Calla spouští web Stromy a hmyz

Ekologické sdružení Calla umístilo na své webové stránky portál Stromy a hmyz. Informuje o možnostech ochrany druhů hmyzu žijících na stromech, které patří k nejohroženějším.

(red)

07.02.2011 14:28

342801_mediafax_richard_benes

Možná to nevypadá úplně nepřitažlivěji, ale je to důležité a po hlubším porozumění i krásné. Foto Richard Beneš, Mediafax

Sdružení Calla připravilo pro všechny zájemce o ochranu přírody novou webovou stránku  Stromy a hmyz. Je určena každému, kdo se zabývá ohroženými druhy hmyzu vázanými na staré stromy a mrtvé dřevo.

Hmyz vázaný na staré stromy patří k nejohroženějším druhům České republiky. Doplácí na lesní hospodaření, kácení alejí i solitérních stromů v krajině, rekonstrukce parků a zahrad.

Jižní Čechy jsou však dodnes významným regionem jeho výskytu v rámci České republiky. Setkáme se zde mimo jiné s druhy chráněnými Evropskou unií v soustavě Natura 2000, jako je např. roháč obecný, tesařík obrovský nebo páchník hnědý.

Cílem nového webu je shromáždit pro všechny zájemce odborně podložené informace o ochraně ohroženého hmyzu žijícího ve starých stromech. Měl by se stát pomocníkem pro úředníky státní ochrany přírody, občanské organizace zabývající se péčí o staré stromy nebo řízeními o kácení stromů, ale i pro širokou veřejnost.

Seznamuje s možnostmi ochrany stromů a hmyzu ve městech i volné krajině, a to samozřejmě s ohledem na bezpečnost občanů. Ukazuje také jednoduché způsoby, jak podpořit ohrožené druhy třeba i na vlastní zahradě.

Calla poskytuje k této problematice také poradenskou činnost. Dotazy lze posílat e-mailem na calla@calla.cz nebo s pomocí formuláře na www.calla.cz/poradna. Na této webové stránce naleznou také všichni zájemci informace o otevíracích hodinách poradny pro veřejnost.

„Často narážíme na neznalost a neinformovanost jednotlivců i institucí, na kterou zbytečně doplácejí ohrožené druhy. Chtěli bychom s pomocí nového webu alespoň částečně zmírnit informační deficit, který u nás v této oblasti existuje,“ říká editor nového webu Jiří Řehounek z Cally.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.