Hejno

Ekonomka Ilona Švihlíková hovoří o novém organizačním principu nadcházející epochy systémového přelomu, tzv. hejnu. Neformální struktura hejna spočívá na iniciativě a dobrovolně přijímaných závazcích.

Ilona Švihlíková zmiňuje ve své poslední knize organizační princip nadcházející epochy systémového přelomu – tzv. hejno (swarm). Název pochází od Pirátů, kteří tento způsob organizace vidí jako velice perspektivní. Jádro organizace, jejíž struktura není ani příliš pevná ani chaotická, tvoří skupina několika osob, okolo nichž se volným způsobem kumulují další lidé.

Počet členů by neměl přesáhnout sto padesát, přičemž hejno se může ještě dále dělit na pracovní skupiny o několika členech. Neformální struktura spočívá na iniciativě a dobrovolně přijímaných závazcích. Podle Pirátů má mít hejno vůdce – zakladatele (jednoho nebo více) s určitou vizí, která přitáhne do hejna lidi. Vůdcové by se měli svých vizí představujících smysl hejna držet, jinak se sdružení s největší pravděpodobností rychle rozpadne. Diskutovat o čemkoliv je žádoucí, avšak diskuse o smyslu hejna obvykle jen předznamenává jeho rozpad.

Každý člen má pravomoc navrhovat aktivity a také mluvit a jednat jménem hejna, nesmí však v ničem omezovat ostatní. Komunikace funguje zejména na bázi moderních informačních technologií.

Zárodky hejn (například ve formě občanských iniciativ) už vznikají, případně vznikly a zase se rozpadly. Hejna by měla utvářet sítě – vzájemně komunikačně propojené „ostrůvky pozitivní deviace", které se jednou stanou základem nového světa.

Nový svět ovšem nepřijde snadno a rychle. Ilona Švihlíková to vidí tak, že samotný systém je náš nepřítel, ovšem uvnitř něj žijí lidé, kteří našimi nepřáteli určitě nejsou, i když s námi momentálně nespolupracují. Tito „normální“ lidé se však s největší pravděpodobností do poslední chvíle nebudou chtít odpojit od systému, s nímž srostli. Ačkoliv aktivisté netouží po rozlišování na „my“ a „oni“, jejich pozice u těch „normálních“ lidí nebude jednoduchá.

V budoucnu může hrozit leccos – civilizační kolaps, přírodní katastrofy, pokusy o autoritativní řízení společnosti, případně jiné vývojové komplikace. Zda se podobné jevy podaří odvrátit, to bude hodně záviset na překonání problému kolektivní akce. Podaří se v takovém případě aktivistickým hejnům strhnout další lidi (například ke generální stávce) nebo jejich pasivitu a nezájem nakonec odnesou?

Takové a podobné úvahy jsem vyčetla v knize Přelom. Je to jedna z těch knih, které si přečtete a pak z nich máte těžké spaní. Pokud už nejste na budoucnost psychicky připraveni.


Počet členů by neměl přesáhnout sto padesát, přičemž hejno se může ještě dále dělit na pracovní skupiny o několika členech. Foto FraukeFeind, Pixabay

Piráti si hejna představují po svém, jak jsem se dočetla v Pirátských novinách. Patrně spíš jako nějakou subkulturu, projevující se v různosti aktivit a vnějších znaků (podle toho, co komu vyhovuje). Důležitý má být údajně jazyk hejna, lépe řečeno forma mluvy, a způsob oblékání jeho členů.

Lidé zajímající se o hejno a jeho vizi, uvidí vnější znaky – jakým stylem se skupina obléká, případně zdobí a jak mluví – a ty je buď přitáhnou nebo odpudí. Když to přeženu, tak například členové jednoho hejna budou chodit v obleku a mluvit spisovně, zatímco členové druhého budou mít v oblibě dredy nebo číra a budou se dorozumívat nějakým vyhraněným slangem; v jiných zase mohou nosit symbolickou ozdobu v knoflíkové dírce, případně užívat vlajky či jiných znaků, preferovat nějakou barvu a pod.

Pirátům se jeví jako nepravděpodobné, že by takto vyhraněné typy osob mohly spolu vegetovat v jednom hejně. Vize nevize – bez znaků nebude pro některé jedince viditelná. Pokud bude jedno hejno chtít po lidech z jiných hejn, aby se podíleli na jejich akci, bude prý muset svůj požadavek „přetlumočit“ do jimi akceptovatelného „jazyka“.

Já bych s podobnou fixací na vnější vzhled a mluvu možná počítala leda u mládeže nebo u stoupenců „Karla“. Tohle doufám levici nehrozí. Naopak předpokládám, že levicovým aktivistům vůbec nebude záležet na tom, jak kdo z nich vypadá. Že to nebudou ani vnímat, že zkrátka budou multikulturně-univerzální.

