Jak si zasloužit oslovení paní

Rozdíly v tom, jak oslovujeme neznámé ženy, můžou vypadat jako zcela nepodstatné detaily. Zobrazují však společenský úzus a zažité stereotypy, a někdy mohou dokonce nést i symbolické násilí.

Ženy různých věkových kategoriích bývají oslovovány různě. Vedle standardních pozdravů, pokřikování, hvízdání nebo jiných nonverbálních gest se nejběžněji objevuje oslovení slečna nebo paní. Zvyká se na ně rozhodně snadněji než na kočičku, bejby nebo brněnskou „mařku“, stále mezi nimi ale zeje propast naplněná málo viditelnými mocenskými mechanismy.

Genderové aspekty označování osob se mohou zdát banálním a zástupným problémem, prosakují ale každodenními návyky a umožňují reprodukovat stereotypy, někdy i symbolické násilí.

Ve feministických kruzích je preferováno označení „paní“, vzhledem k tomu, že se jedná o status, který je v obecné perspektivě získáván ne zcela bezbariérově a nezásluhově, na rozdíl od oslovení „pan“. Paní se žena stává po svatbě, když získá vysokoškolský titul, nebo často tak nějak a priori, pokud je obklopena větším počtem dětí, které jsou pokládány za její vlastní – tedy ruku v ruce s mateřstvím. Vysokoškolský titul ovšem z obličeje nevyčtete, a kdo se nechce vdávat nebo vypadá mladě, bude zřejmě často a na dlouho odkázán do říše slečen.

3219129Je logicky snazší flirtovat s domnělou slečnou než s paní. Foto Care2

Oslovení slečno naopak mnohem pravděpodobněji nepředpokládá odbornost ani větší (mateřskou nebo profesní) zkušenost. Mnohem spíše může fungovat také jako vstupní brána k sexuálnímu obtěžování – je logicky legitimnější a snazší flirtovat s domnělou slečnou než s paní.

Pojem paní v sobě naopak nese náboj většího respektu a také očekávané zkušenosti, vyvěrající z mateřství, vysokoškolského vzdělání nebo věkové kategorie. Málokdo na ulici vás zkrátka začne obtěžovat oslovením „paní“, analogicky se tak často nesetkáme s oslovením „chlapče“, „mladý muži“ nebo „hochu“.

Některé ženy jsou však na oslovení slečna dokonce hrdé, nehodnotí je negativně nebo nevnímají zásadnější rozdíly (a bylo by zajímavé zkoumat percepci této kategorie v transgenderové rovině). Přesto tato terminologie uznání spojená s definováním sebe sama prostřednictvím vlastního muže nebo vysokoškolského diplomu, případně mateřských zásluh, nutí k úvahám o způsobech, jakými je společensky rámováno ženství a jaké varianty konverzace toto oslovení otevírá.

A tak může být oslovení slečna čteno jako doklad mladistvé svěžesti, ale také jako podezření z juvenilní nekompetence nebo nenápadné entrée k patriarchálnímu poučování.

A co si myslíte vy? Diskuse (17 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.

Alena Zemančíková - Brno

Pondělí, 3.Prosince 2018, 16:59:40

V životě se mi jednou přihodilo i to, že oslovení "slečna" bylo míněno jako povýšeně moralistní urážka, o to hnusnější, že z hlediska korektnosti nebylo jak se proti ní ohradit.
Pracovala jsem jako sekretářka katedry jedné z našich uměleckých škol. Bylo mi dvacet a během pracovního poměru jsem otěhotněla. V letním semestru už na mě bylo těhotenství vidět. Nebyla jsem vdaná, respektive měla jsem stále stejné jméno, takže se předpokládalo, že vdaná nejsem. Moji nadřízení, pedagogové i úředníci, to řešili způsobem, který je dnes už běžný a naštěstí zavedený: oslovovali mě křestním jménem a vykali mi. Pouze jediný mě důsledně oslovoval Slečno N.
Ostatně podobně se ke mně chovali i v krčském Ústavu mateřství, kde také přednostně řešili manželský stav.
To už se dnes mladým ženám, doufám, neděje, a ani pro děti už není manželský nebo nemanželský původ cestou či překážkou důstojného postavení. Pokrok, který v tomto ohledu společnost učinila, mi umožňuje věřit, že se praxe posune i ve věci manželství stejnopohlavních párů a dalších emancipačních kauzách.

