Islamofobové, radujte se! Přicházejí křesťané, kteří mlátí děti

Do naší vlasti z Bavorska se hodlá přestěhovat křesťanská sekta Dvanáct kmenů. V Německu měla problémy s úřady, protože mlátila děti, neposílala je do školy. V čem se podobá Amazonu? A uvítá ji ministr Dan Zlatoústý?

„Proč k nám, vždyť k nám nikdo nechce?“, ptal jsem se sám sebe nad článkem v německých novinách, kde píší, že se k nám chystá přestěhovat křesťanská sekta Dvanáct kmenů. Sekta pochází z USA, údajně žije podle Bible a původních starokřesťanských zásad společenství z Jeruzaléma.

S německými úřady měla opakovaně problémy kvůli násilí na dětech, hodně se o ní psalo. Úřady odňaly děti mnoha rodinám. Sekta odmítá zdravotní pojištění, děti neposílá do školy, domácí vyučování neodpovídá osnovám, protože nevyučuje obsahy, které jsou v rozporu s biblickými představami. Členky sekty jsou podřízeny členům, společenství je přísně hierarchizované, pracuje se pořád, na osobní majetek se nehraje.

Největší nebulvární německé noviny napsaly, že do České republiky se sekta stěhuje z toho důvodu, že u nás nejsou tělesné tresty na dětech zakázány tak striktně jako v Německu. A zde je odpověď na otázku proč k nám. Nechtějí žít s námi, chtějí žít u nás. Dověděli se, že děti se u nás mlátit smějí, a kdyby ne, kontroluje se tu méně.

Podobnou zápletku jsme tu měli před časem v oblasti podnikání. Týkala se americké firmy Amazon, o které se v Německu mluví jako o „laboratoři vykořisťování“ či o „trhu s otroky“. Amazon podle mediálních zpráv ignoruje soukromí zaměstnanců, pracoviště monitoruje kamerami, vybízí k donašečství, vyhazuje lidi, kteří onemocní a šíří atmosféru soutěže v tom, kdo déle zůstává na pracovišti.

Sekta Dvanáct kmenů. „Podobnou zápletku jsme tu měli před časem v oblasti podnikání." Foto WmC

V médiích byly přetřásány bezpečnostní agentury, které měl Amazon v Německu najaté a které měly blízko k pravicovému radikalismu. Amazon také údajně zdržoval zásilky těch, kdo se nepodvolili jeho vnuceným smlouvám. Otevření poboček Amazonu v České republice přivítala česká vláda. Pobočky zaměřené výhradně na německý trh odešly z Německa kvůli tlaku odborů, stávkám a mediálním kampaním.

Pro sektu Dvanáct kmenů se stejně jako pro Amazon Česká republika jeví jako oáza klidu s velkým prostorem pro realizaci vlastních představ o člověku a o světě. Sekta je pracovitá, pár jejích členek a členů dobře podědilo, takže očekávaný ekonomický přínos právě přicházející sekty může být značný.

Na vládní úrovni by ji mohl uvítat ministr kultury přezdívaný Dan Zlatoústý. Nedávno jsme se dověděli, že ministerstvo kultury coby bývalý palác disponuje funkční kaplí. Ideální místo pro uvítací ceremoniál.

Ministrova teta, kterou ještě neznáme, by mohla dosvědčit, že její bratranec dostával nařezáno a prospělo mu to. Ministr by v řádu české vtipnosti mohl poznamenat, že někteří jeho protivníci ve vládě zjevně nařezáno nedostávali, a dost jim to chybí.

Do tiskové zprávy pro Babišovy noviny pak může jít informace, že sekta používá k mlácení lehčích případů březový proutek, pro těžší případy hůl. Tím by se uspokojila bulvární tvář novin.

Následovat může pravdivá informace, že mlácení dětí se v sektě zdůvodňuje citátem z listu Židům 12,6. „Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna.“ V Babišových novinách by to mohli považovat za zlatá slova předjímající blízkou budoucnost celé společnosti, když uvnitř novin, jak dosvědčují někteří jejich odpadlíci, to už od pána s malým p zažili.

A co si myslíte vy? Diskuse (32 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.

Aleš Morbicer - invalidní důchodce a audiofil, Ostrava

Čtvrtek, 12.Ledna 2017, 13:38:5

http://www.lidovky.cz/nejsou-to-tyrani-ale-slusni-lide-brani-starostky-obcany-z-komunity-dvanact-kmenu-ggp-/zpravy-domov.aspx?c=A170111_155011_ln_domov_sk

Není tenhle článek náhodou jen kopanec, který jste chtěl těm hnusným křesťanům uštědřit?

