Hosté institutu CESTA proberou tentokrát důchodovou reformu

Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii pořádá ve čtvrtek 10. února od 17 hodin veřejnou diskusi o důchodové reformě. Koná se v Richterově domě (Malé náměstí 11) na Starém Městě pražském. A kdo přijde?

Jiří Guth

02.02.2011 14:03

Logo_cesta

Po debatě o smyslu sociálního státu přichází další diskuse: o důchodové reformě. CESTA

Po besedě o smyslu a budoucnosti sociálního státu pořádá přípravný výbor think-tanku CESTA – Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii druhou veřejnou diskusi, tentokrát na téma „Důchodová reforma – možnosti a limity“. Koná se ve čtvrtek 10. února 2011 od 17 hodin na takřka již obvyklém místě, tedy v přednáškovém sálu New York University Prague, Malé náměstí 11 – Richterův dům, 1. patro (vchod z pasáže mezi Malým náměstím a Michalskou ulicí).

Účast v panelu přislíbili Libor Dušek, ekonom z CERGE – Národohospodářského ústavu Karlovy univerzity a akademie věd, a Martin Potůček, sociolog, ředitel Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd UK. Dále Vladimír Špidla, historik, mj. bývalý ministr práce a sociálních věcí, předseda české vlády a komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, a Jaroslav Vostatek, ekonom z Vysoké školy finanční a správní.

Diskusi bude moderovat Bohuslav Sobotka a bude se panelistů ptát kromě jiného, které problémy jsou dlouhodobé a které akutní, jestli stát může a má být garantem penzí, jestli individuální spoření na důchod má být dobrovolné, nebo povinné a podobně.


A co si myslíte vy? Diskuse (5 příspěvků)

Stanislav Hošek - Český těšín

Kavárenské tlachání. Pátek, 4.Února 2011, 14:33:3

Všechny akce odporu vůči vládě, jako semináře, porady, či debatní kluby, mi až příliš připomínají kavárenské sedánky pražských intelektuálů z první republiky, dneska jsou navíc pouze označeny patřičnými vinětami v angličtině. Angažuje se v nich několik desítek lidí. Jelikož nemají výstupy na širokou veřejnost, tak prakticky jakoby nebyly.

Miroslav Novák - Praha 9

Bohužel Čtvrtek, 10.Února 2011, 01:22:54

s Vámi, pane Hošku, musím souhlasit. Mám podobný dojem už delší dobu. A největší problém vidím v tom, že si levice (zjednodušeně řečeno) nechala úplně vzít veřejnoprávní média. Důchodové reformě, jakožto klíčové otázce budoucnosti, nevěnovala Česká televize v hlavním vysílacím čase prakticky žádný pořad, ve kterém by měly dostatečný prostor k diskuzi všechny zainteresované subjekty a širší odborná veřejnost. A to už má k dispozici 3 celoplošné programy, které si všichni platíme. Např. poslední vývoj příjmové strany důchodového účtu je ve sdělovacích prostředcích úplné tabu (podobně jako příjmová strana rozpočtu).

František Jonáš - Třebíč

bohužel ..M.Novák má pravdu Čtvrtek, 10.Února 2011, 08:36:33

I S.Hošek má pravdu . Nejen vzít, ale ani neobnovit, třba Právo lidu. ČSSD je vůbec smutnou stranou s vedením neschopným navázat na tradice minulost. Jen takové připomenutí do roku 1948 měla ČSSD 4 tiskárny a vydávala 17 tiskoviny celostátního nebo místního formátu. To se , ale raději aktivně nechá ožebračit za volební kampaň v roce 2010 při volbách do sněmovny, než se jinak než americkým stylem vzdáleném i i od jarmarečních rejů na míle daleko a na které je i národ strašený krizí dluhů z Řecka, pak jen zírá na to, co je vše možné utratit bez valného výsledku.
Za stamiliony se dalo i nějaké to médium zařídit, řídit a předestřít občanům na podnose daloko většího formátu než je schopná CESTA, bez ohledu na kvalitu obsahu přednášejících a určitě i pravdivé informace i s velmi varovným obsahem směrem k občanům a proti této vládě.....ale proč už dávno reforma nebo náprava důchodového systému nenanstala a nebyla učiněna se patrně nedovíme...

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

DŮLEŽITÉ Čtvrtek, 10.Února 2011, 18:32:22

Přimlouvám se velmi za to, aby podobné akce nezůstaly omezeny na Prahu, Brno či Ostravu.
Jinak bude většina občanů (pokud se o tom vůbec dozvědí) přesvědčena, že se opravdu jedná o kavárenské schůzky.

2009_09_19_5372

Bohumír Molnár - Československo

Pátek, 11.Února 2011, 02:31:49

Tak jsem se kdesi dočetl, že se bude konat také Velké fórum ekonomických a společenských alternativ

Na fóru prý budou představeny alternativní pohledy na situaci v ekonomice, politice a společnosti vyjadřované širokým spektrem různých nezávislých spolků, organizací a sdružení.
Cílem má být podpora spolupráce mezi jednotlivými iniciativami a formování společné platformy pro prosazování sdílených idejí, pro vstup do skutečné politiky a pro oslovení široké veřejnosti

Organizátoři též uvádí: „Naše společnost potřebuje změnu, to víme. Pojmenování podstaty problému a nalezení jeho řešení je důležitou součástí této změny. Na fóru budeme hledat možnosti synergické spolupráce a účinných postupů při realizaci společenských změn.“

Akce se uskuteční 12.2. od 9,30 do 17,15 v Klubu FF UK, Celetná 20, Praha 1 a bude se řídit následujícími pravidly: 1. Zákaz hegemonizace fóra, 2. Zachování tolerance vůči všem zúčastněným organizacím i jednotlivcům, 3. Všechny zúčastněné organizace si jsou rovny, 4. Plné zaručení suverenity jednotlivých organizací

Každý účastník by měl na organizaci akce přispět částkou 50 Kč

Co všechno si ti „kavárenští povaleči“ nevymyslí …

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.