Ministerstvo dopravy odmítá zařazení Labe do soustavy NATURA 2000

Ministerstvo dopravy vyhrožuje, že bude blokovat zařazení údolí Labe do soustavy NATURA 2000, neboť plánovaný jez na Labi u Děčína by se stal nerealizovatelným.

(vd)

08.01.2015 12:42

Slav_kovy_ostrovy

Podle ekologů nejde o přírodu či dopravu, nýbrž o peníze. Na snímku Slavíkovy ostrovy u Přelouče. Foto Viktor Brebera

Z aktuální zprávy ministerstva dopravy pro českou vládu o stavu schvalování stupně Děčín a plavebního kanálu u Přelouče vyplývá, že u prvního záměru je největším problémem střet se zájmy ochrany přírody údolí Labe, které mělo být do evropské soustavy NATURA 2000 zařazené nejpozději v dubnu roku 2004, a u druhého záměru pak absence pravomocného územního rozhodnutí, takže nelze zatím vydat žádná stavební povolení a ani kácet dřeviny.

Podle Dětí Země jsou obě tyto stavby nejen ekologicky škodlivé, ale dopravně nepotřebné a ekonomicky neúčelné, neboť zboží lépe odveze železnice, dálnice a silnice. „Ministerstvo dopravy ve svém materiálu dokonce vyhrožuje, že bude blokovat zařazení údolí Labe do soustavy NATURA 2000, neboť plánovaný jez Děčín se samozřejmě stane logicky nerealizovatelným. Přitom bez jasného vyřešení co, kde a proč by se mělo na dolním Labi stavět Evropská komise jen stěží poskytne peníze na jakékoliv vodní stavby u nás,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Materiál přímo uvádí, že resort dopravy bude v roce 2015 činit operativní kroky k odvrácení kolize s touto lokalitou a možného zmaření již vynaložených finančních prostředků na přípravu uvedené investiční akce.

Přitom Ředitelství vodních cest (ŘVC ČR) již devět let odmítá předložit bezjezovou variantu na dolním Labi, jak požadují závěry zjišťovacího řízení ministerstva životního prostředí z prosince roku 2005. Místo toho si vypracovalo vlastní variantu, která je ale prý ekonomicky neefektivní, ačkoliv ústečtí Přátelé přírody marně nabízejí jiné řešení.

„Investorský postup ŘVC ČR je stále zcela chybný, pokud za vlastní bezjezovou variantu utrácí miliony korun. Přitom stačilo využít nabízených námětů nezávislých odborníků a investičně velmi levná bezjezová varianta mohla být vypracována a vyhodnocena již třeba v roce 2010,“ připomíná dále Patrik, který navíc upozorňuje, že odborníci najatí ŘVC ČR do procesu EIA už dvakrát předložili pochybné odborné studie.

Podle něj je aspoň pozitivní, že bez dokončení hodnocení vlivů zlepšení plavebních podmínek na dolním Labi se nebudou utrácet miliardy korun na výstavbu sporných staveb jako je plavební kanál u Přelouče přes Slavíkovy ostrovy a přístav v Pardubicích. Ministerstvo dopravy to aspoň slibuje v aktuálně zpracovaném stanovisku pro vládu ke kontrole NKÚ o využití peněžních prostředků na rozvoj vodních cest.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.