Uměleckohistorická společnost protestuje

Nekompetentní reorganizace Alšovy jihočeské galerie zrušila místo pro kvalifikovaného kurátora. Proti tomu se otevřeným dopisem ohrazuje Uměleckohistorická společnost.

Věra Jirousová

11.01.2011 10:50

Ajg1

Strašidlo vandalského manažerismu obchází regiony a devastuje jednu galerii za druhou. S tichým souhlasem politiků. Foto Alšova jihočeská galerie

Druhá největší česká sbírka gotického umění po Národní galerii v Praze, Alšova jihočeská galerie, je vážně ohrožena. Jihočeský kraj se připojil k těm regionálním samosprávám, které nedokáží spravovat svěřené kulturní hodnoty v souladu s kulturní politikou státu.

Zveřejňujeme otevřený dopis Mileny Bartlové, předsedkyně Uměleckohistorické společnosti (UHS), adresovaný hejtmanovi Jihočeského kraje Mgr. Jiřímu Zimolovi, dále radnímu pro kulturu, památkovou péči ad., předsedkyni kulturní komise Rady Jihočeského kraje a Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Dopis UHS byl zaslán na vědomí také Ministerstvu kultury ČR.

Vážený pane hejtmane, vážený pane radní pro kulturu, vážená paní předsedkyně komise,

se znepokojením jsme se těsně před Vánocemi dozvěděli, že ředitel Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), ing. Lubomír Bednář, provedl reorganizaci, v jejímž rámci zrušil mj. pracovní pozice tiskové mluvčí a kurátora sbírky starého umění.

Jako profesní organizace historiků umění, jejímž posláním je hájit zájmy celého oboru, proti tomu musíme důrazně protestovat. Sbírka starého umění AJG, jak je Vám jistě dobře známo, je unikátní regionální sbírkou.

Je to po Národní galerii v Praze druhá nejvýznamnější a nejrozsáhlejší kolekce gotického umění, u jejíchž základů stály takové osobnosti českých dějin umění, jakými byli František Matouš, Vladimír Denkstein, Jiří Kropáček, a jakou je vážený doyen oboru dějin umění, Jaromír Homolka.

Jakkoli je samozřejmě nutné soustavně dbát o úsporné vynakládání veřejných finančních prostředků, je zrušení pracovní pozice kurátora takovéto sbírky bezprecedentním činem celostátního dosahu a dokládá, že L. Bednář nevykonává svou funkci ředitele dobře.

V rámci reorganizace byl propuštěn rovněž kurátor Mgr. Martin Vaněk. Ten podle našich informací zastával své místo s plným nasazením, pečoval o odborné restaurování exponátů, věnoval se úspěšně zprostředkování umění veřejnosti, jednal o mezinárodní spolupráci se Slovenskou národní galerií v Bratislavě.

Zvyšoval si rovněž kvalifikaci postgraduálním studiem a především měl již připraven velmi dobře koncipovaný projekt soupisu a publikace vědeckého katalogu sbírky jihočeské gotiky, která je po řadu desetiletí desideratem celého oboru a bude mít i mezinárodní dosah.

Nyní má být sbírka svěřena pracovníkovi, který nevystudoval dějiny umění a v oboru se vědecky nijak neprofiluje. Právě historikové umění jsou však svým studiem připraveni k tomu, aby komplikovanou a náročnou správu sbírkových fondů nevyčíslitelné ceny prováděli kvalitně a poučeně, a aby ji dokázali zprostředkovat veřejnosti.

Jestliže zazněla argumentace, že po otevření stálé expozice gotiky před třemi roky a sbírky nizozemského umění před rokem, není již se sbírkou údajně mnoho práce, svědčí to pouze o alarmující neodbornosti toho, kdo takto uvažuje.

Pokud by tyto odborně neobhajitelné a manažersky nevhodné kroky ředitele AJG, L. Bednáře, nebyly napraveny, museli bychom bohužel konstatovat, že jde v plném smyslu o hazardování se zásadními hodnotami českého kulturního dědictví.

Jihočeský kraj by se tak připojil k některým regionálním politickým reprezentacím, které v posledních letech prokazují, že je zřejmě nad jejich síly kvalitně spravovat obrovské hodnoty kulturního dědictví, uložené v muzeích a galeriích, které jim byly svěřeny.

Obracíme se proto tímto dopisem nejen na veřejnost, ale zároveň také na Ministerstvo kultury ČR, jež je garantem státní kulturní politiky. Ta zavazuje každý státní i veřejný subjekt k řádné péči o kulturní hodnoty, včetně těch, které podporují národní a regionální identitu.

Právě v době, kdy je nutno posilovat efektivitu a úspornost na všech úrovních, stoupá velkou měrou význam zodpovědné péče o tyto nemateriální hodnoty. Věříme, že politická reprezentace kraje, která má zájem na jeho všestranném rozvoji, nebude podporovat unáhlená a odborně nepodložená rozhodnutí.

Žádáme Vás, abyste z pozice zřizovatele podnikli všechny nezbytné kroky, které by zamezily neblahým důsledkům zmíněné reorganizace a budeme očekávat Vaši odpověď.

Další informace:
ct24.cz Audit a výpovědi zmítají Alšovou jihočeskou galeriíA co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.