Václav Pospíšil - Záhoří

Úterý, 4.Prosince 2018, 05:39:57

Místo aby dotyčný, dotyčná si řekl: blbec!, zakáže se používat slovo slečna. Jak to bývalo krásné, když z žáby, žabky vyrůstala a vyrostla slečna.
Místo, aby se přemýšlelo jak změnit člověka, přemýšlí se, jak změnit jazyk.

Alena Zemančíková - Brno

Úterý, 4.Prosince 2018, 10:00:55

Vážený pane Pospíšila, kde v textu ( každém z obou) vidíte náznak toho, že by někdo chtěl zakázat oslovení "slečna"?
Vždyť je to otázka kontextu: tak například když vyučující na střední nebo vysoké škole tituluje studentky "slečno", je to důstojné a mile starosvětské. Je-li ta "slečna" nastávající matkou, věc se problematizuje, když si představíme školní prostředí, tak dokonce ještě víc než jinde ( třeba u lékaře nebo na úřadě, kde se, všimněte si, dospělým ženám prostě říká paní, ať jsou jakéhokoli věku nebo stavu).
Dichotomie slov paní x slečna vyjadřuje v zásadě provdaná x neprovdaná, u mužů tomu tak není.
Uvažovat o těchto a podobných genderově jazykových úkazech je přece zajímavé. neznamená to, že když to děláme, chceme zakazovat slova.

Ivo Horák - Praha 3

Řekl bych, že Úterý, 4.Prosince 2018, 10:31:3

oslovení "slečno" je celkem bezproblémové v prostředí, kde se lidé a) znají a b) vdávají a žení. Ve velkoměstě se hodí pro dívky, u kterých je předpoklad, že jsou na střední škole.

Martin Profant - Praha 7

Úterý, 4.Prosince 2018, 12:11:38

Podivná je myšlenka autorky, že by oslovení "slečno" bylo obdobou "chlapče" či "mladý muži" -- mimochodem půvabně přitom míjí oslovení "mládenče", který by byl funkční obdobou oslovení "panno ..." (nutně spojeného s příslušným přívlastkem či jménem), jež v češtině kdysi funkčně odpovídalo "slečně" -- tedy neprovdaná příslušnice té vrstvy, kde se již nehodilo jako u nižších používat oslovení "děvče" či "holka" (v obou případech nutno oslovovat nominativem, nikoli vokativem).

Mé vrstevnice -- patřím k první zkažené generaci, pro kterou nebyl podstatný, alespoň ve větších městech, status ženy uspěšné na sňatkovém trhu -- obvykle slyšely mnohem radši oslovení "slečno" než "mladá paní", neprovdané známé mé babičky status "slečny" naopak deklarovaly s podobnými rozpaky jako dnes docent, kterého studenti oslovují "pane profesore".

Urazit, či se o urážku pokusit, lze snad každým myslitelným oslovením: akademik, který osloví studentku nebo podstatně mladší kolegyni "slečno", je už hodně neurvalý. Ale obecně? Proč by to mělo být méně zdvořilé než "paní" (ta by ostatně v akademickém kontextu urážela obdobně).

p.s. Pozoruhodná je to vymezení rozdílu mezi slečnou a paní vysokoškolským titulem. Nesetkal jsem se s tím, ale ... V mém oboru se za první republiky vyskytla badatelka, kterou v protokolech rigorozních zkoušek zapisovali coby přísedící jako "slečnu docent" (byla to myslím Jiřina Popelová, ale zatímco obskurní titul jsem si zapamatoval, nositelkou si nejsem úplně jist).

