ČTK se zúčastnila kampaně ČEZ proti ekologickým sdružením

ČTK vydala včera zprávu Odpůrci atomu z ČR dostali loni z Rakouska přes pět milionů Kč, ve které opomenula stanoviska ekologických organizací. Pozdější aktualizace obsahující výroky ekologických organizací je opět spíše poškozovala.

(jp)

23.07.2010 19:25

26573_mediafax_dobrin_stojcev

Abychom se o něm mohli něco reálného dovědět, musí to platit Rakušané. Foto Dobrin Stojčev, Mediafax

Ve zprávě o financování českých odpůrců atomových elektráren formulované tak, že poškozuje české ekologické organizace, se píše, že na hornorakouskou podporu českým odpůrcům temelínské elektrárny poukázala jedna z mediálních agentur, která spolupracuje s elektrárenskou společností ČEZ. Na dotaz Deníku Referendum ČTK uvedla, že se jedná o agenturu J.L.M. Zprávu si ČTK ale prý dělala sama z veřejně přístupných informací hornorakouské vlády.

Zprávu převzaly servery Týden.cz, Novinky.cz, ale i Ekolist.cz a několik dalších informačních zdrojů.

ČTK uvádí z podnětu ČEZ, že české ekologické organizace a odpůrci Temelína dostali loni od hornorakouské vlády dotace zhruba 208 570 eur (5,29 milionů Kč). Podle ČTK si je rozdělilo šest sdružení. Finanční podpora k českým ekologickým aktivistům plynula i v roce předchozím. Částka byla ale o pět tisíc eur (zhruba 127 000 Kč) menší a podělilo se o ni více příjemců.

Zpráva dále popisuje, kolik která organizace dostala. Podle Jana Beránka, který řídí český informační servis WISE, je hrubou chybou, že se ve zprávě vůbec neobjevuje, nač byly prostředky využity. Nepíše se, že ekologové je užili k osvětě a distribuci informací o energetice, jež by lidé u nás jinak nemohli dostat. „Je ostudou českého státu, že to, co by měl platit sám, musí financovat Rakušané,“ uvedl Beránek.

„Naše sdružení například z grantu uspořádalo pětatřicet přednášek a besed na školách, vydalo publikaci o bezjaderné energetické koncepci pro Českou republiku, provozuje jedinečný internetový portál s informacemi o stavu jaderné energetiky v zahraničí a nechalo vypracovat nezávislou studii o jaderné bezpečnosti starých sovětských reaktorů na Slovensku,“ řekl dále Deníku Referendum ekolog, nyní působící v mezinárodním ústředí Greenpeace International v Amsterdamu.

Beránek se nad postupem ČTK pozastavuje: „Zjišťovali snad, kolik ČEZ utratí za propagandu na školách a provoz informačních center v Dukovanech a v Temelíně? Jsou to řádově větší sumy, a přitom stát nedává ani korunu sdružením, která by nabízela jiný a nezávislý pohled,“ uvádí Beránek a pokračuje: „A kolik vydala ČTK zpráv o tom, co vlastně české ekologické organizace kritizující jádro o problematice říkají? Není to snad důležitější než zdroje jejich financí? Takhle to působí, jako že se ČTK propůjčuje k propagandě ČEZ v duchu normalizační státní bezpečnosti, která také sugestivně podsouvala otázku: kdo je platí?“ říká Beránek.

Zpráva ČTK dále uvádí, že přidělování hornorakouských dotací na boj proti jaderné energii kritizovalo před nedávnem sdružení Schwarzenberg, které zastřešuje starosty 29 obcí z pomezí Horních Rakous, jižních Čech a Bavorska. Spolková země by podle vedení této organizace měla investovat spíše do zajištění bezpečnosti než do „bezcílné" podpory antiatomových aktivistů.

K tomu Beránek pro DR uvedl: „Je třeba vědět, kdo a proč tohle říká. A proč se ČTK nepídí po tom, kde se kritika vzala a kolik třeba stála ČEZ peněz.“ Podle ekologických aktivistů je totiž sdružení pod vlivem ČEZ, který obce sponzoruje nesouměřitelně vysokými částkami z prostředků, které zaplatí občané v ceně elektřiny.

„Jenomže rozdíl mezi ekologickými organizacemi a organizacemi, které si platí ČEZ, je v tom, že my říkáme to, k čemu jsme dospěli vlastní úvahou a pak se snažíme najít prostředky, abychom to mohli říkat co nejhlasitěji. Oproti tomu lidé, kteří papouškují věci v zájmu ČEZ, by to neříkali, kdyby jim za to neplatil,“ uvedl Beránek.

ČTK dále píše, že podle zprávy zemského kontrolního úřadu vynaložily Horní Rakousy na boj proti jaderné energii, Temelínu či vzniku úložiště jaderného odpadu v Česku od července 2006 do konce roku 2008 celkem 996 000 eur (25,25 milionů Kč).

