Politici chtějí šetřit, zruší některé z orgánů Sněmovny

V Poslanecké sněmovně je osmnáct výborů a padesát čtyři podvýborů. Politici sestavující pravostředovou koaliční vládu mají v úmyslu některé z nich kvůli úsporám zrušit.

(vd)

14.06.2010 13:52


Spoluautor: ČTK

65969_mediafax_mikulas_krepelka

Poslanců jsou dvě stovky, jen čtyřikrát více nežli výborů a podvýborů, které si založili. Foto Mikuláš Křepelka, Mediafax

V Poslanecké sněmovně existovalo v uplynulém období celkem čtyřiapadesát podvýborů, které zřídili poslanci z celkem osmnácti sněmovních výborů. Jejich počet se ovšem měnil, některé zanikly, jiné vznikly.

Politici z ODS, Věcí veřejných a TOP 09, kteří nyní jednají o sestavení vlády, se netají snahou počet těchto orgánů snížit, a ušetřit tak peníze. To by mohl být případ například podvýboru pro lesní a vodní hospodářství, v jehož čele stál občanský demokrat Daniel Petruška. Podle informací ČTK se sešel pouze jednou, a to v červnu 2008, kdy se zabýval situací kolem Lesů ČR.

Na webu Poslanecké sněmovny není například žádný záznam o tom, že by se sešel podvýbor zemědělského výboru pro rozvoj venkova. Jeho místopředseda František Dědič z Občanské demokratické strany nicméně tvrdí, že se určitě sešel. „Z hlavy vím o dvou či třech jednáních,“ sdělil ČTK. Na webu také není záznam, že by jednal podvýbor pro potravinářství a veterinární činnost.

Nejvíce podvýborů zřídil hospodářský výbor: pro dopravu, pro energetiku, pro ochranu spotřebitele, pro podnikatelské prostředí, pro strategie a koncepce a pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku. Naopak mandátový a imunitní výbor si žádný podvýbor nezřídil, ústavně právní výbor si schválil jen jeden podvýbor. Podobně si volební výbor zřídil pouze podvýbor pro volební legislativu.

Výbor pro bezpečnost zřídil podvýbor pro zpravodajské služby, přestože ve Sněmovně existují komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby, Vojenského zpravodajství i Národního bezpečnostního úřadu. Na webu také není záznam, že by se tento podvýbor někdy scházel. Předseda tohoto podvýboru Jan Klas z ODS ale ČTK řekl, že podvýbor se asi dvakrát nebo třikrát sešel. Jednalo se na něm o vládním návrhu na reformu tajných služeb.

Hned tři výbory si zřídily podvýbory pro čerpání peněz z fondů EU. Kromě toho existují například podvýbor pro strategie a koncepce, pro regionální a přeshraniční spolupráci, výbor pro obranu zřídil hned dva podvýbory, které se týkají armády: pro kontrolu plnění úkolů reformy Armády ČR a pro kontrolu jejího programového financování.

Podle dlouholetého poslance KDU-ČSL prostor ke snižování podvýborů nepochybně existuje. „Některé výbory by se daly určitě spojit, avšak s jejich úplným rušením si nejsem tak úplně jistý. Podle mne to není rozumné,“ řekl Ludvík Hovorka Deníku Referendum.

Ludvík Hovorka upozorňuje v souvislosti s deklarovanými úsporami na to, že placené jsou pouze funkce předsedů a místopředsedů výborů a podvýborů. „Faktem nicméně je, že několik podvýborů fungovalo pouze formálně, neboť se nesešel vůbec. Snaha o jejich zrušení je tedy opodstatněná. Na druhou stranu mnohé z výborů a podvýborů fungovaly bezvadně a svoji užitečnost jednoznačně prokázaly,“ doplňuje Ludvík Hovorka.

Předseda podvýboru pobíral v minulosti za tuto funkci příplatek 13 508 korun a místopředseda podvýboru 6 754 korun měsíčně. Když ale poslanci schválili snížení platů ústavních činitelů, snížily se o čtyři procenta i tyto příplatky.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.