Koridor drátů elektrického vedení na Zlínsku nebude

Zlínští krajští zastupitelé na nátlak obcí a ekologických iniciativ navrhli vypustit koridor pro dálkové elektrické vedení mezi Uherským Brodem a slovenskou hranicí z územní rezervy.

Ve středu schválilo zastupitelstvo Zlínského kraje „Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Zlínského kraje v uplynulém období 2008–2010". Návrh zpracoval krajský úřad a posléze ho upravoval po konzultacích s obcemi kraje a s dotčenými orgány státní správy. Zpráva kromě jiného navrhuje „aktualizací ZÚR ZK vypustit koridor územní rezervy vedení VVN 110 kV Uherský Brod – Strání (– Slovensko)“.

Jakkoliv to není žádné formální rozhodnutí, několik obcí včetně Suché Lozi, jejíž starostou je poslanec Petr Gazdík, a občanských sdružení to může považovat za úspěch svých snah. Iniciativě radil i Ekologický právní servis. Proti vymezení koridoru pro nové vedení společně protestovaly už při schvalování zmíněných zásad územního rozvoje v roce 2008. Tehdy dosáhly s přímou podporou 2 620 občanů alespoň přeřazení koridoru ze záměrů do územních rezerv.

V nedávno schválené zprávě jsou uvedeny dva hlavní argumenty pro úplné vypuštění: jednak je to okolnost, že potenciální investor, firma E.ON, zvažuje realizaci tohoto projektu v rámci velmi dlouhodobého až perspektivního výhledu, a jednak zjištění, že slovenská strana dle nejnovějších informací neuvažuje o navazujícím vedení Bošáca – slovensko-česká hranice.

Krajské zastupitelstvo předpokládá zpracování dalších jednak analytických, jednak podrobných územně plánovacích podkladů. Po zhodnocení všech dopracovaných dokumentů či dalších relevantních expertíz a po jejich projednání s veřejností a s příslušnými samosprávami bude možné se k tomuto záměru v budoucím období vrátit, či naopak tento záměr provždy opustit.

V České republice existuje několik dalších podobných případů. Podobně jako u jiných liniových staveb je z hlediska ekologů potřeba zvažovat za účasti veřejnosti v první řadě nutnost samotné existence stavby, dále trasování a konečně i samotné provedení.

Další informace:
Ekolist.cz Sdrátovaná krajina
Regiony24.cz Jihočeské matky nesouhlasí s plánovanou výstavbou stožárů vysokého napětí na Českokrumlovsku

A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.