OSN: Česká republika dostatečně nepodporuje rovné postavení žen

Výbor OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen se shodl na tom, že Česká republika plýtvá lidským potenciálem. Má nepochopitelně nízký podíl žen ve významných politických pozicích, což je v rozporu s opatřeními na podporu rovných příležitostí.

(hh)

19.10.2010 16:05

284777_mediafax_tomas_nalevka

Markéta Hronková, Eva Kavková, Alexandra Jachanová Doleželová a Petra Kubálková prezentují hloubku problému. Foto Tomáš Nálevka, Mediafax

Podle členky Výboru OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen Soledad Murillové de la Vega Česká republika porušuje základní demokratické principy, které garantují rovný přístup a zacházení. Politická reprezentace podle ní ignoruje vůli a přání voliček a voličů, kteří by rádi viděli více žen v politice.

Výbor spolupracuje s českými neziskovými organizacemi a je informován o případech, kdy jsou ženská práva porušována či existují pouze na papíře. České delegace se dotazovali na nerovné zastoupení žen v politice a v zaměstnání, platovou diskriminaci, domácí násilí a obchodování se ženami. Členky a členové výboru kritizovali nízký počet volných míst v mateřských školách a nedostatek částečných a flexibilních úvazků, což spolu s nízkými platy považují za překážky lepšího uplatnění českých žen.

Informuje o tom úterní tisková zpráva České ženské lobby.

„Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen upozorňuje na notoricky známé nedostatky v otázkách rovných příležitostí žen,“ řekla Deníku Referendum předsedkyně Českého helsinského výboru Anna Šabatová. Hlavní příčinou tohoto stavu je podle ní skutečnost, že se politici, v naprosté většině muži, de facto nechtějí otázkami rovných příležitostí zabývat.

Zástupci ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s nerovnostmi na trhu práce ve Výboru OSN slíbili, že do konce roku bude vytvořen manuál pro snižování genderového mzdového rozdílu. Příští rok má být jmenována odpovědná osoba, která se bude problematice nerovného odměňování na úrovni ministerstva intenzivně věnovat.

Anna Šabatová k tomu dodává: „Bez aktivního úsilí a vytváření účinných strategií nelze dosáhnout významného pokroku. Nejenže politici otázky rovnosti neprosazují aktivně, ale nezřídka je přímo bagatelizují.

„Česká vláda v OSN deklarovala, že je zvýšení počtu zařízení péče o děti jednou z jejích hlavních priorit. Zapomněla ovšem dodat, jak je tato priorita propojena s návrhem na výraznou redukci rodičovského příspěvku,“ píší v závěru své tiskové zprávy ženy z České ženské lobby.

Výbor OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen minulý čtvrtek za účasti zástupců České republiky projednával postavení českých žen. Zajímal se o to, jakým způsobem hodlá česká vláda řešit diskriminaci žen v zaměstnání, a to především matek malých dětí.

Česká ženská lobby je síť organizací, která hájí práva žen v České republice. V současnosti sdružuje třiadvacet skupin, převážně nevládních organizací. Je také součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s Evropskou komisí EU.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.