Proč nejsem Jennifer

Učitelka Jennifer Fichter inkasovala za sexuální vztah s nezletilými 22 let vězení. Podpora, které se jí u veřejnosti dostává, by neměla opomíjet právní rozměr celé kauzy. Jak by asi dopadla v České republice?

Médii před nedávnem proběhla pro mnohé šokující zpráva. Třicetiletá floridská učitelka Jennifer Fichter byla odsouzena k 22 letům vězení za nezákonný sexuální kontakt s nezletilými. Měla se ho dopustit celkem ve 37 případech se třemi sedmnáctiletými studenty.

U části české veřejnosti vyvolalo její odsouzení vlnu solidarity, vznikla dokonce petice za její osvobození, čítající k tomuto okamžiku bez mála osm tisíc podpisů. Její signatáři požadují okamžité propuštění odsouzené s tím, že sex třicetileté ženy se sedmnáctiletými chlapci není zločin. Někteří uživatelé sociálních sítí podporu symbolicky vyjádřili profilovým obrázkem s ikonickým nápisem Je suis Jennifer.

Pro autora a podporovatele petice mám špatnou zprávu. Jednání, jehož se měla floridská učitelka dopustit, je podle dostupných informací i v našich končinách kvalifikováno jako trestný čin. Terminologicky přesně se jedná o přečin sexuálního nátlaku podle § 186 odst. 2, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku, na který trestní zákoník pamatuje trestní sazbou až pět let odnětí svobody. S ohledem na počet obětí a skutků není nijak vyloučené, že i zdejší soud by ve věci uložil nepodmíněný trest odnětí svobody, tj. vězení.

Nemohu rozebírat jednotlivé aspekty floridského případu, o němž mám jen kusé informace ze zahraničních médií, zajímá mě však jeho česká rezonance. Stejně jako pro patrně valnou většinu z nás je pro mě uložený trest drakonický, daleko za mou hranicí představy spravedlivého trestu. S hlasem rozhořčených se však cítím být v ještě větším rozporu.

Třicetiletá floridská učitelka Jennifer Fichter byla odsouzena k 22 letům vězení za nezákonný sexuální kontakt s nezletilými. Měla se ho dopustit celkem ve 37 případech se třemi sedmnáctiletými studenty. Repro wehs.com

Pominu-li, byť s velkým úsilím, neznalost trestního zákoníku, porazí mne absolutní necitlivost vůči nepřijatelnosti zneužití sexu jako nástroje moci. Zákon doslova říká, že pachatelem trestného činu se stává i ten, který přiměje jiného k pohlavnímu styku, zneužívaje jeho závislosti, nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.

Trestným je takové jednání vůči osobám bez rozdílu věku a pohlaví, tedy i dospělým, případná nezletilost oběti přistupuje jako okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby. Opravdu je tak nezřetelná, byť potenciální, škodlivost uvedeného počínání od někoho, na němž závisí něčí studium, zaměstnání nebo podmínky ve výkonu trestu odnětí svobody?

Občanský protest obsahuje i prvek jevu v angličtině známého pod termínem „victim blaming“, obviňování oběti. Studenti si za to přece mohli sami, dělali to dobrovolně, je to zločin bez obětí, měli by sami sedět na lavici obžalovaných.

Opět musím tuto výhybku mimo náš právní systém vrátit tam, kam patří. Zákon v těchto případech předpokládá, že k jednání pachatele nedochází proti vůli poškozeného. S použitím násilí, vyhrůžek, zastrašování trestní právo spojuje úplně jiné skutkové podstaty, nejčastěji ono velmi dobře známé znásilnění.

O sekundární viktimizaci, jejíž součástí je nepochybně i kladení zodpovědnosti na toho, komu bylo ublíženo, bylo napsáno i řečeno mnoho. Zdá se, že je to pořád ještě málo.

Nepřehlédnutelným aspektem zastání, jehož se odsouzené ženě dostává, je proklamace o údajně splněném snu každého pubertálního chlapce. Nejsou mi, naštěstí, známy obsahy všech sexuálních fantazií. Shodneme se nicméně na tom, že představy a jejich realizace se mohou kvalitativně lišit.