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Úterý, 4.Prosince 2018, 12:16:41

https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/454700-uz-zadne-damy-a-panove-s-tradicnim-oslovenim-konci-i-metro-v-new-yorku.html

J_

Jiří Kubička - psycholog, Praha

Středa, 5.Prosince 2018, 08:14:16

Já se už dlouhou dobu bez oslovení "slečno" zcela obejdu, u velmi mladých žen použiju křestní jméno+vy, od staršího muže se to snese.

V němčině "Fräulein" jako oslovení dospělých vymizelo a slečna ji bude následovat, i když to není na rozdíl od Fräulein zdrobnělina. U starších neprovdaných dam se už nepoužívá, s titulem už dávno ne.

Václav Pospíšil - Záhoří

Středa, 5.Prosince 2018, 11:00:33

Máte pravdu, paní Zemančíková, tak daleko jsme ještě nedošli. Spíš tam mělo být zakážeme SI. Ve vědomí jak je oslovení slečna zranitelné, raději použiji "mladá paní", čímž dotyčnou povýším do vyšší kategorie. Podobně, jako, ikdyž z jiné příčiny, si zakazuji oznámení, že někdo je mým přítelem nebo přítelkyní. Podobně se bojím, že podobné nejednoznačnosti brzy dosáhneme v pojmu manželství. Škoda, že polonium neumí mluvit, jistě by křičelo, že se chce jmenovat také radium, vždyť je také radioaktivní. Snad mi uznáte, že spíš bychom měli usilovat o citlivost člověka vůči druhým i vůči jazyku. Bylo by to účelnější než genderové přemítání, které navíc společnost rozděluje.

Ivo Horák - Praha 3

Středa, 5.Prosince 2018, 14:49:47

Čeština má mimořádné množství výrazů, označujících příslušníky obou (tradičních) pohlaví, a další, odvozené, svým významem poněkud přenesené.

Tak tu máme vedle ženy i ženskou, ženušku, ženštinu a žínku. Vedle nich je k dispozici i starodávná mužena nebo třeba mužatka. Dívka, děvče, dívenka, dívčina, děvucha (z hor) jsou mladší. Děvka a děvečka ne vždy. Kdyby to nestačilo, máme tu výrazy vypůjčené ze světa zvířat, či hmyzu: žába, žabec, beruška. Pokračovat můžeme paními, paničkami, pannami a panenkami a skončit u dam. O zaujetí mládím opět svědčí všechny holky, holčiny, holčice, či holčičky, k nimž se druží ještě mladice. Menší přitažlivost starších ročníků dokládají báby, baby (ježibaby nechme stranou), babizny i babice, taktéž stařeny, milé jsou naopak babičky, bábinky a nakonec i stařenky. Snad toho bylo dost - mužské kategorie si, aspoň pro dnešek, odpustím.

Chceme takové pojmové bohatství nechat upadnout v zapomnění a vystačit si jen s jeho zlomkem, doplněným o nějakého toho seniora, příp. juniora? Nebyla by byla docela škoda? Nemyslíte, slečny? Nebuďte slečinky!

Jaroslav Hajek - Přisluhovač globálního kapitalismu, Mnichov

Jazykové bohatství Středa, 5.Prosince 2018, 21:51:42

s tím nemá celkem nic společného. Slovo "slečna" v jazyce určitě zůstane, jenom se nebude běžně používat jako oslovení, stejně jako se tak nepoužívá třeba "stařenka", "panna", nebo "dáma".

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Čtvrtek, 6.Prosince 2018, 14:57:10

To není tak docela jisté. Jak už tu někdo (tuším pan Profant) konstatoval, například v němčině to oslovení "slečna" (Fräulein) vymizelo prakticky už naprosto. A i například studentky jsou ze strany akademického personálu oslovovány s naprostou samozřejmostí jako "paní" (Frau).

Jaroslav Hajek - Přisluhovač globálního kapitalismu, Mnichov

No však to oslovení ať klidně vymizí, Čtvrtek, 6.Prosince 2018, 22:16:50

a slovo zůstane. Vždyť to říkám :) Takových slov je řada.
Je sice možné, že když se "Fräulein" a "slečna" přestanou používat jako oslovení, časem se přestanou používat úplně a najdete je jenom ve slovníku (jako "altmodisch"), ale toho se nejspíš nedožije ani jeden z nás. A i kdyby, tak co má být - nějaká slova "zanikají", ale více jich vzniká.