Pavel Kolařík - informatik

Mě by hlavně zajímalo Čtvrtek, 12.Ledna 2017, 13:47:56

proč si autor považuje za nutné kopnout do ministra kultury Hermana. Je to tady normální?

V jakém okruhu lidí se ministru Hermanovi přezdívá "Dan Zlatoústý"? Nikdy jsem to neslyšel. Je to tedy zřejmě jenom v české extrémně levičácké "scéně", že.

Co má znamenat narážka na "ministrovu tetu, kterou ještě neznáme"? Jakým myšlenkovým pochodem k tomu autor dospěl?

Pavel Kolařík - informatik

Ministr Herman je katolík, a není islamofob Čtvrtek, 12.Ledna 2017, 14:07:16

Nemá nic společného s žádnými sektáři.

Ale chápu, že to samozřejmě nic nemění na tom, že zdejší extrémní levičáky "prostě tak nějak s.re", že.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Takže křesťani mlátí děti?! Pátek, 13.Ledna 2017, 00:36:41

Tak vida, to se nám to pěkně vybarvujou, beránci. A ten průserář, co se stýká se samejma pochybnejma existencema a protistátníma živlama (jako třeba Brady s dalajlámou), tak ten je taky s nima?

Já bych je všechny pozavíral!

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Pane Kolaříku, narazil jsem na zajímavou knihu. Pátek, 13.Ledna 2017, 01:03:4

"Nová levice zklamaná marxismem opustila jeho ekonomické analýzy a zaměřila se na rozvíjení utopických prvků Marxova ranného období, které se snažil sám Marx ve svém pozdějším díle překonat. Utopický prvek marxismu levice v 60. letech proměnila v nihilismus ohledně západní civilizace.
(...)
Po zklamání z dělníků se hledá nový revoluční subjekt. Přitom se má za to, že revoluci je třeba pojmout hlouběji než jako převzetí politické moci. Musí to být permanentní revoluce odehrávající se v lidském vědomí.
(...)
Namísto ekonomické analýzy vykořisťování se tematizuje filozofie odcizení. Přechází se od kritiky kapitalistické ekonomiky ke kritice celé západní civilizace a institucí, které si vytvořila ke své ochraně a reprodukci: státu, národa, rodiny, školy."

Recenze je zde:
http://casopisargument.cz/2017/01/12/multikulturalismus-jako-politicke-nabozenstvi/

Pavel Kolařík - informatik

Na tom je zejména zajímavé, Pátek, 13.Ledna 2017, 09:14:20

že tu nenávist k vlastní (západní) civilizaci má extrémní levice společnou právě např. s těmito sektáři z Dvanácti kmenů. A to včetně experimentů na dětech (společná výchova v různých komunitách atd.)

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

"Přicházejí křesťané, kteří mlátí děti" Pátek, 13.Ledna 2017, 09:23:10

Krásný titulek! Takže co je tím základem rasismu, xenofobie, nálepkování nebo naopak politické korektnosti, pane Šícho?

Pavel Kolařík - informatik

Na druhé straně ovšem Pátek, 13.Ledna 2017, 09:39:40

ten odkazovaný článek zase hraju na strunu nenávisti k multikulturalismu, a to úmyslně špatně pochopenému.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Společná nenávist extrémní levice a Dvanácti kmenů k západní civilizaci? Pátek, 13.Ledna 2017, 10:25:11

Z těch několika málo informací, které jsem o té sektě letmo zaslechl či uviděl, mám dojem, že spíše než o nenávist se u nich jedná o izolaci od západní civilizace.

Extrémní levice se naopak od západní civilizace neizoluje, ale chce ji změnit podle svého projektu. Každá snaha o "změnu podle našeho projektu" logicky přináší reakci těch, kteří s projektem nesouhlasí. S tím je třeba při těchto změnách počítat. Potíže se obyčejně řeší pokusem o převýchovu nesouhlasících a likvidací těch nepřevychovatelných zatvrzelých odpůrců krásného nového světa.

