Všechny typy her v Národní technické knihovně

Nová budova Národní technické knihovny v Dejvicích ve svých útrobách skrývá jak studio s kresbami světově uznávaného umělce Dana Perjovschiho, tak i prostornou galerii, uvádějící právě lehce provokativní výstavu.

Aaaaaaaaaven

Johana Lomová

12.04.2010 11:40

Zz

Sport, divadlo, tanec, forma nátlaku, hra s identitou? Panenka hraje konečně i stolní fotbal. Foto autorka

Kurátor Milan Mikuláštík působil v letech 2008–2009 v experimentálním prostoru NoD v Dlouhé ulici. Od září 2009 připravil v Galerii NTK již druhou výstavu. Po tematické přehlídce Limity těla o těle v postindustrální společnosti se věnuje na první pohled odlehčenému tématu hry.

Vystavená díla, shromážděná od dvaadvaceti žijících autorů, však ukazují, že i hra může být provokativním komentářem současných hodnot vyznávaných naší společností.

Text k výstavě přibližuje koncept teorie her francouzského sociologa Rogera Cailloise. V jeho terminologii existují čtyři typy her: hry aleatorické sledují princip náhody (hod kostkou), hry agonické kopírují lidskou soutěživost (sportovní utkání), zatímco hry používající mimikry uspokojují lidskou touhu být někým jiným, než kým jsou (divadlo); hry způsobující ilix pak vyvolávají pocit závrati (tanec).

Pro širší uchopení fenoménu hry ve výtvarném umění v konceptu výstavy lze exponáty rozdělit na ty, které hru vnímají jako nástroj sociálního a kulturního nátlaku, a na ty, co hru interpretují jako formu experimentu.

První zmíněnou skupinu na výstavě zastupuje například Jana Kochánková, která ve svých inscenovaných fotografiích zkoumá lidskou identitu násilně formovanou společenskými konvencemi.

Podobně k tématu přistupuje Lenka Klodová ve feminizované verzi stolního fotbalu; místo tradičních fotbalistů jsou na hráčských tyčích umístěny panenky-tanečnice. Společenské hodnoty komentuje i rotující objekt Filipa Turka a další.

Druhou skupinu, hru jako experiment, v její nejradikálnější formě zastupuje početná skupina prací Jana Steklíka, dnes již klasika českého konceptuálního umění. Jeho kresby cigaretou nebo Ňadrovky – otisky ženských prsou, stejně jako zamalovánky a odstřihovánky představují reprezentativní průřez umělcovou tvorbou.

Jan Steklík náhodu zkoumá v její vizuální podobě, oproti tomu Stanley Povoda se ve svých telefonech-syntetizátorech zajímá o zvuk a návštěvníka výstavy vyzývá, aby jej spoluvytvářel. Steklíkovy práce i interaktivní hudební nástroje Stanleyho Povody jsou zde připomínkou experimentů vycházejících z umění šedesátých let.

Stanley Povoda a Jan Steklík jsou na výstavě zastoupeni nejvyšším počtem prací, a tvoří tak jakési centrum celé výstavy. Věkový rozdíl, který je dělí od zbytku mladších vystavujících umělců, vybízí k interpretaci výstavy jako mezigeneračního dialogu nad nadčasovým tématem hry.

Galerie NTK v Praze Dejvicích se bezesporu stala zajímavým místem, kde výtvarné umění není jen pasivně vystaveným materiálem. Naopak, její umístění ve veřejném a hojně navštěvovaném prostoru knihovny je ideální pro galerii, která chce skrze umění provokovat debatu.

Výstava s názvem Fenomén hry má všechny předpoklady pro to, aby tento cíl naplnila. Své práce zde vystavují Jan Steklík, Milan Salák, Jan Kadlec, Martin Zet, Zbigniew Libera, Filip Turek, Stanislav Zámečník, Jana Kochánková, Stanley Povoda, Jan Šerých, Pavel Sterec, Petra Vargová, Evžen Šimera, Jan Nálevka, Jesper Alvaer, Isabela Grosseová, Lenka Klodová, Jana Kalinová, Mario Chromý, Dušan Záhoranský, Vladimír Turner a Michal Panoch.

Fenomén hry
kurátor: Milan Mikuláštík
Galerie NTK, Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6
otevřeno: po – pá: 10 – 18; so: 10 – 17
Výstava trvá do 29. dubna 2010
Vstup zdarma

Centrální prostor NTK s kresbami Dana Perjovschiho je veřejně přístupný.
Informace získáte v Návštěvnickém centru NTK.

Internetové stránky: http://www.perjovschi.ro/
http://www.techlib.cz/cs/sluzby/programy-akci/galerie/


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.