Aféra Ekofilm: dva otevřené dopisy

Po skončení Ekofilmu poslala část poroty otevřený dopis režisérům, kteří na protest vůči ovlivňování poroty stáhli z programu své filmy. Tvůrci reagují rovněž otevřeným dopisem, v němž stanovisko poroty odmítají.

(red)

11.10.2010 14:05

Zz

Vlastně se nic nestalo. Stažené filmy se promítly, Jaroslav Dušek pobavil a porota se chovala v souladu se svou profesionální ctí. Až na toho Miluniče. Ten to nepodepsal. Foto Ekofilm

Na protest vůči pokusu ministerstva životního prostředí ovlivnit rozhodování poroty Ekofilmu s cílem neudělit žádnou z festivalových cen dokumentárnímu filmu Auto*Mat, vůči alibistickému jednání poroty a mlčení organizátorů festivalu se rozhodlo deset dokumentaristů stáhnout své filmy z festivalu Ekofilm.

Konkrétně šlo o Víta Klusáka a Filipa Remundu (Český mír), Martina Marečka (Auto*Mat), Iva Bystřičana (Doba měděná), Lucii Královou (Pahrbek český) a Martina Duška a Ondřeje Provazníka (Ženy SHR), Martina Řezníčka (Šitkredit), Olgu Špátovou (Oko nad Prahou) a Lindu Jablonskou (Rodinné křižovatky – Experiment Z).

Festival i přes protest tvůrců jejich filmy promítl. Po skončení Ekofilmu dostali tvůrci od porotců Jána Opartyho, Aleny Činčerové, Jacquese Génota a Michaela Havase otevřený dopis v následujícím znění:

„Otevřeným dopisem reagujeme na bezprecedentní kampaň některých tvůrců, jejichž dokumenty byly zařazeny do soutěže Ekofilmu 2010.

Prohlašujeme, že nikdo z Ministerstva životního prostředí ČR nezasahoval přímo, či písemně do práce poroty. Každé ovlivňování bychom pokládali za hrubé porušování základních zásad svobodného rozhodování, ale také jako útok na naši profesionální čest.

Členové poroty pracovali i hodnotili filmy samostatně podle svého vědomí a svědomí. Kampaň, kterou rozvířila úzká skupina tvůrců, nás velmi znepokojila. Členové poroty tento nehorázný atak považují za osobní urážku.

Vyzýváme signatáře této aktivity, aby veřejně vysvětlili příčinu a motiv svého konání.“

Dokumentaristé s tímto stanoviskem poroty hrubě nesouhlasí a porotcům dnes odeslali svou odpověď rovněž ve formě otevřeného dopisu, který podepsali Ivo Bystřičan, Martin Dušek, Linda Jablonská, Vít Klusák, Lucie Králová, Martin Mareček, Ondřej Provazník, Filip Remunda, Martin Řezníček a Olga Špátová:

“Vážení porotci a porotkyně Ekofilmu,

k protestnímu stažení našich filmů z programu Ekofilmu jsme se rozhodli v souvislosti s vnějším pokusem o ovlivnění poroty. To, že se odehrál, potvrdil porotce Vlado Milunić, jehož podpis ve vašem otevřeném dopise mezi jmény porotců chybí.

Stažením filmů jsme zároveň reagovali na nedostatečné vysvětlení ze strany organizátorů festivalu a rozdílných reakcí ze strany některých porotců Ekofilmu.

Netvrdili jsme, že do práce poroty zasáhl kdokoli z Ministerstva životního prostředí přímo či písemně. Pokus o ovlivnění proběhl zprostředkovaně, jak ostatně sdělil porotce Milunić.

Tato skutečnost nás coby tvůrce dokumentárních filmů velmi znepokojuje. Odmítáme zároveň vaši formulaci, že se jednalo o bezprecedentní kampaň, kterou jsme rozvířili, či o nehorázný atak. Našim jediným zájmem je, aby mezinárodní festivaly na území České republiky mohly probíhat korektně, transparentně a bez sebemenších náznaků politických tlaků do jejich dramaturgie. To by mělo být i zájmem vaším.

Doufáme, že příští ročník Ekofilmu bude probíhat důstojněji a bez signálů ovlivňování procesu výběru snímků i způsobu jejich prezentace před publikem.

Vzhledem k tomu, že jste nás veřejně vybídli k odpovědi, žádáme vás, abyste naši reakci zveřejnili na internetových stránkách Ekofilmu, stejně jako váš otevřený dopis.“


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.