Prostě oslovovat ženu "slečno" je jako oslovovat muže "mládenče". Pokud je na to někdo dříve narozený zvyklý, tak se to snese, ale není proč to učit děti.

Václav Pospíšil - Záhoří

Pátek, 7.Prosince 2018, 07:47:9

Slova mizí. To je přirozené. Za mého mládí byla slečna farská - svobodná sestra pana faráře, která mu byla kuchařkou.
Důležité je, jak užíváme slova živá. K manželství patřil muž a žena, manžel a manželka. Jak budeme muset změnit dosavadní spojení? Partner A, partner B?
Jazykovědci nechtějí kodifikovat jazyk. Nechávají mu vývoj, prý přirozený. Jenže jazyk nemění většina, ale jednotlivci. Většina se nového výrazu - výrazy z angličtiny : "je to o", nového pojmenování: laser, někdy zbytečného, nebo i nesmyslu: "jakoby", chytne. Proč jsou nová slova tak chytlavá? Je to touha po novém? Anebo nové slovo znamená být in? Anebo snad snaha vyhovět menšině?

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Pátek, 7.Prosince 2018, 08:15:19

Čím rychleji se jazyk mění, tím rychleji se vytrácí schopnost porozumět minulosti. Mít s ní aspoň nějaké spojení.

Ivo Horák - Praha 3

Pátek, 7.Prosince 2018, 11:08:44

Slov v jazyce neustále přibývá. Objevuje se potřeba nových, někdy vysoce specializovaných termínů, navíc pro lidi, uživatele jazyka, je charakteristická tvořivost a hravost. Nezdá se, že by se počet slov blížil hranici lidských možností. Nikdo samozřejmě nezná všechna slova, je však záhodno, abychom si jich osvojili hodně, abychom si rozuměli, mezigeneračně i v prostoru. Mnozí z nás ovládají několikanásobek českých slov, protože mluví více jazyky, přičemž užívají část jejich slovní zásoby. Není nám to na škodu. Naopak.

Naši slovní zásobu přirozeně rozšiřují také jména osobní a místní. Nechceme snad znát jen Velkou Hleďsebe! Podobně jako idiomy či rčení si je třeba osvojit i spoustu dalších sousloví a formulací z řady oborů. To všechno si máme a můžeme pamatovat. Lze na tom nejlépe pracovat od dětství, to jde skoro samo, nejinak je tomu ostatně s fyzickou kondicí (i dovednostmi). Poukazy na Wikipedii, resp. třeba elektrické koloběžky nepředstavují relevantní protiargument. Heršvec, to jsem zas už zabrousil do toho školství, o němž se diskutuje jinde, pod článkem pana Karena.

J_

Jiří Kubička - psycholog, Praha

Pátek, 7.Prosince 2018, 12:01:35

Formální a zdvořilé oslovení z povahy věci směřuje k unifikaci. Například z oslovování mužů se vytratilo "jemnostpane" "milostpane", "Vaše blahorodí" Tato oslovení ostatně byla také svázána pravidly. Zbyl jenom "pan". Považujeme dnes za správné každému dopřát stejnou míru zdvořilosti.

V neformálních osloveních je větší pestrost a jistě to tak zůstane.

Ivo Horák - Praha 3

Pátek, 7.Prosince 2018, 22:40:7

Pan Kubička má pravdu. Jistou paralelu k jím zmíněnému procesu můžeme vidět též ve vývoji společenského oděvu. Nestejně vysoce postavení muži nosili před několika stoletími velmi rozmanité a pestré odění, takže na sněmech nebyla žádná nouze o podívanou. Dnešní parlamenty jsou proti tomu přehlídkou odstínů šedi, ozvláštněné jen kravatami pánů. U žen nedošla standardizace dosud takhle daleko, ovšem kostýmky to už daly šatům na frak.

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.