Radniční noviny nepřiměřeně zkrátily text opozičního politika, rozhodl soud

Podle soudu městem Krupka redakčně zkrácený text neobsahoval základní tezi původní verze. Ani jeho rozsah neohrozil nedostatek prostoru v periodiku. Opoziční zastupitel v textu upozorňoval na podivné praktiky při prodeji obecních pozemků.

Redakce radničních novin v Krupce nepřiměřeně zkrátila text opozičního zastupitele. Rozhodl o tom okresní soud v Teplicích ve věci žaloby zastupitele za sdružení Zdravá Krupka, který se domáhal svého zákonného práva na uveřejnění doplňující informace, neboť mu vydavatel periodika Radnice města Krupky bez jakýchkoliv konzultací upravil kritický text vůči radnici.

„Toto, byť zatím nepravomocné, rozhodnutí soudu přestavuje další z precedentů úspěšného vymáhání práva zastupitele na uveřejnění jeho příspěvku v místním periodiku, které plyne z novely tiskového zákona z roku 2013. Právě tato novela měla zabránit zneužívání radničních periodik ze strany vládnoucích sil na úrovni místních samospráv,” uvedl k případu advokát Oživení Daniel Holý.

Spor započal v dubnu minulého roku, kdy se zastupitel opozičního uskupení Zdravá Krupka neúspěšně pokusil uveřejnit svůj článek v místních radničních novinách. V něm upozorňoval na pochybné praktiky zastupitelstva při prodeji obecních pozemků.

Poté, co článek nebyl do tří měsíců od žádosti o uveřejnění v místním zpravodaji otisknut, využil v srpnu loňského roku svého zákonného práva na uveřejnění tzv. doplňující informace, kdy opětovně žádal o otisknutí svého textu.

Město Krupka v září článek sice vydalo, avšak nikoli v původní verzi. Naopak jej pozměnilo natolik, že text ztratil původní smysl, kterým bylo upozornit na to, že pozemky z majetku města Krupka nelze prodávat svévolně, tak jak se to ve městě děje. Zástupcům Zdravé Krupky tedy nezbylo nic jiného, než se obrátit na soud.

Ten na sklonku minulého týdne v rozsudku konstatoval, že městem redakčně pozměněný a v radničních novinách uveřejněný článek neobsahoval základní myšlenku původního textu. Podle soudu též délka článku, který představitelé Zdravé Krupky požadovali uveřejnit, nijak neohrozila nedostatek prostoru v samotném periodiku. Soud proto městu uložil povinnost uveřejnit text, který představitelé Zdravé Krupky původně předložili redakci k otisknutí.

„Oceňujeme skutečnost, že soud při svém rozhodování zohlednil nejen formální stránku věci, ale také stránku materiální, kdy se zabýval smyslem a obsahem předmětného článku. V místních zpravodajích by měli dostat přiměřený prostor pro vyjádření svých názorů všichni zastupitelé dané samosprávy, bez ohledu na to, zda jsou členy koalice či opozice,“ zdůrazňuje Martin Kameník z Oživení.

Město Krupka má nyní proti rozsudku patnáctidenní lhůtu na podání odvolání. V případě, že k tomu dojde, bude o případu rozhodovat Krajský soud v Ústí nad Labem.

A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.