Agentura pro sociální začleňování pomůže dalším devíti městům

Chomutov, Liberec, Most, Nový Bor, Postoloprty, Sokolov, Varnsdorf, Vítkov-Budišov a Žďár nad Sázavou začlení od příštího roku Agentura pro sociální začleňování do tzv. Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

(vd)

17.12.2015 15:56

Dsc_0139

Do výběrového řízení pro čtvrtou vlnu obcí a měst, která se zařadí do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, se přihlásilo celkem jedenáct lokalit. Foto Saša Uhlová, DR

Dalších devět měst může od nového roku účinněji řešit problémy spojené s existencí sociálně vyloučených lokalit na jejich území. Vládní Agentura pro sociální začleňování je zapojí do takzvaného Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL), který jim umožní řešit problém chudoby a sociálního vyloučení komplexním způsobem a zajistí jim exkluzivní přístup k některým evropským dotacím.

Jde o města Chomutov, Liberec, Most, Nový Bor, Postoloprty, Sokolov, Varnsdorf, Vítkov-Budišov a Žďár nad Sázavou. O jejich zapojení do spolupráce s Agenturou včera rozhodli členové Monitorovacího výboru Agentury, který je jejím dozorčím orgánem.

Do výběrového řízení pro čtvrtou vlnu obcí a měst, která se zařadí do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, se přihlásilo celkem jedenáct lokalit. Devět z nich uspělo, dvěma městům (Rumburk a Vsetín) byla nabídnuta spolupráce v rámci tzv. vzdálené dílčí podpory. Tu budou tato města dostávat po dobu jednoho roku. Během této doby by mělo dojít k detailnějšímu vymezení řešených problémů a navržení reálných způsobů řešení. Města se tak mohou lépe připravit na budoucí vstup do Koordinovaného přístupu.

V devíti vybraných obcích nyní vznikne platforma s názvem Lokální partnerství, která zahrne všechny místní subjekty podílející se na řešení problémů spojených se sociálním vyloučením (zástupci města, škol, úřadu práce, policie, neziskových organizací, apod.). Dalším výstupem bude tzv. místní strategický plán sociálního začleňování. S jeho vytvořením pomůže městům i místním partnerům Agentura.

Lokálního partnerství by mělo navrhnout základní obsahovou část strategického plánu. Agentura bude podporovat obce i při získávání prostředků na konkrétní projekty, které budou na plán navazovat. „Cílem je, aby řešení problematiky sociálního vyloučení probíhalo koordinovaně, komplexně a dlouhodobě ve všech oblastech, kterých se týká. Aby nebyly řešeny její dílčí části nebo projevy problémů spojených s chudobou a vyloučením," vysvětluje ředitel Agentury Radek Jiránek.

Koordinovaný přístup je finančním mechanismem, v jehož rámci mohou města a obce čerpat evropské prostředky ze tří operačních programů (OP Zaměstnanost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Integrovaný regionální Operační program). Od začátku nového roku do něj bude zapojeno sedmatřicet lokalit. Celkem se jedná téměř o sto měst, obcí a městských obvodů. Do konce roku 2020 se do Koordinovaného přístupu zapojí až sedmdesát obcí. V režimu vzdálené dílčí podpory bude Agentura spolupracovat se čtyřiceti obcemi.


A co si myslíte vy? Diskuse (1 příspěvek)

Luděk Ševčík - OSVČ

Tak tohle by mě hodně zajímalo! Sobota, 19.Prosince 2015, 11:23:51

Jak například agentůra chce řešit "proces zavádění systému prostupného bydlení, založený na principu zásluhovosti a motivující klienty k osobnostnímu a rodinnému růstu i v dalších oblastech života", když se zásadním způsobem podílela na tom, aby nebylo možno dostat lidi z ubytoven do bytů?
Další perlou je "V oblasti prevence sociálně patologických jevů je připravována koncepce spolupráce subjektů činných na tomto poli, jak ze sféry státní správy, tak samosprávy, tak neziskového sektoru". Takže nula, nula nic.
Výsledek bude jen ten, že se někdo napojí na peníze z EU a zajistí si slušný příjem. Vydají se brožůrky, poskytnou se inreview pro státní média a bude vymalováno. Co jiného ve státě, kde neexistuje motivační, tedy funkční sociální systém, kde se zákony, které se nehodí příživníkům na sociálním systému, zneplatňují stanoviskem MV, tak asi můžeme čekat. Nevadí, když se ukáže, že tato "pomoc" nebyla efektivní, budou se čerpat další dotace. A vo tom to je!

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.