Když to tedy shrnu: Dvanáct kmenů si buduje "krásný starý svět" jen soukromě a pro sebe, zatímco extrémní levice buduje "krásný nový svět" pro nás pro všechny.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Můžete prosím, pane Kolaříku, přiblížit Pátek, 13.Ledna 2017, 12:01:0

proč si myslíte, že ten odkazovaný článek v časopise Argument hraje na strunu nenávisti k multikulturalismu? Může se (v té knize toho kanadského sociologa) přece jednat jen o jiný (odmítavý) názor na multikulturalismus.

Pokud si vzpomínám, jakýkoliv odmítavý názor na socialismus a komunismus byl vždy komunisty označen za nenávist k socialistickému společenskému zřízení a ke komunismu...

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Proč vlastně multikulturalisté nejásají nad příchodem Dvanácti kmenů? Pátek, 13.Ledna 2017, 12:12:21

Jde v tomto případě o multikulturní obohacení, nebo nejde?

Ano, u muslimů, stejně jako v tomto případě, můžeme kritizovat jisté kulturní odlišnosti. V jednom případě nám vadí více, ve druhém méně.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Společnost odlišných komunit Pátek, 13.Ledna 2017, 13:35:9

je přece cílem multikulturalistů a nové levice.

Dovolím si připomenout izraelské kibucy. Předpokládám, že děti v té komunitě (či sektě) žijí společně se svými rodiči.

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Pátek, 13.Ledna 2017, 13:50:22

Já myslím, pane Nusharte, že multikulturalisté prostě počítají s tím, že příslušníci (původních) kultur časem přijmou základní principy liberální společnosti.
Zatímco od členů sekt (nevím, zda je lze považovat za nové kultury) tohle nečekají.

Martin Profant - Praha 7

Nepřicházejí, už tu jsou... Pátek, 13.Ledna 2017, 16:32:9

Jednou zase dám s potěšením za pravdu Pavlu Kolaříkovi. Smíchat článek o problémové sektě s útokem na ministra Hermanna bylo přinejmenším nevěcné a nechutné, navíc stylisticky pitomé.

Článek navozuje představu jakoby v České republice nepůsobili uz nejméně dvě desetiletí náboženské sekty s obdobnými konfliktními nároky: a) neomezená pravomoc patriarchy rodiny; b) odmítání povinné školní docházky a nerespektování pravidel domácího vyučování.

Myslím, že pokud nějakou sektu motivovala k pochodu na východ údajná tolerance východních barbarských zemí vůči násilí na dětech, podle současných zkušeností je Česká republika zklame (tak jako kdysi zklamala Akademii Morávia) -- na placnutí otevřenou dlaní přes zadeček dítěte či na pohlavek se u nás opravdu příliš nehledí, tvrdé fyzické tresty však přežívají jen v rovině neodhalených, a proto nepotrestaných excesů.

O něco lepši to budou mít s tím domácím vyučováním. Odpovědnost za něj jsme co do provozu hodili plně na krk ředitelům škol (myslím, že Česká školní inspekce ani nemá dodnes metodiku kontroly) a již dnes jsou vyhledávané obce a školy, které prosluly bezbřehou shovívavostí vůči sektářským úpravám.

Evě Hájkové

Oni ani lidé, kteří podporují pestrost společnosti a považují ji za přínos, nezpochybňují původní novověkou zásadu náboženské tolerance: Svoboda projevů náboženství končí tam, kde porušuje civilní zákony:

*Věř si v jednoho boha, v žádného anebo dvacet, ale pokud je v zemi povinná školní docházka, tvé dítě bude chodit do školy (či realizovat zákonné náhradní plnění), ať si tvé náboženské předpisy říkají, co chtějí.*

Zároveň existuje druhá linie, řekněme ji multikulturní (ale je o pár století starší než to slovo) Od slušného státu se očekává, že bude přijímat své zákony tak, aby zbytečně neztěžoval kterékoli skupině obyvatel žít podle jejich náboženství a kulturních zvyklostí. A probíhá neustálý a nutný politický střet o to, co je to "zbytečné".

V ČR se přeme např. o to, zda musíme zakazovat dívce nosit ve škole šátek anebo zda musíme respektovat matku, která odmítá jako zákonný zástupce transfuzi krve pro své dítě, když lékaři nevidí jinou formu jeho záchrany.

Aleš Morbicer - invalidní důchodce a audiofil, Ostrava

Sobota, 14.Ledna 2017, 12:47:17

Moc pěkně se vám to podařilo v málo slovech shrnout pane Profante, opravdu.