ČTK končí svou zprávu větami: „Kontrolní úřad, kterým je hornorakouský Zemský účetní dvůr, ve zprávě konstatoval, že i přes vynaložené peníze se cíle jako zastavení jaderné energie a dostavby Temelína nepodařilo dosáhnout. Uvedl také, že sdružení spolu nechtěla příliš spolupracovat a jejich činnosti se částečně překrývaly.“

Otázku, proč podle něj ČTK nekontaktovala žádnou z ekologických organizací, nechtěl Beránek komentovat. „Organizace sháníme od chvíle, kdy jsme měli zprávu, a jejich reakce vyjde se stejnými klíčovými slovy dnes odpoledne,“ uvedla na dotaz Deníku Referendum Denisa Svobodníková, vedoucí zahraniční redakce ČTK.

Místo objektivity další manipulace
Zprávu ČTK skutečně vydala, nicméně ta zavádějící obrázek příliš nezkorigovala.

Zpráva vydaná pod titulkem Čeští odpůrci atomu odmítají závěry z Rakous, že nespolupracují uvádí: „Česká sdružení nemají problém spolupracovat, to je podle nich potíž na rakouské straně, a jejich aktivity se nekryjí, řekli dnes zástupci sdružení ČTK.“

To ovšem vyplývalo již z původní zprávy. ČTK zde tedy vyvrací umělý problém, který vytvořila nesprávnou interpretací rakouského textu: už z něj totiž nijak neplyne, že by se nedostatky ve spolupráci měly týkat českých, a nikoli pouze rakouských sdružení.

Zpráva ovšem nastolením zástupného problému úplně obchází otázku zásadní: proč musejí být čeští občané informováni o rizicích jaderné energetiky z rakouských, a nikoli z českých prostředků.

Zpráva na to upozorňuje v pasáži týkající se sdružení V havarijní zóně. „Pokoušeli se prý v minulosti získat grant v České republice, ale to se nepodařilo. Peníze potřebují zejména na zaplacení právníků a odborníků. Účastní se totiž správních řízení a ve většině případů podávají žalobu.“ ČTK pak cituje zástupce sdružení Vladimíra Halamu: „V České republice jsou totiž ignorovány požadavky zákonů, které se vztahují k povolování a provozu jaderných zařízení."

Zpráva podstatu Halamova tvrzení nijak neověřuje, což by bylo snadno možné, ale místo toho je „vyvažuje“ výrokem mluvčího elektrárny Temelín Marka Svitáka, který pro ČTK uvádí: „Elektrárna Temelín je důležitým zdrojem výroby elektrické energie, který za deset let provozu ani náznakem neohrozil zdraví okolního obyvatelstva. A například v oblasti radiační ochrany patří k absolutní světové špičce." Tím ČTK svou zprávu uzavírá.

Příležitost právě tento výrok zaměstnance ČEZ konfrontovat se stanoviskem ekologických organizací ČTK promarnila. Podle Jana Beránka kdyby ČTK výrok Marka Svitáka, placeného z našich účtů za elektřinu, předložila ekologickým organizacím, dověděla by se toto: „Jsou to snadno ověřitelné nesmysly. Kapacita Temelína se kompletně vyváží, takže důležitý je leda pro ČEZ. A problémů s provozem a bezpečností Temelína, které nastaly během deseti let, je už pěkně dlouhý seznam. Nemluvě o vyhořelém jaderném palivu, které produkuje a pro něž neexistuje žádné bezpečné řešení,“ uvedl Jan Beránek.

Na dotaz Deníku Referendum, zda se vydanou zprávou ČTK neúčastní propagandy ČEZ, Denisa Svobodníková uvedla: „Propaganda je, pokud vím, zpráva, která má ovlivnit postoj příjemce vůči nějakému faktu či události. Zpráva hornorakouské vlády o vynaložených penězích není propagandou, ale informací veřejné správy, a ČTK jako českou tiskovou agenturu logicky zajímá část, která se týká Česka a o ní taky zpráva je. Kolik vynaloží ČEZ na propagaci jaderné energetiky, je z tohoto pohledu irelevantní, protože tu neklademe proti sobě finance vynaložené rakouským orgánem veřejné správy na něco a českou energetickou společností na něco jiného.“

Na argument Deníku Referendum, podle něhož propaganda spočívá i v tom, pokud dílčí, z kontextu vytržené formulace v zájmu určité mocenské struktury zakrývají podstatu problému, což se ve zprávě ČTK děje, už vedoucí zahraniční rubriky nereagovala.


A co si myslíte vy? Diskuse (1 příspěvek)

Foto-patrik-hlava-cb

Miroslav Patrik - Brno

Prohnilý Západ Sobota, 24.Července 2010, 02:38:0

Škoda, že ČTK nedala ve své téměř dokonalé zprávě do souvislosti, kolik ten prohnilý a zhýčkaný Západ poslal miliónů korun všem těm chartisům a jiným tzv. nezávislým iniciativám během jejich podvratné protistátní činnosti jako bylo psaní různých lživých stanovisek, vydávání obskurních časopisů a knih, pořádání přednášek pro kamarády a různých bytových divadýlek a šíření pomluv o našem vysoce rozvinutém průmyslově-zemědělském socialistickém zřízení, kde všichni mohli bez problémů pracovat a naši vlast tak zvelebovat ke světlým zítřkům, které se až ztrácely v perspektivě blahobytu. By psalo Rudé právo !

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.