Nová studie: Paliva z odpadů jako velká šance pro klima i zaměstnanost

Využíváním komunálních odpadů i z odpadů ze zemědělství, lesnictví a průmyslu pro výrobu motorových biopaliv by mohlo v ČR vzniknout až tři tisíce stálých a sedm tisíc dočasných pracovních míst. Tvrdí to studie Mezinárodní rady pro čistou dopravu.

(vd)

16.02.2015 15:05

102553_mediafax_zdenek_figura

Zdroje jsou k dispozici a technologie existují. Foto Zdeněk Figura, Mediafax

Podle aktuální studie Mezinárodní rady pro čistou dopravu (International Council of Clean Transportation – ICCT) by v České republice mohlo vzniknout využíváním komunálních odpadů i z odpadů ze zemědělství, lesnictví a průmyslu pro výrobu motorových biopaliv tři tisíce stálých a sedm tisíc dočasných pracovních míst. V celé Evropě by do roku 2030 vzniklo tři sta tisíc pracovních míst.

Autoři dokumentu píší, že by v České republice mohlo vzniknout až sedm tisíc dočasných pracovních míst v rámci výstavby třinácti biorafinérií, dalších 600 stálých pracovních míst by bylo potřebných k jejich provozu a 2400 stálých pracovních míst by vzniklo pro sběr odpadního materiálu.

Využití dosud opomíjeného potenciálu odpadů pro pohonné hmoty by rovněž podstatně snížilo závislost na fosilních palivech i skleníkové emise. „I když vezmeme v úvahu možné nepřímé emise, alternativní paliva z odpadů a zbytků nabízejí skutečné a výrazné úspory emisí uhlíku. Zdroje jsou k dispozici a technologie existují – nyní je na Evropě, aby stanovila politický cíl, který umožní rychlé investice," tvrdí Chris Malins, vedoucí analytického týmu nové studie ICCT.

Ivo Kropáček z Hnutí DUHA zdůrazňuje, že zpracování vytříděných komunálních a jiných odpadů na čisté nízkoemisní pohonné hmoty může přinést tisíce pracovních míst a snížení naší závislosti na dovozu ropy, obdobně jako zvýšení míry recyklace. „Prvním krokem k progresivním investicím do těchto nových technologií však musí být politické rozhodnutí,” připomíná.

„Využití odpadů pro výrobu paliv,“ dodává Markéta Šugárková z Dopravní federace, „představuje nepochybně velký potenciál.“ Podle ní jde o důležitý posun v chápání výroby biopaliv. „Používáním odpadu například z živočišné výroby se můžeme vyhnout negativním dopadům spojeným s používáním sporných biopaliv první generace a posunout se rychleji k biopalivům vyráběným skutečně udržitelným způsobem.“

ICCT zjistila, že pokud by byl pro výrobu motorových biopaliv využit potenciál komunálních odpadů a odpadů ze zemědělství, lesnictví a průmyslu v celé Evropě, bylo by možné jejich postupným nárůstem nahradit do roku 2030 úhrnem až 37 miliónů tun ropy.

Motorová biopaliva by v roce 2030 pokryla až šestnáct procent evropské spotřeby pohonných hmot v silniční dopravě. To by podle autorů studie vedlo k dalšímu snížení ceny ropy.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.