Děti Země vyhrály další soud o spalovnu v Chotíkově

Plzeňská teplárenská svou nečinností porušila zákon o právu na informace, o které požádaly Děti Země. Společnost je totiž veřejnou institucí, Děti Země tudíž měly na vyřízení žádosti o informace o výstavbě spalovny právní nárok.

(vd)

08.12.2015 12:48

Drapela

kdo Tomáše Drápelu ještě drží ve funkci generálního ředitele a předsedy představenstva Plzeňské teplárenské?, táží se Děti Země. Repro dz

Krajský soud v Plzni na základě žaloby Dětí Země proti nečinnosti Plzeňské teplárenské vyřídit jejich žádost o poskytnutí informací o výstavbě spalovny komunálních odpadů v Chotíkově vydal rozsudek, podle kterého je tato akciová společnost Města Plzeň veřejnou institucí. Musí tudíž do deseti dnů o žádosti rozhodnout a zaplatit jejich advokátce soudní náklady. Firma přitom soudu mylně tvrdila, že veřejnou institucí není, takže informace poskytovat nemusí.

„Po čtyřech soudních vítězstvích je pro nás zarážející, kdo Tomáše Drápelu ještě drží ve funkci generálního ředitele a předsedy představenstva Plzeňské teplárenské, která pod jeho vedením nezvládá přípravu spalovny a navíc si tato městská akciovka v rozporu se zákonem myslí, že není veřejnou institucí, ačkoliv funguje z veřejných peněz,“ uvedl předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

V rozsudku ze dne se přímo uvádí: „Žalovaná je veřejnou institucí hospodařící s veřejnými prostředky, neboť je soukromým subjektem založeným orgánem veřejné moci, byla založena k plnění veřejného účelu, je podřízena rozhodovací pravomoci orgánu veřejné moci (územního samosprávného celku), a jím je kontrolována. Je proto ve smyslu § 2 odst. 1 InfoZ subjektem povinným poskytovat informace vztahující se k její působnosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím.“

„Od počátku bylo z ustálené judikatury nepochybné, že Děti Země měly na vyřízení žádosti o informace o výstavbě spalovny právní nárok, zvláště když jim sama Plzeň před podáním žaloby sdělila, že se mají obrátit na Plzeňskou teplárenskou,“ komentuje rozsudek advokátka Dětí Země Zuzana Candigliota.

Krajský soud v Plzni také upozornil na další rozsudky, které dokazují existenci jiných veřejných institucí. Jde například o Plzeňské městské dopravní podniky, ČEZ, Dopravní podnik hlavního města Parhy nebo o Jižní centrum Brno či Letiště Praha.

Výstavba spalovny za dvě miliardy korun byla zahájena v září roku 2013 a měla skončit v prosinci letošního roku. Její zprovoznění lze ale očekávat spíše o rok později. Veřejnost a spolky kritizují spalovnu od roku 2010. Nyní se čeká na rozsudek o druhém sporu o zákonnosti územního rozhodnutí, který by měl být vydán do ledna 2016.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.