Každé hejno musí mít ideu, jinak řečeno ducha. Nebo spíš duši? Nevím, které slovo je vhodnější. Klíčovou ideou levicových hejn by určitě měla být systémová změna příznivá pro devadesát devět procent obyvatel světa. Duší hejna by snad mohlo být jeho „tvrdé“ jádro, tedy zakládající a stabilní členové, kteří to celé drží pohromadě. Většina ostatních členů, kteří budou volně přicházet a odcházet, s čímž se bohužel musí počítat, bude tvořit jakousi pohyblivou slupku či „měkký“ obal.

Možná jsem se poněkud minula se svou představou ptačího houfu, která mi při slově hejno automaticky naskočila. Ti, kdo pojem hejno přivedli na svět – tedy Piráti – totiž mysleli spíš na hejna ryb. Už to tak asi bude. Dokonce i ProAlt si ve svých nadějných časech pořídil trička s motivem rybího hejna.

Ryby nebo ptáci – na tom nezáleží. Mně osobně se víc líbí představa ptačího než rybího hejna. Ptáci na rozdíl od ryb nejsou němí a mají křídla. Živlem ryb je jen voda, zatímco ptáci se pohybují ve třech živlech – na zemi, na vodě i ve vzduchu.

Hejno v éře rozkládajícího se kapitalismu
Každý z nás jistě někdy se zájmem pozoroval, jak ptačí hejno letí oblohou. Jak je možné, že letící ptáci dokážou v jediném okamžiku změnit směr, opsat na obloze kruh nebo všichni naráz usednout na střechy? Podle čeho se řídí? Jsou propojeni nějakým informačním systémem? Podle čeho se orientují, jak nacházejí cesty do svých zimních a letních sídel?

Vědci to mají patrně zmapované a vědí o tom víc než my. Pro nás, pro obyčejné lidi zůstávají ptáci především symbolem svobody, protože se na rozdíl od nás nemusí starat, co bude zítra. Oni si prostě jen tak „krouží a neznají strach“. Kdo by nechtěl být volný jako pták? A kdo si to může dovolit?

Princip hejna je oproti starým formám organizace údajně velmi efektivní a doporučuje se nejen v aktivismu. Nemám vůbec v úmyslu podrobovat jej kritice (ať už je to označení odvozeno od ryb nebo od ptáků), případně mu vytýkat organizační nedostatky a rozebírat konkrétní neúspěchy.

Je mi jasné, že hejno není jediná ani konečná forma mezilidské spolupráce. Je to způsob strategie a taktiky v éře rozkládajícího se kapitalismu. Navíc existují a ještě dlouho budou existovat lidé, kterým tato nezávazná forma spolupráce bude jako jediná vyhovovat.

Jen žádné trvalé závazky! Dnešní, stále ještě postmoderní subjekt totiž těžko nese jakékoliv jho, byť zkraje dobrovolné. Těmito slovy samozřejmě nechci odmítat závazky jako takové, ale vyslovuji spíš své mínění o (ne)schopnosti většiny lidí závazky vůbec přijímat, natož je dodržovat. Staré organizace nebyly žádný holubník. O těch nových se to říct nedá. Co naděláme? Nikoho nemůžeme přinutit k vytrvalosti. Třeba se lidé časem změní a budou víc odpovědní.

No vida – holubník – to je slovo! Nakonec proč ne? Jak už jsem napsala výše – když jsem zaslechla ten pojem, nepřišlo mi na mysl ani tak rybí hejno, jako ptačí. A zároveň mě napadlo, že v hejnech se přece pohybují jak volně žijící ptáci, tak domácí ptactvo. Tak proč ne třeba holubi?

Politické aktivisty, nezaměstnané či lidi bez závazků a bez stálého bydliště bychom možná mohli přirovnat k volně žijícím či tažným ptákům. Ale co taková výrobní družstva, svépomocné záložny, ekofarmy, různá pečovatelská zařízení, případně podobné jednotky samosprávně-ekonomického sektoru, jehož význam má časem vzrůstat? Nedalo by se i u takových organizací mluvit o hejnech?

Ti stěhovaví i ti domestikovaní by mohli krásně spolupracovat, vzájemně se podporovat a doplňovat ve svých aktivitách. Společně vytvářet stále hmatatelnější a trvalejší strukturu. Nakonec i volně žijící tažní ptáci potřebují občas přerušit let a přistát na pevné základně, třeba u krmítka. Nebo prostě jen tak zatouží „přilétat ke krovům“.

Lidé, kteří mají společnou vizi, velice potřebují osobní kontakty, ne jen ty zprostředkované počítačem a internetem. Pokud budeme my všichni, kteří toužíme po lepším světě, držet při sobě a vytvářet vztahy založené na důvěře a solidaritě, tak možná projdeme obdobím zlomu úspěšněji. V evoluci totiž vítězí ti, kteří umějí spolupracovat.

