje ani kompletní hodnocení vlivů na životní prostředí."

Podle obou občanských sdružení má Česká republika lepší možnosti k řešení svých energetických potřeb, než je stavba nových reaktorů. Mezi ně patří budování menších decentralizovaných zdrojů. S těmi souvisí potřeba rozvoje pružné a bezpečné přenosové a distribuční sítě – tzv. inteligentní sítě. Podle Jihočeských matek i sdružení Calla by miliardy plynoucí do Temelína měly směnit směr toku právě sem.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.