Osobně, jak známo, stojím blíže té první linie (třeba postoje k veřejnému zdr. pojištění, obecnému (státnímu) školství, domácím porodům, kontrole čistoty ovzduší a vod, úplného zahalování žen v islámu........ jen tak namátkou témata z tohoto ranku, ke kterým jsem se tady vyjadřoval).
Nelíbí se mi popírání evoluce v učení dvanácti kmenů. Evoluce je úžasná a fascinující věc a jeden ze základů vnímání hloubky, šíře a rozmanitosti a propojenosti stvořeného světa. Je jedním z klíčů k pohledu upřenému na přírodu a koneckonců i kulturu nemajetnickému a nezlatokopeckému, k pohledu plnému údivu a pokory.
Navíc - jak je momentálně známo asi ještě víc - jsem dost tvrdý odpůrce doslovného čtení náboženských textů.
Takže v tom Dvanáct kmenů odmítám.

na druhou stranu jsou to podle všeho docela milí lidé, mají chuť a zájem starat se o půdu a nervat přitom do ní anorganickou chemii, tvrdě pracovat, účastnit se života širší komunity, čili obce --- to považuji vždy za dobré znamení, i ekonomického života.............

Je to zatrachtilý problém.....

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Sobota, 14.Ledna 2017, 14:50:4

"Docela milí lidé" - Sekta ultrakonzervativních šílenců, kteří ve jménu tupohlavého lpění na liteře Bible do krve mlátí své děti - tak to jsou opravdu "docela milí lidé"!...

Aleš Morbicer - invalidní důchodce a audiofil, Ostrava

Sobota, 14.Ledna 2017, 16:25:20

"... do krve mlátí své děti..." - asi nejsem v obraze, myslel jsem, že to nebylo prokázáno, pouze bylo podezření na základě nějaké tajné nahrávky.
A ti lidé, kteří s nimi teď žijí, je považují za slušné.
Týraných dětí by si snad někdo všiml, je to vidět, když členové běžně chodí do společnosti mimo sektu....................
Ale jak říkám - možná jsem mimo a pak je to opravdu nepřijatelné.

O tom ale řeč nešla.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Neděle, 15.Ledna 2017, 11:27:59

Ano, celá ta aféra propukla na základě jedné tajné nahrávky, kdy se někomu podařilo proniknout do nitra té sekty.

Faktem je: tato sekta zastává ultrakonzervativní bigotní žtivotní názory, víceméně se odloučila od okolního světa, své děti odmítá posílat do státních škol, protože se v něm vyučuje sexuální výchově. S odvoláním na onu pasáž s Bible bijí i malé děti za nepatrné prohřešky pruty na nahou kůži, a to i několikrát denně. Z toho důvodu jim německé úřady postupně odňaly několik dětí, a svěřily je do pěstounské péče.

Ty vazby v té sektě jsou - jak už to typicky bývá - ovšem tak silné a tak iracionální, že mnohé z už dospělých dětí, které toto týrání samy zažily, jsou natolik zfanatizované, že to samy shledávají být v pořádku; a zcela stejným způsobem hodlají "vychovávat" i své děti vlastní.

Protože by dotyční museli počítat s tím že by s tímto svým jednáním i v budoucnu narazili na činnost německých úřadů, tak proto se rozhodli emigrovat do - zřejmě "liberálnějšího"! - Česka.

Pavel Kolařík - informatik

A pak že ČR nepřijímá uprchlíky Neděle, 15.Ledna 2017, 11:37:55

Vida, jak se člověk může mýlit. A dokonce je k nim domácí obyvatelstvo velmi vlídné a vstřícné, a ani po nich nevyžaduje žádnou integraci, jak vyplývá z odkazu na Lidovky pana Morbicera.

Martin Profant - Praha 7

Josefu Poláčkovi Neděle, 15.Ledna 2017, 15:49:29

Inu, jsme svoji liberálností proslulí :-) Breivik také věděl, že Praha je ráj obchodníků s nelegálními zbraněmi a že tu máme městskou romskou geurillu.

Aleš Morbicer - invalidní důchodce a audiofil, Ostrava

Neděle, 15.Ledna 2017, 16:40:35

Jen jestli to není jen nějaký výplod vaší (zde známé) nenávisti pane Poláčku.

Rozhovor s religionistou Zdeňkem Vojtíškem, který ty lidi zná, nic z vašich slov nepotvrzuje.

http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-s-vojtiskem-0tq-/domaci.aspx?c=A170112_095027_domaci_zt
---------------------------

Vrátil bych se k dělení, které tady nastínil pan Profant a k otázce pana Nusharta.

