Lidé vnímají přístup k internetu jako právo

Téměř čtyři z pěti lidí na světě věří, že přístup na internet je základním lidským právem, vyplývá z průzkumu stanice BBC. Více než polovina Číňanů či Britů však souhlasí s omezeními přístupů k některým obsahům vládou.

(sea)

08.03.2010 16:26

Dsc_342232372

Základní lidská práva. Listovní tajemství, svoboda pohybu, právo na informace... a připojení k internetu. Foto Michal Šindelář, DR

Připojení k internetu patří k základním lidským právům. Myslí si to devětasedmdesát procent všech tázaných v průzkumu veřejného mínění na problematiku přístupu k internetu. Výzkumu iniciovaného stanicí BBC se zúčastnilo více než sedmadvacet tisíc dospělých z šestadvaceti zemí.

Myšlenku zařadit přístup na internet mezi základní lidská práva podporují nejvíce Mexičané, Brazilci a Turkové. Některé země jako například Finsko a Estonsko již přístup k internetu jako občanské právo schválily, OSN o přijetí podobného zákona usiluje.

„Právo komunikovat nelze ignorovat. Internet je nejmocnějším potencionálním zdrojem osvěty, jaký kdy existoval. Vstoupili jsme do společnosti vědomostí, do které každý musí mít právo se zapojit. Vlády by internet měly považovat za základní infrastrukturu, podobně jako cesty, odpad či vodu,“ uvedl generální tajemník Mezinárodní telekomunikační unie Hamadoun Toure.

Z průzkumu, který pro BBC provedla společnost GlobeScan, dále vyplývá, že občané různých zemí odlišně hodnotí vládní dozor nad některými službami internetu. Podle uživatelů internetu z Jižní Koreje a Nigérie by vláda do fungovaní webu neměla v žádném případě zasahovat, s čímž však nesouhlasí většina dotázaných Číňanů a mnozí Evropané. Pětapadesát procent Angličanů například věří, že některé vlády měly k regulaci internetu dobré důvody.

Průzkum si BBC nechala připravit v době, kdy se britská vláda snaží prosadit sporný Zákon o digitální ekonomice. Ten by sice v ostrovní monarchii do roku 2012 zajistil univerzální širokopásmové připojení, ale také uzákonil pravidlo „třikrát a dost“, jež by umožňovalo zpomalit, či zrušit připojení k internetu dlouhodobým společným uživatelům nezákonných souborů. Podobný zákon zvažuje například i Francie.

Orgány Evropské unie přijaly nedávno nařízení o svobodě internetu, podle kterého veškerá opatření členských států, jež by mohla ovlivnit přístup občana k internetu či jeho využívání, musí „respektovat základní práva a svobody občanů“. Před omezením přístupu k internetu mají Evropané právo na „spravedlivé a nestranné jednání“.

Unie se rovněž zavázala zajistit univerzální širokopásmové připojení, podobně jako v jiných částech světa se však potýká s neochotou obchodních společností zavádět vysokorychlostní připojení do venkovských oblastí.

Průzkum dále odhalil, že se internet rychle stává nezbytnou součástí života občanů v mnoha zemích. Okolo tří čtvrtin dotazovaných v Japonsku, Mexiku a Rusku uvedlo, že by se bez připojení k internetu neobešli. Pro téměř čtyři z pěti respondentů web znamená větší svobodu.

Mnozí uživatelé internetu však poukázali také na nebezpečí podvodů, snadný přístup k násilným a explicitním obsahům či ztrátu soukromí. Zatímco Japonci, Němci či obyvatelé Jižní Koreje se domnívají, že na síti nemohou bezpečně vyjadřovat své názory, nigerijští, indičtí a ghanští občané mají k otevřenému vyjadřování názorů na internetu mnohem větší důvěru.

Další informace:
BBC Internet access is 'a fundamental right'


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.