Mnozí z těch, kteří prošli podobnou zkušeností jako američtí studenti, si do života odnesli vážné trauma. „Učitelka sexu“ může být nebezpečné klišé – možná je na čase ho rozbít.

A co si myslíte vy? Diskuse (16 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.

Ivana Recmanová - studentka a lingvistka

Středa, 15.Července 2015, 09:24:35

Je možné, že tak vysoký trest dostala proto, že se jí ty sazby nasčítaly - tak to v USA na rozdíl od ČR funguje.

Mě spíš fascinuje, kolik lidí volá po osvobození učitelky, ale ne po změně zákonů (což by ale měli řešit asi jen občané nebo obyvatelé Floridy, ne náhodní lidé z ČR). Kdyby ta paní neměla takovou publicitu, ani by po tom v ČR neštěkl pes. A taky mě napadá kontroverzní myšlenka - bylo by tolik lidí pro její osvobození, kdyby byla hispánského nebo afroamerického původu? Tohle asi nebude ojedinělý případ, kdy se dospělá osoba vyspala s nezletilou.

Vojtěch Klusáček - Brno

Středa, 15.Července 2015, 17:24:3

A pak tu zbývá otázka, proč je stále ještě kriminalizován oboustranně dobrovolný sex.

Ivo Horák - Praha 3

Divné, velmi divné... Středa, 15.Července 2015, 19:41:7

O případu odsouzené učitelky J. F. napsal velmi kritické věty M. Fendrych. Srovnal trest, k němuž byla žena odsouzena, s trestem, jenž byl udělen (s možností prodloužení) v Norsku masovému vrahu Breivikovi (sedm desítek obětí). Autorce článku výše V. Novákové se nemusí leckteré Fendrychovy formulace líbit (ještě méně než mně), nicméně zásadní problém je, myslím jasný. Jak chceme vzájemné chápání a tolerování v době nazývané střet civilizací, když i v rámci naší kultury a civilizace máme takhle neslučitelné pojetí spravedlnosti.

Bila

Vít Janeček - Praha

Genderový rozměr Středa, 15.Července 2015, 23:11:36

Na vnímání toho případu je zajímavý i dost nereflektovaný genderový rozměr - myslím, že kdyby třicetiletý učitel měl tento poměr s několika studentkami pod zákonem, asi by to tolik solidarity nevzbudilo (přičem princip "dobrovolnosti" na který naráží pan Klusáček by se mohl jevit stejně).

Za podstatný problém v té kauze považuji také asymetrii v institucionálním (potažmo mocenském) postavení, kvůli kterému má i řada vysokých škol (zejména v USA) explicitně zakázané intimní vztahy mezi profesorským sborem a studenty (i těmi, kteří a které už nejsou pod zákonem). Konsekvence překročení nejsou trestní, ale můžou být důvodem k rozvázání pracovního poměru. Je to určitě otázka do diskuse, protože takové případy vedou ke svého druhu korozi vnitřního prostředí školy, pokud jsou tolerovány.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Je sex mezi nadřízenou a podřízenou osobou trestný automaticky, nebo je třeba prokázat konkrétní zneužití nadřízeného postavení? Čtvrtek, 16.Července 2015, 00:25:42

Znamená snad v článku uvedená interpretace, že jakýkoliv sex vzájemně nadřízené osoby a podřízené osoby je v ČR podle § 186 odst. 2 trestního zákoníku trestným činem, neboť "pachatel přiměje jiného k pohlavnímu styku zneužívaje svého postavení a z něho vyplývajícího vlivu?" Nadřízená osoba může přece rozhodovat o dalším trvání pracovního poměru podřízené osoby, tudíž může zneužít sex jako nástroj moci. Může, ale nemusí. Z článku mám však pocit, že prokazovat konkrétní zneužití už není třeba, že o zneužití se jedná automaticky. Pokud tomu tak skutečně je, pak má policie při objasňování této "trestné činnosti" v ČR značné rezervy.
Plně chápu, že v uvedeném případě jde o porušení etického kodexu a je na místě rozvázání pracovního poměru. Kvalifikovat to však jako trestný čin, pokud by skutečně šlo o oboustranně dobrovolný sex, je podle mého mínění zcela absurdní. Mnohaletý trest odnětí svobody je snad vysvětlitelný pouze příslušností k nějakému jinému kulturnímu okruhu.