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Pane Morbicere, Neděle, 15.Ledna 2017, 17:09:38

ten rozhovor s Vojtíškem je opravdu zajímavý. Nevím, nakolik budou pan Poláček nebo pan Profant brát Vojtíška v této věci jako autoritu, protože - jak o sobě říká - je sám křesťan, který věří v Ducha svatého a v panenské početí Ježíše.
Zaujalo mě tam, jak píše o tom, že nebezpečnost některých sekt (včetně jejich požadavků na odloučení člena od rodiny) je velice diskutabilní. Viz například jehovisté, s nimiž mnoho lidí nemá dobré zkušenosti. Oni získávají nové členy z prostředí alkoholiků a drogově závislých nebo i vyloženě z kriminálního prostředí. Požadavek na striktní odloučení od rodiny, který normální lidé berou jako mimořádně nebezpečný, je v tomto případě něco pozitivního.
Ještě chci dodat, že křesťan, který pochází z takového prostředí, jež ho nemůže psychicky nepoznamenat, zažije patrně dost drsné obrácení. Nicméně jeho nová víra ho může zachránit. Možná je to dokonce to jediné, co ho může zachránit. Takový člověk často bere víru velmi vážně, což se liberálům nemusí líbit, neboť to zavání fundamentalismem.

Martin Profant - Praha 7

Evě Hájkové Neděle, 15.Ledna 2017, 19:48:4

Rozhodně nemám problém s tím, v co ten či onen odborník věří.

Určitou potíž ale mám s popisem situace: "Oni získávají nové členy z prostředí alkoholiků a drogově závislých nebo i vyloženě z kriminálního prostředí."
Přesnější by bylo: "Oni získávají nové členy TAKÉ z prostředí alkoholiků a drogově závislých nebo i vyloženě z kriminálního prostředí."
Osobně velmi pochybuji o blahodárnosti separace, ale u dospělých lidí je to jejich volba a pokud se neprokáže konkrétní zneužívání, nic mi -- a nikomu mimo příslušnou obec věřících -- do toho není.

Jenomže v tomto konkrétním případě mluvil doc. Vojtíšek o Svědcích Jehovových, nikoli o Dvanácti kmenech.
V diskusi o nich nejde o dospělé, ale o děti; nikoli o dospívající na drogách, ale o děti základní školou povinné -- a to, že zákon zakazuje zbavit děti sociální zkušenosti školy, přechodu ze soukromí rodiny do otevřeného světa (včetně případných konfliktu, které to vytržení z intimity rodiny znamená), má velmi dobré důvody. A je to něco hodně jiného než dočasná separace nově přijímaného člena sekty.

Očekával bych, že by byl prostor pro vážnou diskusi se státem mocí o neúčasti dětí na sexuální výchově -- ostatně by se to nemělo týkat jen Dvanácti kmenů;
ale "Nebudu posílat dítě do školy, protože se tam učí věci proti mému náboženství", to nejde tolerovat v zájmu toho dítěte. Jak má pak v tom státě jednou žít jako občan? Podobně jako nejde nechat dítě umřít, protože matka je příslušnicí sekty, která odmítá transfúzi krve.

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Martinu Profantovi Neděle, 15.Ledna 2017, 20:30:14

Já nikoho z Dvanácti kmenů osobně neznám, tak mohu soudit jen podle toho, co kdo o nich napíše nebo řekne. Doc. Vojtíškovi se podle všeho nebezpeční nezdají. Jak mám vědět, komu věřit? Proto jsem se pozastavila spíš u toho, co Vojtíšek píše o sektách obecně, nebo co konkrétně uvádí na příkladu jehovistů. Ti mimochodem také zpočátku odmítali transfuzi. Prý už to nedělají. Aspoň navenek to tvrdí.
Chápu, že jednotná škola je důležitá kvůli občanství. Nevím, nakolik by mohla být ještě více diferencovaná.
Jinak si nemohu pomoci, ale zdá se mi, že extrémně liberální prostředí sekty přímo plodí.

Martin Profant - Praha 7

Evě Hájkové Pondělí, 16.Ledna 2017, 11:09:37

Ano, záměrně jsem psal o transfúzi jako o již vyhaslém sporu z přelomu tisícíletí (doufám vyhaslém).

