Česko proti chudobě upozornilo na bídu hlukem o 127 decibelech

Před zahájením summitu OSN nad plněním Rozvojových cílů tisíciletí burcovala celý víkend kampaň Nahlas proti chudobě. Organizátoři upozornili, že cíle jsou stanoveny jasně, naplňovány jsou ale vlažně.

(red)

20.09.2010 17:41

Aktualizováno: 21.09.2010 10:31

V pondělí začal summit OSN věnovaný Rozvojovým cílům tisíciletí. Bude hodnotit deset let společného boje proti globální chudobě. V České republice tomuto tématu budou věnovány již tradiční Dny proti chudobě, upozorňující na extrémní chudobu některých světových regionů a na další globální problémy.

Víc peněz jde do evropského zemědělství než na pomoc
Šestina světové populace, téměř miliarda lidí, stále přežívá v podmínkách extrémní chudoby bez přístupu k pitné vodě, dostatku jídla a dalších základních lidských potřeb včetně nejběžnějších léků. Dluhy rozvojových zemí neúprosně rostou, použití prostředků na zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS) je často podmíněno pravidly, která jsou pro chudé země nevýhodná, a bohaté státy ze svých rozpočtů vyhrazují částky mnohonásobně vyšší na vlastní zemědělské dotace nežli na rozvojovou pomoc. Toto je jen zlomek potíží rozvojového světa, o kterých v naší společnosti neexistuje téměř žádné povědomí.

Tomáš Tožička, jeden z koordinátorů kampaně Česko proti chudobě, k tomu říká: „Na nadcházejícím summitu OSN by mezinárodní finanční instituce rády prezentovaly úspěch v boji s chudobou. Ta ale radikálně poklesla podle statistik jen v Číně, Indii a Pákistánu. Ve zbytku světa došlo k nárůstu až o tři sta milionů lidí. Cynicky by se dalo říci, že bohaté země, místo aby přispěly k odstranění chudoby, přispěly k ní svou neodpovědnou liberální politikou, která vedla ke světové krizi, na niž nejvíce doplatili právě chudí.“

Cíle jsou jasné, stačí je opravdu plnit
Hlavním cílem jednání světových lídrů bude zrevidovat současný stav plnění Rozvojových cílů tisíciletí a především se domluvit na takovém harmonogramu, který umožní jejich splnění do roku 2015. I přes některé úspěchy (např. v oblasti školní docházky nebo boje proti HIV / AIDS a malárii) se jeví jejich dosažení jako nereálné.

„Není nutné definovat nové strategie. Cíle, indikátory i prostředky, jak naplnit Rozvojové cíle tisíciletí, jsou dlouho známé. Nové sliby nestačí. To, co je potřeba, je silný a jasný signál vlád vyspělých, rychle rostoucích i nejchudších zemí, že boj s chudobou berou vážně a mají skutečnou a opravdovou vůli Rozvojové cíle splnit. Pokud se toto v New Yorku podaří, bude možné považovat summit za úspěšný,“ říká Ondřej Kopečný z Pražského institutu pro globální politiku – Glopolis, který bude na summitu reprezentovat české rozvojové organizace.

Pro mnohé nejchudší rozvojové země představuje rozvojová pomoc v době ekonomické krize velmi důležitý zdroj finančních prostředků, z nichž mohou financovat rozvojové projekty. V roce 2010 měly státy Evropské unie souhrnně přispívat na rozvojovou pomoc ekvivalentem ve výši 0,56 % HND. Podle nejoptimističtějších odhadů však prostředky věnované na boj s chudobou dosáhnou v letošním roce jen 0,46 % HND. V absolutních číslech bude chybět jedenáct miliard eur. Státy EU přitom v uplynulých letech shromáždily jeden bilion eur na záchranu finančního sektoru. V porovnání s touto částkou je zřejmé, že splnění slibů je především otázkou politické vůle, nikoli napnutých státních rozpočtů.

Česko proti chudobě
V České republice summit doprovázejí již pravidelné Dny proti chudobě. Jejich cílem je, aby se o této situaci diskutovalo na všech úrovních občanské společnosti, podporu hledají mezi státními i občanskými organizacemi, politiky, úředníky a zejména širokou veřejností.

Kampaň je organizována platformou Česko proti chudobě, která sdružuje na padesát organizací zaměřených na rozvojovou pomoc, vzdělávání, genderovou problematiku, životní prostředí i problémy mezinárodního obchodu a oddlužení.

127 decibelů proti chudobě
Více než tři sta padesát studentů a dalších několik desítek lidí v pátek 17.9. v Pelhřimově vytvořilo český rekord. Za použití hudebních nástrojů a všemožných předmětů a za výrazné podpory kapely Marimba Club se místní náměstí rozeznělo hlukem o síle více než 127 decibelů. Rekord nejhlasitějšího projevu byl vytvořen v rámci globální kampaně Nahlas proti chudobě. Mladí lidé z České republiky vyslali vzkaz státníkům, kteří se o tomto víkendu sjeli do New Yorku na summit k tzv. rozvojovým cílům tisíciletí.

„Studenti společně s dalšími jen dali výrazně najevo, že jim není lhostejná situace nejchudších lidí. Svět má dostatek prostředků i znalostí, aby dokázal zvýšit šance na lepší život lidí, kteří takovou šanci dnes vůbec nemají. Je jich skoro celá třetina světové populace,“ říká vedoucí Informační centra OSN v Praze Michal Broža.

Kancelář OSN v České republice byla organizátorem akce Nahlas proti chudobě v České republice za podpory Zastoupení Evropské komise v ČR, koalice nevládních organizací Česko proti chudobě, pelhřimovské agentury Dobrý den a místních škol. Happeningu se vedle zástupců organizátorů zůčastnili i představitelé města a kraje Vysočina.

„Jsme rádi, že i od nás zazní jasný hlas, že chceme lidem v nejchudších zemích pomáhat a že OSN dokáže takovou pomoc zajistit,“ řekl starosta města Pelhřimov Leopold Bambula. Další hlasy proti chudobě se z různých míst Česka ozývaly po celý víkend, podobně tomu bylo i v celé řadě států všech kontinentů.

A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.