A co si myslíte vy? Diskuse (7 příspěvků)

Josef Poláček - Invalidní důchodce

Hejno a společnost Úterý, 24.Března 2015, 12:55:27

"V evoluci vítězí ti, kteří umějí spolupracovat" - jenže, tohle umějí (alespoň do určité míry) i zastánci individualismu. Čili - konec konců - neoliberalismu.

A že by bylo možno společnost nějak zásadně změnit na základě hnutí, která jsou početně omezena na 150 kusů? To asi dost stěží. Že by mezi nimi vznikalo nějaké relevantní síťoví vzájemné komunikace a spolupráce, lze asi sotva očekávat, když i oni sami fakticky přiznávají, že se nemohou domluvit ani mezi sebou navzájem. Spíše nežli "hejna" jsou to smečky, z nichž každá žije jenom svým vlastním životem.

A vůbec, je možno skutečně předpokládat, že cílem všech těchto "hejn" je vytvoření světa založeného na vzájemné solidaritě, pospolitosti? Nejsou to daleko spíše spolky individualistů, kteří se jenom sdružují do skupin na základě společně sdíleného životního pocitu? Není to jejich společné "anti" nakonec jenom pózou, která se obrací proti všemu, co je nějakým způsobem závazné, a vytvoření nějakého pocitu skutečné odpovědnosti za stav světa od nich tedy principiálně nelze očekávat?

Hejno není pospolitost; hejno se sdružuje náhodně, na základě momentálního společného zájmu; pospolitost je nutno teprve vytvořit, na základě nosné vůdčí ideje.

Jevi_1

Eva Hájková - Moravskoslezský kraj

Úterý, 24.Března 2015, 18:03:13

To není mé zbožné přání ani plán, pane Poláčku. To je pouze jedna z možných verzí budoucnosti. Já žádnou vlastní představu o budoucnosti nemám, tak mě vždycky zaujme něčí představa a snažím se se s tou představou nějak vyrovnat, nějak ji vnitřně zpracovat. Člověk musí být na budoucnost připraven. A protože lidé mají o ní různé představy, musím se pro jistotu připravit úplně na všechny, včetně těch katastrofických verzí.
Prostě úplně na cokoliv. Myslím, že už se mi to celkem daří...
Neměl byste ovšem předem odsuzovat to, co prakticky ještě ani neexistuje.
Ostatně vůbec nikdo vám nebrání vytvářet vlastní pospolitost na základě nějaké nosné vůdčí ideje. Třeba v tom budete úspěšný.

Jevi_1

Eva Hájková - Moravskoslezský kraj

Úterý, 24.Března 2015, 18:28:51

Vlastně nějakou představu mám (proč bych neměla?)
Ale ta je nesplnitelná.

Václav Pospíšil - Záhoří

Čtvrtek, 26.Března 2015, 09:13:5

Nejde o to, kolik je tu hejn nebo smeček. Důležité je, že se vynořují nové myšlenky. V hejnu není vůdce, pouze zakladatel s vizí. Každý může vizi rozvíjet. I v ptačím hejnu se mění směr letu a neurčuje to vůdce. Ve formaci divokých hus se na vůdčí pozici střídají jednotliví členové. Ale dost obrazů. Nové myšleny, které se zkouší v praxi jsou nosné a mohou nás přivést k vidění nové světa i k touze a úsilí změnit ho. Nové vyzkoušené myšlenky. Třeba to nejsou ještě ty pravé, které dokáží zapalovat, přesto nás mohou vést dál.

Jevi_1

Eva Hájková - Moravskoslezský kraj

Pane Poláčku, Pondělí, 30.Března 2015, 08:16:21

máte docela pravdu v tom, že princip hejna je velice sporný. Zejména teze, že „každý má právo mluvit jménem hejna“.
Můžeme to koneckonců pozorovat na jevu, který se popisuje v článku http://denikreferendum.cz/clanek/20090-byvali-lidri-ne-zakladnam-iniciativa-uz-neni-co-byla-mluvi-jako-kreml
Proto opakuji, že „hejno“ není cílem. Je jenom přechodným historickým jevem, kterému se však patrně nelze vyhnout.

Josef Poláček - Invalidní důchodce

Pondělí, 30.Března 2015, 12:26:58

Paní Hájková, ono nejde o hejno jako takové, samozřejmě že i každé větší hnutí vzniká napřed z malých skupin, čili "hejn". Tady se jednalo daleko spíše o to, jakou podobu tato hejna či skupiny mají reálně v současné době (M. Hauser by asi řekl: s postmoderní mentalitou). Že se tu zaměňuje cesta a cíl, a mnozí si vystačí právě jenom s tím, být účastníkem nějakého - navenek nekonformního - hejna.

J_

Jiří Kubička - psycholog, Praha

Pondělí, 30.Března 2015, 14:08:59

"Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has."

Připisováno Margaret Meadové.

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.