Problém doc. Vojtíška je v detailu -- tvrdí, že v Německu byli děti odebírány, protože je Dvanáct kmenů onálepkovaných jako "sekta". Jenomže ony byly odebírány pro porušování zákonné povinnosti školní docházky -- z důvodu, který je obvyklý snad v každé civilizované evropské zemí, aniž by k tomu bylo třeba "sektářství" rodičů. A snad i pro týrání, což bych na rozdíl od doc. Vojtíška nepopisoval jako "konzervativní formu výchovy". To druhé obvinění je vždycky strašlivě problematické, jde o intimní záležitost rodiny a může za tím být pomluva, omyl, nehoda. Ta škola je evidentní a ostentativní.
Úřednící jsou jen llidé a nemohu vyloučit, že u toho či onohu nesehrál roli předsudek vůči sektě, ale to je něco jiného než onálepkování jako přímá motivace.

Ano, liberální prostředí sekty přímo plodí. Souvisí to s nezakotveností, nejistotou a neprůhledností komplexní společnosti -- ale také s tím, že sektáře neupalujeme a ani neděláme jejich soupisy, které by se používali negativně třeba při výběru ucházečů o veřejnou funkci. A také s tím, že ve většině z nich nevidí většina z nás ohrožení demokratické společnosti.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Pondělí, 16.Ledna 2017, 12:20:49

Ano, tím hlavním důvodem pro odebrání dětí německými úřady z dosahu "výchovných" metod sekty "Dvanácti kmenů" bylo právě týrání dětí. (Jejich odmítání posílat své děti do školy bylo jenom druhotným problémem, v tomto ohledu německé úřady projevovaly dlouhou dobu až extrémní míru tolerance.)

Situace tady byla naprosto jednoznačná: má demokratický stát mlčky a lhostejně přihlížet fyzickému týrání dětí (pod záminkou "Bohem předepsané" výchovy), anebo je tento stát povinen zasáhnout?

Německý stát nakonec - i když s nemalým zpožděním - zareagoval; že český religionista na tom týrání nespatřuje nic znepokojivého (a ještě se snaží tuto pomatenou sektu omlouvat a bránit), je otřesné. A zřejmě je to další doklad té české "tolerantnosti". Kterou je zřejmě v plné míře obdařen i pan Morbicer.

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Pondělí, 16.Ledna 2017, 12:48:46

Já myslím, že panu Morbicerovi trochu křivdíte. On jistě neschvaluje týrání dětí. Jenom neví, že napíšou-li něco největší německé nebulvární noviny, musí to být svatosvatá pravda.

Aleš Morbicer - invalidní důchodce a audiofil, Ostrava

Pondělí, 16.Ledna 2017, 18:57:37

Že na tom ten religionista nespatřuje nic znepokojivého, je váš výmysl pane Poláčku.
Nic takového v tom rozhovoru není.

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Martinu Profantovi Pondělí, 16.Ledna 2017, 19:22:56

Ony vlastně sekty tady byly vždycky a plodilo je i konzervativní prostředí. Nakonec, i římskokatolická církev má jistě na jejich výskytu svůj podíl viny.

Martin Profant - Praha 7

Alešovi Morbicerovi Úterý, 17.Ledna 2017, 10:36:34

Máte pravdu, doc. Vojtíšek zpochybňuje jen nebezpečí konzervativní výchovy, o týrání nemluví. Je na čtenáři, aby si vybral, zda tím implicité odmítá, že by věřící ve Dvanácti kmenech své děti týrali, nebo zda Vojtíšek takové týrání považuje za samozřejmou součást konzervativní výchovy.

Martin Profant - Praha 7

Evě Hájkové Úterý, 17.Ledna 2017, 10:39:49

Bez církve to nejde. Kdo by bez ni určoval, co je to sekta?

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Slovo "církev" může obsahovat různé významy. Úterý, 17.Ledna 2017, 18:33:23

První, co Vás, pane Profante, asi napadne, je hierarchicky strukturovaná a autoritativně řízená organizace. Dále se Vám bude jistě líbit církev jako "stádo vedené pastýřem". Poněkud méně jasný bude význam slova církev jako "mystické tělo Kristovo" či "nevěsta Kristova". Nakonec bych přidal ještě řecké označení EKKLÉSIA TOY KYRIOY, shromáždění Pánovo.

Je vidět, že v některých významech není toto slovo označením pro organizaci ani pro konkrétní denominaci.

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.