Pracovní vykořisťování cizinců nelze tolerovat, zdůrazňuje ministerstvo

V České republice proběhla kampaň zvyšující povědomí cizinců, kteří k nám přicházejí za prací, o jejich právech a povinnostech. Podle ministryně práce Marksové je nepřípustné jednání zaměstnavatelů vedoucí k vykořisťování zaměstnanců.

(jb)

18.12.2015 12:52

A3

V České republice pracuje přibližně 15 tisíc bulharských občanů, v období sezónních prací se jejich počet zvyšuje. Foto Tom Sanders, flickr.com

Ministerstvo práce a sociálních věcí uskutečnilo informační kampaň upozorňující na rizika pracovního vykořisťování občanů Bulharska. Cílem kampaně, která se konala letos v létě, bylo zvýšit povědomí cizinců, respektive občanů Bulharska přicházejících do České republiky za prací, o jejich právech a povinnostech. Kromě letáků a plakátů v bulharském jazyce byl natočen i filmový spot, který je volně přístupný na YouTube.

„Jistá míra tolerance ve vnímání pracovního vykořisťování cizinců může za určitých podmínek vést i k pracovnímu vykořisťování českých zaměstnanců. Zaměstnavatelé musí dostat jasný signál, že takové jednání je nepřípustné,“ zdůraznila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Po ukončení kampaně, která byla součástí projektu zaměřeného na negativní jevy provázející pracovní migraci z tzv. nových členských států Evropské unie, bylo následným šetřením zjištěno, že poskytnuté informace pomohly polovině respondentů zlepšit jejich pracovní i životní situaci. V České republice pracuje přibližně 15 tisíc bulharských občanů, v období sezónních prací se jejich počet zvyšuje.

Část materiálů, které vznikly v rámci projektu s názvem „Inovacemi k prevenci pracovního vykořisťování občanů Evropské unie“, byla vydána rovněž v českém jazyce a zaměřovala se především na představitele institucí, které mají možnost ovlivnit situaci na trhu práce ve vztahu k bulharským občanům (inspektoráty práce, orgány činné v trestním řízení, neziskové organizace a další).

Poznatky a informace získané během dvouleté realizace projektu umožnily formulovat návrh koncepce na prevenci pracovního vykořisťování občanů Evropské unie a navrhnout systémové změny vedoucí k účinnější prevenci.

Byla navržena i řada konkrétních doporučení, například posílit předodjezdovou informovanost; zajistit cílenou kontrolní činnost v místech, kde by mohlo pracovní vykořisťování vzniknout; zřídit krizové centrum s nepřetržitým provozem; zkvalitnit monitoring pracovních agentur a v případě nekalých praktik jim odejmout licenci; zřídit finanční policii; zvýšit u odborné i široké veřejnosti povědomí o problematice pracovního vykořisťování a další.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.