Ivana Recmanová - studentka a lingvistka

Čtvrtek, 16.Července 2015, 00:32:11

A víme my vůbec, jestli ty pohlavní styky byly dobrovolné? O případu nejsou veřejnosti známy podrobnější informace, což je ale také jedině dobře.

Je to podobné, jako kdyby se parta Nizozemců rozčilovala nad tím, že česká učitelka si půjde sednout do vězení za to, že se s ní dobrovolně vyspal její čtrnáctiletý žák (v Nizozemí je pohlavní styk legální mezi osobami starší dvanácti let). Prostě se to bere tak, že pokud je člověk pod zákonem, nemůže ani poskytnout souhlas k sexu, takže ze strany starší osoby jde o zneužití v každém případě.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Aha. Čtvrtek, 16.Července 2015, 00:48:13

Na Floridě je legální věková hranice pro pohlavní styk 18 let. To jsem nevěděl. Tuto skutečnost by se snad slušelo v článku uvést.
To však nic nemění na ne zcela pochopitelné interpretaci trestnosti podobného jednání v ČR podle onoho § 186, odst.2. Uvítal bych, kdyby to bylo vysvětleno.

Věra Nováková - Jablonec nad Nisou

Ivana Recmanová, Vít Janeček Čtvrtek, 16.Července 2015, 02:12:39

Ano, rasový a genderový rozměr věci jsou témata na samostatný článek, k jehož napsání se necítím kompetentní, ovšem budu ráda, když ho někdo napíše :-).

Věra Nováková - Jablonec nad Nisou

Jiří Nushart Čtvrtek, 16.Července 2015, 02:16:16

Americké právo jsem v článku nerozebírala, protože nebylo jeho tématem. Co se týká výkladu ustanovení § 186 odst. 2 trestního zákoníku, pochopitelně ne každý sexuální vztah mezi danými osobami je (automaticky) trestným činem, musí být naplněny uvedené znaky skutkové podstaty.

Petrasek Milan - penzista

I já nesouhlasím se zastánci J. F. Pátek, 17.Července 2015, 10:04:31

Znám ve svém okruhu přátel dospělého muže, který se ve svém gymnaziálním mládí dostal do situace obdobné obětím J.F.
Dodnes je traumatizován a neschopen zdravého pohlavního života, přestože je podruhé ženat a otcem dvou dětí.
Výše trestu je ovšem velmi pitoreskní. Trestní právo liberálně demokratického uspořádání cílí prvotně na revizi morálního profilu delikventa. 22let neodpovídá současné úrovni léčení chorob druhu J.F.
Značná strohost a nedokonalost výchovných opatření amerického justičního aparátu vůči různým odchylkám masově akceptované pohlavní činnosti je známa stejně tak, jako blahosklonná akceptace zneužívání střelné zbraně jak za účelem sebeobrany, tak za účelem prosazování osobních zájmů....bych dodal.

Ivo Horák - Praha 3

Mně říká rozum tohle Pátek, 17.Července 2015, 21:06:23

Hodně mladých mužů, často sedmnáctiletých i mladších, zahajovalo v různých dobách a kulturách, např. za naší 1. republiky, svůj sexuální život se ženami podobným způsobem, tj. s (prodejnou) ženou starší o deset a také více let. Nelze ovšem vyloučit důsledky psychického rázu. Ty ovšem nelze vyloučit nikdy. Označit trest 22 let za pitoreskní, no nevím, pane Petrásku.
Jinak považuji, v návaznosti na diskusi výše, za zbytečné banalizovat absurdnost a krutost stávajícího rozsudku (a o ten právě jde) poukazy na právní řád Floridy. (Proto také "kulhá" uvedená analogie s Nizozemím a ČR.) Samozřejmě, zákony je třeba dodržovat... Jak byste ale hodnotili (a hodnotily) porušení zákona ve vichistické Francii, který (pod hrozbou trestu smrti) zakazoval interrupci. Jistě byl porušován. A v jednom případě (pokud si dobře pamatuji informaci) absurdně došlo k vykonání "nejvyššího trestu".
Rovněž odkaz výše na odlišné vnímání podle toho, jakého pohlaví byla mladistvá oběť, nesdílím. Sedmnáctileté dívky "chodí" s o více než v dané souvislosti nepřijatelných 6 let staršími, zvláště úspěšnými mladíky velmi běžně ve většině současného světa.

Martin Profant - Praha 7

Milanovi Petráskovi Pátek, 17.Července 2015, 22:40:8

Znám ze svého okolí shodou okolností dva případy, kdy vztah gymnasiální učitelky a jejího žáka skončil manželstvím. V jednom případě už oslavili pětadvacáté výročí (ona bývají kupodivu manželství, ve kterých je žena zřetelně starší, často velmi stabilní), v druhém případě to skončilo rozvodem po asi deseti letech, ale nepůsobí to mě dojmem nějaké frustrace ze strany mladšího partnera.
Jde samozřejmě o náhody, podobně jako ve Vašem případě.
Netvrdím, že by J. F. měla vyváznout bez trestu. Byla učitelka a svým způsobem se s přijetím místa zavázala, že se žáky spát nebude. Nicméně tvrzení, že se jednalo o nátlak a zmermocnění nevinných obětí by asi vyžadovalo nějaké doklady (které, pokud jsou, měla autorka článku rozhodně uvést, zastává-li tak sekyrářské stanovisko), automaticky předpokládat, že by to sedmnáctiletý kluk v USA dělal ze strachu z učitelky, to je přeci jen silná káva.
Trest vyšší než se běžně dává za vraždu či za prodej drog mladistvým opravdu není pitorestkní, ale zvrhlý a nestoudný.

Věra Nováková - Jablonec nad Nisou

Martin Profant Pátek, 17.Července 2015, 22:50:12

Vzájemný, rovnocenný citový vztah trestnost jednání vylučuje. Znak nátlaku či strachu z pachatele v této skutkové podstatě není, slovo nátlak je pouze součástí názvu tohoto trestného činu. Ve floridském případě se z dostupných informací nejednalo o hlubší citové vztahy, nýbrž o konzumaci sexu se třemi studenty. Mé stanovisko vychází především z platné právní úpravy.

Vojtěch Klusáček - Brno

Sobota, 18.Července 2015, 03:10:28

Pak se dostáváme k otázce, proč by měla být zavrženíhodná konzumace (oboustranně dobrovolného) sexu, proč sexualitu pořád, po vzoru nejhorších konzervativních tradic, činit předmětem morálky a moralizování. Neřku-li trestání, pracovně-právního, trestního...

J_

Jiří Kubička - psycholog, Praha

Oboustranně dobrovolný sex? Sobota, 18.Července 2015, 08:55:17

O tom případu nic nevím, ale na Floridě má ta hranice 18 let stejný význam jako u nás 15 let. Chtěl by pan Klusáček legalizovat sexuální styk s dětmi, pokud není prokázáno, že děti nesouhlasily?

U nás se na mladé lidi 15-18 let vztahuje jen paragraf 243 "Kdo zneužívaje závislosti osoby mladší než osmnáct let nebo osoby svěřené jeho dozoru, přiměje ji k mimomanželské souloži, nebo kdo takové osoby, zneužívaje její závislosti, jiným způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta."

Ochrana mladistvých před sexuálním predátorstvím učitelů, trenérů atp je nás v praxi velmi chabá. Drtivá většina těch případů není vůbec oznámena a vyšetřována a pokud ano, často se to vyřídí nějakou pokutou.

Nedobrovolnost se velmi těžko dokazuje.

J_

Jiří Kubička - psycholog, Praha

Sobota, 18.Července 2015, 09:18:32

Kromě toho, že u sexuálního styku obvykle nebývají svědci, hraje roli i to, že děti i mladiství jsou obvykle velmi problematičtí svědci a účast v trestním řízení je traumatizuje.

V procesu s Kulínským byly svědkyně v době soudu již dospělé. Přesto ten soud pro ně byl strašný, stanuly proti všemi mastmi mazanému advokátovi Sokolovi, který nemá vůbec žádné morální zábrany ale je dost chytrý na to, aby neudělal nic prokazatelně nelegálního.

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.